Download

Ileus - conservatieve behandeling


Advertisement
/ 29 []
Download Presentation
Comments
margarita
From:
|  
(121) |   (0) |   (0)
Views: 132 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Ileus - conservatieve behandeling. C. Verhagen Medisch Oncoloog, consulent palliatieve zorg UMCN St’Radboud NIJMEGEN COPZ NIJMEGEN. Ileus. Obstructie van de dunne of dikke darm Toename van vocht in de darm proximaal orale inname speeksel (0.5-1.5 L), maagsap (1-1.5L)
Ileus - conservatieve behandeling

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ileus conservatieve behandelingSlide 1

Ileus - conservatieve behandeling

C. Verhagen

Medisch Oncoloog, consulent palliatieve zorg

UMCN St’Radboud NIJMEGEN

COPZ NIJMEGEN

IleusSlide 2

Ileus

 • Obstructie van de dunne of dikke darm

 • Toename van vocht in de darm proximaal

  • orale inname

  • speeksel (0.5-1.5 L), maagsap (1-1.5L)

  • gal, pancreas, dunne darm (5-9L)

 • Kliniek

  • Misselijkheid, braken, (koliek) pijn

  • opgezette buik, obstipatie

  • vocht & mineralen verlies, hypovolaemie, uraemie

  • koorts, leukocytose en/of peritoneale prikkeling

Ileus niveauSlide 3

Hoge ileus

snel braken

vocht-mineralen verlies

gastroparese

geen opgezette buik, kolieken of ileus peristaltiek

defaecatie gaat door

Lage ileus

misselijkheid

kolieken

opgezette buik

Hypovolaemie

ileus peristaltiek

defaecatie stoornis

laat braken

mineralen verlies

Ileus niveau

Differentiaal diagnose ileusSlide 4

(Passage belemmering oesophagus / maag)

“Squashed stomach” syndroom

(Gastroparese)

(Combinaties van) problemen zonder ileus

Differentiaal diagnose ileus

 • misselijkheid / braken en obstipatie (vincristine,

 • morfinomimetica, anticholinergica etc.)

 • ascites, hepatomegalie, (retro)peritoneale tumor

 • terminale cachexie (uraemie, leverinsufficiëntie)

 • Gastroenteritis - sepsis

Oorzaken van ileusSlide 5

Oorzaken van ileus

 • Obstructie ileus

  • Maligne (obstructie, invaginatie, constrictie, adhaesie)

  • Benigne (adhaesie, strictuur, volvolus, faecale impactie)

 • Paralytische ileus

  • Maligne (peritonitis carcinomatosa, wandinfiltratie, retroperitoneaal plexuslaesie, dwarslesie, paraneoplastisch)

  • Medicamenteus (morfine, vincristine, anticholinergica)

  • Mineralen stoornissen ( kalium, magnesium, calcium)

  • Diabetes

  • Lever- / nier-insufficiëntie

  • Terminale cachexie

Voorkomen obstructie ileusSlide 6

Voorkomen obstructie ileus

 • 3% van alle patiënten met kanker

 • 6% primair-25% pancreas carcinoom

 • 17% - .. maagcarcinoom

 • 15% - 20% coloncarcinoom

 • 14% - 42% ovarium carcinoom

 • Zeer grote variatie in getallen

Oorzaken obstructie ileusSlide 7

Oorzaken obstructie ileus

Gastro-duodenaal

11%

Dunne darm

48%

Dikke darm

37% (comb. 4%)

Primair

95% maligne

Secundair

95% maligne

Primair

9% maligne

71% adhaesies

Secundair

28-33% benigne

Primair

67-90% maligne

9% volvolus

Secundair

10-48% benigne

Betrokken tumoren obstructie ileusSlide 8

Betrokken tumoren obstructie ileus

Gastro-duodenaal

Dunne darm

Dikke darm

Maag

Pancreas

Galwegen

Sarcoom

Grawitz

Kiemceltumor

Lymphoom

Gist

Carcinoid

Sarcoom

Ovarium

Colon

Maag

Pancreas

Melanoom

Colon

Ovarium

Prostaat

Mamma

Presentatie ileusSlide 9

Presentatie ileus

 • Acuut - subacuut - sluipend

 • Compleet - incompleet

 • Continue - intermitterend

 • Laag - tussenvorm - hoog

 • Mechanisch (obstructie) - paralytisch

 • Enkelvoudig - mengvormen

 • Enkelvoudige - multiple oorzaken

 • Enkelvoudig - meervoudige morbiditeit

Diagnostiek ileusSlide 10

Diagnostiek ileus

 • Kernsymptomen

 • Misselijk / braken 68-100%

 • Koliek pijn 72-76%

 • Continue pijn 91-92%

 • Overige symptomen

 • Opgezette buik

 • “ileus peristaltiek”

 • gestoorde defaecatie

Behandeling ileusSlide 11

Behandeling ileus

 • Maximaal curatief van opzet naast symptoom behandeling

 • Maximaal conservatief naast symptoom behandeling

 • Palliatie alleen

Maximaal curatief behandelingSlide 12

Maximaal curatief behandeling

 • Argumenten voor

 • Eerste ileus episode

 • Acuut, obstructief, dikke darm, jonge patiënt, behandelbare tumor of goede prognose, goede algemene conditie, geen co-morbiditeit, mogelijk benigne oorzaak

 • Behandelwens patiënt

Maximaal conservatiefSlide 13

Maximaal conservatief

 • Argumentenvoor

 • recidiverend, intermitterend, geleidelijk ontstaan

 • voorheen inoperabel, paralytisch, ascites, peritonitis ca., multiple abdominale tumoren, uitgebreid retroperitoneale tumor, niet/nauwelijks behandelbare tumor, prognose 6-18 wk, redelijke algemene conditie, beperkte co-morbiditeit

 • Beperkte behandelwens patiënt

Maximaal palliatiefSlide 14

Maximaal palliatief

 • Overweeg symptomatisch alleen

 • recidiverende volledige obstructie

 • ontbreken chirurgische mogelijkheden, verleden matig effect conservatieve therapie of geen effect na 3-5 dagen, onbehandelbare tumor, prognose < 6 weken, slechte algemene conditie, uitgebreide of ernstige comorbiditeit

 • ontbreken behandelwens patiënt

Stappenplan wat is uw behandelintentie curatief palliatiefSlide 15

StappenplanWat is uw behandelintentie (curatief - palliatief)

 • Twijfelt u aan ileus:

  • Behandel eerst oorzaak of symptomatisch

   • misselijkheid en of braken

   • buikpijn

   • opgezette buik (ascites?)

   • verstoord defaecatie-patroon

   • andere systeem ziekte

StappenplanSlide 16

Stappenplan

 • Twijfelt u aan ileus: nee

 • Betreft het een paralytische ileus:

  • Sluit peritonitis, sepsis, (dwarslesie, mesenteriaal trombose), retroperitoneale massa uit

  • Start maximaal conservatieve therapie

   • Saneer huidige medicatie

   • Maaghevel (decompressie) (hogere ileus)

   • Rigoureus rectaal laxeren (lagere ileus)

   • Rehydratie, corrigeer mineraalstoornissen, glucose

   • Start prokinetica (metoclopramide, carbachol)

  • Behandel bijkomende symptomen

  • Behandel primaire oorzaak en co-morbiditeit

Ileus conservatieve behandelingSlide 17

Stappenplan

 • Twijfelt u aan ileus: nee

 • Betreft het een paralytische ileus:

  • Maximaal conservatieve therapie

   • Succes binnen 5 dagen:

   • Herhaal stappenplan

   • Indien u hier aankomt hervat orale voeding geleidelijk

Ileus conservatieve behandelingSlide 18

Stappenplan

 • Twijfelt u aan ileus: nee

 • Betreft het een paralytische ileus: ja

 • Maximaal conservatieve therapie

  • Geen succes binnen 5 dagen

 • Overweeg palliatieve therapie alleen

  • Bij hoge ileus, veel vochtverlies, ernstige co-morbiditeit, staken parenteraal vocht:

   • korte prognose enkele dagen maximaal 14

 • Ileus conservatieve behandelingSlide 19

  Stappenplan

  • Twijfelt u aan ileus: nee

  • Betreft het een paralytische ileus: nee

  • Betreft het alleen faecale impactie:

   • Rigoureus rectaal laxeren

   • Medicatie saneren

   • Oraal laxantia toevoegen na rectaal resultaat

   • Vermijd gebruik butylscopolamine parenteraal

   • Vermijd gebruik prokinetica

   • Behandel overige symptomen

   • Overweeg mogelijkheid (partiele) obstructie

   • Behandel primaire oorzaak en co-morbiditeit

  Ileus conservatieve behandelingSlide 20

  Stappenplan

  • Twijfelt u aan ileus: nee

  • Betreft het een paralytische ileus: nee

  • Betreft het alleen faecale impactie:nee

  • Hoge obstructie ( duodenum)  10%:

   • Fitte patiënt (maximale therapie)

   • unifocaal stricturerend

   • geen paralyse distaal, geen peritonitis of ascites

   • Behandeling:

    • Maaghevel

    • Rehydratie, corrigeer mineralen stoornissen

    • Overweeg plaatsen stent / chirurgie

    • Behandel primaire oorzaak / co-morbiditeit

  Ileus conservatieve behandelingSlide 21

  Stappenplan

  • Twijfelt u aan ileus: nee

  • Betreft het een paralytische ileus: nee

  • Betreft het alleen faecale impactie:nee

  • Hoge obstructie ( duodenum)  10%:

   • Niet fitte patiënt etc. (maximaal conservatief)

   • Behandeling:

    • Maaghevel / rehydratie, corrigeer mineralen

    • Eventueel stent

    • Eventueel jejunum voeding-sonde

    • Protonpompremmer (vocht, zuur & mineralenverlies)

    • Prokinetica

    • Somatostatine (vochtverlies)

    • Behandeling overige klachten, primaire-, co-morbiditeit

  Ileus conservatieve behandelingSlide 22

  Stappenplan

  • Twijfelt u aan ileus: nee

  • Betreft het een paralytische ileus: nee

  • Betreft het alleen faecale impactie:nee

  • Hoge obstructie ( duodenum): nee

  • Operabele aandoening distaal van duodenum:

   • Fitte patiënt (maximale therapie)

   • niet eerder chirurgisch onbehandelbare obstructie

   • geen peritonitis, ascites, multiple abdominale tumor

   • Behandeling:

    • Operatie

    • na rehydratie, correctie mineralen stoornis

    • maximaal conservatief & symptoombehandeling tot OK

  Ileus conservatieve behandelingSlide 23

  Stappenplan

  • Twijfelt u aan ileus: nee

  • Betreft het een paralytische ileus: nee

  • Betreft het alleen faecale impactie:nee

  • Hoge obstructie ( duodenum): nee

  • Operabele aandoening distaal van duodenum: nee of niet fitte patiënt

  • Maximaal conservatieve therapie

   • volgende dia

  Ileus conservatieve behandelingSlide 24

  • Maximaal conservatieve therapie ileus distaal van duodenum

  • Behandeling

   • Saneer huidige medicatie

   • Maaghevel (decompressie) (hogere ileus)

   • Rehydratie, corrigeer mineraalstoornissen, glucose

   • Protonpompremmer (vocht, zuur & mineralenverlies)

   • Prokinetica bij afwezigheid kolieken

   • Somatostatine (vochtverlies)

   • antiemetica (serotonineremmers omstreden!)

   • Rigoureus rectaal laxeren (lagere ileus) / later ook oraal

   • Butylscopolamine bij kolieken zonder paralytische element

   • Diclofenac bij kolieken & paralytische component

   • Beperkt oraal voeden soms mogelijk

  • Behandel bijkomende symptomen

  • Behandel primaire oorzaak en co-morbiditeit

  Ileus conservatieve behandelingSlide 25

  Stappenplan

  • Twijfelt u aan ileus: nee

  • Betreft het een paralytische ileus: nee

  • Betreft het alleen faecale impactie:nee

  • Hoge obstructie ( duodenum): nee

  • Operabele aandoening distaal van duodenum: nee of niet fitte patiënt

  • Maximaal conservatieve therapie

   • Succes binnen 5 dagen

   • Loop het stappenplan nogmaals langs

   • Indien u hier uitkomt orale voeding uitbreiden

  Ileus conservatieve behandelingSlide 26

  Stappenplan

  • Twijfelt u aan ileus: nee

  • Betreft het een paralytische ileus: nee

  • Betreft het alleen faecale impactie:nee

  • Hoge obstructie ( duodenum): nee

  • Operabele aandoening distaal van duodenum: nee of niet fitte patiënt

  • Maximaal conservatieve therapie

   • Geen succes binnen 5 dagen &

   • Obstructie volledig en continue: Nee

  • Heroverweeg voortzetten maximaal conservatieve therapie

  • Overweeg palliatieve therapie alleen

  Ileus conservatieve behandelingSlide 27

  Stappenplan

  • Twijfelt u aan ileus: nee

  • Betreft het een paralytische ileus: nee

  • Betreft het alleen faecale impactie:nee

  • Hoge obstructie ( duodenum): nee

  • Operabele aandoening distaal van duodenum: nee of niet fitte patiënt

  • Maximaal conservatieve therapie

   • Geen succes binnen 5 dagen &

   • Obstructie volledig en continue: Ja

  • Overweeg palliatieve therapie alleen

   • Bij hoge ileus, veel vochtverlies, ernstige co-morbiditeit, staken parenteraal vocht:

    • korte prognose enkele dagen maximaal 14

  Ileus conservatieve behandelingSlide 28

  Stappenplan (wat is uw behandelintentie curatief - palliatief)

  • Twijfelt u aan ileus: ja: conservatief ()

  • nee 

  • Betreft het een paralytische ileus: ja: 

  • nee   geen baat < 5 dg: P

  • Betreft het alleen faecale impactie:ja: 

  • nee 

  • Hoge obstructie ( duodenum): ja: (fit) chirurgie 

  • nee  (niet fit) 

  • Operabele aandoening distaal van duodenum: ja: chirurgie ()

  • nee of niet fitte patiënt 

  • Maximaal conservatieve therapie: ja: 

   • Geen succes binnen 5 dagen  wel: 

   • Obstructie volledig en continue: nee: / P (??)

  • ja 

  • Overweeg palliatieve therapie alleen (P)

  Diagnostiek ileus1Slide 29

  Diagnostiek ileus

  • Anamnese

  • Lichamelijk onderzoek (ook RT)

  • Laboratorium

  • Buik overzicht, evt. CT-Scan


  Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro