Udsk pr va
Download
1 / 30

ĽUDSKÉ PRÁVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 635 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ĽUDSKÉ PRÁVA. Občianska výchova 8.ročník. Obsah. Čo sú ľudské práva Ochrana ľudských práv Základné ľudské práva Organizácie ochraňujúce ľudské práva Úloha – Aké právo znázorňuje obrázok ? Práce detí Informačné zdroje. 1. Čo sú ľudské práva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ĽUDSKÉ PRÁVA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


UDSK PRVA

Obianska vchova

8.ronk


Obsah

 • o s udsk prva

 • Ochrana udskch prv

 • Zkladn udsk prva

 • Organizcie ochraujce udsk prva

 • loha Ak prvo znzoruje obrzok ?

 • Prce det

 • Informan zdroje


1. o s udsk prva

 • udsk bytos je vemi zraniten a potrebuje ochranu pred zanedbvanm, nsilm.

 • udsk prva s spolon vetkm udskm bytostiam a s postaven na zsade vetci udia s si rovn.

 • udsk prva by sme mohli chpa aj ako zkladn pravidl hry, ktor musia repektova vldnuci aj ovldan.


2. Ochrana udskch prv

 • Masakry a hrzy druhej svetovej vojny, medzinrodn odozva Holocaustu, zloiny proti udskosti, ktor odhalil norimbersk proces, vyburcovali vu svetovho spoloenstva nastoli trval mier a chrni jednotlivcov pred tlakom.


Organizcia Spojench nrodov

 • organizcia ochraujca udsk prva

 • r. 1945 vznik Komisie pre udsk prva

 • loha komisie - vypracova Medzinrodn chartu udskch prv

 • jej prv as tvor Veobecn deklarcia udskch prv

 • OSN ju prijala 10. decembra 1948

 • 10.december = DE UDSKCH PRV


RADA EURPY

 • vznik v roku 1949

 • loha : ochraova udsk prva, demokraciu a prvny tt

 • sdlo trasburg vo Franczsku


Zkladn udsk prva

 • prvo na ivot, osobn slobodu a bezpenos

 • nikoho nemono dra v otroctve vystavova mueniu i poniovaniu

 • rovnos pred zkonom, bez diskrimincie

 • ochrana nho skromia, rodiny, domcnosti, korepondencie pred nedovolenm zsahom

 • prvo na majetok


Mahtma Gndh

 • indick politik, bojovnk za udsk prva

 • organizoval po celej Indii odpor proti cudzej nadvlde na zsade: nespolupracova so zlom, nespravodlivosou avykorisovanm

 • bojoval zvltnou zbraou zvanou ohynsa vylenie nsilia


Skutonm zdrojom prv je povinnos. Ak si splnme vetky nae povinnosti, ahko dosiahneme, e in bud repektova nae prva.

Mahtma Gndh


S rzne organizcie, ktorch cieom je dodriava medzinrodn mier a bezpenos, ochraova udsk prva.

Pozrime sa teraz na nasledujce log organizcii a sksme sprvne priradi nzov k obrzku.


Organizcie ochraujce udsk prva

UNHCR Organizcia na ochranu uteencov

Rada Eurpy

- cieom je chrni a rozvja udsk prva a zkladn slobody


Amnesty Internacional

-hnutie za prepustenie ud vznench za svoje nzory, farbu pleti, nboenstvo, etnick pvod

OSN - Organizcia spojench nrodov

-cieom je medzinrodn mier


Ak prvo znzoruje obrzok ?

 • Nasledujce obrzky vyjadruj niektor udsk prva.

 • Pozrime sa na obrzky a poksme sa poveda, ktor udsk prvo znzoruj


Prvo na udsk dstojnos neby poniovan


Prvo na starostlivos, opateru


Prvo na cestovanie, sloboda pohybu


Prvo na svoj nzor, sloboda prejavu


Prvo na ist ivotn prostredie


Prvo na listov tajomstvo


Prvo na zdravotn starostlivos


Prvo na vzdelvanie


Prvo na skromie


Prvo na skromn majetok


Prvo na ivot


Prvo na zhromadenie


Prce det


Prce det


Prce det


Informan zdroje

 • Krskov, Krtka: Zklady prva. Bratislava, SPN 2001.

 • Krskov, urajkov, Drozdkov: OBIANSKA VCHOVA pre 8.ronk Z. Bratislava, SPN 2004.

 • www.


akujem za pozornos

Mgr. Andrea Toporov

Zkladn kola

Nemocnin 987

Povask Bystrica

marec 2006


ad
 • Login