ΤΥΠΟΙ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

Αμεση ELISA (direct ELISA) PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ΤΥΠΟΙ ELISA. Αμεση ELISA (direct ELISA). 2. σημασμένο αντι-αντίσωμα 1. αντίσωμα. για τον ποσοτικό προσδιορισμό Ab στον ορό. Εμμεση ELISA (indirect ELISA). A. 3. σημασμένο αντι-αντίσωμα 2. αντίσωμα 1. αντιγόνο. για τον προσδιορισμό αντιγονο-ειδικών Ab στον ορό. B.

Download Presentation

Αμεση ELISA (direct ELISA)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Es elisa direct elisa

ΤΥΠΟΙ ELISA

Αμεση ELISA(direct ELISA)

2. σημασμένο αντι-αντίσωμα

1. αντίσωμα

για τον ποσοτικό προσδιορισμό Ab στον ορό

Εμμεση ELISA (indirect ELISA)

A

3. σημασμένο αντι-αντίσωμα

2. αντίσωμα

1. αντιγόνο

για τον προσδιορισμό αντιγονο-ειδικών Ab στον ορό

B

4. σημασμένο αντι-αντίσωμα

3. aντι-ισότυπου Αb

2. αντίσωμα

1. αντιγόνο

για τον προσδιορισμό του ισότυπουτου αντιγονο-ειδικού Ab στον ορό


Es elisa direct elisa

SandwichELISΑ

μεγάλη ευαισθησία !

single sandwich

3. σημασμένο μονοκλωνικό Ab

2. αντιγόνο

1. πολυκλωνικό Ab

για τον προσδιορισμό διαλυτού αντιγόνου, π.χ. κυτταροκινών

double sandwich

4. σημασμένοπολυκλωνικό Ab

3. μονοκλωνικό Ab

2. αντιγόνο

1. πολυκλωνικό Ab

Όσο μεγαλύτερη η αλυσίδα των προσδέσεων τόσο μεγαλύτερη η εξειδίκευση!

για τον προσδιορισμό διαλυτού αντιγόνου

ή

  • 4. σημασμένο Ab

  • 3. αντιγόνο

  • 2. μονοκλωνικό Ab

  • πολυκλωνικό Ab

για τον προσδιορισμό διαλυτού αντισώματος

(διαθέσιμο ειδικό αντίσωμα αλλά όχι καθαρό αντιγόνο)


Es elisa direct elisa

Αμεση ανταγωνιστική ELISA(direct competitive ELISA)

Α

με ανταγωνιστικό αντιγόνο χωρίς ανταγωνιστικό αντιγόνο

3. σημασμένο αντίσωμα

2. ανταγωνιστικό αντιγόνο

1. αντιγόνο

2. σημασμένο αντίσωμα

1. αντιγόνο

για τον γρήγορο προσδιορισμό διαλυτού αντιγόνου (εξειδίκευση)

(άριστη στον προσδιορισμό αντιγονικής διασταυρούμενης αντίδρασης)

Β

με ανταγωνιστικό αντίσωμα χωρίς ανταγωνιστικό αντίσωμα

(μη σημασμένο)

3. σημασμένο αντίσωμα

2. ανταγωνιστικό αντίσωμα

1. αντιγόνο

2. σημασμένο αντίσωμα

1. αντιγόνο

για τον προσδιορισμό της εξειδίκευσης του αντισώματος


Es elisa direct elisa

Διαφορές των τεχνικών ανοσοφθορισμού (IFT), ELISA και ανοσοστυπώματος (WESTERN)

IFTELISAWESTERN

φυσική πρωτείνη φυσική πρωτείνη αποδιαταγμένη πρωτείνη

(αναγωγή των δισουλφιδικών δεσμών)

ποιοτική ποσοτική ποιοτική

ημι-ποιοτική

μέγιστη ευαισθησίαλιγότερη ευαισθησία ελάχιστη ευαισθησία

ελάχιστη εξειδίκευσημεγαλύτερη εξειδίκευση μέγιστη εξειδίκευση

(όσο μεγαλύτερη η αλυσίδα των

αντιδράσεων/προσδέσεων τόσο

μεγαλύτερη η εξειδίκευση)

εντοπισμός Αgανάλυση μεμονωμένωνταυτοποίηση του μοριακού βάρους

καθαρών Ag ή Ab

αποκλεισμός άλλων πρωτεϊνών

με τη χρήση ειδικών Ab


Es elisa direct elisa

Παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων

Για την παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Ζώα (συνήθως ποντικοί ή αρουραίοι) ανοσοποιούνται με αντιγόνο. Μόλις τα ζώα δώσουν μια ικανοποιητική αντισωμική απόκριση, τότε αφαιρούνται οι σπλήνες και παρασκευάζεται εναιώρημα κυττάρων (μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και κύτταρα λεμφογαγγλίων). Αυτά τα κύτταρα συντήκονται με κυτταρική σειρά από μυέλωμα, με την προσθήκη πολυαιθυλενογλυκόλης (PEG) η οποία προάγει τη σύντηξη μεμβρανών. Μόνον ένα μικρό ποσοστό των κυττάρων συντήκονται με επιτυχία. Το μίγμα της σύντηξης τοποθετείται τότε σε καλλιέργεια, με καλλιεργητικό μέσο που περιέχει “HAT”.


Es elisa direct elisa

To ΗΑΤ είναι ένα μίγμα από υποξανθίνη (Η), αμινοπτερίνη (Α) και θυμιδίνη (Τ). Η αμινοπτερίνη είναι μια ισχυρή τοξίνη η οποία διακόπτει μια μεταβολική οδό. Αυτή η οδός μπορεί να παρακαμφθεί εάν το κύτταρο προμηθευφθεί τους ενδιάμεσους μεταβολίτες υποξανθίνη και θυμιδίνη. Ετσι τα σπληνοκύτταρα μπορούν να αναπτυχθούν σε μέσο ΗΑΤ, αλλά τα μυελωματικά κύτταρα αποθνήσκουν σε μέσο ΗΑΤ, διότι έχουν ένα μεταβολικό ελάττωμα και δεν μπορούν να κάνουν χρήση της παρακαμπτήριας οδού. Όταν η καλλιέργεια αναπτυχθεί σε μέσο ΗΑΤ περιέχει σπληνοκύτταρα, μυελωματικά κύτταρα και συντηγμένα κύτταρα. Τα σπληνοκύτταρα πεθαίνουν στην καλλιέργεια φυσιολογικά μετά από 1-2 εβδομάδες, τα δε μυελωματικά κύτταρα φονεύονται από το ΗΑΤ. Τα συντηγμένα όμως κύτταρα επιβιώνουν επειδή διαθέτουν την αθανασία του μυελώματος και τη μεταβολική παράκαμψη των σπληνοκυττάρων. Μερικά από αυτά θα έχουν επίσης την ικανότητα των σπληνοκυττάρων προς παραγωγή αντισωμάτων. Τα φρεάτια που περιέχουν αναπτυσσόμενα κύτταρα εξετάζονται για την παραγωγή του επιθυμητού αντισώματος (συχνά με ανοσοδοκιμασία στερεάς φάσης) και εάν βρεθούν θετικά, οι καλλιέργειες κλωνοποιούνται, δηλαδή τοποθετούνται σε πλακίδιο έτσι ώστε σε κάθε φρεάτιο να υπάρχει μόνον ένα κύτταρο. Αυτό παράγει έναν κλώνο κυττάρων που προέρχονται από ένα μοναδικό προγονικό κύτταρο το οποίο είναι αθάνατο και παράγει μονοκλωνικό αντίσωμα.

Δημιουργώντας έναν κλώνο από αθάνατα κύτταρα τα οποία συνθέτουν ένα μοναδικό αντίσωμα καθορισμένης εξειδίκευσης, έχουμε παραγωγή, η οποία μπορεί να συντηρηθεί επ’αόριστο. Ετσι μπορούμε να αποκτήσουμε καθαρά αντισώματα καθορισμένης εξειδίκευσης, τα μονοκλωνικά αντισώματα. Τα μονοκλωνικά αντισώματα παρουσιάζουν ομοιομορφία σε αντίθεση με τα αντισώματα του αντιορού. Τα μονοκλωνικά αντισώματα έχουν ευρεία εφαρμογή σε πολλές βιολογικές επιστήμες, όπου το αντίσωμα χρησιμοποιείται ως ανιχνευτής υψηλής εξειδίκευσης.


  • Login