גיוון בתעסוקה בישראל: מגמות ואתגרים
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

גיוון בתעסוקה בישראל: מגמות ואתגרים PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

גיוון בתעסוקה בישראל: מגמות ואתגרים. פרופ ' יוסי תמיר יולי 2011. תמ"ג מול תעסוקה 20-64. תחזית גודלן של אוכלוסיות שונות גילאי 25-64. 83%. 90%. 0. 94%. 17%. 10%. 6%. שינויים בתלמידי בתי ספר יסודיים לפי מגזרים 2000-2009. ובישראל תרשים אחד שווה אלף מילים (דמוגרפיה – המשך).

Download Presentation

גיוון בתעסוקה בישראל: מגמות ואתגרים

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


גיוון בתעסוקה בישראל: מגמות ואתגרים

פרופ' יוסי תמיר

יולי 2011


תמ"ג מול תעסוקה 20-64


תחזית גודלן של אוכלוסיות שונות גילאי 25-64

83%

90%

0

94%

17%

10%

6%


שינויים בתלמידי בתי ספר יסודיים לפי מגזרים 2000-2009


ובישראלתרשים אחד שווה אלף מילים (דמוגרפיה – המשך)


שיעור תעסוקה- אוכלוסיות נבחרות


60% - 55%

60

54.5%

55

נשים

50

48.0%

45

40.0% - 45%

41.5%

40

גברים

33.1%

35

30

1980

2002

2010

מגמות בשיעורי התעסוקה בעשור האחרון בהשוואה לעשורים הקודמים

מגמת התעסוקה ע"פ

דו"ח מרכז טאוב

מקור: הנתונים לעשור אחרון ע"פ סקר חברתי , למ"ס, נתוני הערכות מינהל מחקר וכלכלה, תמ"ת בהתבסס על מקורות שונים


שיעורי תעסוקה של יוצאי אתיופיה וכלל היהודים


שיעורי תעסוקה של יוצאי אתיופיה


תעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות (220 א')

נתוני בטל"א בקרב כ 220 אלף האנשים המוכרים כאנשים עם מוגבלות


תעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות (643 א')

6,915 א'

415 א'

643 א'

191 א'

37 א'

אנשים עם מוגבלויות בישראל- אומדן מאפיינים וחסמים תעסוקתיים – מינהל המחקר


עלייה בשעור המשפחות העניות העובדות


התפלגות מצטברת של שכר שכירים


כלים תומכים

  • הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה

  • נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

  • נציבות שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות

  • תמריצים ממשלתיים לשילוב אוכלוסיות מגוונות בשוק העבודה

  • מדד מעלה – פרק סביבת עבודה


כדאיות עסקית

מקור: הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה מיסודה של תבת http://www.forumgivun.org.il


  • Login