velkommen til tilsynsutvalgoppl ring 1 3 2012
Download
Skip this Video
Download Presentation
Velkommen til Tilsynsutvalgopplæring 1.3.2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Velkommen til Tilsynsutvalgopplæring 1.3.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Velkommen til Tilsynsutvalgopplæring 1.3.2012. Kristin Enstad og Merete Stavn ,bydelsadminstrasjonen. Utdrag av forord til tilsynsutvalgs perm BBJ. Tilsynsutvalget er ikke et klageorgan , men et organ som utfører tilsyn på bydelsutvalgets vegne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Velkommen til Tilsynsutvalgopplæring 1.3.2012' - marcy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
velkommen til tilsynsutvalgoppl ring 1 3 2012

Velkommen til Tilsynsutvalgopplæring 1.3.2012

Kristin Enstad og Merete Stavn ,bydelsadminstrasjonen

utdrag av forord til tilsynsutvalgs perm bbj
Utdrag av forord til tilsynsutvalgs perm BBJ
 • Tilsynsutvalget er ikke et klageorgan , men et organ som utfører tilsyn på bydelsutvalgets vegne.
 • Har ikke egen vedtakskompetanse, er saksforberedende organ for bydelsutvalget.( gjennom rapporter jfr Merete Stavn)
 • Tilsynet er frivillig for alle brukere/pårørende.
 • Skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med lov- forskrift-regler gitt av stat eller Oslo kommune.
 • Påpeke forhold som kan bedres.

Kristin Enstad

nye lover 1 1 2012 av betydning er helse og omsorgstjenesteloven pasient og brukerrettighetsloven
Nye lover 1.1.2012 av betydning er helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven
 • Rettigheter samlet i én lov (pbrl.)
 • Plikter – både de som motsvarer rettighetsbestemmelsene og «sørge for»-ansvaret samlet i tjenestelovene (Hotjl.)

Kristin Enstad

pasient og bruker rettighetsloven
Pasient og bruker-rettighetsloven
 • § 2-1a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste   …”   Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.   Pasient og bruker har rett til et verdig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd, bokstav b.

Kristin Enstad

helse og omsorgstjenesteloven
Helse- og omsorgstjenesteloven:
 • § 4-1. Forsvarlighet Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:
 • a.den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud,
 • b.den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud,
 • c.helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og
 • d.tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.

Kristin Enstad

bydelens etatenes og tilsynsutvalgenes ansvarsomr der hotjl
Bydelens , etatenes og tilsynsutvalgenes ansvarsområder (hotjl)

§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

 • Helsetjeneste i skoler og helsestasjon, svangerskap, barsel. BBJ
 • Legevakt m.m. Helsevernetaten
 • Fastlegeordningen. BBJ
 • Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. BBJ
 • Helsetjenester i hjemmet. BBJ /Tils.u
 • Personlig assistanse, praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. BBJ /Tils.u
 • Plass i institusjonSykehjemsetaten/Tils.u
 • Avlastningstiltak.BBJ.

Kristin Enstad

kap 7 individuell plan koordinator og koordinerende enhet
Kap. 7 Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet
 • Pasientrettighetsloven § 2-5. Rett til individuell plan.
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1. Kommunens plikt.
 • § 7-2. Koordinator.
 • § 7-3. Koordinerende enhet.( Søknadskontoret BBJ)

Kristin Enstad

tjenestene ansvarlig leder og lovbest
Tjenestene, ansvarlig leder og lovbest.
 • Økern sykehjem og dagsenter: Katrine Selnes- Hotjl :Institusjon
 • Dagsenter Årvoll , Anne Svello Knoph
 • Dagsenter Ervald og boliger med miljøarbeidertjenester,1Villa eik

2Lunden og 3Hagan : Elin Agasøster –Hotjl: Praktisk bistand og opplæring og helsetjenester i hjemmet/habilitering.

Kristin Enstad

program kl 17 19
Program kl 17- 19.
 • Økern Sykehjem og dagsenter v/ Katrine Selnes Sykehjemsetaten) institusjon 30min
 • Årvoll dagsenter v/Anne Svello Knoph BBJ 15min
 • Ervald dagsenter, Villa Eik, Lunden og Hagan boliger med miljøarbeidertjenester (nb ikke institusjoner)30 min
 • Runde : Rutiner for samarbeid mellom tilsynsutvalg og ansvarlig ledere for tjenestene framover.?v/Kristin
 • 10 min Pause ca 18 15
 • Tilsynsutvalgets oppgaver ,rapportering, maler og rutiner for samarbeid med bydelsadministrasjonen v/Merete Stavn.30 min
 • Avslutning v/ Kristin Enstad

Kristin Enstad

ad