Ad harmoniz ci az eur pai uni ban
Download
1 / 19

Adóharmonizáció az Európai Unióban - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Az Európai Unió pénzügyei 2005/2006. tanév 1. félév. Adóharmonizáció az Európai Unióban. Balogh Zoltán Nyíregyházi Főiskola – főiskolai tanársegéd [email protected] Adózás a modern demokráciákban.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Adóharmonizáció az Európai Unióban' - margaret-evans


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ad harmoniz ci az eur pai uni ban

Az Európai Unió pénzügyei 2005/2006. tanév 1. félév

Adóharmonizáció az Európai Unióban

Balogh Zoltán

Nyíregyházi Főiskola – főiskolai tanársegéd

[email protected]


Ad z s a modern demokr ci kban
Adózás a modern demokráciákban

 • Az adózás a kormány által a magánszemélyekre és a szervezetekre kivetett kötelező befizetéseket jelenti, amelyeknek célja, hogy az állam bevételhez jusson a közjavak és szolgáltatások finanszírozásához, hogy ezáltal kontrollálhassa a gazdaság magánkiadásainak volumenét, melynek fontos gazdaságpolitikai szerepe van.


Az ad feladatai
Az adó feladatai

 • közkiadások fedezése

 • makrogazdasági konjunktúraszabályozó és orientáló eszköz

 • növekedés ösztönző eszköz (adókedvezmény, -mentesség)

 • redisztribúciós eszköz


Eu k lts gvet s s ad z s
EU költségvetés és adózás

 • a GDP jóval kisebb hányadát (maximum 1,24 %) osztja el újra, mint a tagállamok (40-55 %)

 • Kiadásai fedezésére a közösség közvetlenül nem vet ki adókat


K z ss gi ad politika
Közösségi adópolitika

 • a jogi szabályozás célja egyenlő versenyfeltételek biztosítása az egységes belső piacon, azaz annak a megakadályozása, hogy a nemzeti adórendszerek közötti különbségek torzítsák a tagállamok közötti kereskedelmet.


A harmoniz ci el zm nyei
A harmonizáció előzményei

 • Különböző adóztatási hagyományú tagállamok

 • Nincs egyöntetű álláspont arra vonatkozóan, hogy milyen mélységig lehet egységesíteni az adópolitikákat

 • A nemzetgazdaságok költségvetési önállóságának védelme


Ad harmoniz ci fogalma
Adóharmonizáció fogalma

 • A tagállamok közötti adózási különbségek csökkentését célozza az adóharmonizáció, amelynek keretében a tagállamok adózással kapcsolatos jogszabályait közelítik egymáshoz.


Ad harmoniz ci form i
Adóharmonizáció formái

 • Teljes adóharmonizáció (például az egységes európai társasági adó bevezetése)

 • Részleges adóharmonizációesetén az egyes tagállamok adómértékeinek az egymáshoz történő igazítását irányozzák elő

 • A pozitív adóharmonizációesetében közösségi jogszabályok segítségével közelítik egymáshoz a tagállamok adójogszabályait.

 • A negatív adóharmonizációannak a célnak az érvényesítését jelenti, hogy a tagállamok adójogszabályai közötti különbségek ne eredményezzenek önkényes megkülönböztetést vagy protekcionizmust, miközben maguk a különbségek fennmaradnak.

 • Szubszidiaritás elvén alapuló jogharmonizáció: a tagállamok törvényhozása segítségével teszik egymással kompatibilissé a nemzeti adójogszabályokat.


Ad harmoniz ci s n zetek
Adóharmonizációs nézetek

 • Egységesség: a tagállamok adópolitikái és adórendszerei közötti különbségek megszüntetésére, az adónemek és az adókulcsok egységesítésére irányul.

 • Együttműködés: Figyelembe veszi a tagállamok érdekeit is, ezért differenciált megközelítést javasol, és megelégszik a tagországok közötti együttműködéssel az adópolitikában.


K zvetett ad k
Közvetett adók

 • A bizottság 1960-ban állított föl először olyan munkabizottságokat, amelyeknek az volt a feladatuk, hogy tanulmányozzák az adóharmonizáció lehetséges alternatíváit.

 • 1967 - Általános forgalmi adóról szóló irányelvek

 • 1970 - Werner-jelentés

 • 1994 - döntés a kulcsok egységesítéséről:

  • a normál kulcs minimális értéke 15%

  • a kedvezményes kulcs pedig legalább 5%.


K zvetett ad k1
Közvetett adók

 • Jogforrás - Római Szerződés: 93. Cikk

 • „ A Tanács a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlamenttel és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultáció után, a 7/a. Cikkben meghatározott határidőn belül, egyhangú döntéssel meghozza azokat a rendelkezéseket, amelyek a belső piac létrehozásának és működésének érdekében a forgalmi adók, jövedéki adók és a közvetett adóztatás egyéb formáira vonatkozó jogalkotás harmonizációját célozza. "


K zvetett ad k kih v sok
Közvetett adók - Kihívások

 • Egységes- vagy Kétkulcsos rendszer a forgalmi adónál

 • A jövedéki adónál és a fogyasztási adónál a közeledést a nemzeti egészségügyi, a környezetvédelmi és az energiapolitikában meglévő különbségek nehezítik

 • A „származási ország” vagy a ,,rendeltetési ország” szerinti adóztatás elve


K zvetlen ad k
Közvetlen adók

 • Társasági adó

 • Személyi jövedelemadóSzem lyi j vedelemad
Személyi jövedelemadó

 • Egyenlő elbánás alapelvének érvényesítése minden tagállamban az EU összes állampolgárára vonatkozóan


ad