גיוון בתעסוקה בישראל: מגמות ואתגרים
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

גיוון בתעסוקה בישראל: מגמות ואתגרים PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

גיוון בתעסוקה בישראל: מגמות ואתגרים. פרופ ' יוסי תמיר יולי 2011. תמ"ג מול תעסוקה 20-64. תחזית גודלן של אוכלוסיות שונות גילאי 25-64. 83%. 90%. 0. 94%. 17%. 10%. 6%. שינויים בתלמידי בתי ספר יסודיים לפי מגזרים 2000-2009. ובישראל תרשים אחד שווה אלף מילים (דמוגרפיה – המשך).

Download Presentation

גיוון בתעסוקה בישראל: מגמות ואתגרים

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5918615

גיוון בתעסוקה בישראל: מגמות ואתגרים

פרופ' יוסי תמיר

יולי 2011


20 64

תמ"ג מול תעסוקה 20-64


25 64

תחזית גודלן של אוכלוסיות שונות גילאי 25-64

83%

90%

0

94%

17%

10%

6%


2000 2009

שינויים בתלמידי בתי ספר יסודיים לפי מגזרים 2000-2009


5918615

ובישראלתרשים אחד שווה אלף מילים (דמוגרפיה – המשך)


5918615

שיעור תעסוקה- אוכלוסיות נבחרות


5918615

60% - 55%

60

54.5%

55

נשים

50

48.0%

45

40.0% - 45%

41.5%

40

גברים

33.1%

35

30

1980

2002

2010

מגמות בשיעורי התעסוקה בעשור האחרון בהשוואה לעשורים הקודמים

מגמת התעסוקה ע"פ

דו"ח מרכז טאוב

מקור: הנתונים לעשור אחרון ע"פ סקר חברתי , למ"ס, נתוני הערכות מינהל מחקר וכלכלה, תמ"ת בהתבסס על מקורות שונים


5918615

שיעורי תעסוקה של יוצאי אתיופיה וכלל היהודים


5918615

שיעורי תעסוקה של יוצאי אתיופיה


5918615

תעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות (220 א')

נתוני בטל"א בקרב כ 220 אלף האנשים המוכרים כאנשים עם מוגבלות


5918615

תעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות (643 א')

6,915 א'

415 א'

643 א'

191 א'

37 א'

אנשים עם מוגבלויות בישראל- אומדן מאפיינים וחסמים תעסוקתיים – מינהל המחקר


5918615

עלייה בשעור המשפחות העניות העובדות


5918615

התפלגות מצטברת של שכר שכירים


5918615

כלים תומכים

  • הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה

  • נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

  • נציבות שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות

  • תמריצים ממשלתיים לשילוב אוכלוסיות מגוונות בשוק העבודה

  • מדד מעלה – פרק סביבת עבודה


5918615

כדאיות עסקית

מקור: הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה מיסודה של תבת http://www.forumgivun.org.il


  • Login