Ven z tromboe mboli
Download
1 / 89

Venöz Tromboe mboli - PowerPoint PPT Presentation


 • 344 Views
 • Uploaded on

Venöz Tromboe mboli. Prof. Dr. H. Gül ÖNGEN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Venöz Tromboemboli (VTE) :. DVT: Derin ven trombozu PE: Pulmoner emboli. VTE. Önlenebilir bir ölüm nedeni. Hastanede ki ölüm nedenlerinin % 10’u

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Venöz Tromboe mboli ' - mara-frederick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ven z tromboe mboli

Venöz Tromboemboli

Prof. Dr. H. Gül ÖNGEN

İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


Ven z tromboemboli vte

Venöz Tromboemboli (VTE) :

DVT: Derin ven trombozu

PE: Pulmoner emboli


VTE

 • Önlenebilir bir ölüm nedeni.

 • Hastanedeki ölüm nedenlerinin % 10’u

 • Hastaların 2/3’üne yanlış tanı konmakta

  • Yanlış tanı alanlarda mortalite % 30

  • Doğru tanı alanlarda mortalite % 3

Sirius study,Arch Inter Med. 2000; 160:3415-3420.

* ICOPER study, Lancet 1999; 353:1386-1389.


VTE

Mortalite

 • Hastaların:

  • % 22’si ilk saatlerde ( 30 dk.) ölür.

  • % 25’i ilk 7 günde ölür.

 • Masif embolilerin %70’i tanı alamadan ölüyor.

Sirius study,Arch Inter Med. 2000; 160:3415-3420.

ICOPER study, Lancet 1999; 353:1386-1389.


VTE

Mortaliteyi artıran faktörler?

 • Tekrarlayıcı VTE

 • Erkekler

 • Yaş:

  40-44 yaş = 0.94 / 10 000

  70-74 yaş = 24.9 / 10 000

 • Tanı ve tedavide gecikme

 • Profilaksinin ihmal edilmesi:

  • Ölenlerin % 56’sı yüksekrisk grubunda olduğu halde profilaksi yapılmamış olanlar.

Gillies, Br J Surg 1996

Eu Heart J 2000


Vte neden atlan yor
VTE neden atlanıyor?

 • Hemen her uzmanlık dalında karşılaşılabilen bir hastalık.

 • Ayırıcı tanıda akla gelmiyor.

 • Kliniği çok farklılıklar gösterebiliyor.

 • Başka hastalıkları taklit edebilen bir hastalık.

 • Kesin tanı için zamana gereksinim var.

 • Riskler iyi bilinmiyor.R isk fakt rleri
Risk faktörleri

 • Kalıtsal:

  • Faktör V Leiden

  • protrombin G20210

  • protein C eksikliği

  • protein S eksikliği

  • antitrombin III eksikliği

 • Edinsel:

  • yaş

  • uzun immobilizasyon / travma / cerrahi

  • kanser

  • geçirilmiş VTE

  • komorbiditeler /obezite

  • gebelik/ postpartum

  • oral kontraseptif / HRT

  • santral venöz katater

  • antifosfolipid antikorları

  • hiperhomosisteinemi

  • uzun seyahatler


Risk fakt rlerinin nemi
Risk Faktörlerinin Önemi

 • Olgularının % 94’ ünde en az bir adet risk faktörü vardır.

Pulmonary Embolism, 1994

 • PIOPED çalışmasına göre ise, olguların % 82’ sinde > 1 risk faktörü vardır.

JAMA; 1990Pe klinik bulgular
PE klinik bulguları

 • Pulmoner emboli ön tanısı klinik bulgulara dayanarak konur ve tedavi başlanır.

 • Erken tanı ve tedavi mortaliteyi azaltır.

*7 th ACCP conference on antithrombotic and thrombolytic therapy, Chest suppl.2004hayır !

 • Güvenilir değil.

 • Spesifik değil.

 • Klinik formlara göre değişir.

 • Hospitalizeve altta yatan başka hastalığıolanlarda klinik tanı güç.


Anjiyo ile kanıtlanmış PE olgularında semptomların insidansı

%

Göğüs ağrısı88

Dispne 84

Plöretik yan ağrısı 74

Öksürük 53

Hemoptizi 30

Senkop 13

Bell WR, Am J Med !977; 62:355-60

Torbicki A Eur Heart J,2000; 21,1301


Pe klini i
PE klini insidansıği

Klinik tabloyu etkileyen ve değiştiren faktörler

 • Embolinin büyüklüğü

 • Lokalizasyonu

 • İnfarktüsün varlığı

 • Rezolüsyon hızı

 • Hastanın kardiyo-pulmoner rezervi


PE insidansı’nin klinik formları

Masif pulmoner emboli

Submasif pulmoner emboli

Hemodinamik bozukluk var

(Hipotansiyon/ şok)

Hemodinamik bozukluk yok

(Dispnea / taşikardi)

Pulmoner infarkt/ kanama

Sessiz


Pe de klinik bulgular
PE’de klinik bulgular insidansı

Akut masif emboli

 • > 2 lober arter tıkalıdır.

 • Vasküler yatağın > 50’sı tıkalıdır

 • PAP: > 40-45 mm Hg

 • Akut kalp yetersizliği (+)


Pe de klinik bulgular1

Muayene bulguları insidansı

 • Soğuk, nemli cilt

 • Hipotansiyon (< 90mmHg)

 • Taşikardi (> 100)

 • Oliguri

 • S2 sertleşmesi

 • Takipne (> 20/dk)

 • İnspiratuar raller

PE’de klinik bulgular

Akut masif emboli

Klinik

 • Presenkop/senkop

 • Dispne

 • Toraks ağrısı

 • Ölüm korkusu

 • Mental konfüzyon


Pe de klinik bulgular2
PE’de klinik bulgular insidansı

Submasif emboli

 • En sık rastlanan klinik formdur

 • En zor tanınan klinik formdur.

 • Klinik bulgular siliktir.

 • Tümüne infarkt eşlik etmez.


Pe de klinik bulgular3

Muayene bulguları insidansı

 • Normatansif

 • Sağ ventrikül fonksiyonları bozuk olabilir

 • Takipne

 • Taşikardi

 • İnspiratuar raller / wheezing

PE’de klinik bulgular

Submasif emboli

Klinik

Klinik

 • Başka bir hastalıkla açıklanamayan dispne ve takipne


Pe de klinik bulgular4

Herhangi insidansı

ikisinde sorun

varsa

İnfarkt

PE’de klinik bulgular

Akciğer infarktüsü

 • Parankimin O2 kaynakları:

  • hava yolları

  • pulmoner dolaşım

  • bronşiyal dolaşım

Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda daha sıktır.


Pe de klinik bulgular5

Muayene bulguları insidansı

 • Ateş

 • Frotman

 • Plevra sıvısı

 • İnspiratuar raller ya/yada wheezing

PE’de klinik bulgular

Akciğer infarktüsü

Klinik

 • Dispne

 • Plöretik tipde yan

 • ağrısı

 • Hemoptizi


Klinik bulgulara g re pe olas l
Klinik bulgulara göre PE olasılığı? insidansı

 • Risk faktörü (+)

 • Açıklanamayan dispne,takipne, ağrı

 • Açıklanamayan radyolojik veAKG

 • bulguları

yüksek

Yüksek ve düşük olasılık

kriterleri dışında kalanlar

orta

 • Risk faktörü (-)

 • Açıklanabilen dispne,takipne, ağrı

 • Açıklanabilen radyolojik ve

 • AKG bulguları

düşük

Hyers,Am J Respir Crit Care 1999


Klinik bulgulara g re pe olas l1

DVT semptom ve bulguları 3.0 insidansı

Alternatif tanı PE’den daha düşük olasılıklı 3.0

Kalp hızı >100 / dk 1.5

Son 4 haftada immobilizasyon / operasyon 1.5

Geçirilmiş DVT / PE 1.5

Hemoptizi 1.0

Kanser (tedavi altında,son 6 ayda tedavi görmüş ya da palyatif bakım görenler) 1.0

Klinik olasılık

2.0-6.0 orta

< 2.0 düşük

> 6.0 yüksek

Klinik bulgulara göre PE olasılığı?

Risk faktörleri

Puan

Fedullo PF, N Engl J Med, 2003;349: 1247-56


VTE a insidansıyırıcı tanıda hangi hastalıklar?

 • pnömoni

 • konjestif kalp yetersizliği

 • akut miyokard infarktüsü

 • aort diseksiyonu

 • primer pulmoner hipertansiyon

 • perikardit

 • astım

 • pnömotoraks

 • kanser

 • kostakondrit

 • kas ağrıları

 • anksiyete


Tani y ntemler
TANI YÖNTEMLERİ insidansı


AKG insidansı

 • Hipoksemi

  • V/Q uyumsuzluğu

  • Refleks bronkokonstrüksiyon

  • Atelektazi ve infarktüs

  • Patent foramen ovaleden sağdan sola şant

  • Mikst venöz O2 kontentinde düşme

  • Akciğer içinde arteriovenöz anastomozların açılması

 • Hipokapni, respiratuvar alkaloz

 • P(A-a) O2’de artma

 • Kan gazı değerleri % 20 -40 olguda normal


Direkt akci er radyografisi
Direkt Akciğer Radyografisi insidansı

 • Tanı değeri sınırlı

 • PE’yi taklit eden diğer hastalıkların dışlanmasına yardımcı

 • Olguların %10-15’inde grafi normal

Powell T, Müller NL. Clin Chest Med 2003; 24(1): 29-38


Direkt akci er radyografisi1
Direkt Akciğer Radyografisi insidansı

Sensitivitesi düşük, spesifitesi yüksek bulgular

 • Periferal oligemi (Westermark belirtisi)

 • Ana pulmoner arter genişlemesi

 • Plevra tabanlı opasite (Hampton hörgücü)

 • Diafragma yüksekliği

Powell T, Müller NL. Clin Chest Med 2003; 24(1): 29-38


Direkt akci er radyografisi2
Direkt Akciğer Radyografisi insidansı

Nonspesifik bulgular

 • Konsolidasyon

 • Linear atelektazi

 • Plevral effüzyon

8-10 cm

Powell T, Müller NL. Clin Chest Med 2003; 24(1): 29-38


D- dimer PERFORMANSI insidansı

Seriler Hasta no Sensitivite Spesifite NPD

(% 95 Cl) ( %95 Cl ) (%95Cl)

Klasik ELISA 1579 97-99 40-46 96-99

Vidas DD 639 98-100 40-49 98-100

Klasik Latex 364 87-96 48-62 83-94

Simplired 1317 82-91 65-71 94-97

Liatest 386 98-100 29-41 96-100


D- dimer insidansı

 • ELISA(hızlı kantitatif ) ile negatif prediktif değer > % 95

 • Cut-off = 500ng / ml için Sensitivite >%99

 • Latex

 • SimpliRed (kalitatif aglutin.)sensitivitesi daha düşük!

 • PE kanıtlanmış olgularda :

 • - NegatifLatex D-dimer% 30

 • -Negatif simpliRed% 15


Soru : insidansıD- dimer testi aşağıdakilerden hangisinde yüksektir (> 500ng/ml) ?

A- Akciğer kanseri

B- pnömoni

C- venöz tromboemboli

D- gebelik

E- hepsi


D dimer n yanl oldu u durumlar
D-dimer’ın yanlış (+) olduğu durumlar ? insidansı

Pozitif D-dimer testi

tek başına tromboembolizm

tanısı koyduramaz !

 • Yoğun bakımda yatan hastaları

 • Post-op hastalar

 • Periferik damar hastaları

 • Kanser

 • İnflamatuar hastalıklar

 • İleri yaşlı hastalar

 • travma

Kelly J. Arch Intern Med.162;2000


ELISA D - dimer testi insidansı

Negatif D-dimer testi

tromboembolizmi tek başına

ekarte ettiremez !

Klinik olasılık değerlendirmesi ile birlikte

Pulmoner anjiyografi kullanımını

% 10-15 azaltıyor

Michiels JJ. Semin Thromb Hemost. 1998;24(4):413.


EKG insidansı

Akciğer Grafisi

 • Sağ dal bloğu

 • Sağ aks deviasyonu

 • Saat yönünde rotasyon

 • QRS, ST-T segment ve T dalga değişiklikleri

 • Sağ yüklenme

 • Psödoenfarkt

 • S1 Q3 T3 paterni

S1

Q3


Al t n z kurumda ventilasyon perf zyon sintigrafisi yap l yor mu
Çalıştığınız kurumda ventilasyon –perfüzyon sintigrafisi yapılıyor mu?

A-Evet

B-Hayır, ancak diğer bir hastanede yaptırıyorum.

C-Hayır, ancak özel bir laboratuarda yaptırıyorum.

D-Bulunduğum ilde hiç bir yerde yapılmıyor.


Perf zyon sintigrafisi q
Perfüzyon Sintigrafisi (Q) sintigrafisi yapılıyor mu?

 • Tc99 m işaretli albumin mikroagregatları (10-60 mm) intravenöz, 5x105 sayıda verilir

 • Partiküller kapiller ve prekapiller arteriollerde tutulurlar

 • İskemik proçesin yerini ve genişliğini saptar.

 • Anormal görünümler embolizm için spesifik değildir.


Ventilasyon sintigrafisi v
Ventilasyon Sintigrafisi (V) sintigrafisi yapılıyor mu?

 • Q sintigrafisinin spesifisitesini artırır.

 • Xenon133,127, Krypton81 m (gaz), Tc-99m (aerosol) kullanılır.


V ve q sintigrafilerinin birlikte de erlendirilmesi
V ve Q Sintigrafilerinin Birlikte Değerlendirilmesi sintigrafisi yapılıyor mu?

 • V/Q uyumsuzluğu (mismatch) = normal V, anormal Q

 • V/Q uyumluluğu (match) = anormal V, anormal Q

 • Uyumsuzluk PE olasılığı yüksek

 • Uyumluluk PE olasılığı düşük

 • Uyumsuzluk (mismatch) olan bölgelerde direkt grafi normal ise PTE olasılığı daha da yükselir (anjiografik bulgularla da yüksek oranda uyum gösteren)


V q sintigrafisi ve xr bulgular na g re tan sal s n flama
V/Q Sintigrafisi ve XR Bulgularına Göre Tanısal Sınıflama

PIOPED Kriterlerine göre:

 • Normal (0 probability)

 • Düşük olasılıklı (Low probability)

 • Orta olasılıklı veya ortada (Intermediate / indeterminate)

 • Yüksek olasılıklı (High probability)

 • Kesin tanı koydurucu

 • Hastaların %11’i bu gruba girer.

Non-diagnostik / Tanısal değil

Pioped, JAMA 1990:263;2753

Van Beek EJR Thromb Hems, 2001


Yüksek Sınıflama Orta Düşük

Yüksek 96 88 56

Orta 66 28 16

Düşük40 16 4

Normal / ~ normal 0 6 2

Klinik ve sintigrafik olasılığa göre

pulmoner embolizm* oranları %

Sintigrafik olasılık

Klinik olasılık

PIOPED çalışması:Jama,263:2753,1990.

* Anjiografi ile kanıtlanmış .


Yüksek olasılık Sınıflama

Orta-düşük

(non diyagnostik)

Normal

İleri inceleme yap(DVT,Angiography)

VTE kesin

VTE yok

Tedavi yapma

Tedavi yap

Akciğer sintigrafisi (V/Q)

Hull RD, Chest 1990; 97:23-26


Al t n z kurumda spiral ct yap l yor mu
Çalıştığınız kurumda spiral-CT yapılıyor mu? Sınıflama

A-Evet

B-Hayır, ancak diğer bir hastanede yaptırıyorum.

C-Hayır, ancak özel bir laboratuarda yaptırıyorum.

D-Bulunduğum ilde hiç bir yerde yapılmıyor.


Spiral bilgisayarl tomografi
Spiral Bilgisayarlı Tomografi Sınıflama

 • Single – detector BT tarayıcıları (1990’lar)

  • Periferik pulmoner arterleri görüntülemede eksik kalıyor.

 • Multiple – detector BT tarayıcıları (BTPA) (2000’ler)

  • Tek bir nefes tutma süresinde (< 10 sn) tüm toraks incelenir.

  • Rotasyon hızı fazla, 1 mm kalınlığında kesitler

  • Periferik pulmoner arterleri 5. dallanmaya kadar inceleme olanağı

  • Aynı seansda proksimal DVT açısından da inceleme yapılabilir.

  • Anjiografi ile yarışır halde !

Powell T, Müller NL. Clin Chest Med 2003; 24(1): 29-38

Kucher N T, Goldhaber SM. ACC Current Rew 2003; 12: 28-32


Al t n z kurumda multislice bt btpa yap l yor mu
Çalıştığınız kurumda multislice-BT(BTPA) yapılıyor mu?

A-Evet

B-Hayır, ancak diğer bir hastanede yaptırıyorum.

C-Hayır, ancak özel bir laboratuarda yaptırıyorum.

D-Bulunduğum ilde hiç bir yerde yapılmıyor.


EKO mu?

Bulgular

 • Sağ ventrikülde dilatasyon

 • İnterventriküler septumda düzleşme, paradoksal hareket

 • Triküspid geri akımı

 • VCİ’de genişleme

 • Sağ atrium, sağ ventrikül veya pulmoner arterde trombüs görüntüsü

hipokinezi,

Torbicki A.P. Embolism, 1994


EKO mu?

Kimlere yapılmalı?

 • Masif emboli kliniği olanlarada ilk tanı yöntemi.

 • İntrakardiyak ve intrapulmoner trombüsler Transözefageal EKO ile daha kesin olarak saptanır.

 • Masif PE kuşkusu olan hastada diğer olası kardiyak patolojilerin ayırıcı tanısında Aort diseksiyonu, Myokard infarktüsü

  Bakteriyel endokarditPerikard tamponadı

* BTS guidelines, Thorax 2003;58:470-83


EKO mu?

Kardiyak biyomarkerler

 • Troponin

  • Hafif ve kısa süre yükselir. (MI’a kıyasla)

 • Brain natriuretic peptide ( BNP)

  • Cut off değeri < 50 pg/ml

 • Troponin + BNP yükselirse sağ vent.disfonksiyonu

 • Her 2 marker’in Negatif prediktif değeri > %96

Kucher MD,ACC Current J Rew, 2003 ; 12 :28-32Pulmoner katater anjiografi
Pulmoner Katater Anjiografi Deviasyonu

 • Altın standard ama invazif bir teknikdir.

 • İki karakteristik bulgu:

  • lümende dolma defekti

  • damar görüntüsünün ani kesilmesi (cut-off sign)

 • 0.5 mm lik embolileri bile saptar.

 • Nekropsi ile kıyaslanırsa sensitivite ve + prediktif değer % 87-88’e düşer.

 • CTPA’ daki gelişmeler konvansiyonel anjiyo gereğini azaltmıştır.

* BTS guidelines, Thorax 2003;58:470-83


Al t n z kurumda ilde hemen 1 st i inde eko yapt rma olana var m
Çalıştığınız kurumda / ilde hemen (1 st içinde) EKO yaptırma olanağı var mı?

 • Evet

 • Hayır


Al t n z kurumda ilde hemen 24 st i inde spiral bt yapt rma olana var m
Çalıştığınız kurumda/ ilde hemen(24 st içinde) spiral BT yaptırma olanağı var mı?

 • Evet

 • Hayır


Pe tan s koymak i in ne kadar zaman m var
PE tanısı koymak için ne kadar zamanım var ? spiral BT yaptırma olanağı var mı?

 • Masif embolilerin tanısı 1 saat içinde konmalı.

 • Sub-masif embolilerin tanısı 24 saat içinde konmalı.

* BTS guidelines, Thorax 2003;58:470-83


Dvt tan s
DVT Tanısı spiral BT yaptırma olanağı var mı?

 • Kontrast venografi

 • Radionüklid venografi

 • Doppler USG (B-mode USG)

 • İmpedans pletismografisi (İPG)

 • CT venografi


Kimlere bacak us yap lmal
Kimlere bacak US yapılmalı? spiral BT yaptırma olanağı var mı?

 • DVT kliniği olanlara

 • Akciğer sintigrafisi gereksinimini azaltmak için sintigrafiden önce.

  • PE’lerin % 70’inde DVT vardır

 • Nondiyagnostik sintigrafi sonucu olanlara

  • Pozitif ise ileri incelemeye gerek yok

* BTS guidelines, Thorax 2003;58:470-83


CT anjiyo veya V/P sintigrafisi spiral BT yaptırma olanağı var mı?

 • CT pozitif ya da

 • V/P:yüksek olasılık

 • CT negatif ya da

 • V/P:düşük/orta olasılık

 • V/P:negatif

Tanı kesinleşir

Tanıdan uzaklaş

Doppler US

negatif

pozitif

Pulmoner anjiyo

Tanı kesinleşir

negatif

pozitif

Tanıdan uzaklaş

Tanı kesinleşir

Yüksek klinik kuşku

Fedullo PF. N Engl J Med, 349: 2003


CT anjiyo veya V/P sintigrafisi spiral BT yaptırma olanağı var mı?

CT pozitif

 • CT negatif ya da

 • V/P:düşük/orta/yüksek olasılık

V/P:negatif

Tanı kesinleşir

Tanıdan uzaklaş

Doppler US

negatif

pozitif

Pulmoner anjiyo

Tanı kesinleşir

negatif

pozitif

Tanıdan uzaklaş

Tanı kesinleşir

Orta klinik kuşku

Fedullo PF. N Engl J Med, 349: 2003


Duyarlığı yüksek D-Dimer testi spiral BT yaptırma olanağı var mı?

negatif

pozitif

Tanıdan uzaklaş

CT scan veya V/P sintigrafisi

CT:pozitif

V/P:yüksek

CT:(-) ; V/P:düşük/orta

V/P:normal

Tanı kesinleşir

Tanıdan uzaklaş

Doppler US

Doppler US

negatif

pozitif

negatif

Pulmoner anjiyo

Tanı kesinleşir

Tanıdan uzaklaş

negatif

pozitif

Tanıdan uzaklaş

Tanı kesinleşir

Düşük klinik kuşku

Fedullo PF. N Engl J Med, 349: 2003


Tedav
TEDAVİ spiral BT yaptırma olanağı var mı?


Pulmoner tromboembolizmde tedavi
Pulmoner Tromboembolizmde Tedavi spiral BT yaptırma olanağı var mı?

 • Antikoagülan tedavi

 • Reperfüzyon tedavisi:

  • Trombolitik tedavi

  • Katater embolektomi

  • Cerrahi embolektomi

 • Vena kava inferior filtresi


Antikoag lanlar
Antikoagülanlar spiral BT yaptırma olanağı var mı?

Heparin(UF, DMAH)

Warfarin

Protrombinkonsantrasyonu ¯veVit-K bağımlı pıhtılaşmafaktörlerininkonsantrasyonu ¯

Antitrombinaktivasyonu ¯

Trombin ve faktör Xainaktivasyonu

Trombin oluşumunu önler


Antikoag lan tedavi
Antikoagülan Tedavi spiral BT yaptırma olanağı var mı?

Temel ilke

 • Heparin ile en az 5 günlük başlangıç tedavisi

 • Heparin ile birlikte ya da 24 saat sonra başlanıp en az 3 ay sürdürülen oral antikoagülan tedavi


Standard heparin ufh uygulamas
Standard Heparin(UFH) Uygulaması spiral BT yaptırma olanağı var mı?

 • Sürekli infüzyon

 • İntermittan infüzyon

  • Kanama riski

 • İntermittan subkutan

  • Başlangıç antikoagülan yanıt düşük


Ufh dozlar
UFH Dozları spiral BT yaptırma olanağı var mı?

İnfüzyon hızı aPTT = 1.5 – 2.5 x kontrol (plazma heparin düzeyi= 0.2-0.4IU/ml )

olacak şekilde ayarlanır

Doz ayarlanıncaya kadar 6 saat ara ile bakılmalıdır.

Chest, 2001;119 (suppl):S179


Standard heparinin yan etkileri
Standard Heparinin Yan Etkileri spiral BT yaptırma olanağı var mı?

 • Kanama

 • Heparine bağlı trombositopeni (HIT)

 • Osteoporoz

 • Serum aminotransferazlarında yükselme

 • Hiperkalemi

 • Hipokalsemi

 • Eozinofili

 • Deri reaksiyonları

 • Allerjik reaksiyonlar

 • Alopesi


Heparine ba l kanama
Heparine Bağlı Kanama spiral BT yaptırma olanağı var mı?

 • Majör kanama : % 5

  • Risk düşük ise ; %1, Risk yüksek ise ; % 11

  • Risk faktörleri:

   • Yaş

   • Kanama bölgesi varlığı

   • İnvazif girişimler

   • Geçirilmiş operasyon

   • Karaciğer hastalığı

   • Ciddi trombositopeni

   • Eş zamanlı antiplatelet ya da trombolitik ilaç


Heparinin yol a t trombositopeni hit
Heparinin Yol Açtığı Trombositopeni (HIT) spiral BT yaptırma olanağı var mı?

 • Benign HIT

  • Erken dönemde ve nonimmün mekanizma ile oluşur.

  • Reverzibildir.

 • İmmün HIT( % 01- 02 )

  • Platelet faktör 4 + heparin’ e karşı IgG antikorları gelişir.

  • Tedavinin 5-15. günü trombosit sayısı, 100.000/mm3 altında ya da başlangıç değerinin >%30-50 düşer.

  • Heparin kesildiğinde trombosit sayısı 10 günde normale döner.

  • UFH ile daha sıktır.

Wood AJJ. N Engl J Med 1996;335(24):1816-28

Task Force Report. Ear Heart J 2000;21:1301-36


Düşük spiral BT yaptırma olanağı var mı?-molekül ağırlıklı heparin (LMWH)

MEKANİZMA

AVANTAj

Öngörülebilen Antikoagülan Plazma proteinlerine & diğer proteinlere(aktifleşmiş yanıt trombosit ve endotel h.’den salınan) daha az bağlanır

Düşük dozlarda biyoyaralılığı endoteledaha az bağlanır

daha iyi

Dozdan bağımsız klirensmakrofajadaha az bağlanır

Yarı ömrü daha uzunmakrofajadaha az bağlanır

Goldhaber SZ, Eur Respir J,2002 ; 19 :22s-27s


Düşük spiral BT yaptırma olanağı var mı?-molekül ağırlıklı heparin (LMWH)

 • Sub-masif akut PE tedavisinde

 • Ayaktan gelen akut DVT (PE yok) tedavisinde

 • UFH kadar etkilidir.

 • VTE tekrarlama oranı ,kanama ve mortalite açısından her 2 tedavi arasında fark yoktur..

 • Laboratuar izlem gerektirmez.

The THESEE Study, N Engl J Med; 1997

Torbicki A Eur Heart J,2000;21:1301-1336

Goldhaber SZ, Eur Respir J,2002 ; 19 :22s-27s


Düşük spiral BT yaptırma olanağı var mı?-molekül ağırlıklı heparin (LMWH)

TEDAVİ DOZLARI

Enoxaparine ( Clexane40, 60, 80, 100, 120 mg) 1-1.5 mg /kg sc

Nadroparine (Fraxiparine 0.4, 0.6 ml))

(Fraxodi 0.6, 0.8, 1 ml) 0.1 ml / 10 kg

Daltaparine (Fragmin 2500, 5000IU) 2 X 100 IU/kg


Warfarin
Warfarin spiral BT yaptırma olanağı var mı?

 • Faktör II, VII, IX, X inhibisyonu

  Antikoagülan etki

 • Protein C ve S inhibisyonu

  Erken dönemde hiperkoagülan etki


Oral anti spiral BT yaptırma olanağı var mı?koagülan Tedavi (OAT)

 • Heparin tedavisinin 1.ya da 2. günü başlanır

 • Warfarin dozu: 5 mg / g

 • Tedavi aralığı INR = 2.0-3.0

 • INR takibi:

  • -tedavi aralığına ulaşıncaya dek her gün

 • -ilk 2 hafta haftada 2-3 kez

 • -idame döneminde ayda 1 kez

 • The THESEE Study, N Engl J Med; 1997

  Torbicki A Eur Heart J,2000;21:1301-1336

  Goldhaber SZ, Eur Respir J,2002 ; 19 :22s-27s


  Warfarin i in risk fakt rleri
  Warfarin için Risk Faktörleri spiral BT yaptırma olanağı var mı?

  • 65 yaş üzerinde olmak

  • Geçirilmiş stroke ya da gastrointestinal kanama

  • Böbrek ya da karaciğer yetmezliği

  • Eş zamanlı antiplatelet tedaviler


  Warfarin i in kesin kontrendikasyonlar
  Warfarin için spiral BT yaptırma olanağı var mı?Kesin Kontrendikasyonlar

  • Uyumsuz hastalar

  • Belirgin karaciğer hastalığı

  • SSS ve göz operasyonu geçirenler

  • Gebelik


  Warfarin de la etkile imi

  ETKİSİNİ ARTIRANLAR spiral BT yaptırma olanağı var mı?

  Klorpromazin

  Kloral Hidrat

  Geniş spektrumlu antibiyotikler

  Allopurinol

  Simetidin

  Trisiklik antidepresanlar

  Disulfram

  Laksatifler

  Yüksek doz salisilatlar

  Tiroksin

  Klofibrat

  Flukonazol

  İzoniazid

  Metronidazol

  ETKİSİNİ AZALTANLAR

  K vitamini Barbitüratlar

  Rifampin

  Kolestiramin

  Oral kontraseptifler

  Tiazidler

  Sukralfat

  Kortikosteroidler

  Nafsilin

  Warfarin’de İlaç Etkileşimi


  A spiral BT yaptırma olanağı var mı?ntikoagülan tedavi süresi ve yoğunluğu

  INR

  Süre

  Geçici risk fak +baldır DVT 6 hafta 2.0-3.0

  Geçici risk fak+ proksimal DVT 3 ay 2.0-3.0

  Cerrahi girişim / travma..PE6 ay 2.0-3.0

  Tekrarlayan VTE + irreversible risk > 12 ay 2.0 -3.0

  İdiyopatik VTE 6 ay 2.0-3.0

  ~ 1.5-2.0

  Goldhaber SZ, Eur Respir J,2002 ; 19 :22s-27s

  Kucher MD,ACC Current J Rew, 2003 ; 12 :28-32

  Torbicki A Eur Heart J,2000;21:1301-1336

  Kearon C, N Engl J Med 1997; 337:663-669


  Trombolitik tedavi
  Trombolitik Tedavi spiral BT yaptırma olanağı var mı?

  • Hızlı pıhtı erimesi

  • Akciğer doku reperfüzyonu

  • Sağ kalp yetmezliği düzelir.

  • Insitu PE kaynağı (pelvis ve derin bacak DVT) eritilir (PE nüksü önlenir)

  • Geç dönemde kronik pulmoner hipertansiyonu önler .

  Goldhaber SZ. et al. Lancet 1993; 341: 307-311


  Trombolitik la lar
  Trombolitik İlaçlar spiral BT yaptırma olanağı var mı?

  • Streptokinaz (SK): C grubu b hemolitik streptokok

  • Ürokinaz (UK): İnsan idrarı, insan embriyonu böbrek hücre kültürü

  • Rekombinan doku plazminojen aktivatörü (rt-PA): rekombinan DNA teknolojisi


  Trombolitikler ve tedavi dozlar
  Trombolitikler ve Tedavi Dozları spiral BT yaptırma olanağı var mı?

  Arcasoy SM, Vachani A. Clin Chest Med 2003;24:73-91


  Trombolitik tedavi kontindikasyonları spiral BT yaptırma olanağı var mı?

  Rölatif

  Mutlak

  • 10 gün içinde:Büyük cerrahi, doğum, biyopsiya da basılmaz bir damara ponksiyon

  • 15 gün içinde geçirilmiş ciddi travma.

  • 1 ay içinde geçirilmiş beyin / göz cerrahisi

  • 20 içinde geçirilmiş GIS kanama

  • Kardiyopulmoner resüsitasyon

  • Aktif kanama

  • Yakın geçmişte intra kranyal kanama

  Torbicki A Eur Heart J,2000;21:1301-1336

  Goldhaber SZ, Eur Respir J,2002 ; 19 :22s


  Trombolitik tedavi komplikasyonlar
  Trombolitik Tedavi Komplikasyonları spiral BT yaptırma olanağı var mı?

  • Kanama..... % 6.3

   • Majör kanama (fatal, intrakranial, cerrahi / transfüzyon gerektiren)

   • İntrakranial kanama ( %1.2) (% 50’si ölür)

    • Serebral anevrizma, tümör, infarktüs, travma, cerrahi, diastolik kan basıncı fazla ise risk artar

  • Diğer

   • Ateş, allerjik reaksiyon, bulantı, kusma, myalji, baş ağrısı

  Arcasoy SM, Kreit JW. Chest 1999; 115(6):1695-1707

  Kanter DS et al. Chest 1997; 111: 1241-1245


  Trombolitik tedaviye ba l kanaman n kontrol
  Trombolitik Tedaviye Bağlı spiral BT yaptırma olanağı var mı?Kanamanın Kontrolü

  • Uygulama yapılan damara elle bası

  • Adjuvan antikoagülasyonun kesilmesi (gerekirse protamin sülfat)

  • Taze donmuş plazma


  Cerrahi embolektomi
  Cerrahi Embolektomi spiral BT yaptırma olanağı var mı?

  • İlk tedavi seçeneği değil.

  • Endikasyonları:

   Akut, massif PE’li olup:

   • Trombolitik tedavinin kontrendike olduğu olgular

   • Yoğun medikal tedavi + trombolizise yanıt vermeyen olgular

  Meyer G et al. Ann Thorac Surg 1991;51:232-6

  Beall AC. Ann Thorac Surg 1991;51:179

  *7 th ACCP conference on antithrombotic and thrombolytic therapy, Chest suppl.2004


  Vena kava nferior filtresi
  Vena Kava İnferior Filtresi spiral BT yaptırma olanağı var mı?

  • Rutin ve ilk tedavi seçeneği değil.

  • Antikoagülan tedavisi kontrindike olanlar

  • Antikoagülan tedavisi komplikasyonu gelişmişse

  • Yeterli antikoagülasyona karşın VTE tekrarlıyorsa

  Kimlere takılmalı ?

  *7 th ACCP conference on antithrombotic and thrombolytic therapy, Chest suppl.2004


  Akut masif pe tedavi stratejisi

  Sağ V disfonk. var spiral BT yaptırma olanağı var mı?

  Sağ V disfonk. yok

  Trombolitik + UFH

  UFH / LMWH

  Walfarin (INR 2-3).....6 ay

  İdyopatik PE ise ....walfarin belirsiz süre

  Akut Masif PE tedavi stratejisi

  Hasta şokda değil

  Hasta şokda

  EKO

  EKO


  Akut submasif pe nin ba lang tedavisi i in neriler
  Akut Submasif PE’nin başlangıç tedavisi için öneriler*

  • Klinik kuşku yüksekse tanı sonuçlarını beklemeden antikoagülan tedavi başla.

  • Tedavi: sc LMWH ya da ıv UFH...5 g.

  • Böbrek yetersizliği varsa ıv UFH tercih et.(G2)

  • IV UFH seçilmişse devamlı infüzyon yap

  • Yüksek doz UFH kullanılacaksa doz ayarını anti Xa düzeylerine göre yap.

  • Walfarini ilk gün başla ve INR stabilleşip > 2.0 olunca heparini kes.

  *7 th ACCP conference on antithrombotic and thrombolytic therapy, Chest suppl.2004

  Grade 2 öneri


  Yeni antikoag lanlar
  Yeni antikoagülanlar öneriler*

  • Direkt trombin inhibitörleri

   • lepirudine

   • bivaluridine ıv

   • argotaban

   • xmelagatran.........oral

  • Direkt F X a inhibitörleri

  • İndirekt F X a inhibitörleri

   • Fondaparinux......pentasakkarid

  • Sentetik ve semisentetik heparin analogları


  ad