STRING FONKSİYONLARI
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

STRING FONKSİYONLARI Tip Tanımları: char a; char ad[16]; char *ad; char ad[10][5]; PowerPoint PPT Presentation


  • 185 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

STRING FONKSİYONLARI Tip Tanımları: char a; char ad[16]; char *ad; char ad[10][5]; char *strchr(char *str,char ch) ch karakterini str stringi içerisinde arar. ----------------------------------------------------- int strspn(char *str1, char *str2)

Download Presentation

STRING FONKSİYONLARI Tip Tanımları: char a; char ad[16]; char *ad; char ad[10][5];

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


STRING FONKSİYONLARI

Tip Tanımları:

char a;

char ad[16];

char *ad;

char ad[10][5];

char *strchr(char *str,char ch)

ch karakterini str stringi içerisinde arar.

-----------------------------------------------------

int strspn(char *str1, char *str2)

str1 stringi içerisinde str2’ye eşit olan karakterleri arar. Str1 içinde str2’nin karakterlerine eşit olmayan bir karaktere rastlanıldığında işlem sona erer ve bu karakterin str1 içindeki pozisyonu sonuç olarak üretilir.


char *strtok(char *s1,char *s2)

s1 stringi üzerinde s2 ile belirlenen ayraç karakterlerini soldan itibaren arar.

----------------------------------------------------------------

int strlen(char *str)

str string’inin karakter uzunluğunu verir.

----------------------------------------------------------------

char *strcat(char *s1,char *s2)

s2 string’ini s1 string’inin sonuna ilave eder.

----------------------------------------------------------------

char *strcpy(char *s1,char *s2)

Basit değer aktarım operatörü (=).

----------------------------------------------------------------

char *strncpy(char *s1,char *s2,unsigned int n)

s2 string’inden s1 string’ine kopyalanacak karakter sayısında bir kısıtlama yapar. n kopyalanacak karakter sayısını gösterir.


char *strset(char *s1,int c)

s1 string’inin tüm karakterlerini c karakteri ile değiştirir.

----------------------------------------------------------------

int strcmp(char *s1,char *s2)

int strcmpi(char *s1,char *s2)

int stricmp(char *s1,char *s2)

Ascii kodlarına bakarak soldan sağa doğru karakter karakter kıyaslar. Bu fonksiyonlar arasındaki farklılık, küçük ve büyük harflerin yorumlanış şekline bağlıdır. İlk fonksiyon küçük ve büyük harfleri birbirinden farklı kabul ederken, diğer iki fonksiyon küçük ve büyük harfler arasında bir ayrım yapmaz.

sonuc < 0 ise s1 < s2 dir.

sonuc = 0 ise s1 == s2 dir.

sonuc > 0 ise s1 > s2 dir.

----------------------------------------------------------------


char *strupr(char *str)

str string’i içerisindeki tüm küçük harfleri büyük harfe dönüştürür.

----------------------------------------------------------------

char *strlwr(char *str)

str string’i içerisindeki tüm büyük harfleri küçük harfe dönüştürür.

----------------------------------------------------------------

char *strrev(char *str)

str string’i içerisindeki tüm karakterleri ters sırada alır.

----------------------------------------------------------------


SAYIDAN STRING’E DÖNÜŞÜM FONKSİYONLARI

char *itoa(int x,char *s,int t)

int tipli değerlerin çeşitli sayı sistemlerindeki karşılığını string formda elde etmek için kullanılır.

----------------------------------------------------------------

char *ltoa(long x,char *s,int t)

Long int tipli değerlerin çeşitli sayı sistemlerindeki karşılığını string formda elde etmek için kullanılır.

----------------------------------------------------------------

char *gcvt(double x, int n, char *b)

Reel tipteki sayısal değerleri, string form altında elde etmek için kullanılır.

----------------------------------------------------------------


STRING’DEN SAYIYA DÖNÜŞÜM FONKSİYONLARI

int atoi(char *s)

string formunda bulunan bir değerin tamsayıya dönüştürülmesi için kullanılır.

----------------------------------------------------------------

int atol(char *s)

string formunda bulunan bir değerin long int tipli bir tamsayıya dönüştürülmesi için kullanılır.

----------------------------------------------------------------

double atof(char *s)

string formunda bulunan nümerik karakterlerin reel tipe dönüştürülmesini sağlar.

----------------------------------------------------------------

double strtod(char *s, char **p)

string formunda bulunan nümerik karakterlerin double tipe dönüştürülmesini sağlar.


MATEMATİKSEL ÇEVRİM FONKSİYONLARI

double floor(double x)

x değerine eşit yada daha küçük olan en büyük tamsayıyı bir double değer olarak üretir.

----------------------------------------------------------------

double ceil(double x)

x’den büyük yada x’e eşit olan en küçük tamsayıyı bir double değer olarak üretir.

----------------------------------------------------------------

double fmod(double x, double y)

Kendisine argüman olarak gönderilen x değerini y değerine böler ve bu bölümün kalanını bir double değer olarak üretir.

Kalan=fmod(bölünen,bölen)


double modf(double x, double *y)

Reel bir sayının tam ve kesirli kısmını ayrı ayrı elde etmek amacıyla kullanılır.

x reel sayısının kesirli kısmı fonksiyonun dönüş değeri olarak üretilir. Tam kısmı ise ikinic argüman ile verilen adrese aktarılır.

----------------------------------------------------------------


  • Login