Upravljanje step motora preko mikrokontrolera pic16f877
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

UPRAVLJANJE STEP MOTORA PREKO MIKROKONTROLERA PIC16F877 PowerPoint PPT Presentation


 • 391 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Elektronski fakultet Niš Katedra za elektroniku. UPRAVLJANJE STEP MOTORA PREKO MIKROKONTROLERA PIC16F877. Darko Radosavljević Miloš Marković 10948 10862. STEP MOTORI. jedini tip motor a kojim mikroprocesor može direktno upravljati

Download Presentation

UPRAVLJANJE STEP MOTORA PREKO MIKROKONTROLERA PIC16F877

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Elektronski fakultet NišKatedra zaelektroniku

UPRAVLJANJE STEP MOTORA PREKO MIKROKONTROLERA PIC16F877

Darko Radosavljević Miloš Marković

10948 10862


STEP MOTORI

 • jedini tip motora kojim mikroprocesor može direktno upravljati

 • nalaze najveću moguću primenu u kompjuterskom upravljanu

 • karakteriše ih nisko napajanje kao i mala struja potrošnje

 • dovedeni impuls uzrokuje pomeranje za jedan korak


STEP MOTORI

 • dele se u dve grupe: unipolarni i bipolarni step motori

 • mogu da rade u tri različita režima:

  Monofaznom režimu rada

  Dvofaznom režimu rada

  Režimu polukoraka


presek step motora i namotaji za napajanje


TEAC step motor iz flopy drive-a(5.25")


šema interfejsa koji se priključuje na paralelni port PC računara (kolo UNL2003A)


Mikrokontroler PIC16F877A


PIC16F877A – osnovne karakteristike 1/3

 • RISC mikroprocesor visokih performansi

 • 35 instrukcija obima jedne reči

 • Radna frekvencija do 20 MHz

 • Trajanje taktnog intervala 200 ns, pri frekvenciji 20 MHz

 • Opkôd obima 14 bita

 • Harverski magacin sa osam nivoa

 • Tri načina adresiranja (direktno,indirektno i relativno)

 • Programska flash memorija kapaciteta 8 k X 14-bitnih reči

 • Memorije za podatke tipa RAM kapaciteta 368 X 8 bita

 • Memorije za podatke EEPROM tipa kapaciteta 256 X 8 bita

 • Prekidi (do 14 izvora prekida)

 • U/I portovi: A, B, C, D, E


PIC16F877A–osnovne karakteristike2/3

 • Tri tajmera:

  - Timer0 (TMR0): 8-bitni tajmer/brojač_događaja

  - Timer1 (TMR1): 16-bitni tajmer/brojač_događaja

  - Timer2 (TMR2): 8-bitni tajmer/brojač_događaja

 • 10-bitni 8-kanalni analogno-digitalni (A/D) konvertor

 • Serijska komunikacija: MSSP, USART

 • Paralelna komunikacija: PSP

 • Power-on Reset - reset pri uključenju napajanja (POR)

 • Power-up timer - unošenje kašnjenja nakon uključenja

  napajanja (PWRT)

 • Oscillator Start-up Timer - unošenje kašnjenja nakon stabilizovanja radne frekvencije oscilatora (OST)


PIC16F877A–osnovne karakteristike3/3

 • Sleep mode - režim rada sa malim utroškom energije

 • Watchdog tajmer sa sopstvenim integrisanim RC oscilatorom za nezavisan rad

 • Izbor tipa oscilatora

 • Radni napon od 2V do 5.5V

 • Mala potrošnja energije:

 • <0.6 mA pri naponu od 3V i radnoj frekvenciji od 4 MHz

 • 20µA pri naponu od 3V i radnom taktu od 32kHz

 • <1µA u standby režimu rada


PIC16F877A – arhitektura


PIC16F877A – programska memorija


PIC16F877A – registri


PIC16F877A – izbor kristala kvarca ikeramičkih kondenzatora


PIC16F877A – blok šema A/D konvertora


Hardverskarealizacija – blok dijagram


Električna šema sistema


Izgled štampane ploče


Raspored elemenata na pločici


Povezivanje uređaja na PC

 • Uređaj se povezuje na PC preko serijskog porta

 • Hyper terminal operativnog sistema Windows se koristi za komunikaciju uređaja i PC

 • Korisnik zadaje parametre: režim rada, smer okretanja i pauza između koraka


Izgled terminala preko kog se zadaju parametri motora


mikroC – softver za PIC mikrokontrolere

 • Kvalitetan editor sa automatskom kontrolom

 • Jasan asemblerski kôd i standardna kompatibilnost

  generisanih HEX datoteka

 • Preglednost strukture programa (kôda)

 • Veliki broj integrisanih biblioteka i rutina, koje značajno

  ubrzavaju pisanje programa

 • Detaljni izveštaji i grafičko predstavljanje mape RAM i

 • ROM memorija, statistike kôda i slično


mikroC – osnovni prozor


mikroC – UART terminal


mikroC – UART terminal


mikroC – parametri UART terminala

Parametri koji se podešavaju:

 • Serijski port (COM1, COM2, COM3)

 • Brzina prenosa

 • Broj stop bitova (1, 1.5 ili 2)

 • Izbor parnosti (bez, parna, neparna itd.)

 • Broj bitova koji čine karakter (5, 6, 7 ili 8)

 • Uključivanje/isključivanje handshaking signala (RTS i DTR)

 • Izbor formata podatka koji se šalje (ASCII, HEX ili DEC)

 • Način slanja.


mikroC – tablica ASCII simbola


Programiranje mikrokontrolera

Za programiranjemikrokontrolera

potrebni su

 • Bootstrap loader (na primer ALLPIC) i

 • Softver (na primer IC-Prog).


ALLPIC bootstrap loader

 • Jednostavan i jeftin (do 10 evra)

 • Pripada grupi JDM loadera

 • Programiranje preko serijskog porta.


ALLPIC – električna šema


IC Prog – softver za programiranje

 • Jednostavan za korišćenje

 • Kompatibilan sa 10-ak bootstrap loadera


Algoritam korišćen pri programiranju uređaja


Laboratorijska vežba 1/3

 • Povezati sitem sa računarom preko serijskog porta (RS232)

 • Otvoriti komunikacioni terminal (Start>All Programs>Accessories>Communications>Hyper Terminal )

 • U opciji Connect Using odabrati opciju željenog porta (COM 1).


Laboratorijska vežba 2/3

 • Podesiti sledeće parametre porta:

  Bit per second : 9600,

  Data bits : 8,

  Parity : None,

  Stop bits : 1,

  Flow control : None.


Laboratorijska vežba 3/3

 • Taster za restart na pločici pokreće aplikaciju

 • Parametri step motora se podešavaju u ranije opisanom terminalu

 • Kazaljka pokazuje kretanje motora: režim rada, smer okretanja i pauzu između koraka


Izgled realizovanog uređaja


Biografije autora - Darko Radosavljević 1/2

Ime i prezime : Darko Radosavljević

Datum rodjenja : 04. jun 1983.

Adresa : Stanoja Glavaša 2,

37000 Kruševac,

Srbija

Tel : 037/ 490 876

Mob : 064/16 33 230

e-mail : [email protected]

Bračno stanje: neoženjen


Biografije autora - Darko Radosavljević 2/2

Obrazovanje :

Elektrotehnička škola Kruševac, „Elektrotehničar automatike“ 2002.god

Elektronski fakultet u Nišu, smer Telekomunikacije, apsolvent

Poznavanje jezika :

Engleski (pisanje-odlično, čitanje-odlično, govor-odličan)

Rad na računaru :

MS Office

Excel

Internet

Grafički programi (Photoshop, Corel Draw, Flash)

Sopstvene veštine :

Orjentisanost ka ostvarenju zadatih ciljeva, postavljanje prioriteta, preuzimanje problema na sebe i rešavanje istih,komunikativnost, kreativnost, inovacije, spremnost na saradnju i rad pod stresom.

Ostalo :

Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač.

Višegodišnje bavljenje vaterpolom


Biografije autora – Miloš Marković1/2

Ime i prezime : Miloš Marković

Datum rodjenja : 16. decembar 1983.

Adresa : Marka Jovanovića 22,

18000 Niš,

Srbija

Tel : 018/255 494

Mob : 063/523 999

e-mail : [email protected]

Bračno stanje: neoženjen


Biografije autora – Miloš Marković2/2

Obrazovanje :

Gimnazija „ Svetozar Marković“, Niš 2002.god

Elektronski fakultet u Nišu, smer Telekomunikacije, apsolvent

Poznavanje jezika :

Engleski (pisanje-odlično, čitanje-odlično, govor-odličan)

Rad na računaru :

MS Office

Internet

Grafički programi (Photoshop, Corel Draw, Flash)

Web design (HTML, Dreamweaver, Front Page)

Osnove računarskih mreža ( Windows server 2003, osnove rutiranja)

MatLab


 • Login