Podstawowa obs uga centrali
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 62

Podstawowa obsługa centrali PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Podstawowa obsługa centrali. Wprowadzanie kodu użytkownika: Kod+ OFF=rozbrojenie Kod+ON=zazbrojenie Kod+Enter=otwarcie drzwi (*) Menu+Kod=wejście do menu. Kl.funkcyjne: OPEN+1=F1 OPEN+2=F2 ,itd. Menu centrali. Domyślne kody centrali. Instalatora nr 50: 1278

Download Presentation

Podstawowa obsługa centrali

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Podstawowa obsługa centrali

 • Wprowadzanie kodu użytkownika:

  • Kod+ OFF=rozbrojenie

  • Kod+ON=zazbrojenie

  • Kod+Enter=otwarcie drzwi (*)

  • Menu+Kod=wejście do menu

Kl.funkcyjne:

OPEN+1=F1

OPEN+2=F2 ,itd


Menu centrali


Domyślne kody centrali

 • Instalatora nr 50: 1278

  • Dostęp do menu 19 (Programowanie centrali)

  • Brak dostępu do sterowania systemem alarmowym

  • Brak uprawnień do tworzenia/ kasowania użytkowników

 • Głównego użytkownika nr 1: 1122

  • Brak dostępu do menu 19


Programowanie centrali ATS z komputera i programu TITAN:

 • Przygotowanie centrali do połączenia z komputerem:

  • 4 metody połączenia centrali z portem komputera:

   • Przez interfejs ATS1801

   • Przez interfejs TCP/IP ATS1806 (+ATS1801)

   • Przez tymczasowe złącze serwisowe J18 (działa przez 4 godziny od uaktywnienia)

   • Przez modem


Podłączeniecentrali przez interfejs ATS1801

 • Stałe połączenie

  • Polecane wtedy, gdy TITAN jest używany do obsługi centrali (np. zarządzanie użytkownikami, wizualizacja, itd...)


Podłączeniecentrali przez interfejs ATS1801

Zwora między RTS i CTS

Komputer

 • Wtyk DB9 żeński:

 • DB9: ATS1801:

 • 5GND

 • TxD

 • RxD


Połączenie kilku central przez ATS1801


Centr.1

Centr.2

PC

Lokalny

Zasilacz

12D dc

Wtyk DB-9

ATS1801

ATS1801

5 3 2

GND RTS CTS RxD TxD

GND RTS CTS RxD TxD

+12V 0 z centrali

+12V 0 z centrali

GND RTS CTS RxD TxD

GND RTS CTS RxD TxD

GND RTS CTS RxD TxD

+12V 0 D+ D-

+12V 0 D+ D-

+12V 0 D+ D-

ATS1741

ATS1741

ATS1741

T

T

Skrętka


Stałe połączenie przez ATS1801-ustawienia w programie centrali:

 • ‘Plug and Play’

 • Dla systemu opartego o 1 centralę nie trzeba nic ustawiać w centrali (adres 0)

 • Rozbroić wszystkie obszary (1122+OFF) aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji


Podłączenie centrali przez złącze serwisowe J18

 • Pracuje tylko przez 4 godziny od aktywacji

 • Ustawienia w menu 29 programu centrali: jak poprzednio

 • Dodatkowo:wymaga aktywowania przez menu serwisowe (na każde 4 godziny pracy)

 • Centrala wykorzystuje port dialera telefonicznego (w tym czasie nie jest możliwy monitoring)


Podłączenie centrali przez złącze serwisowe J18

 • Zalecane wykorzystywanie tylko do celów serwisowych lub do załadowania wcześniej przygotowanego programu

 • Wymaga dostępu instalatora (serwisanta) do menu 7 centrali


Podłączenie centrali przez złącze serwisowe J18

 • Wejść do menu 7 (serwis)

 • Przejść do opcji numer:

  • 5 Bezpośrednio (via J18)z programem zarządzającym

 • Po zaakceptowaniu tej opcji mamy 4 godziny na programowanie z PC

 • Poprawną komunikację sygnalizują diody Tx oraz RX dialera (COMMS) na płycie głównej centrali


Przygotowanie programu TITAN

 • Instalacja programu na komputerze

  • System Windows 95/98/ME/2000/NT/XP

  • Co najmniej 1 port szeregowy (2 w przypadku stosowania programatora kart)

  • Program zajmuje około 100 MB

  • Wersja jednostanowiskowa

  • Specjalna wersja zaawansowana z obsługą CCTV

  • Aplikacja wielostanowiskowa: Alliance


Przygotowanie programu TITAN (2)

 • Pierwsze logowanie do programu:

  • Użytkownik: ADVISOR MASTER

  • Kod: 998765


Przygotowanie programu TITAN (3)

 • Zdefiniowanie połączenia do komunikacji z centralą (centralami) -menu ADMIN / Połączenia

  • Połączenie przez port RS232 komputera (ATS1801/J18)

  • Przez port TCP/IP

  • Przez modem


Przygotowanie programu TITAN (4)

 • Zdefiniowanie połączenia do komunikacji z centralą (centralami) -menu ADMIN / Połączenia

  • Opcjonalne określenie, kiedy połączenie ma być nawiązane – dotyczy połączeń modemowych


Przygotowanie programu TITAN (5)

 • Dla połączeń typu TCP/IP należy określić:

  • Adres IP centrali

  • Port (domyślnie 3001)

  • Klucz szyfrujący (opcja)


Przygotowanie programu TITAN (6)

 • Ustawienie systemu jako aktywny otwiera stworzone wcześniej połączenie


Przygotowanie programu TITAN (7)

 • Zarządzanie połączeniami

  • Dla systemu zawierającego wiele central (>1) można indywidualnie otwierać komunikację z poszczególnymi centralami

  • Zalecane do połączeń modemowych


Programowanie centrali:

 • Grupy alarmowe

 • Grupy drzwi

 • Użytkownicy

 • Stacje ZAZ i urządzenia MZD

 • Programator kart

 • Baza danych linii i obszarów

 • Inne opcje


Grupy alarmowe (1)

 • Funkcje grup alarmowych

  • Grupują obszary do sterowania

  • Określają dostęp do menu użytkownikom i stacjom ZAZ

  • Określają dodatkowe funkcje i uprawnienia do sterowania systemem alarmowym (np. restrykcje)

 • Grupy alarmowe są przypisywane:

  • Użytkownikom (‘grupy alarmowe użytkowników’)

  • Stacjom ZAZ

  • Liniom klucza

  • Drzwiom (dla kontrolerów ATS1250)


Grupy alarmowe (2)

 • W przypadku obsługi centrali przez użytkownika ze stacji ZAZ, obowiązują uprawnienia zarówno stacji ZAZ jak i użytkownika (iloczyn logiczny)

  • Przykład: stacja ZAZ2 z grupy alarm. 35:

   • dostęp do obszarów 1-8

   • Dostęp do menu 1-16

  • Użytkownik z grupy alarmowej 36:

   • Dostęp do obszarów 2-12

   • Dostęp do menu 1-4

  • Uprawnienia :

   • Dostęp do obszarów 2-8

   • Dostęp do menu 1-4

Uwaga praktyczna: w systemie z jednym manipulatorem ZAZ1, nieprawidłowa modyfikacja jego grupy alarmowej może spowodować brak dostępu do programowania centrali


Grupy alarmowe (3)

Grupy alarmowe

Użytkownik

ZAZ

Okno

czas

Obszar

Klucz, inne

Menu

Opcje

zaz./rozbr.


Grupy alarmowe (4)

 • 128 grup alarmowych dla jednej centrali

  • 10 grup pre-definiowanych, bez możliwości modyfikacji (numery od 1 do 10)

   • Przeznaczone dla stacji ZAZ i linii klucza

  • Grupy o numerach 11-29 : pre-definiowane, z możliwością modyfikacji

   • można przypisywać użytkownikom (po zmianie rodzaju na grupę użytkownika)

  • Grupy o numerach 30-128: brak zdefiniowanych

  • Zalecane tworzenie własnych grup, poczynając od numeru 30


Grupy alarmowe (5)

 • NumerNazwaOpcje menu użytkownika

 • 1Brak dostępu Wszystkie ustawione na NIE

 • 2Główna ZAZ lub drzwiWszystkie ustawione na TAK

 • 3Główny kod dostępuWszystkie ustawione na TAK

 • 4Główna ZAZ o 8 obszarach (1–8)Wszystkie ustawione na TAK

 • 5Główna ZAZ o 8 obszarach (9–16)Wszystkie ustawione na TAK

 • 6Użytkownik głównyWszystkie ustawione na TAK z wyjątkiem 19

 • 7Menedżer Wszystkie ustawione na TAK z wyjątkiem 19

 • 8Główny instalator Wszystkie ustawione na TAK z wyjątkiem 8–11, 14, 16–18

 • 9Główny serwisantWszystkie ustawione na TAK z wyjątkiem 8–11, 14, 16–18 i okna czasowego 25.

 • Zapasowa grupa alarmowaWszystkie ustawione na NIE


Grupy alarmowe (6)


Grupy alarmowe (7)


Grupy alarmowe (8)


Grupy alarmowe (9)

 • Alternatywne grupy alarmowe

  • Gdy okno czasowe grupy alarmowej jest nieważne, sprawdzane są uprawnienia dla grupy alternatywnej

  • Zastosowanie: ograniczenie w sterowaniu niektórych obszarów do określonych okien czasowych

  • Możliwe 2 grupy alternatywne ‘w łańcuchu’

  • Przykład: grupa 35: Zmiana poranna

   • W godzinach 8-16 sterowanie obszarami 1-7 (obowiązują ustawienia grupy 35)

   • W godzinach 16-8 i weekendy: dostęp tylko do obszaru 1 (główne wejście)- obowiązują ustawienia grupy 36


Grupy alarmowe (10)

 • Restrykcje dla grupy alarmowej

  • 8 definiowanych restrykcji

  • można je przypisać dowolnym grupom alarmowym (za wyjątkiem 1-10)

  • Funkcje restrykcji: ograniczenie w sterowaniu systemem alarmowym

  • Typy restrykcji:

   • Czasowe rozbrajanie obszarów

   • Zazbrajanie/resetowanie obszarów

   • Czasowe rozbrajanie i zazbrajanie/resetowanie

   • Restrykcje specjalne (7 i 8)


Grupy alarmowe (11)

 • Restrykcje dla grupy alarmowej (2)

  • Przykład: grupa alarmowa numer 31 ze zdefiniowaną restrykcją numer 1


Grupy alarmowe (12)

 • Restrykcje dla grupy alarmowej (3)

  • Pracownicy z grupy alarm. numer 31 mogą:

   • Rozbrajać/ zazbrajać obszary 1, 2, 3, 4

   • Rozbrajać na czas 30 minut obszary 5, 6


GRUPA ALARM. 31

Obszary:1, 2

Restr. grp/ alm:4

Okno czasowe:1

Altern. grp/ alm:32

GRUPA ALARM. 32

Obszary:1, 2

Restr. grp/ alm:4

Okno czasowe:2

Altern. grp/ alm:33

GRUPA ALARM. 33

Obszary:1

Restr. grp/ alm:4

Okno czasowe:0 (zawsze)

Altern. grp/ alm:1 (brak)

UŻYTK. 1

Użyj restr. standard.

RESTRYKCJA GRUPY ALARM. 4

1, Obszar czas.:

1, Obsz. A/R:2

2, Obszar czas.:2

2, Obsz. A/R:

3, Obszar czas.:1

3, Obsz. A/R:

Nieaktyw. okn. czas. 1

Użyj 1. restrykcji alternatywnej

Nieaktyw.okn.czas. 1 i 2

Użyj 2. restrykcji alternatywnej

 • Możliwe jest łączenie stosowania grup alternatywnych i restrykcji grup alarmowych


Grupy alarmowe (13)

 • Restrykcje specjalne 7 i 8:

  • Restrykcja numer 7:Awaria

   • Działa jak restrykcja 1 dla grupy alarmowej, lecz w wypadku czasowego rozbrojenia będzie raportować Alarm awaryjny, gdy obszar zostanie ponownie zazbrojony.

   • Zastosowanie: alarm do SMA przy braku okresowej reakcji stażnika (np. co 30 minut)

  • Restrykcja numer 8: Licznik

   • Każde wpisanie kodu w celu rozbrojenia zwiększa stan licznika o 1. Każde wpisanie kodu w celu zazbrojenia zmniejsza stan licznika. System zazbroi się, gdy licznik osiągnie 0.

   • Zastosowanie: ostatnia wychodząca osoba zazbraja system, bez możliwości ‘zapomnienia’ o kimś w środku


Grupy alarmowe (14)

 • Przykład praktyczny:

  • Zdefiniować grupę alarmową numer 33 z następującymi ustawieniami:

   • Obszary 1,2,3,4

   • Grupa alarmowa użytkownika

   • Sterowanie systemem alarmowym

   • Wyświetlanie listy obszarów

   • Resetowanie alarmów systemowych

   • Brak dostępu do menu centrali

  • Zdefiniować użytkownika numer 10:

   • Jan Kowalski

   • Kod PIN: 1234

   • Przypisać go do grupy alarmowej 33

   • Sprawdzić zazbrajanie i rozbrajanie obszarów na ZAZ1:


Grupy przypisywane do użytkownika

Użytkownik

Grupy alarmowe

Grupy drzwi

Grupy pięter


Grupy drzwi

Grupy pięter

Drzwi

Okno czas.

Piętro

Okno czas.

Grupy drzwi i grupy pięter

Grupy związane tylko z funkcjami kontroli dostępu

-Grupy drzwi:określają prawo dostępu do poszczególnych drzwi w oknach czasowych

-Grupy pięter:określają prawo dostępu do poszczególnych pięter w oknach czasowych.Stosowane tylko dla kontrolera wind ATS1260


Grupy drzwi

Pojęcie Drzwi:

-dla centrali alarmowej ATS4018: stacja ZAZ o adresie od 1 do 16 (drzwi numer 1 do 16). Może to być czytnik kart lub manipulator.

-dla kontrolera ATS1250 : numer drzwi (przejścia) od 17 do 64


Użytkownicy (1)

 • Numer użytkownika jest także numerem karty!

 • Bez rozszerzenia pamięci centrali: tylko numery od 1 do 50!

 • Niezbędne ustawienia dla systemu alarmowego:

  • Nazwa użytkownika i jego numer

  • Wpisanie kodu PIN (nie dotyczy obsługi przy pomocy kart)

  • Przypisanie do grupy alarmowej

 • Dodatkowe ustawienia dla systemu alarmowego:

  • Uzupełnienie kartoteki o dane personalne

  • Określenie czasu ważności kodu (karty)

  • Wpisanie komentarza

  • Fotografia użytkownika (wymaga zarejestrowania modułu Photo ID)


Użytkownicy (2)

 • Wykorzystanie inteligentnych kart ATS1470 i czytników ATS1190 wymaga stosowania programatora kart!

 • Niezbędne ustawienia dla kontroli dostępu

  • Przypisanie użytkownika do grupy drzwi

  • Wydanie / zaprogramowanie karty (nie dotyczy obsługi drzwi przez kody)

 • Dodatkowe ustawienia dla kontroli dostępu:

  • Zdefiniowanie typu użytkownika (tylko dla ATS1250!) np. Dwie Karty

  • Atrybuty (tylko dla ATS1250!) np. Uprzywilejowany, Wydłużony Czas

  • Obsługa funkcji kredytowych karty (dopisywanie kredytów na konta, odczyt ilości pozostałych kredytów, zmiana lokalizacji, itd..)


Użytkownicy (3)


Użytkownicy (4)


Stacje ZAZ (1)

Niezbędne ustawienia dla stacji typu ZAZ:

-adres ZAZ (od 1 do 16)

-odpytywanie stacji ZAZ

-dla LCD: zaznaczenie odpowiedniej opcji

-przypisanie do grupy alarmowej sterowania

-przypisanie do grupy alarmowej menu

(Wskazówka: można korzystać z grup 1-10 , pre-definiowanych; należy uważać ze zmianą domyślnych ustawień ZAZ1, aby nie stracić kontroli nad systemem)

Dodatkowe ustawienia dla stacji ZAZ:

-określenie trybu pracy klawisza Enter

-czy karty mają (oprócz otwarcia drzwi) równieżrozbrajać i ew. zazbrajać

-praca buzzera w stacji na czas wejścia i wyjścia

-inne opcje


ZAZ (2)

Sugerowane ustawienia dla stacji ZAZ typu manipulator LCD (z klawiszem Enter do otwierania drzwi)


ZAZ (3)

Sugerowane ustawienia dla stacji ZAZ typu czytnik kart ATS1190 –karty zazbrajają i rozbrajają obszary przy każdym przejściu


Flagi zdarzeń (1)

 • Flaga zdarzeń: komórka pamięci centrali przechowująca stan logiczny (1 lub 0)

 • Flagi zdarzeń mają numery od 1 do 255

 • Flagi zdarzeń o numerach od 1 do 16 są pre-definiowane i używane przez centralę np. do sterowania syren. Nie powinno się ich modyfikować

 • Flagi zdarzeń są aktywowane przez:

  • Stan linii

  • Zdarzenia linii (np. zawieszenie linii)

  • Stan obszaru

  • Użycie karty / wpisanie kodu otwarcia drzwi

  • Zdarzenia systemowe (uszkodzenia zasilania, błąd komunikacji,itd.)

  • Równania makro

  • Zdarzenia kontrolerów ATS1250


Flagi zdarzeń (2)

 • Flagi zdarzeń mogą aktywować:

  • Wyjścia

  • Makra (jako dane wejściowe)

 • Główne zastosowania programowania flag zdarzeń:

  • Kontrola dostępu z wykorzystaniem stacji ZAZ1-ZAZ16

  • Wykorzystywanie równań logicznych (makr)

  • Obsługa wyjść (możliwa tylko przez flagi zdarzeń)

 • W typowym systemie alarmowym nie ma potrzeby programowania / modyfikacji flag zdarzeń

 • Modyfikując flagi zdarzeń można zmienić sposób pracy całego systemu


Kontrola dostępu z wykorzystaniem stacji ZAZ1 – ZAZ16

 • Sposób pracy:

  • Autoryzowane użycie karty lub kodu w urządzeniu ZAZ ustawia jego flagę zdarzeń otwarcia drzwi

  • Ta flaga steruje wyjściem lub równaniem makro

  • Czas otwarcia drzwi=czas aktywności flagi otwarcia drzwi (ustawiany w menu Zegary)

  • Do ustawienia flagi drzwi wymagana jest karta lub kod z ważnej grupy drzwi

  • Jako wyjście otwarcia drzwi można mapować dowolne wyjście od 3 do 255

  • Do otwarcia drzwi można też wykorzystać wyjście OUT w stacji ZAZ (typu OC, definiowane jako kontroler wyjść stacji ZAZ)

  • W stacji ZAZ można wykorzystać wejście IN do obsługi przycisku wejścia (czynne cały czas)


Kontrola dostępu z wykorzystaniem stacji ZAZ1 – ZAZ16 (2)

Ustawienia stacji ZAZ16: przypisanie jej flagi zdarzenia otwarcia drzwi numer 50 i numeru kontrolera wyjść: 2


Kontrola dostępu z wykorzystaniem stacji ZAZ1 – ZAZ16 (3)

Flaga zdarzenia 50 może teraz uruchomić wyjście np. numer 9


Kontrola dostępu z wykorzystaniem stacji ZAZ1 – ZAZ16 (4)

Wykorzystanie wyjść OUT w urządzeniach typu ZAZ:

Pojęcie kontrolera wyjść:

Jest to grupa 8 kolejnych wyjść centrali ATS np.

Kontroler Wyjść 1 obejmuje wyjścia od 1 do 8

Kontroler Wyjść 2 obejmuje wyjścia od 9 do 16

Kontroler Wyjść 3 obejmuje wyjścia od 17 do 24

Wyjście OUT w stacji ZAZ może być uruchomione współbieżnie z PIERWSZYM wyjściem grupy kontrolera wyjść

Przykład: Zdefiniowanie dla ZAZ16 kontrolera wyjść 2

Wyjście OUT w ZAZ16 będzie się uruchamiało wtedy, gdy zostanie uruchomione wyjście OUT9


Kontrola dostępu z wykorzystaniem stacji ZAZ1 – ZAZ16 (5)

 • Przykład praktyczny:

  • Zdefiniować grupę drzwi 1, obejmującą stacje ZAZ1 oraz ZAZ16 w oknie czasowym 0 (zawsze)

  • Przypisać użytkownikowi numer 10 (Janowi Kowalskiemu) grupę drzwi 1

  • Przypisać flagi zdarzeń:49 dla stacji ZAZ 1 oraz 50 dla stacji ZAZ16

  • Przypisać kontrolery wyjść: numer 3 dla ZAZ1 oraz 2 dla ZAZ16

  • Przypisać wyjścia do flag zdarzeń:

   • Flaga49=>wyjście 17

   • Flaga 50=>wyjście 9

  • Sprawdzić działanie sekwencji: Kod 1234+Enter oraz użycia karty (*)

 • (*) wymaga wcześniejszego zaprogramowania karty dla użytkownika numer 10


Obszary

 • Grupują wejścia w celu wspólnego zazbrajania/ rozbrajania

 • Mają osobne czasy wejścia/ wyjścia

 • Ustawiają wiele flag (syreny, zazbrojenia, alarmy, zawieszenia linii i inne)

 • Mają swoje opisy na wyświetlaczu LCD i w programie TITAN (z biblioteki słów!!)

 • Raportują do SMA

 • Mogą być sterowane liniami klucza

 • Mogą być grupowane (obszary wspólne)


Obszary


Linie dozorowe (1)

 • Generują alarm w zależności od typu linii i stanu obszaru

  • Linje typu ‘..zazbrojona...’ generują alarm, gdy obszar jest zazbrojony

  • Linje typu ‘..rozbrojona...’ generują alarm, gdy obszar jest rozbrojony

  • W systemie są linie, spełniające różne funkcje w stanie zazbrojenia i rozbrojenia np.

   • Linia typu 15: Drzwi pożarowe

   • Generuje alarm lokalny, gdy obszar jest rozbrojony.Automatycznie aktywuje alarm dźwiękowy na stacjach zazbrajania przydzielonych do tych samych obszarów

    Generuje alarm, gdy obszar jest zazbrojony

  • Prawie 60 typów linii

  • Linie związane z obsługa aparatów fotograficznych (‘kamer’) – nie stosowane w Polsce

  • Dla typowego systemu alarmowego stosuje się TYLKO następujące typu linii:

   • 2 Alarm zazbrojony

   • 3 Alarm wejścia/wyjścia

   • 4 Linia typu dostęp

   • 5 Linia 24-godz


Linie dozorowe (2)

 • Dokładny opis działania linii w instrukcji programowania centrali

  • Nietypowe linie – możliwe szerokie wykorzystanie nie tylko w systemie alarmowym

  • Umiejętne wykorzystanie zwiększa możliwości centrali:

   • Przykład:linia typ 33 Alarm 24-godz. i zawieszenie

   • Linia tego typu wymaga innego okablowania. Linia może mieć następujące stany:

   • - Zwarta Generuje alarm.

   • - NormalnaBrak alarmu.

   • - Aktywna Zawieszona (brak alarmu).

   • - Otwarta Alarm sabotażowy.

   • Przykład: Zaprojektowana do centrów handlowych, w których dla każdego sklepu jest dostępna tylko jedna linia. Do zawieszania linii jest używany klucz.


Linie dozorowe (3) –biblioteka słów

 • Biblioteka słów –używana do opisania:

  • Linii dozorowych

  • Obszarów

  • Grup alarmowych

 • 520 słów pre-definiowanych (numery od 1 do 600, zgodnie z tabelą w Instrukcji Programowania Centrali)

 • 100 słów definiowanych przez użytkownika (numery od 900 do 999)

 • Linie dozorowe: opis jest kombinacją do 4 słów z biblioteki i 4 liczb (od 1 do 255). Dozwolona kombinacja to np. Piętro 1 Pokój 123 Czujka 2

 • Przy programowaniu z TITANA, nowe słowa są automatycznie dopisane do biblioteki centrali

 • Grupy alarmowe oraz obszary – opis tylko jednym słowem z biblioteki


Linie dozorowe (4)


Linie dozorowe (5)


Linie dozorowe (6)

 • Tworzenie obszarów wspólnych

 • Dwie metody:

  • Przypisanie linii dozorowej do kilku obszarów

   • Linia uzbraja się , gdy uzbroją się wszystkie obszary

   • Linia rozbraja się, gdy jest rozbrojony przynajmniej jeden obszar

   • Czas na wejście i wyjście – gdy zazbraja się jednocześnie kilka obszarów, obowiązuje najdłuższy czas

   • Gdy alarm- generuje we wszystkich przypisanych obszarach

   • Aby skasować alarm- użytkownik musi mieć uprawnienia dla poszczególnych obszarów

  • Łączenie obszarów

   • Obszar wspólny jest sterowany stanem obszarów składowych

   • Obszar wspólny tak stworzony może być osobno rozbrojony i zazbrojony

   • Może mieć swoje czasy wejścia i wyjścia oraz stację SMA


 • Login