Аналітична доповідь
Download
1 / 14

: - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Аналітична доповідь “КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА: ПОГЛЯД ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”. Лабораторія законодавчих ініціатив www.parlament.org.ua. 1. Результати конституційної реформи, напрями подальшого перегляду та розвитку конституційних положень. ПОЗИТИВИ. НЕГАТИВИ. Підвищення ролі уряду

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' : ' - mariah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Аналітична доповідь“КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА:ПОГЛЯД ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”

Лабораторія законодавчих ініціативwww.parlament.org.ua


1. Результати конституційної реформи, напрями подальшого перегляду та розвитку конституційних положень


ПОЗИТИВИ реформи, напрями подальшого перегляду та розвитку конституційних положень

НЕГАТИВИ

Підвищення ролі уряду

у здійсненні

виконавчої влади

Політична

структуризація

парламенту

Розширення

контрольних

повноважень

Рахункової палати

Збереження дуалізму

виконавчої влади

та передумов

для компетенційних

конфліктів

Звуження

внутрішньопартійної

демократії

(імперативний мандат)

Відновлення

прокурорського

нагляду

Створення передумов

для звуження прав

парламентської

меншості

1.1. Конституційна реформа:

позитивні та негативні

наслідки


1.2.Напрями подальших конституційних змін

Запровадження єдиного

порядку формування

Кабінету Міністрів України

Надання КМУ права призначати

та звільняти голів

місцевих державних адміністрацій

Удосконалення процедури імпічменту

Обмеження депутатського імунітету

Позбавлення прокуратури функцій

загального нагляду

Скасування імперативного мандату

Реформування територіального устрою

Реформування місцевого самоврядування

у відповідності до Європейської хартії

місцевого самоврядування

Спрощення порядку делегування

повноважень місцевому самоврядуванню

Перегляд повноважень ОДА,

ліквідація РДА

Внесення змін до статті 124 Конституції, необхідних для ратифікації Римського Статуту

Міжнародного кримінального суду


1.3. Напрями розвитку конституційних положень

Створення належних умов для реалізації конституційних прав людини і громадянина

Розвиток форм безпосередньої демократії

(удосконалення законодавства про вибори і референдуми)

Визначення ієрархії нормативно-правових актів

Законодавча конкретизація процедури внесення змін до Конституції

Законодавче визначення статусу Президента України, завершення розмежування

повноважень та відповідальності між Президентом та Кабінетом Міністрів України

Підвищення ефективності парламентського контролю

Гарантування прав парламентської опозиції

Проведення реформи управління

Реформування системи правоохоронних органів


2. Напрями подальшого реформування органів публічної влади


2 1 1466 2005

Прийняття законів про Кабінет Міністрів, про Президента

Посилення контрольної функції парламенту: прийняття закону про тимчасові слідчі та спеціальні комісії Верховної Ради України

Встановлення законодавчих гарантій та умов діяльності опозиції

Прийняття закону про Регламент

Продовження реформи місцевого самоврядування для впровадження положень Європейської хартії місцевого самоврядування

Підпорядкування Державної судової адміністрації судовій гілці влади

Закріплення повноважень з призначення голів судів за судовою гілкою влади

Покращення фінансування судів та оплати праці суддів

Покращення доступу до правосуддя

Зміна ролі і функцій прокуратури

Реформування СБУ у відповідності до європейських стандартів

Реформування пенітенціарної системи, підпорядкування Державного департаменту покарань Міністерству юстиції

2.1. Зобов'язання України щодо реформування органів влади, що випливають з її членства в Раді Європи (Резолюція ПАРЄ 1466 (2005)


Визначення статусу Міністрів, про Президента

тимчасових спеціальних і

тимчасових слідчих комісій

Прийняття нового Закону

“Про Рахункову палату”

Розширення повноважень

парламентського омбудсмана

у судовому процесі

2.2. Удосконалення

парламентського

контролю

Проведення чіткого розмежування між

формами парламентського контролю

Деталізація контрольних

повноважень комітетів,

обов'язків підконтрольних

суб'єктів та відповідальності

Визначення строків,

на які затверджується

Програма діяльності КМУ

Гарантування прав

парламентської меншості


Підвищення прозорості діяльності парламентських комітетів

(створення веб-сторінок всіх комітетів, забезпечення доступу до

порядків денних та результатів розгляду питань порядку денного

комітетами Верховної Ради України)

2.3. Забезпечення прозорості

і підзвітності

діяльності парламенту

Створення

громадських рад

при Погоджувальній

раді

та парламентських

комітетах

Легалізація

лобістської

діяльності

Підвищення прозорості здійснення парламентського контролю

(опублікування запитів і звернень,

відповідей на запити і звернення, )


2.4. Закон “Про Кабінет Міністрів України”: напрями подальшого удосконалення

 • Проведення чіткого розмежування між адміністративними та політичними посадами

 • Проведення розмежування повноважень між Президентом та Кабінетом Міністрів у сфері зовнішньої політики, національної безпеки та оборони

 • Запровадження механізмів забезпечення дотримання вимог, які ставляться Законом до кандидатів у члени уряду, визначення підстав формальної невідповідності подань на призначення вимогам закону

 • Визначення засад взаємодії Кабінету Міністрів України з РНБО

 • Приведення у відповідність до Конституції порядку внесення кандидатур на посади міністрів оборони та закордонних справ, надання Президенту права ініціювати дострокове припинення повноважень цих міністрів

 • Визначення строків, на які затверджується Програма діяльності Кабінету Міністрів (на весь період діяльності чи щорічно), наслідків несхвалення Програми діяльності уряду

 • Віднесення до підстав дострокового припинення повноважень Уряду припинення повноважень більше, ніж 1/3 членів

 • Конкретизація підстав для відмови у скріпленні указів Президента підписами глави уряду та міністра, відповідального за акт і його виконання

 • Запровадження механізмів узгодженого прийняття рішень Президентом, парламентом і Кабінетом Міністрів України (ч. 4 ст. 29 Закону)


2.5. Основні напрями реформування управління в Україні (рекомендації SIGMA, 2006 р.)

Удосконалення законодавства про адміністративне провадження (прийняття

Адміністративно-процедурного кодексу), про доступ до інформації, про захист

персональних даних, зміцнення системи адміністративних судів, перегляд функцій

прокуратури, розширення повноважень омбудсмана, надання державним службовцям права

оскаржувати незаконні рішення своїх керівників

1.Загальна

адміністративна основа

2.Публічна служба

Розмежування політичних та адміністративних посад, посилення ролі ГУДС у проведенні

реформи публічної служби, прийняття нового закону “Про публічну службу” з урахуванням

європейських стандартів, реформування системи посадових окладів, розроблення нової

політики підготовки кадрів, забезпечення дотримання принципу рівності при прийняття на

держслужбу (конкурсний відбір) , удосконалення методик оцінки роботи та атестації

службовців

3.Формування та

координація політики

4.Управління

державними видатками

Прийняття законів про Президента та про центральні органи виконавчої влади,

прийняття нового Регламенту КМУ, закріплення за Секретаріатом КМУ координуючої

ролі, зменшення навантаження на Мінюст в частині розробки актів первинного

законодавства, розмежування повноважень Секретаріатів Президента та Кабінету

Міністрів, зменшення кількості розпоряджень, доручень та інших актів індивідуального

характеру з метою підвищення прогнозованості у роботі міністерств

5.Внутрішній

фінансовий контроль

6.Зовнішній

фінансовий аудит

Розробка та впровадження нової організаційної схеми Мінфіну, реформування Державного

казначейства з метою приведення методів бухобліку у відповідність до міжнародних

стандартів, впровадження середньострокової (а в перспективі - довгострокової) системи

планування видатків, розробка багаторічного підходу до бюджетного процесу,

удосконалення бухобліку на рівні розпорядників бюджетних коштів

7. Система

державних закупівель

Прийняття законів про управління фінансами і контроль, про внутрішній аудит,

реформування КРУ у напрямі перетворення його в незалежну установу, задіяну в боротьбі

з шахрайством та корупцією, проведення навчання персоналу Мінфіну щодо внутрішнього

аудиту, розроблення Мінфіном нових принципів бухгалтерського обліку у відповідності до

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектора, започаткування

співробітництва з Міжнародним інститутом внутрішніх аудиторів для навчання аудиторів

Створення незалежного Бюро державних

закупівель (який замінить Тендерну

палату), ліквідація монополізованого ринку

закупівельних послуг та передача цих

послуг відповідним урядовим органам,

створення незалежного механізму розгляду

адміністративних скарг та приведення

Законодавства про закупівлі у відповідність

до директив ЄС

Удосконалення закону про Рахункову палату з урахуванням останніх конституційних змін,

зміцнення кадрової спроможності РП, зменшення впливу парламенту на планову діяльність

РП, переорієнтація аудиторської діяльності РП на контроль за виконанням Державного

бюджету в цілому, забезпечення територіального розвитку, запровадження системи

моніторингу виконання рекомендацій аудиторів, функціональне “розвантаження” Колегії РП


Реформування прокуратури управління в Україні (рекомендації

з урахуванням

висновків Венеціанської комісії

Реформування МВС та СБУ

Реформування досудового слідства,

розмежування слідства і нагляду

Забезпечення права на судовий захист:

прийняття нового закону про адвокатуру

та закону про безоплатну

правову допомогу

2.6. Напрями реформування системи правоохоронних органів

Поглиблення спеціалізації судів,

запровадження ювенальної юстиції

Зміна порядку призначення суддів

на адміністративні посади

Забезпечення незалежності Державної

судової адміністрації

від впливу виконавчої влади

Запровадження прозорого конкурсного

відбору кандидатів на посади суддів


2.7.Напрями реформування адміністративно-територіального устрою,

місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування

КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Зміна базових одиниць

адміністративно-територіального

поділу

Закріплення за ОДА насамперед

контрольних повноважень

Створення виконавчих органів

районних та обласних рад,

запровадження непрямих виборів

голів округ, районів і областей

Виключення з тексту Конституції

переліку областей

Зміна порядку призначення

голів МДА,

ліквідація РДА

Спрощення механізмів

делегування повноважень

органам самоврядування

Визначення процедури відкликання місцевих голів,

порядку проведення місцевих референдумів

Посилення фінансової спроможності

місцевого самоврядування,

контролю за виконанням місцевих бюджетів

Забезпечення прозорості діяльності органів

самоврядування

Персоніфікація пропорційної виборчої системи

на місцях

Забезпечення прав політичної меншості

у представницьких органах самоврядування

Відмова від запровадження імперативного

мандату для депутатів місцевих рад


2.8. Законопроект “Про внесення змін до Конституції України” щодо реформи

місцевого самоврядування: напрями удосконалення

Виключення переліку областей

Приведення системи органів місцевого

самоврядування у відповідність до

адмінтерподілу

Запровадження трирівненвої системи

адміністративно-територіального поділу:

області, райони, округи

Віднесення порядку обрання голів

(прямі/непрямі вибори)

до сфери регулювання закону

Визначення порядку утворення округ

Спрощення порядку

делегування повноважень

місцевому самоврядуванню


ad