Wydzia elektroniki kierunek elektronika i telekomunikacja prezentacja ezi 9 kwietnia 2008
Download
1 / 19

Wydział Elektroniki Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Prezentacja EZI 9 kwietnia 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Wydział Elektroniki Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Prezentacja EZI 9 kwietnia 2008. Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice. Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice - EZI. Opiekun Specjalności: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Greblicki

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wydział Elektroniki Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Prezentacja EZI 9 kwietnia 2008' - marcell-connor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wydzia elektroniki kierunek elektronika i telekomunikacja prezentacja ezi 9 kwietnia 2008

Wydział ElektronikiKierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJAPrezentacja EZI9 kwietnia 2008

Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice


Zastosowania in ynierii komputerowej w technice ezi
Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice - EZI

Opiekun Specjalności:Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Greblicki

Doradca Dziekana ds. Toku Studiówdr inż. Jerzy Kotowski

Zakład Sterowania i Optymalizacji

Instytut Informatyki, Automatyki

i Robotyki, I-6


Charakterystyka specjalno ci zastosowania in ynierii komputerowej w technice ezi
Charakterystyka specjalności Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice - EZI

 • Absolwenci specjalności EZI uzyskują szeroką wiedzę z zakresu wykorzystania metod i środków informatyki, w tym techniki mikroprocesorowej. Nabywają umiejętności

  • Posługiwania się technikami informatycznymi w pracach inżynierskich,

  • Tworzenia i wykorzystywania oprogramowania dla komputerów i systemów komputerowych,

  • Wykorzystywania technik komputerowych dla analizy, projektowania, sterowania, optymalizacji i symulacji systemów (produkcji, sterowania, zarządzania),

  • Projektowania i eksploatacji urządzeń wykorzystujących technikę mikroprocesorową.


Charakterystyka specjalno ci zastosowania in ynierii komputerowej w technice ezi c d
Charakterystyka specjalności Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZIc.d.

 • Program kształcenia obejmuje analizę inżynierską, w tym

  • metody i techniki analizy oraz modelowanie złożonych procesów produkcji, zarządzania, sterowania,

  • zastosowania badań operacyjnych,

  • tworzenie modeli na podstawie danych empirycznych,

  • akwizycję i analizę danych,

  • bazy danych,

  • metody numeryczne,

  • technikę przesyłania informacji w sieciach komputerowych,

  • projektowanie i uruchamianie specjalizowanych urządzeń mikroprocesorowych.


Charakterystyka specjalno ci zastosowania in ynierii komputerowej w technice ezi c d1
Charakterystyka specjalności Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZIc.d.

 • Dzięki szerokiej wiedzy praktycznej i teoretycznej absolwenci są przygotowani do pracy w zakresie wykorzystywania systemów sieci komputerowych w przedsiębiorstwach, w tym w działach produkcyjnych, zarządzania, zbierania i przetwarzania informacji.

 • Są również przygotowani do pracy w mniejszych firmach, w tym także usługowych, o szerokim zakresie działalności, np. udzielania konsultacji, opracowywania jednostkowych systemów komputerowych wraz z oprogramowaniem, projektowania, konstrukcji i eksploatacji specjalizowanych urządzeń mikroprocesorowych.


Zastosowania in ynierii komputerowej w technice ezi tematy prac dyplomowych 2007
Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZITematy prac dyplomowych – 2007

 • Kryptoanaliza szyfru RSA

 • Harmonogramowanie w systemach przepływowych z uwzględnieniem możliwości równoczesnego wykonywania wielu zadań

 • Nowe metody zabezpieczeń sieci bezprzewodowych i sposoby autoryzacji użytkowników

 • Wybrane aspekty bezpieczeństwa sieci komputerowych na przykładzie banków w Polsce

 • Kontekstowe sieci neuronowe w przetwarzaniu obrazów

 • Projekt systemu do diagnostyki cytologicznej za pomocą mikroskopu kontrastowo-fazowego

 • Metody automatycznego zarządzania komputerową siecią LAN w oparciu o protokół SNMP

 • Metody zarządzania pamięciami typu SmartCart

 • Projekt klastra obliczeniowego dla zastosowań multimedialnych

 • Identyfikacja szumow w matrycach swiatloczulych

 • Czytnik kart transponderowych RFID z funkcjami kontroli dostępu i logowania

 • Metody śledzenia ruchów na podstawie analizy obrazu video

 • Algorytmy dla problemów szeregowania zadań z optymalizacją pożądanego przedziału zakończenia ich wykonywania w systemach produkcyjnychZastosowania in ynierii komputerowej w technice ezi tematy prac dyplomowych 2007 c d
Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZITematy prac dyplomowych – 2007, c.d.

 • Algorytmy rozwiązania wybranych problemów szeregowania zadań z parametrami zależnymi od dodatkowych zasobów w systemach komputerowych

 • Analiza i implementacja algorytmów do badania zależności między notowaniami giełdowymi

 • Analiza i symulacja zachowania się oka ludzkiego

 • Analiza możliwości realizacji układu pomiarowego do badania zespołu mechanicznego tłok - cylinder

 • Technika motion capture do identyfikacji ruchu postaci

 • Wyznaczenie zbioru rozwiązań dopuszczalnych dla pewnej klasy zadań programowania mieszanego

 • Model dynamicznego testu komputerowego z języka C z mechanizmem dostrajania się do możliwości użytkownika

 • Prosty system wspomagający projektowanie relacyjnych baz danych

 • Efektywne metody odzyskiwania danych w hurtowniach danych w wypadku awarii

 • Wykorzystanie metaheurez do identyfikacji parametrów nieliniowych sieci transportowych

 • Zadania optymalizacji rozkroju surowca - algorytm Harmony Search


Zastosowania in ynierii komputerowej w technice ezi tematy prac dyplomowych 2007 c d1
Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZITematy prac dyplomowych – 2007, c.d.

 • Zastosowanie algorytmów grupowania na platformie .NET do zarządzania przedsiębiorstwem

 • Projekt i implementacja efektywnego systemu bazodanowego wspierającego działanie rozproszonego układu pomiarowego laboratorium chemicznego

 • Metodologie tworzenia systemów do prowadzenia wideokonferencji w technologii JAVA

 • Analiza porównawcza mechanizmów zapewniających spójność danych w systemie Oracle

 • Opracowanie procedur wbudowanych ORACLE do parametryczno-nieparametrycznej estymacji funkcji regresji

 • Algorytmy harmonogramowania w systemach produkcyjnych z ograniczoną liczbą operatorów maszyn

 • Komputerowo wspomagane harmonogramowanie wytwarzania wyrobów kartonowych. Modelowanie i algorytmy

 • Modelowanie wybranych ograniczeń w harmonogramowaniu prac projektowych

 • Problem marszrutyzacji pojazdów. Algorytmy harmonogramowania on-line

 • Badania porównawcze klasyfikatorów neuronowych

 • Badanie efektywności algorytmów quasi-Newtonowskich w uczeniu sieci neuronowych


Zastosowania in ynierii komputerowej w technice ezi tematy prac dyplomowych 2007 c d2
Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZITematy prac dyplomowych – 2007, c.d.

 • Wykrywanie obiektów w obrazach cyfrowych z filtrów "nowości„

 • Zastosowanie sieci neuronowych do redukcji szumów w obrazach

 • Algorytmy dystrybucji towarów w systemie transportowym z podziałem zamówień

 • Algorytmy meta-heurystyczne w optymalizacji wielokryterialnej

 • Zastosowanie metaheurez do projektowania dystrybucji towarów ze zwrotnymi zamówieniami

 • Algorytmy rozpoznawania w systemie kontroli dostępu

 • Techniki programowania aplikacji multimedialnych w urządzeniach przenośnych

 • Wykorzystanie znaków wodnych w sekwencjach wideo

 • Zagadnienia sprzętowej implementacji algorytmu kompresji JPEG2000

 • Zastosowania algorytmów predykcji do oceny czasu pracy baterii w urządzeniach przenośnych

 • Zastosowania falek w przetwarzaniu obrazów

 • Zastosowanie falek do sekwencyjnej identyfikacji systemów

 • Antycypacyjny uczący się system klasyfikujący w zadaniach eksploracji danych

 • Model ACS w zadaniach eksploracji danych rzeczywistoliczbowych


Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZIPrzykładowy sukces

Wyniki XX Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego w 2003 roku przez Polskie Towarzystwo Informatyczne

Rozstrzygnięto XX Ogólnopolski Konkurs PTI (…). Do konkursu zgłoszono 37 prac, wykonanych w roku akademickim 2002/2003 w czternastu krajowych wyższych uczelniach: w AGH (5), w Politechnice Gdańskiej (2), (…) w Politechnice Wrocławskiej (9) (…).

Na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2003 we Wrocławiu Komisja Konkursowa w składzie: (…) uwzględniając opinie recenzentów prac konkursowych, po dyskusji ustaliła następujące rozstrzygnięcie konkursu:

……………………………

Drugą nagrodę, w wysokości 1,600 zł otrzymał mgr inż. Bartosz Jabłoński, za pracę pt. Metody porównywania generatorów animowanych postaci ludzkich,wykonaną w Politechnice Wrocławskiej (Wydział Elektroniki, Instytut Cybernetyki Technicznej, promotor: dr inż. Ryszard Klempous)


Ko o naukowe student w ezi
Koło Naukowe Studentów EZI

Koło Naukowe EZI działa od marca 2004 na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Specjalność Zastosowania Komputerów w Technice (EZI). Koło zrzesza głównie studentów tej specjalności, ale jest otwarte dla wszystkich studentów Politechniki Wrocławskiej.

Celem działalności Koła jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat wykorzystania metod i środków informatyki, w tym techniki mikroprocesorowej, w różnych gałęziach techniki.

Koło realizuje swoje cele regulaminowe poprzez:

 • Organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym;

 • Ogłaszanie prac w czasopismach i biuletynach;

 • Organizowanie odczytów, wykładów, spotkań, konferencji i seminariów związanych z działalnością Koła;

 • Wykształcanie interdyscyplinarnego myślenia o technikach komputerowych przez łączenie nauki o inżynierii komputerowej z innymi dyscyplinami naukowymi;

 • Wygłaszanie prelekcji i wykładów przez praktyków przemysłowych;

 • Nawiązywanie kontaktów z firmami poprzez organizacje wycieczek i praktyk;

 • Inspirowanie i organizowanie współpracy różnych Kół Naukowych zarówno z Politechniki Wrocławskiej jak i spoza niej, m.in. celem prowadzenia działań interdyscyplinarnych;

 • Współpraca z osobami i instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie badań naukowych.Ko o naukowe student w horyzont

http://www.topcoder.com/tc

http://www.grupa-net.pl

Koło Naukowe Studentów HORYZONT


Ko a naukowe student w barak i traf

http://www.barak.iiar.pwr.wroc.pl

http://www.traf.iiar.pwr.wroc.pl

Koła Naukowe Studentów BARAK i TRAF

14th Annual IEEE International Conference and Workshop on the

Engineering of Computer Based Systems (ECBS) Conference and Workshops: March 26th-29th, 2007 “Raising Expectations of Computer Based Systems” Conference location: Tucson, Arizona, USA


Aktualno ci
Aktualności

 • Dwie gablotki przy klatce schodowej C3-C4, II piętro

 • Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Programowaniu zespołowym KrakOpen www.krakopen.pl

 • Warsztaty fotograficzne www.digiphoto.pwr.wroc.pl

 • IT Academic Day 2006

 • IT Academic Day 2007 http://www.codeguru.pl/Print.aspx?Page=Events/EventsInfoPrint&eventId=1151

 • VIII Dolnośląski Festiwal Nauki - Wrzesień 2005

 • IX Dolnośląski Festiwal Nauki - Wrzesień 2006

 • X Dolnośląski Festiwal Nauki - Wrzesień 2007

 • TARED 2007

 • TARED 2008

 • Visual Studio 2008 Install Fest

 • http://www.codevibe.com/


Ezi is easy

EZIisEASY


Kontakt
Kontakt

 • http://diuna.iiar.pwr.wroc.pl

 • dr inż. Jerzy Kotowski

  • pok. 219 C-3, tel. 071 3203852

  • [email protected]

  • http://jerzy.kotowski.staff.iiar.pwr.wroc.pl

 • Zapraszam: czwartek, piątek, godz. 10.15, sala 219 C-3

 • Tobiasz Gajak – III rok EZI, Prezes KNS EZI

 • Daniel Mosiński – IV rok EZI, Project Manager, CodeVibe

 • Michał Nikołajuk – IV rok EZI, Sekretarz KNS Horyzont (Grupa .net)

 • Łukasz Pater – III rok EZI, KNS EZI

 • Paweł Rosiński – III rok EZI, Sekretarz KNS EZI

 • Dominik Szybowski – IV rok EZI, Wiceprezes KNS Horyzont (Grupa .net)


Kontakt1
Kontakt

Zapraszam Panów na kolejne spotkanie które odbędzie się o godzinie 19:00 w środę (9.04.2008) w sali 23/C3.

Tematem spotkania będzie "Portal do zarządzania projektami - SharePoint". Poprowadzą je Michał Nikołajuk i Mateusz Kapanowski.

 • http://jerzy.kotowski.staff.iiar.pwr.wroc.pl


ad