Rubrik
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Rubrik PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rubrik. Brödtext. VattenInformationsSystem Sverige - VISS. Niklas Holmgren, Temadag vatten och GIS - SydostGIS 2012-05-29. VISS är ett verktyg för. Kommuner Konsulter Myndigheter Vattenråd och allmänheten … som arbetar med Vattenförvaltning. Hur är VISS uppbyggt?.

Download Presentation

Rubrik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rubrik

Rubrik

 • Brödtext

VattenInformationsSystem Sverige - VISS

Niklas Holmgren, Temadag vatten och GIS - SydostGIS 2012-05-29


Viss r ett verktyg f r

VISS är ett verktyg för

 • Kommuner

 • Konsulter

 • Myndigheter

 • Vattenråd och allmänheten

  … som arbetar med Vattenförvaltning


Hur r viss uppbyggt

Hur är VISS uppbyggt?

 • Databas för vattenförvaltning

 • Kartfunktion

 • VISS-Hjälp


Vad inneh ller viss

Vad innehåller VISS?

 • Statusklassning

 • Miljökvalitetsnormer

 • Miljöövervakning

 • Rapporteringen till EU

 • Register över skyddade områden

 • Länkar till annan vatteninformation

 • Områdesstatistik

 • …och snart Åtgärder kopplade till vatten


Statusklassning

Statusklassning

 • Bedömning av hur vattnet mår

  Ekologisk statusEkologisk potentialKemisk statusKvantitativ status


Milj kvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer

 • Bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet. MKN är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar


Milj vervakning

Miljöövervakning

 • Övervakningsprogram- Kommunal miljöövervakning - Samordnad recipientkontroll- Regional miljöövervakning- Nationell miljöövervakning


Skyddade omr den

Skyddade områden


L nkar till annan vatteninformation

Länkar till annan vatteninformation

 • SMHI – Modulerad vattenföring – Öppet API

 • Smittskyddsinstitutet – Badplatsen – KML-fil

 • Naturvårdsverket – Natura 2000 –URL länk


Omr desstatistik ex kommun

Områdesstatistik – ex. kommun


Tabell milj kvalitetsnormer ex kommun

Tabell miljökvalitetsnormer – ex. kommun


Olika hj lpsystem i viss

Olika hjälpsystem i VISS

 • VISS-Hjälp

 • Om VISS och support

 • Hjälp och instruktioner i kartan

 • Sidhjälp


S k knappen

SÖK-knappen

 • SÖK-knappen fungerar ungefär som google.

 • Sök på vattenförekomst genom att till exempel fylla i vattnets namn.


Rubrik

 • Nu kan du välja att titta på olika information om vattnet: vatten, provtagningsstation, övervakningsprogram, skyddade områden och områdesstatistik


Kartan

Kartan


Rubrik

 • Identifiera objekt via i:et i menyn

 • Hyperlänk direkt till VISS


Forts s k via kartan

Forts. sök via kartan

 • Lägga till shape-filer och WMS-lager

 • Rita temporär grafik


H mta in wms till andra system

Hämta in WMS till andra system

 • http://www.gis.lst.se/lstgis/wms.asp


Exempel v xj

Exempel Växjö


Exempel l nkar f r att filtrera viss per kommun

Exempel - länkar för att filtrera VISS per kommun

 • Miljökvalitetsnormer excel tabell – Oskarshamn

 • Områdesstatistik – Oskarshamn

 • Karta ekologisk status – inzoomat Oskarshamn

 • Miljögifter och vattenskyddsområden – inzoomat Oskarshamn


V r nskan

Vår önskan…

 • Visa de vattendata som finns för berörda verksamheter!

  • WMS till handläggarstöd

  • VISS utdrag statistik för olika verksamhetsområden

  • På ex. kommunala hemsidor – länka in VISS information filtrerad per kommun.

 • Kom med synpunkter hur vi ska förbättra oss!


Tack f r uppm rksamheten

Tack för uppmärksamheten!

www.viss.lansstyrelsen.seniklas.holmgren@lansstyrelsen.se


 • Login