UPRAVLJANJE STEP MOTORA PREKO MIKROKONTROLERA PIC16F877 - PowerPoint PPT Presentation

Upravljanje step motora preko mikrokontrolera pic16f877
Download
1 / 40

 • 409 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Elektronski fakultet Niš Katedra za elektroniku. UPRAVLJANJE STEP MOTORA PREKO MIKROKONTROLERA PIC16F877. Darko Radosavljević Miloš Marković 10948 10862. STEP MOTORI. jedini tip motor a kojim mikroprocesor može direktno upravljati

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

UPRAVLJANJE STEP MOTORA PREKO MIKROKONTROLERA PIC16F877

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Upravljanje step motora preko mikrokontrolera pic16f877

Elektronski fakultet NišKatedra zaelektroniku

UPRAVLJANJE STEP MOTORA PREKO MIKROKONTROLERA PIC16F877

Darko Radosavljević Miloš Marković

10948 10862


Step motori

STEP MOTORI

 • jedini tip motora kojim mikroprocesor može direktno upravljati

 • nalaze najveću moguću primenu u kompjuterskom upravljanu

 • karakteriše ih nisko napajanje kao i mala struja potrošnje

 • dovedeni impuls uzrokuje pomeranje za jedan korak


Step motori1

STEP MOTORI

 • dele se u dve grupe: unipolarni i bipolarni step motori

 • mogu da rade u tri različita režima:

  Monofaznom režimu rada

  Dvofaznom režimu rada

  Režimu polukoraka


Presek step motora i namotaji za napajanje

presek step motora i namotaji za napajanje


Teac step motor iz flopy drive a 5 25

TEAC step motor iz flopy drive-a(5.25")


Ema interfejsa koji se priklju uje na paralelni port pc ra unara kolo unl2003a

šema interfejsa koji se priključuje na paralelni port PC računara (kolo UNL2003A)


Mikrokontroler pic16f877a

Mikrokontroler PIC16F877A


Pic16f877a osnovn e karakteristike 1 3

PIC16F877A – osnovne karakteristike 1/3

 • RISC mikroprocesor visokih performansi

 • 35 instrukcija obima jedne reči

 • Radna frekvencija do 20 MHz

 • Trajanje taktnog intervala 200 ns, pri frekvenciji 20 MHz

 • Opkôd obima 14 bita

 • Harverski magacin sa osam nivoa

 • Tri načina adresiranja (direktno,indirektno i relativno)

 • Programska flash memorija kapaciteta 8 k X 14-bitnih reči

 • Memorije za podatke tipa RAM kapaciteta 368 X 8 bita

 • Memorije za podatke EEPROM tipa kapaciteta 256 X 8 bita

 • Prekidi (do 14 izvora prekida)

 • U/I portovi: A, B, C, D, E


Pic16f877a osnovne karakteristike 2 3

PIC16F877A–osnovne karakteristike2/3

 • Tri tajmera:

  - Timer0 (TMR0): 8-bitni tajmer/brojač_događaja

  - Timer1 (TMR1): 16-bitni tajmer/brojač_događaja

  - Timer2 (TMR2): 8-bitni tajmer/brojač_događaja

 • 10-bitni 8-kanalni analogno-digitalni (A/D) konvertor

 • Serijska komunikacija: MSSP, USART

 • Paralelna komunikacija: PSP

 • Power-on Reset - reset pri uključenju napajanja (POR)

 • Power-up timer - unošenje kašnjenja nakon uključenja

  napajanja (PWRT)

 • Oscillator Start-up Timer - unošenje kašnjenja nakon stabilizovanja radne frekvencije oscilatora (OST)


Pic16f877a osnovne karakteristike 3 3

PIC16F877A–osnovne karakteristike3/3

 • Sleep mode - režim rada sa malim utroškom energije

 • Watchdog tajmer sa sopstvenim integrisanim RC oscilatorom za nezavisan rad

 • Izbor tipa oscilatora

 • Radni napon od 2V do 5.5V

 • Mala potrošnja energije:

 • <0.6 mA pri naponu od 3V i radnoj frekvenciji od 4 MHz

 • 20µA pri naponu od 3V i radnom taktu od 32kHz

 • <1µA u standby režimu rada


Pic16f877a arhitektura

PIC16F877A – arhitektura


Pic16f877a programska memorija

PIC16F877A – programska memorija


Pic16f877a registri

PIC16F877A – registri


Pic16f877a izbor kristala kvarca i kerami kih kondenzatora

PIC16F877A – izbor kristala kvarca ikeramičkih kondenzatora


Pic16f877a blok ema a d konvertora

PIC16F877A – blok šema A/D konvertora


Hardverska realizacija blok dijagram

Hardverskarealizacija – blok dijagram


Elektri na ema sistema

Električna šema sistema


Izgled tampane plo e

Izgled štampane ploče


Raspored elemenata na plo ici

Raspored elemenata na pločici


Povezivanje ure aja na pc

Povezivanje uređaja na PC

 • Uređaj se povezuje na PC preko serijskog porta

 • Hyper terminal operativnog sistema Windows se koristi za komunikaciju uređaja i PC

 • Korisnik zadaje parametre: režim rada, smer okretanja i pauza između koraka


Izgled terminala preko kog se zadaju parametri motora

Izgled terminala preko kog se zadaju parametri motora


Mikroc softver za pic mikrokontrolere

mikroC – softver za PIC mikrokontrolere

 • Kvalitetan editor sa automatskom kontrolom

 • Jasan asemblerski kôd i standardna kompatibilnost

  generisanih HEX datoteka

 • Preglednost strukture programa (kôda)

 • Veliki broj integrisanih biblioteka i rutina, koje značajno

  ubrzavaju pisanje programa

 • Detaljni izveštaji i grafičko predstavljanje mape RAM i

 • ROM memorija, statistike kôda i slično


Mikroc osnovni prozor

mikroC – osnovni prozor


Mikroc uart terminal

mikroC – UART terminal


Mikroc uart terminal1

mikroC – UART terminal


Mikroc parametri uart terminal a

mikroC – parametri UART terminala

Parametri koji se podešavaju:

 • Serijski port (COM1, COM2, COM3)

 • Brzina prenosa

 • Broj stop bitova (1, 1.5 ili 2)

 • Izbor parnosti (bez, parna, neparna itd.)

 • Broj bitova koji čine karakter (5, 6, 7 ili 8)

 • Uključivanje/isključivanje handshaking signala (RTS i DTR)

 • Izbor formata podatka koji se šalje (ASCII, HEX ili DEC)

 • Način slanja.


Mikroc tablica ascii simbola

mikroC – tablica ASCII simbola


Programiranje mikrokontrolera

Programiranje mikrokontrolera

Za programiranjemikrokontrolera

potrebni su

 • Bootstrap loader (na primer ALLPIC) i

 • Softver (na primer IC-Prog).


Allpic bootstrap loader

ALLPIC bootstrap loader

 • Jednostavan i jeftin (do 10 evra)

 • Pripada grupi JDM loadera

 • Programiranje preko serijskog porta.


Allpic elektri na ema

ALLPIC – električna šema


Ic prog softver za programiranje

IC Prog – softver za programiranje

 • Jednostavan za korišćenje

 • Kompatibilan sa 10-ak bootstrap loadera


Algoritam kori en pri programiranju ure aja

Algoritam korišćen pri programiranju uređaja


Laboratorijska ve ba 1 3

Laboratorijska vežba 1/3

 • Povezati sitem sa računarom preko serijskog porta (RS232)

 • Otvoriti komunikacioni terminal (Start>All Programs>Accessories>Communications>Hyper Terminal )

 • U opciji Connect Using odabrati opciju željenog porta (COM 1).


Laboratorijska ve ba 2 3

Laboratorijska vežba 2/3

 • Podesiti sledeće parametre porta:

  Bit per second : 9600,

  Data bits : 8,

  Parity : None,

  Stop bits : 1,

  Flow control : None.


Laboratorijska ve ba 3 3

Laboratorijska vežba 3/3

 • Taster za restart na pločici pokreće aplikaciju

 • Parametri step motora se podešavaju u ranije opisanom terminalu

 • Kazaljka pokazuje kretanje motora: režim rada, smer okretanja i pauzu između koraka


Izgled realizovanog ure aja

Izgled realizovanog uređaja


Biografije autora darko radosavljevi 1 2

Biografije autora - Darko Radosavljević 1/2

Ime i prezime : Darko Radosavljević

Datum rodjenja : 04. jun 1983.

Adresa : Stanoja Glavaša 2,

37000 Kruševac,

Srbija

Tel : 037/ 490 876

Mob : 064/16 33 230

e-mail : drmeca@gmail.com

Bračno stanje: neoženjen


Biografije autora darko radosavljevi 2 2

Biografije autora - Darko Radosavljević 2/2

Obrazovanje :

Elektrotehnička škola Kruševac, „Elektrotehničar automatike“ 2002.god

Elektronski fakultet u Nišu, smer Telekomunikacije, apsolvent

Poznavanje jezika :

Engleski (pisanje-odlično, čitanje-odlično, govor-odličan)

Rad na računaru :

MS Office

Excel

Internet

Grafički programi (Photoshop, Corel Draw, Flash)

Sopstvene veštine :

Orjentisanost ka ostvarenju zadatih ciljeva, postavljanje prioriteta, preuzimanje problema na sebe i rešavanje istih,komunikativnost, kreativnost, inovacije, spremnost na saradnju i rad pod stresom.

Ostalo :

Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač.

Višegodišnje bavljenje vaterpolom


Biografije autora milo markovi 1 2

Biografije autora – Miloš Marković1/2

Ime i prezime : Miloš Marković

Datum rodjenja : 16. decembar 1983.

Adresa : Marka Jovanovića 22,

18000 Niš,

Srbija

Tel : 018/255 494

Mob : 063/523 999

e-mail : markovicmilos83@gmail.com

Bračno stanje: neoženjen


Biografije autora milo markovi 2 2

Biografije autora – Miloš Marković2/2

Obrazovanje :

Gimnazija „ Svetozar Marković“, Niš 2002.god

Elektronski fakultet u Nišu, smer Telekomunikacije, apsolvent

Poznavanje jezika :

Engleski (pisanje-odlično, čitanje-odlično, govor-odličan)

Rad na računaru :

MS Office

Internet

Grafički programi (Photoshop, Corel Draw, Flash)

Web design (HTML, Dreamweaver, Front Page)

Osnove računarskih mreža ( Windows server 2003, osnove rutiranja)

MatLab


 • Login