Effectieve medezeggen schap
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

EFFECTIEVE MEDEZEGGEN- SCHAP PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EFFECTIEVE MEDEZEGGEN- SCHAP. Vereniging voor Pensioenrecht 6 juni 2006 Mr. R.J.G. Veugelers. Hebben gepensioneerden rechten?. Is het zinvol om een vereniging van gepensioneerden op te richten?. Heeft een bestuurslid, dat de gepensioneerden vertegenwoordigt, rechten?.

Download Presentation

EFFECTIEVE MEDEZEGGEN- SCHAP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Effectieve medezeggen schap

EFFECTIEVE MEDEZEGGEN-SCHAP

Vereniging voor Pensioenrecht

6 juni 2006

Mr. R.J.G. Veugelers


Hebben gepensioneerden rechten

Hebben gepensioneerden rechten?

Is het zinvol om een vereniging van gepensioneerden op te richten?

Heeft een bestuurslid, dat de gepensioneerden vertegenwoordigt, rechten?

Kan de deelnemersraad invloed uitoefenen?


Spelers

Spelers

 • De gepensioneerden

 • De vereniging van gepensioneerden

 • De deelnemersraad

 • Geleding van de deelnemersraad

 • Bestuursleden

 • Intern toezichtorgaan?


De reserves

De reserves

 • Ondernemingsraad

 • Vergadering van deelnemers

 • Referendum onder deelnemers

  → In deze organen zijn gepensioneerden niet vertegenwoordigd


Gepensioneerden

Gepensioneerden

 • Nakoming van de pensioentoezegging c.q. pensioenovereenkomst

 • Recht om niet in te stemmen met wijziging van de regeling

Rechten

Geschillenbeslechting


Gepensioneerden1

Gepensioneerden

 • Wijziging

  - Instemming gepensioneerde

  • Eenzijdige wijziging art 18 PW (zwaarwichtig belang)

 • Nadere uitleg

  - Geen instemming

  - Geen zwaarwichtig belang

Rechten

Geschillenbeslechting


Gepensioneerden2

Gepensioneerden

 • Kantonrechter

 • Geschillencommissie

 • Ombudsman pensioenen

 • Commissie Gelijke Behandeling

Rechten

Geschillenbeslechting


Vereniging van gepensioneerden

Vereniging van Gepensioneerden

 • Collectieve actie ten behoeve van gepensioneerden

 • Voordracht van leden voor de deelnemersraad

 • Recht om de leden te informeren

 • Recht om gehoord te worden (art. 21 PW)

 • Klankbord voor deelnemersraad en bestuursleden

Rechten

Geschillenbeslechting


Vereniging van gepensioneerden1

Vereniging van Gepensioneerden

 • Kantonrechter

 • Geschillencommissie

 • Ombudsman niet bevoegd

 • Commissie Gelijke Behandeling

Rechten

Geschillenbeslechting


Deelnemersraad

Deelnemersraad

 • Gevraagd en ongevraagd advies

 • Recht op informatie (art. 6b lid 4 PSW / art. 100 lid 7 PW)

Rechten

Geschillenbeslechting

Kosten


Deelnemersraad1

Deelnemersraad

 • Advies niet expliciet positief of negatief

 • Advies goed motiveren

Rechten

Geschillenbeslechting

Kosten


Deelnemersraad2

Deelnemersraad

 • Ondernemingskamer (art. 6c lid 2 PSW / art. 203 PW)

 • Marginale toetsing (art. 6c lid 4 PSW / art. 203 lid 5 PW)

 • Klachtrecht bij De Nederlandsche Bank (niet meer in PW)

Rechten

Geschillenbeslechting

Kosten


Deelnemersraad3

Deelnemersraad

 • Kosten gerechtelijke procedures → pensioenfonds (art. 6 c lid 10 PSW / art. 203 lid 11 PW)

 • Juridische kosten voor advisering niet geregeld (wetsvoorstel Giskes en Van Geen; “De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de deelnemersraad komen ten laste van het pensioenfonds.”)

Rechten

Geschillenbeslechting

Kosten


Geleding binnen deelnemersraad

Geleding binnen deelnemersraad

 • Minderheidsadvies (art. 6c lid 1 PSW / art. 102 PW)

 • Geen recht op info

Rechten

Geschillenbeslechting


Geleding binnen deelnemersraad1

Geleding binnen deelnemersraad

 • Beroepsrecht bij de Ondernemingskamer voor specifieke zaken (art. 6ca PSW / art. 204 PW)

 • Alleen indien advies (of minderheidsadvies) niet wordt gevolgd

Rechten

Geschillenbeslechting


Bestuurders

Bestuurders

 • Stemrecht

 • Deskundige raadplegen (art 6 lid 4 PSW / art. 94 lid 4 PW)

 • Bijstand door deskundigen in vergadering

Rechten

Geschillenbeslechting

Kosten


Bestuurders1

Bestuurders

 • Het bestuur is een democratisch orgaan en beslist met meerderheid van stemmen, tenzij daarvan statutair wordt afgeweken

Rechten

Geschillenbeslechting

Kosten


Bestuurders2

Bestuurders

 • Niet goed mogelijk

 • Compromissen zijn meer waard, dan afwijkende standpunten

Rechten

Geschillenbeslechting

Kosten


Bestuurders3

Bestuurders

 • Voor deskundige → in principe fonds

Rechten

Geschillenbeslechting

Kosten


Gasunie arrest

Gasunie arrest

Oude situatie

Deelnemersraad

Bestuur

Drie werkgeversleden

Drie werknemersleden

Vijf gepensioneerden

Eén werknemer

Evenwichtig


Gasunie arrest1

Gasunie arrest

Nieuwe situatie

Bestuur

Twee werknemersleden

Vier werkgeversleden

Twee gepensioneerden

Niet evenwichtig


Gasunie arrest2

Gasunie arrest

Advies Deelnemersraad

 • Nieuwe situatie niet evenwichtig

 • Herstel door gekwalificeerde meerderheid

 • Bestuur neemt advies niet over

 • Ondernemingskamer bepaalt dat bestuur besluit moet intrekken


Gasunie arrest3

Gasunie arrest

Advies Deelnemersraad

 • Kosten adviseur voor pensioenfonds

 • Bestuur neemt advies niet over

 • Ondernemingskamer bepaalt dat bestuur besluit moet intrekken


Gasunie arrest4

Gasunie arrest

Advies Deelnemersraad

 • Vetorecht werkgever afschaffen

 • Bestuur neemt advies niet over

 • Ondernemingskamer bepaalt dat bestuur besluit moet intrekken


 • Login