Téma: Elektrické svetelné zdroje: - PowerPoint PPT Presentation

T ma elektrick sveteln zdroje
Download
1 / 25

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Žiarovka. LED Dióda. Téma: Elektrické svetelné zdroje:. M.ONUFER 4.A. Objavitelia (História) Zloženie, fyzikálne vlastnosti,delenie Porovnanie (tabuľka svietivosti a výkonu) Využitie. Ciele práce:. Žiarovka. Schématicka značka žiarovky. Objavitelia:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Téma: Elektrické svetelné zdroje:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T ma elektrick sveteln zdroje

Žiarovka

LED Dióda

Téma: Elektrické svetelné zdroje:

M.ONUFER 4.A


Ciele pr ce

Objavitelia (História)

Zloženie, fyzikálne vlastnosti,delenie

Porovnanie (tabuľka svietivosti a výkonu)

Využitie

Ciele práce:


Iarovka

Žiarovka

Schématicka značka žiarovky


T ma elektrick sveteln zdroje

Objavitelia:

Prvé pokusy o zostrojenie žiarovky spadajú do roku 1854, kedy prvý odporový zdroj svetla vytvoril nemecký hodinár Henrich Göbel.

Elektrickú žiarovku vynašli nezávisle na sebe Joseph Swanz Newcastle vo Veľkej Británii v r. 1878 a Thomas Edisonv USA v r. 1879.


Iarovka hist ria

Prvé žiarovky Goebela z r. 1854

Žiarovka: História

Prvá žiarovka s volfrámovým vláknom z r. 1908

Prvá žiarovka Edisona z r. 1879 s bambusovým vláknom


T ma elektrick sveteln zdroje

1879 – 1. žiarovka Edisonova žiarovka s bambusovým vláknom


Rez iarovkou

Sklenená banka

Náplň: zriedenýinertný plyn

Volfrámové vlákno

Prívodnýdrôt

Prívodnýdrôt

Nosný drôt

Sklenená nosná konštrukcia

Spoj prívodu a závitu

Závit do objímky (E 27 alebo E 14)

Izolácia

Spodný kontakt do objímky

Rez žiarovkou:


T ma elektrick sveteln zdroje

Pôvodné Edisonove žiarovky mali uhlíkovévlákno, dnes sa zvyčajne využíva volfrám

Teplota 2500°C

Aby vlákno nezhorelo, je umiestnené v sklenenej banke, z ktorej je vyčerpaný vzduch ktorý je nahradený inertným plynom pod nízkym tlakom napr argón

Žiarovka spotrebuje len časť príkonu na svetlo.

92% energie je vyžiarené v iných spektrách a ako teplo.

Priemerná životnosť žiaroviek je približne 1000 h

Fyzikálne vlastnosti:


Luminiscen n di da led

Schématická značka

Luminiscenčná dióda LED


Objavitelia

 • Prvú prakticky použiteľnú LED diódu vyvinul v roku 1962 kanadský vedecNickHolonyak.

Objavitelia:


T ma elektrick sveteln zdroje

 • je polovodičová elektronická súčiastka, ktorávyžarujeúzkospektrálnesvetlo, keďňouprechádzaelektrický prúd v priepustnomsmere.

 • Farbavyžarovanéhosvetla závisí od chemického zloženia použitého polovodičového materiálu.

LED


Fyzik lne vlastnosti

Vyžiarované teplo je v podstate nulové

Vysoká účinnosť

Dlhá životnosť (až 50 000 hodin)

Počet zapnutí a vypnutí neovplyvňuje životnosť (nie ako u žiarovky)

nevzniká stroboskopický efekt (neónky)

LED čipy sú otrasu vzdorné

Fyzikálne vlastnosti


T ma elektrick sveteln zdroje

1.1 Ultrafialové (UV) LED

1.2 Infračervené (IR) LED

1.3Jednofarebné (monochromatické) LED

1.4Biele LED

1.4.1 RGB LED

1.4.2Fluorescenčné LED

1.5 Laserové diódy

Podľa toho aké žiarenie LED diódy vytvárajú ich delíme na:


Jednofarebn monochromatick led

Každá LED vyrobená iba z jedného druhu polovodiča má svoju charakteristickú vlnovú dĺžku

vlnovú dĺžku je možné „nastaviť“ pomerom obsahu jednotlivých prvkov - zložiek - polovodiča

Prakticky je možné vyrobiť LED s vlnovými dĺžkami od 250 do 3 500 nm.

Monochromatické LED má len jednú výkonovú špičku

vyžaruje min. 90% celého žiarivého výkonu

Reálne LED ale nemajú úplne ideálny spektrálny diagram a u niektorých typov sa prejavujú aj sekundárne maximá na iných vlnových dĺžkach

sekundárne maximá nepredstavujú ani 1% z celkového výkonu.

Jednofarebné (monochromatické) LED


T ma elektrick sveteln zdroje

Obr. monochromatické LED

Obr. Vlnová dĺžka LED diód (os x v mikrometroch)


Rgb led

poskladané z troch monochromatických LED (red, green,blue)

Ich výnimočnosťou je možnosť regulovať výkony jednotlivých jednotlivých monochromatických LED a tak dosiahnuť nie len biele svetlo, ale aj celé spektrum farieb

RGB LED


T ma elektrick sveteln zdroje

Tab. Charakteristické hodnoty napätia v priepustnom smere

Pre obyčajné LED v 3 mm alebo 5 mm púzdrach

maximálne záverné napätie 5 V

hodnoty sú uvedené približne pre hodnotu prúdu 20 mA

závisia na technologii výroby, typu použitých polovodičov, teplote a pretekajúcom prúde


Tabu ka svietivosti a pr konu

Tabuľka svietivosti a príkonu:


T ma elektrick sveteln zdroje

Tab. Efektivita rôznych druhov žiaroviek


T ma elektrick sveteln zdroje

Spektrálne charakteristiky luminiscenčných diód:

 • GaAsP - Gáliumarsenidfosfid,

 • SiC - siliciumkarbid,

 • GaAs - gáliumarzenid,

P - pomerný žiarivý výkon

Os x - vlnová dĺžka v mikrometroch


Vyu itie

 • veľkoplošé zobrazovače (reklamné účely)

 • osvetľovacie účely a v dopravnejsvetelnejsignalizácii (cestnésemafóry, železničnénávestidlá…)

 • Infračervené LED a najmä laserové diódysapoužívajú na prenosinformáciíprostredníctvom optických vlákien.

Využitie


T ma elektrick sveteln zdroje

 • v automobilochdokonca aj ako náhrada koncových brzdových či smerovýchsvetiel

 • Laserové diódy našli hromadné uplatnenie aj v oblasti uchovávaniaúdajov (CD, DVD).

 • Podsvietenie TV, display kalkulačky, hodiniek


Akujem za pozornos

 • MARCEL ONUFER 4.A

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


 • Login