Pedagogiska h rselv rden
Download
1 / 16

Pedagogiska hörselvården - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Pedagogiska hörselvården. Här finns vi. Stadsviken, Luleå: Pedagogisk hörselvård Syncentral * Tolkcentral * Finns även i Gällivare. Sunderby sjukhus: Teknisk hörselvård Hörcentral *. * finns även in Kalix, Gällivare och Piteå. Syn och hörselenheten, en länsresurs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pedagogiska hörselvården' - maree


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Här finns vi

 • Stadsviken, Luleå:

 • Pedagogisk hörselvård

 • Syncentral *

 • Tolkcentral

 • * Finns även i Gällivare

 • Sunderby sjukhus:

 • Teknisk hörselvård

 • Hörcentral *

* finns även in Kalix, Gällivare och PiteåVilka arbetar inom Hörselvården ?

Hörcentralen: AudionomOtotekniker

Tekniska hörselvården:TeknikerIngenjör

Pedagogiska hörselvården:PsykologKuratorHörselpedagogTeckenspråkslärareSpecialpedagog tal/hörsel


H lso och sjukv rdslagen
Hälso- och sjukvårdslagen

3b§ Landstinget skall erbjuda

 • Habilitering och rehabilitering

 • Hjälpmedel till funktionshindrade

 • Tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade

  Habiliterings-/ rehabiliteringsplan skall upprättas i samverkan med den enskilde

  Planerade och beslutade insatser skall framgå


Pedagogiska h rselv rden verksamhets m l
Pedagogiska hörselvårdenVerksamhets mål

 • Att föräldrar utvecklar kunskap om hörselnedsättningen hos sitt barn så att de känner sig trygga i sin föräldraroll.

 • Att barn och ungdomar utvecklar medvetenhet om sitt funktionshinder och blir trygga i sin identitet.V rdkedja barn ny remiss
Vårdkedja Barn- Ny remiss

Elevhälsan BVC vårdcentral Föräldrar

Remiss till Pedagogiska hörselvården

- Kurator och psykolog

- Specialpedagog utses

Öronmottagning

HörcentralenSunderby sjukhus


Kartl ggningssamtal
Kartläggningssamtal

 • Kartlägga familjens situation och behov

  • Socialt

  • Föräldrarnas reaktioner, tankar, frågor

 • Information om det stöd Pedagogiska hörselvården kan erbjuda

 • Samhällets stöd ex. vårdbidrag

 • Intresseföreningar ex. HRF, Barnplantor, UH

 • Upprätta habiliteringsplan


Habiliteringsplan
Habiliteringsplan

Namn: Kalle Kallesson Personnummer: XXXXXX-XXXX

Datum: 2013- 07- 07

Närvarande: Kalle, Föräldrarna, kurator och psykolog

Anledning till habiliteringsplan: Aktualiserad via hörcentralen Sunderby sjukhus. Hörselnedsättning på båda öronen, har fått hörapparater.

Nuläge: Kalle använder inte gärna sina hörapparater, det gör ont och han tar av dem. Planerad för nya hörapparat insatser till hösten. Har fått en T- slinga till hemmet. Kalle går i Kallebackens förskola i Kalleby. Han har behov av stöd och stimulans för sin språkutveckling. Kalle har haft en kontakt med logoped.


Habiliteringsplan forts
Habiliteringsplan , forts.

Mål:

Att Kalle har en hörselmässigt god miljö i förskolan med välinformerade pedagoger

Att Kalle har en hörselmässigt god miljö i hemmet med välinformerade föräldrar

Metoder/ Ansvarig/ Tid:

 • Medveten språkstimulans i vardagen, bekräfta med korrekt uttal i samtal, benämna saker och aktiviteter, läsa böcker- peka och samtala om bilder, tänka på närhet och ögonkontakt i samspel med Kalle/ Föräldrarna/ I det dagliga livet.

 • Information till förskolans personal om hörselnedsättning och dess konsekvenser och miljööversyn/ Specialpedagog/ augusti 2013


Habiliteringsplan forts1
Habiliteringsplan, forts.

 • Inbjudan till utbildningsdagar för personal i förskola och skola/ Pedagogiska hörselvården i samverkan med SPSM/ september 2013

 • Inbjudan till föräldrautbildning, grundkurs/ Ped.h.v/ Oktober 2013

 • Information till närstående/ november 2013

 • Information om teckenspråksintroduktion/ Teckenspråkslärare/ September 2013

 • Småbarnsgrupp/ Ped.h.v/ november 2013

 • Vårdbidrag/ kontakt med kurator/ vid behov

  Utvärdering: Kurator kallar berörda till ett besök för uppföljning om 6 månader.


Vk till pedagoger i f rskola skola

I samverkan med familjen, presentera barnets/ungdomens tillgångar och begränsningar

Diagnos/audiogram

Konsekvenser

Åtgärder

Fysiska miljön?

Hur påverkas metoder/arbetssätt?

Kommunikationen?

Hur påverkas klassrumssituationen?

Använder barnet/ungdomen hörapparat/slinga?

Hur uppfattar eleven sin situation?

ÖVK till pedagoger i förskola/skola


F r ldrautbildningar
Föräldrautbildningar tillgångar och begränsningar

 • Grundutbildning (målgrupp: föräldrar till barn/ungdomar med hörselnedsättning)

 • Teckenspråksintroduktion (målgrupp: föräldrar och närstående till barn med hörselnedsättning)

 • Småbarnsgrupp (målgrupp: föräldrar och barn 0-3 år

 • Familjehelg (i samråd med Hörselskadades riksförbund)

 • Tal-språk-kommunikation och lekens betydelse (målgrupp Barn 3-5 år med föräldrar)

 • Temautb. (målgrupp: Föräldrar till barn med hörselnedsättning)

 • Besök till Solanderskolan Öjebyn (målgrupp: föräldrar till blivande skolbarn)

 • Information om skolval ”inkludering” (målgrupp: föräldrar och barn)

 • Information om skolval ”utifrån ett föräldraperspektiv (målgrupp: föräldrar barn)


N tverk
Nätverk tillgångar och begränsningar

 • Barn och ungdomshabilitering

 • Andra hörselhabiliteringar i landet

 • Karolinska sjukhuset

 • Kommunens pedagoger i förskola/skola

 • Specialpedagoger i elevhälsan

 • Hörselpedagoger Spsm:s rådgivare

 • Pedagoger Solanderskolan

 • Kristinaskolan Härnösand


Tack f r er uppm rksamhet
Tack för er uppmärksamhet! tillgångar och begränsningar