Katsaus aluesairaaloiden päivystyspalveluihin Kuntaneuvottelut v 2013 Matti Helkiö - PowerPoint PPT Presentation

Katsaus aluesairaaloiden päivystyspalveluihin
Download
1 / 27

  • 78 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Katsaus aluesairaaloiden päivystyspalveluihin Kuntaneuvottelut v 2013 Matti Helkiö Va tulosaluejohtaja, alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalue. Esityksessä käsittelen eri aluesairaaloiden yhteispäivystyksiä ja erikoisalakohtaisia varallaolopäivystyksiä.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Katsaus aluesairaaloiden päivystyspalveluihin Kuntaneuvottelut v 2013 Matti Helkiö

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Katsaus aluesairaaloiden päivystyspalveluihin

Kuntaneuvottelut v 2013

Matti Helkiö

Va tulosaluejohtaja, alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalue


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Esityksessä käsittelen eri aluesairaaloiden yhteispäivystyksiä ja erikoisalakohtaisia varallaolopäivystyksiä.

Aluksi lyhyesti mikä on alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalue sh-piirin kokonaisuudessa.


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Yhteispäivystyksessä hoidetaan kaikkia potilaita. Ensimmäisenä lääkärinä potilaan näkee etupäivystäjä (t), jotka sairaalan puolelta ovat yleensä erikoistuvia lääkäreitä ja perusterveydenhuollon puolelta yleislääkäreitä.

Päivystäjien tehtäviin kuuluu myös huolehtia vuodeosastohoidossa jo olevien potilaiden hoidosta ja tässä on etupäivystäjän lisäksi erikoisalakohtaisilla varallaolon päivystävillä lääkäreillä eli takapäivystäjillä merkittävä rooli


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Yhteispäivystyksen toteuttamismallit ovat erilaisia kuin päivystyksen liikelaitoksen malli.

Loimaan aluesairaalan ja Tyks-Vakka-Suomen sairaalan yhteispäivystykset ovat sairaaloiden hoitamat.

Salon aluesairaalassa toimitaan ns. rinnakkaismallilla, jolloin kaksi organisaatiota hoitaa päivystystä rinnakkain omin voimavaroin.


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Loimaan aluesairaala

Päivystyksessä on paikalla aina yksi lääkäripäivystäjä, joka on aluesairaalan erikoistuva lääkäri.

Lisäksi on toinen ns kiireetön lääkäripäivystäjä on paikalla aina iltaisin 15-21, voi jäädä pidempään jos on ruuhkaa. Hän tulee tällä hetkellä Medone-yrityksen järjestämänä.

Hoitohenkilökunta on aluesairaalan palveluksessa

Potilaskertomus on Miranda


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Tyks Vakka-Suomen Sairaala

Päivystyksessä on paikalla yksi lääkäripäivystäjä, joka tulee paikalle MedOne-yrityksen järjestämänä.

Lisäksi sama yritys järjestää toisen lääkärin paikalle ma-pe klo 16-22 ja la-su klo 10-20

Hoitohenkilökunta on aluesairaalan palveluksessa.

Potilaskertomus on Miranda


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Salon aluesairaalan ja terveyskeskuksen yhteispäivystys

Paikalla aina sekä aluesairaalan erikoistuva lääkäri (virka-aikaan sekä sisätaudeilta että kirurgiasta) että terveyskeskuslääkäri.

Molemmilla organisaatioilla on oma henkilökunta

Aluesairaalan potilaskertomusjärjestelmä on Miranda ja terveyskeskuksen järjestelmä on Effica.

Siirrettäessä hoitovastuu aluesairaalalle, tehdään potilaasta lähete. Yhteispäivystykseen on annettu johtavien lääkäreiden toimesta toimintaohjeet miten potilaiden valinta tulovaiheessa tehdään.


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Puhelinneuvonta

Aluesairaaloiden yhteispäivystykset hoitavat itse puhelinneuvonnan.


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Aluesairaaloiden erikoisalakohtaiset varallaolopäivystykset

Erikoisalakohtaiset takapäivystäjät ovat yleensä erikoislääkäreitä tai kokeneita alan erikoistuvia lääkäreitä.

Vuodeosastohoito alkaa valtaosin päivystyksenä.


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Loimaan aluesairaala


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Salon aluesairaala


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Tyks Vakka-Suomen sairaala

Ei mukana yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon potilaita


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Sisätautien päivystys on kaikissa aluesairaaloissa kattava.

Paikalle tulon varoaika on alle 30 min Salossa ja yli 30 Loimaalla ja Uudessakaupungissa.


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Kirurgian varallaolopäivystys kattaa myös ortopedian/traumatologian päivystyksen

Päivystys on kattava kaikissa aluesairaaloissa.

Paikalle tulon varoaika on alle 30 min Salossa ja Uudessakaupungissa ja yli 30 Loimaalla.


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Anestesiologian varallaolopäivystys on kattava kaikissa aluesairaaloissa.

Paikalle tulon varoaika on alle 30 min Salossa ja Uudessakaupungissa ja yli 30 Loimaalla.


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Synnytys- ja naistentaudit

Päivystys on kattava Salon aluesairaalassa ja paikalle tulon varoaika on alle 30 min.

Loimaalla on naistentautien päivystäjä leikkauspäivinä ja paikalle tulon varoaika on yli 30 min.

Tyks Vakka-Suomen sairaalassa ei ole tätä päivystystä, vaan kirurgian takapäivystäjä huolehtii osastolle jääneistä.


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Lastentaudit

Salossa on kattavaksi tarkoitettu päivystys ja vuodeosasto.

Paikalle tulon varoaika on alle 30 min.


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Leikkausosastojen aukioloajat

Salon aluesairaalan leikkausosasto on aina avoinna ja virka-ajan ulkopuolinen päivystys on kahden hoitajan varallaololla hoidettu. Paikalle tulon varoaika on noin 10-15 min, jotta hätäkeisarinleikkaukset voidaan hoitaa. Sama varoaika koskee myös toimintaan osallistuvia lääkäreitä.

Loimaalla on kolme leikkaussalihoitajaa varallaolopäivystyksessä ma-pe klo 16-23 ja la 8-23. Sunnuntaisin leikkaussali on kiinni.

Uudessakaupungissa on kaksi leikkaussalihoitajaa varallaolopäivystyksessä ma-pe klo 16-24 ja la-su 8-24.


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Laboratorio- ja kuvantamispalvelut

Laboratoriotutkimuksia saadaan kaikissa aluesairaaloissa sovitun tasoisesti, öisin hoitaja on varallaolopäivystyksessä Salossa ja Loimaalla, ei Vakka-Suomessa.

Kuvantamistutkimukset on hoidettu vastaavasti. Loimaalla ei arkiöinä ole ollut virallista hoitajan varallaolopäivystystä, mutta käytännössä hoitaja on ollut tavoitettavissa. Pääsääntöisesti kuvista ei saada lausuntoa päivystysaikaan, mutta pyydettäessä voi Turussa oleva päivystäjä lausua kuvan. Tietokonetomografiatutkimuksissa on käytäntö, että kuvat tulkitaan Turussa.


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Erikoisalakohtaisten varallaolopäivystyksien merkitys aluesairaaloiden vuodeosastohoitojen varmistamisessa on hoidon laadun ja turvallisuuden perusta.

Nykyiset kattavat päivystysjärjestelyt sisätaudeilla, kirurgialla ja anestesiologialla ovat tärkeitä tukipylväitä yhteispäivystyksille, hätätilanteissa ja kriittisesti sairaiden potilaiden hoidon aloittamisessa ennen siirtoa sekä siirron aikana yliopistosairaalaan.


Katsaus aluesairaaloiden p ivystyspalveluihin kuntaneuvottelut v 2013 matti helki

Kiitos


  • Login