Projektas “Civilinės būklės aktų įrašų registravimo, liudijimų išdavimo elektroninės pas...
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

SUTARTIS Nr . (29)-1T-7 2010-03-30 – 201 1 -10-30 Vilnius 201 1 - 1 0 - 28 PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projektas “Civilinės būklės aktų įrašų registravimo, liudijimų išdavimo elektroninės paslaugos“ METRIKACIJOS PASLAUGŲ INFORMACINĖ SISTEMA (MEPIS). SUTARTIS Nr . (29)-1T-7 2010-03-30 – 201 1 -10-30 Vilnius 201 1 - 1 0 - 28. METRIKACIJOS PASLAUGŲ INFORMACINĖ SISTEMA (MEPIS ).

Download Presentation

SUTARTIS Nr . (29)-1T-7 2010-03-30 – 201 1 -10-30 Vilnius 201 1 - 1 0 - 28

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projektas “Civilinės būklės aktų įrašų registravimo, liudijimų išdavimo elektroninės paslaugos“METRIKACIJOS PASLAUGŲ INFORMACINĖ SISTEMA (MEPIS)

SUTARTIS Nr. (29)-1T-72010-03-30– 2011-10-30

Vilnius

2011-10-28


METRIKACIJOS PASLAUGŲ INFORMACINĖ SISTEMA (MEPIS)

Įgyvendinant projektą sukurta trečiojo interaktyvumo lygio elektroninė viešojo sektoriaus paslauga, išduodant civilinės būklės įrašų liudijimus ir su jais susijusias pažymas.

Realizuotas MEPIS funkcionalumas leidžia:

 • fiziniams asmenims internetu pateikti civilinės metrikacijos paslaugų prašymus, apmokėti už paslaugas, stebėti paslaugos atlikimo procesą, gauti informaciją paštu arba telefonu;

 • CMS darbuotojams peržiūrėti, skirstyti ir vykdyti pateiktus prašymus;

 • GRT darbuotojams peržiūrėti pateiktus prašymus;

 • Formuoti ataskaitas apie pateiktus prašymus.

Projekto eigos ir rezultatų pristatymas


MEPIS - 19 ELEKTRONINIŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ

Projekto eigos ir rezultatų pristatymas


PROJEKTO ĮGYVENDINIMO FAZĖS

Projekto eigos ir rezultatų pristatymas


Pradžios/analizės fazėsrezultatai

Projekto eigos ir rezultatų pristatymas


Tyrimo/projektavimo fazės rezultatai

Projekto eigos ir rezultatų pristatymas


Stabilizuota MEPISARCHITEKTŪRA

Projekto eigos ir rezultatų pristatymas


MEPIS architektūrą įtakojo

Projekto eigos ir rezultatų pristatymas


MEPIS sąsaja su Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistema (VAIISIS)

Viešajame MEPIS interneto portale realizuotos sąsajos su VAIISIS skirtos:

 • tapatybės nustatymui;

 • apmokėjimui už paslaugas:

  • Apmokėjimas per VAIISIS už paslaugas be tarpininko – SWEDBANK.

  • Apmokėjimas per VAIISIS už paslaugas su tarpininku - visi kiti bankai.

Projekto eigos ir rezultatų pristatymas


Pagrindinės MEPIS struktūrinės dalys

MEPIS kūrimo/konstravimo fazė


Viešasis MEPIS interneto portalas(gyventojų/pareiškėjų sritis)

Projekto praktinių rezultatų (MEPIS interneto išorinio portalo) pristatymą

MEPIS kūrimo/konstravimo fazė


Vidinis MEPIS portalas (CMS ir GRT sritis)

LRGRIS aplikacijos meniu sukurtas submeniu „MEPIS“ ir iš jo kviečiama pageidaujama MEPIS ekraninė forma arba ataskaita.

MEPIS kūrimo/konstravimo fazė


Vidinis MEPIS portalas (CMS ir GRT sritis)

 • Sukurta MEPIS prašymų forma skirta - peržiūrėti, skirstyti ir vykdyti iš MEPIS viešojo portalo gautus civilinės metrikacijos prašymus. Joje realizuotos sąsajos - paieškos ir valdymo bei peržiūros ir vykdymo;

 • Realizuotas MEPIS prašymųpaieškos, skirstymo, vykdytojo keitimo, tvirtinimo, peržiūros, persiuntimo kitam CMS, grąžinimo tikslinimui, atmetimo, vykdymo atidėjimo, paskelbimo netekusio galios, pagal prašymo duomenis CBAĮ kūrimo, įvykdymo, spausdinimo funkcionalumas;

 • MEPIS prašymų formose realizuotos pateiktų ir papildomų dokumentų, apmokėjimų, pranešimų, prašymo klaidų, istorijos, pastabų, naujo prašymo kūrimo, klasifikatoriųsąsajos.

MEPIS kūrimo/konstravimo fazė


Vidinis MEPIS portalas (Ataskaitos)

LRGRIS aplikacijos meniu punkte parinkus MEPIS -> Ataskaitos, pagal nurodytus parametrus, gaunamos MEPIS prašymų sąrašai, suvestinės, metinės suvestinės:

MEPIS kūrimo/konstravimo fazė


Vidinis MEPIS portalas (Grafinės ataskaitos)

MEPIS yra galimybė atsispausdinti gimimų, mirčių, santuokų, ištuokų prašymų, grafines metines ataskaitas :

MEPIS kūrimo/konstravimo fazė


Kūrimo/konstravimo fazės rezultatai

Projekto eigos ir rezultatų pristatymas


Perdavimo/ diegimo fazės rezultatai

Projekto eigos ir rezultatų pristatymas


Projekto “Civilinės būklės aktų įrašų registravimo, liudijimų išdavimo elektroninės paslaugos“ rezultatai

 • Sukurta trečiojo interaktyvumo lygio asmens civilinės būklės aktų įrašų registravimo, liudijimų ir pakartotinių liudijimų išdavimo ir užklausimo kompleksinė viešoji elektroninė paslauga;

 • Šiai paslaugai teikti sukurta stabili, ilgaamžė ir lengvai plečiama MEPIS programinė įranga;

 • Įdiegta MEPIS veikimui reikalinga techninė ir licencinė programinė įranga;

 • Pagerinta fiziniams asmenims teikiamos paslaugos kokybė;

 • Sumažintas fizinių asmenų atliekamų vizitų skaičius, siekiant įregistruoti civilinę būklę bei gauti ją patvirtinantį liudijimą ar pakartotinį liudijimą;

 • Fiziniams asmenims suteiktas naujas civilinės būklės aktų įrašų liudijimų ir pakartotinių liudijimų užsakymo ir gavimo būdas.

Projekto eigos ir rezultatų pristatymas


Žiūrint į priekį

 • Besikečiantys MEPS veiklą reglamentuojantys teisės aktai reikalaus sistemoje atlikti pakeitimus

 • Šio projekto metu pasiektas viešųjų paslaugų perkėlimo į internetą 3 brandos lygis toliau bus vystomas, tobulinant liudijimų išdavimo procesą ir siekiant išvystyti civilinės būklės aktų įrašų registravimo paslaugų (pvz., ištuokos, gimimų ir kt.) teikimo 4 lygį, bei atsisakyti liudijimų.

Projekto eigos ir rezultatų pristatymas

28/10/2011


 • Login