УВС АЙМГИЙН
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

УВС АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

УВС АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ. ( 201 4 оны 1 дүгээр сарын байдлаар ). МУ-ЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - Үндсэн үзүүлэлт. %. %. МУ-ЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - Үндсэн үзүүлэлт. %. %. МУ-ЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - Үндсэн үзүүлэлт. %. %.

Download Presentation

УВС АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5753791

УВС АЙМГИЙН

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ

(2014 оны 1 дүгээр сарын байдлаар)


5753791

МУ-ЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - Үндсэн үзүүлэлт

%

%


5753791

МУ-ЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - Үндсэн үзүүлэлт

%

%


5753791

МУ-ЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - Үндсэн үзүүлэлт

%

%


5753791

ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ - Хөдөлмөр


5753791

ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ - Хөдөлмөр

Ажиллагчдын сарын дундаж цалин, 2013 оны

4 дүгээр улирлын байдлаар


5753791

Хүн ам, нийгмийн үзүүлэлт

ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хүн амын амьжиргаа

Нэг хүнд ногдох сарын дундаж бодит мөнгөн орлого, амьжиргааны доод түвшинтэй харьцуулснаар, бүсээр, 2013 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар

%

Нийт хэрэглээнд хүн амын тооны тэнцүү 5 бүлгийн хэрэглээний эзлэх хувь, бүсээр, 2013 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар

Тэгш бус байдлын хэмжигдэхүүн, бүсээр, жил бүрийн 4 дүгээр улирлын байдлаар


5753791

ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Нийгмийн даатгал, халамж


5753791

ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Эрүүл мэнд


5753791

ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ– Гэмт хэрэг


5753791

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ - Мөнгө, зээл, үнэт цаас

Мөнгөний зарим үндсэн үзүүлэлт, 2014 оны 1 сар


5753791

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Аймгийн нэгдсэн төсөв


5753791

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хэрэглээний үнийн индекс

Хэрэглээний үнийн аймгийн индекс, хувиар (өмнөх сар = 100% )


5753791

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хөдөө аж ахуй

Зүй бусаар хорогдсон том малын тоо, төрлөөр, улсын дүнгээр, жил бүрийн эхний 1 сарын байдлаар, мян.толгой


5753791

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Аж үйлдвэр

Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл,

2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр, тэрбум төг

Аж үйлдвэрийн салбар энэ оны 1-р сард 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр 403.3 сая төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 19.2 хувиар буюу 65.1 сая төгрөгөөр өссөн байна.

Салбарын бүтэц


5753791

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Аж үйлдвэр


  • Login