st edov k m sta
Download
Skip this Video
Download Presentation
St ř edov ě ká M ě sta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

St ř edov ě ká M ě sta - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

St ř edov ě ká M ě sta. Šárka Papoušková 2.B. Raná st ř edov ě ká m ě sta:. polyfunkční centrální místa,hustěji osídlena obyvatelstvem v blízkosti hradů, hradišť či šlechtických nebo biskupských sídel a na zelených loukách obyvatelé se živili jinak než zemědělskou výrobou.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' St ř edov ě ká M ě sta' - marcos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
st edov k m sta

Středověká Města

Šárka Papoušková 2.B

ran st edov k m sta
Raná středověká města:
 • polyfunkční centrální místa,hustěji osídlena obyvatelstvem
 • v blízkosti hradů, hradišť či šlechtických nebo biskupských sídel a na zelených loukách
 • obyvatelé se živili jinak než zemědělskou výrobou
typologie m st
Typologie měst:

1)královská - založil a řídil je král

2)kamerální/komorní - poddanské povinnosti vůči královské komoře

3)poddanská - patřila šlechtě nebo církvi

4)horní - specifický typ královských měst - těžařská střediskavelký zisk (Jihlava, Kutná Hora)

5)věnná - odváděla zisky královně (Hradec Králové, Mělník)

lokace m st zalo en zcela nov ho m sta
Lokace měst: = založení zcela nového města
 • dopravní spojení – musely již existovat dobré komunikační možnosti
 • dostatečná spádová oblast trhu
 • potřebné vesnické zázemí
 • místo poskytující vhodné podmínky pro obranu
 • hlavně u řek – přísun vody, odvod kanalizace i dobré opevnění města
akt zalo en m sta
Akt založení města:
 • Založením města byla obvykle pověřena zvláštní osoba – lokátor.
 • Ten měl za povinnost vyměřit panovníkem určené místo, najít a usídlit zde obyvatelstvo, zajistit právní i faktickou existenci sídliště.
 • Samotné město nevzniklo během několika měsíců či dokonce let a to i přesto, že nová osada měla několikaleté úlevy na daních.
stavebn v voj m sta
Stavební vývoj města:
 • před 13. stoletím se města příliš nelišila od vesnic – domy byly dřevěné a jejich umístění nebylo regulováno žádným urbanistickým plánem - shluk malých tržních nebo řemeslnických osad
 • od 13.století se města budovala podle jednotného plánu – centrem města bylo tržiště (náměstí) s radnicí, nedaleko náměstí i farní kostel se hřbitovem, kolem tržiště pravidelná síť hlavních a vedlejších ulic, před městskými hradbami předměstí
vzhled st edov k ho m sta
Vzhled středověkého města:
 • starší města (před 13. stol.) nejeví žádnou koncepci (klikaté uličky – Staré Město v Praze)
 • nově zakládaná města se vyznačují pravidelným, tzv. šachovnicovými půdorysem (České Budějovice)
 • střed města tvořilo náměstí
 • kromě centrálního náměstí byly i náměstí vedlejší – tržiště (např. v Č. Budějovicích Senovážné náměstí)
 • bylo obklopeno hradbami – existovaly dokonce vzorové předpisy, určující výšku hradebních zdí, hloubku příkopů, šíři tzv. parkánů (cesty mezi vnější a vnitřní hradbou) atd.
domy st edov k ch m st
Domy středověkých měst:
 • nejdůležitějšími budovami byla radnice (až ve 14. stol.) a kostel
 • nejvýstavnější štítové domy okolo náměstí s více podlažími patřili patriciátu a nejbohatším obchodníkům či řemeslníkům
 • domy chudších či středně bohatých měšťanů se nacházely v postranních ulicích nebo až při hradbách
 • součástí středověkých měst však byla i rozsáhlá předměstí, v nichž stály domy řemeslníků a také zemědělské usedlosti a dvorce
 • domy byly zpravidla stavěny kolmo k ulici nebo náměstí svými průčelími
 • kvůli snaze o největší zisk na prodeji parcel byly domy nudličkovitě protáhlé a velice úzké
 • střechy kryty šindelem, došky a dalšími hořlavými materiály – časté rychle se šířící požáry
m stsk pr va
Městská práva:
 • městská práva – soubor mimořádných práv a privilegií
 • nejdůležitější právo osobní svobody pro měšťany a právo vlastního soudnictví
 • práva a privilegia hospodářská – mílové právo

(v okruhu jedné míle nesměla být nikým provozována ta řemesla, jež provozovali měšťané)

 • právo pořádat různé trhy
soci ln slo en m st
Sociální složení měst:
 • Obyvatelé měst byli sociálně rozděleni podle míry práv:

1) měšťané, kteří měli plná městská práva (kupci, kramáři, někteří řemeslníci), největší politický vliv, tvořili tzv. patriciát

2) měšťané, kteří měli jen část celkových městských práv (tovaryši a učni, vojáci, sloužící), i nižší vrstva této skupiny(chudina, žebráci, nemocní)

3) příslušníci těch společenství, která měla upravena zvláštní právní předpisy (duchovenstvo světské i řádové, šlechta, univerzitní učitelé a studenti)

4) uzavřená skupina - židé

cechy
Cechy:
 • cechy = zvláštní komporace, do které byla organizována řemeslná výroba
 • sdružovaly výrobce z jednoho řemesla nebo i několika řemesel příbuzných
 • členem se mohl stát pouze mistr (majitel dílny)
 • úkolem bylo organizovat výrobu i kontrolovat její kvalitu
 • určovaly normy výrobku, termíny prodeje i pracovní podmínky
 • plnily funkci hospodářskou i sociální
erpala jsem z
Čerpala jsem z:
 • Toulky českou minulostí
 • Ottova encyklopedie
 • wikipedie
ad