Syntax druhy vedlej ch v t
Download
1 / 19

Syntax - druhy vedlejších vět - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Syntax - druhy vedlejších vět. věta jednočlenná věta je tvořena pouze PŘÍSUDKEM x věta dvojčlenná věta je tvořena jednou základní skladební dvojicí (ZSD) x větný ekvivalent - věty, jenž nemají určité sloveso. větný ekvivalent

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Syntax - druhy vedlejších vět' - mare


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • věta jednočlenná

 • věta je tvořena pouze PŘÍSUDKEM

 • x

 • věta dvojčlenná

 • věta je tvořena jednou základní skladební dvojicí (ZSD)

 • x

 • větný ekvivalent

 • - věty, jenž nemají určité sloveso


 • větný ekvivalent

 • podstatné jméno: Ten darebák!, Základní škola Maredův vrch, Pepo!

 • přídavné jméno: Nádherné!

 • příslovce: Správně., Určitě?

 • částice: Ano., Kdepak!, Vůbec ne.

 • infinitiv: Nastupovat!, Mít tak auto!

 • citoslovce: Fuj!, Hybaj!


věta jednoduchá

- jedno sloveso ve tvaru určitém

x

souvětí

- vznikne spojením dvou nebo více vět jednoduchých => obsahuje proto dvě nebo více sloves ve tvaru určitém.


!!! věty v souvětí od sebe oddělujeme čárkami

!!! čárku nepíšeme před spojkami a, i, ani v poměru slučovacím

a před spojkami nebo, či, jestliže uvozují věty vyjadřující různé možnosti, které nejsou v protikladu


Výjimky:

čárka před A:

a ne, a nikoliv

a dokonce, a nadto, a k tomu, a navíc

a proto, a tedy, a tak, a tudíž, a tím, a protože

čárka před ANI (při vícečetném užití spojky):

Neměli jsme s sebou ani jídlo(,) ani stan(,) ani mapu.

čárka před NEBO se nepíše :

Podejte nám zprávu písemně nebo telefonicky. 

Mám koupit jablka nebo hrušky?


 • SPOJKY

 • SOUŘADÍCÍ – souřadně spojují 2 rovnocenné věty

 • a, i, ani, nebo, anebo, či, ale, jenže, avšak, však, neboť,

 • nýbrž, ba

 • 2. PODŘADÍCÍ - na větě hlavní (řídící) je závislá věta vedlejší uvozenápodř. spojkou

 • aby, ačkoli, ať, co, dokud, i kdyby,

 • i když, jak,  jakmile, jestliže,  kdyby, kdykoli, kdykoliv, když, 

 • ledaže, mezitímco,  než, nežli, pokud,poněvadž, protože,

 •  přestože, sotva, sotvaže, takže, třebaže, zatímco, zda, že


Souvětí podřadné

věta hlavní = formálně i významově samostatná věta (nemůžeme se na ni jinou větou ze souvětí zeptat)

věta vedlejší = je mluvnicky závislá na jiné větě

grafické označení:

věta hlavní 1H, 2H, 4H

věta vedlejší 3V, 5V

označení závislosti na řídící větě pomocí


Vedoucí nám oznámil, že opravy, o nichž jsme minule mluvili, zařídil tak, aby byli všichni spokojeni.

1H

, že 2V………………2V

, 3V , aby 4V


VV podmětná mluvili, zařídil tak, aby byli všichni spokojeni.

– podmětovou část řídící věty zastupuje VV

ptáme se Kdo? Co? + věta řídící

Lyžař poznává krásy zimní přírody.

Kdo lyžuje, poznává krásy zimní přírody.

Ti, kdo chtějí jet na výlet, se musí přihlásit nejpozději do zítřka.

Není známo, kdy se vrátí.

Mým přáním je, aby vše dobře dopadlo.


 • VV přísudková mluvili, zařídil tak, aby byli všichni spokojeni.

 • v řídící větě je sponové sloveso, jmenná část přísudku je vyjádřena vedlejší větou

 • bývá často připojena výrazy:jak, jako, příp. jaký, který

 • Matouš není ten, který se bojí.

 • Nejsem takový, jak si myslíš.


 • VV předmětná mluvili, zařídil tak, aby byli všichni spokojeni.

 • – rozvíjí sloveso nebo příd. jm. věty řídící, ptáme se pádovými otázkami 2. -7. pádu + věta řídící

  Nejčastěji je uvozena spojovacími výrazy:

 • kdo, co

 • kde, kam

 • kdy, jak

 • aby, že

 • Hned jsem tušil, že nemluví pravdu.

 • Řekl, že to spěchá.


VV přívlastková mluvili, zařídil tak, aby byli všichni spokojeni.

– rozvíjí podst. jm. věty řídící, blíže určuje význam,

ptáme se Jaký? Který? Čí? + řídící věta

Oknem, které bylo otevřené, vnikal do pokoje chladný vzduch.

Měl jsem pocit, že se děje něco neblahého.


 • VV příslovečná mluvili, zařídil tak, aby byli všichni spokojeni.

 • rozvíjí sloveso, příslovce nebo příd. jm. věty řídící, vyjadřuje okolnosti děje, ptáme se různými tázacími příslovci jako na Pu + věta řídící

 • VV místní : Kam? Kde, Kudy? Odkud?

 • Hráli jsme si, kde jsme jen mohli.

 • VV časová: Dokdy? Odkdy? Kdy?

 • Když jsem večer procházela po hlavní třídě, okradli mě.


VV způsobová: mluvili, zařídil tak, aby byli všichni spokojeni. Jak? Jakým způsobem?

Dělal svou práci, jak nejlépe dovedl.

VV měrová: Jak moc? Jak hodně? Jak málo? Do jaké míry?

Rackové křičeli, až nám uši zaléhaly.

Nabral si bonbónů, co unesl.

VV příčinná: Proč? Z jaké příčiny? Z jakého důvodu?

Protože byl nemluva, nechtěl chodit mezi lidi.

VV účelová - PROČ za jakým účelem?, častá spojka aby

Koupili domek, aby se měli na ve stáří kam odstěhovat.

VV podmínková - KDY za jaké podmínky?

Jestli bude v neděli hezky, pojedeme na výlet.

VV přípustková - I přes co? Navzdory čemu? I v kterém případě?

I když byl nemocný, hrál s kamarády venku fotbal.


 • VV doplňková mluvili, zařídil tak, aby byli všichni spokojeni.

 • rozvíjí sloveso (většinou smyslového vnímání) a zároveň jméno věty řídící, ptáme se Jak? Jaký? + věta řídící

 • Spatřili jsme srnu, kterak se mihla mezi stromy.

 • Připadal jsem si, jako bych byl z jiného světa.

 • Hajný pozoroval sojku, jak krmí mláďata.

 • Neviděl Evu, že by opouštěla školu.


ad