Statistik - PowerPoint PPT Presentation

Statistik
Download
1 / 30

 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Statistik. Introduktion Deskriptiv statistik Sandsynslighedregning. Introduktion. Kasper K. Berthelsen, Institut f. Mat. Fag 8 Kursusgange Individuel mundtlig eksamen (7-skala) Udgangspunkt i opgaver Software: SPSS – I kan hente en CD hos…. Flyskræk!. Passer overskriften?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Statistik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Statistik

Statistik

Introduktion

Deskriptiv statistik

Sandsynslighedregning


Introduktion

Introduktion

 • Kasper K. Berthelsen, Institut f. Mat. Fag

 • 8 Kursusgange

 • Individuel mundtlig eksamen (7-skala)

 • Udgangspunkt i opgaver

 • Software: SPSS – I kan hente en CD hos…


Flyskr k

Flyskræk!

 • Passer overskriften?

  • Politiken 6/12-’07

 • Er du tryg ved at flyve?

 • Ja:86% i 2005 83% i 2007

 • Er der virkelig sket en ændring eller kunne det lige så godt være tilfældigt?

 • Svaret kommer til sidst i kurset ;-)


Bmi blandt m nd og kvinder i kbh

BMI blandt mænd og kvinder (i Kbh)

 • BMI = vægt/højde2

 • Er der en signifikant forskel i middel BMI for mænd og kvinder?


Deskriptiv versus inferential statistik

Deskriptiv statistik:Metoder til at organisere og præsentere data på en informativ måde.

Inferential statistikMetoder til at konkludere noget ud fra data.

Eksempel:

Hvad er middel-længden af en hugorm?

Er den større en 50?

Deskriptiv versus inferential statistik


Nogle definitioner

Nogle definitioner

 • Population: Mængden af alle ”individer” vi er interesserede i.fx alle virksomheder i DK

 • Parameter: Et deskriptivt mål for populationen (for eksempel middelværdi og varians).

  fx gennemsnits antal ansatte

 • Sample/stikprøve: Mængde af data taget fra en delmængde af populationen

  fx 10 tilfældigt udvalgte virksomheder

 • Statistik: Et deskriptivt mål for stikprøven.

  fx gennemsnits antal ansatte blandt de 10.

 • Variabel: En karakteristik af populationen eller stikprøven fx antal ansatte, omsætning, region, type


Diskrete og kontinuerte data

Diskrete data

Katagoriske data, for eksempel:

Hvilken øjenfarve?

Brun

Blå

Grøn

Grå

Kontinuerte data

Data, der er reelle tal, eks:

Højde

Vægt

Temperatur

Hastighed

Osv....

Diskrete og kontinuerte data


Data hierarki

Data hierarki

 • Interval skalafx. højde.

  • Data kan placeres på en skala, hvor man kan sammenligne afstande mellem data punkter.

  • Kan også behandles som ordinale eller nominale data

 • Ordinal skalafx. løngruppe (lav, middel, høj)

  • Data kan ordnes på en skala. Beregninger kan baseres på ordningen.

  • Kan opfattes som nominale data.

 • Nominal skalafx. farve (rød,grøn,blå)

 • Kun beregninger baseret på antal obs. i hver kategori må udføres. Kan ikke opfattes som ordnede eller interval data.


Percentiler og kvartiler

Percentiler og kvartiler

 • Den P’te percentil af en mængde data punkter, er den værdi hvor P % af dataene ligger under.

 • Positionen af den P’te percentil er givet ved (n+1)P/100, hvor n er antallet af data punkter.

 • Kvartiler er de procent point, der inddeler data i kvarte.

  • 1. kvartil er 25 percentilen. Under denne ligger 25 % af data.

  • 2. kvartil er 50 percentilen. Under denne ligger 50 % af data. Kaldes også medianen.

  • 3. kvartil er 75 percentilen. Under denne ligger 75 % af data.

 • Den interkvartile range defineres som afstanden mellem den første og den tredje kvartil.


Ordinale data karakterer

Ordinale data - karakterer


Central lokation i stikpr ve

Central lokation i stikprøve

 • Stikprøvens størrelse: n

 • Gennemsnit:

 • Interval data

 • Median: Den midterste observation

 • Interval og ordinal

 • Mode: Den observation, der forekommer med størst frekvens

 • Interval, ordinal og nominal

Frekvens = antal gange en observation forekommer

SPSS: Analyze→Descriptive Statistics→Frequencies


Variation interval data

Variation (interval data)

 • Range: største – mindste observation

 • Stikprøve varians

 • Standard afvigelse

Bemærk: n-1 og ikke n.


Populations parametre

Populations parametre

Deskriptive mål for populationen

 • Populationens størrelse:

 • Populations middelværdi:

 • Populations varians:

 • Populations spredning:

Bemærk: N og ikke N-1.


Grafik pr sentation histogram

Grafik præsentation: Histogram

Antal $ brugt af 184 kunder i en butik.

31 kunder brugte for mellem 350$ og 450 $

SPSS: Graphics→…


Box plot

Box Plot

Et Box Plots Anatomi

Smallest data point not below inner fence

Largest data point not exceeding inner fence

Ekstrem

Outlier

*

o

X

X

Q1

Median

Q3

Inner

Fence

Outer

Fence

Inner

Fence

Outer

Fence

Q1-1.5(IQR)

Q3+1.5(IQR)

Interquartile Range (IQR)

50% af data

Q1-3(IQR)

Q3+3(IQR)


Box plots for bmi

Box Plots for BMI


Sandsynligheder

Sandsynligheder

Mængder

Hændelser

Sandsynligheder

Regler for sandsynligheder


Sandsynligheder1

Sandsynligheder

 • En sandsynlighed er et kvantitativt mål for usikkerhed – et mål der udtrykker styrken af vores tro på forekomsten af en usikker begivenhed.

 • En sandsynlighed er et reelt tal mellem 0 og 1.

  • 0 = sker aldrig1 = sker altid

  • Ex: Sandsynligheden for regn i morgen er 0,5

  • Ex: Sandsynligheden for at få 7 rigtige i lotto er 0,000000001

 • I modsætning til deterministiske hændelser:

  • Det er juleaften den 24. december

  • I morgen står solen op kl. 8.04

 • Forskellige statistiske retninger:

  • Klassisk

  • Frekventistisk (jeres, fortrinsvist)

  • Subjektiv (Bayesiansk)

 • Den klassiske sandsynlighedsteori blev udviklet i 1600 tallet – inspireret af Casino spil!


Lidt om m ngder

Lidt om mængder

 • En mængde er en samling af elementer

  • Eksempel: A={1,2,3,4} eller A={plat, krone}

 • Den tomme mængde A=Ø, indeholder ingen elementer

 • Den universelle mængde S, indeholder alle elementer

 • Komplementet af en mængde A, er mængden Ā, der indeholder alle elementer i S, der ikke er i A.

  • Eksempel: S={1,2,3,4,5,6} og A={1,4,6}. Så er Ā={2,3,5}

S

2,3,5

A

1, 4, 6

Ā

Venn Diagram


Mere om m ngder

Mere om mængder

 • Fællesmængden af A og B, A ∩ B, er mængden, der indeholder de elementer, der er i både A og B

 • Foreningsmængden af A og B, A U B, er mængden, der indeholder de elementer, der er i A eller B eller begge

S

A

A={1,2,3}

B={3,4,5}

A ∩ B={3}

B

A ∩ B

1, 2

3

4, 5

6

S

A

A={1,2,3}

B={3,4,5}

A U B={1,2,3,4,5}

B

A U B

3

1, 2

4, 5

6


Den tomme m ngde

Den tomme mængde

 • To mængder er disjunkte, hvis fællesmængden A ∩ B=Ø

S

A

A={1,2,3}

B={4,5}

A ∩ B={Ø}

B

1, 2, 3

4, 5

6


Mere om sandsynlighed

Mere om sandsynlighed

 • Eksperiment:

  • Handling, der leder frem til et af flere mulige udfald

  • Fx. Kast med en terning eller Vælg 10 tilfældige virksomheder.

 • Udfald:

  • Observation eller måling

  • Fx: Antal øjne på en terning eller 10 navngivne virksomheder.


Mere om sandsynlighed1

Mere om sandsynlighed

 • Udfaldsrum:

  • En liste af mulige udfald af eksperimentet, lig med den universelle mængde S={o1,o2,…,ok}

  • Udfaldene skal være ”udtømmende”

  • Eksempler:

   • Terningkast: S={1,2,3,4,5,6} – S={1,2,3,4,5} duer ikke!

   • Møntkast: S={plat, krone} – S={plat} duer ikke

  • Udfaldene skal være disjunkte

   • Terningkast S={1,2,3,4,5,6} – S={1-2,2-3,3-4,4-5,5-6} dur ikke!

Oi er i’te udfald af k mulige.


H ndelser

Hændelser

 • En simpel hændelse er et udfald i udfaldsrummet

  • Eksempel: Terningkast – en 6’er er en simpel hændelse

 • En hændelseer en mængde af en eller flere simple hændelser i et udfaldsrummet

  • Eksempel: Terningkast – A={2,3,4} er en hændelse

 • Sandsynligheden for en hændelse, A, betegnes P(A)

 • P(A) er summen af sandsynlighederne for de simple hændelser i A

  • Eksempel: P(A)=P(2)+P(3)+P(4)=1/6+1/6+1/6=3/6


H ndelser1

Hændelser

 • Antag at alle simple hændelser forekommer med lige stor sandsynlighed. Da er sandsynligheden for en hændelse A givet ved:

 • Eksempel: Terningkast – lige sandsynlighed for alle udfald. Lad A={1,2,4}

  • n(A) = 3n(S) = 6

  • P(A) = 3/6 = 0.5


Regler for sandsynlighed

Regler for sandsynlighed

 • Givet et udfaldsrum S={o1,o2,…,ok} da skal sandsynlighederne opfylde:

  • Eksempel: Terningkast – lige sandsynlighed for alle udfald:


Flere regler

Flere regler

 • Sandsynligheden for Ā:

  • P(Ā)=1-P(A)

 • Sandsynligheden for Ø:

  • P(Ø)=0

 • Sandsynligheden for S:

  • P(S)=1

 • Fællesmængden for hændelserne A og B, A ∩ B, er hændelsen, der forekommer, når både A og B forekommer

 • Sandsynligheden for A ∩ B, P(A ∩ B), kaldes den simultane sandsynlighed (joint probability)


Betinget sandsynlighed

Betinget sandsynlighed

 • Den betingede sandsynlighed P(A|B) er sandsynligheden for hændelsen A, givet at vi ved at hændelsen B allerede er indtruffet:


Eksempel kontingenstabel

Eksempel (Kontingenstabel)

Frekvenser

IBM

Total

AT& T

Telecommunication

40

10

50

Sandsynligheden for at et projekt udføres af IBM givet at det er et telekommunikations-projekt:

Computers

20

30

50

Total

60

40

100

Sandsynligheder

AT& T

IBM

Total

Telecommunication

.40

.10

.50

Computers

.20

.30

.50

Total

.60

.40

1.00


Additionsreglen

Additionsreglen

 • Sandsynligheden for foreningen mellem to mængder A og B, A U B, er givet som:

  • P(A U B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B)

 • Hvis A og B er disjunkte hændelser, er P(A ∩ B) = 0 og dermed:

  • P(A U B) = P(A) + P(B)

 • Eksempel: Sansynlighed for at et projekt er IBM eller Telekom:


 • Login