อบรมหลักสูตร ครู ค (หลักสูตร ๓ วัน)
Download
1 / 30

อบรมหลักสูตร ครู ค (หลักสูตร ๓ วัน) - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

อบรมหลักสูตร ครู ค (หลักสูตร ๓ วัน). โดยโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค รอบที่ ๑๐ ปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง. ประชุมติดตามการดำเนินงานวัณโรค โครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค รอบที่ ๑๐ ปีที่ ๓.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' อบรมหลักสูตร ครู ค (หลักสูตร ๓ วัน)' - mantreh-laleh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

อบรมหลักสูตร ครู ค (หลักสูตร ๓ วัน)

โดยโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค รอบที่ ๑๐ ปีที่ ๓

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง


ประชุมติดตามการดำเนินงานวัณโรคประชุมติดตามการดำเนินงานวัณโรคโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค รอบที่ ๑๐ ปีที่ ๓


2552 2555
อัตราค้นพบผู้ป่วยรายใหม่เสมหะแพร่เชื้อ จ.อำนาจเจริญ ปี 2552-2555

ร้อยละ

ปี พ.ศ.

สูตรคำนวณ New M+ ปชก. x 62 ÷ 100000

สูตรคำนวณ TB ทุกประเภท ปชก. x 142 ÷ 1000002552 25561
อัตราค้นพบผู้ป่วยรายใหม่เสมหะแพร่เชื้อ อำเภอเสนางคนิคม ปี 2552-2556

ร้อยละ

ปี


2552 25562
อัตราค้นพบผู้ป่วยรายใหม่เสมหะแพร่เชื้อ อำเภอหัวตะพาน ปี 2552-2556

ร้อยละ


New m 2549 2555
อัตราการรักษาหายผู้ป่วยวัณโรคอัตราการรักษาหายผู้ป่วยวัณโรค New M+ จ.อำนาจเจริญ ปี 2549-2555

ร้อยละ


New m 2551 2555
อัตราการรักษาสำเร็จผู้ป่วย New M+ อำเภอเมือง ปี 2551-2555

ร้อยละ

ปี


New m 2551 25551
อัตราการรักษาสำเร็จผู้ป่วย New M+ อำเภอเสนางคนิคม ปี 2551-2555

ร้อยละ

ปี


New m 2551 25552
อัตราการรักษาสำเร็จผู้ป่วย New M+ อำเภอหัวตะพาน ปี 2551-2555

ร้อยละ

ปี


สถานการณ์วัณโรคดื้อยา จ.อำนาจเจริญ

จำนวน/รายให้ผู้ป่วยกลับบ้านโดยไม่ให้ยากลับไปด้วยให้ผู้ป่วยกลับบ้านโดยไม่ให้ยากลับไปด้วย

ยากับสมุดประจำตัวผู้ป่วยให้ จนท.รพ.สต.มารับกลับ


ติดตามงานจากการประชุมครั้งที่แล้วติดตามงานจากการประชุมครั้งที่แล้ว


การจัดทำบันทึกความร่วมมือของ อปท.

 • กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ

 • จัดทำคำสั่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รพ.สต.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการดำเนินงานวัณโรค

 • หรือถ้ามีคำสั่งในกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวัณโรคแล้ว สามารถถ่ายสำเนาส่งให้จังหวัดแทนได้โดยไม่ต้องทำคำสั่งใหม่

 • ขอให้มีวาระประชุมที่เกี่ยวกับวัณโรคเข้าประชุมทุกครั้ง และส่งวาระประชุมให้ สสจ.ด้วย เพื่อส่งหลักฐานให้สำนักวัณโรค ภายในเดือนพฤษภาคม 2557


การจัดทำบันทึกความร่วมมือของ อปท.

 • ได้รับหลักฐาน ตำบลบุ่ง และ ตำบลรัตนวารี

 • ขอให้ส่งภายใน 2 มิถุนายน 2557ประกอบด้วย

  • คำสั่งความร่วมมือ

  • วาระการประชุม


New m 30 57
กิจกรรมค่าเดินทางผู้ป่วย New M+และค่าป้อนยาข้อมูล ณ 30 มี.ค.57

1.ผู้ป่วยวัณโรค ทุกประเภท จะได้รับค่าเดินทาง คนละ 1,200 บาท

โดยแบ่งจ่าย ดังนี้

อำเภอเมือง 49/57,59/57 ยังไม่ส่งเบิก

2.เหมาจ่ายค่าเดินทางกำกับการกินยาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อ

คนละ 600 บาท / ราย

อำเภอเมือง 49/57,59/57 ยังไม่ส่งเบิก


การนิเทศเจ้าหน้าที่กำกับการกินยาการนิเทศเจ้าหน้าที่กำกับการกินยา

โดยเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ TB Clinic ค่าตอบแทน 650 บาทต่อเดือน นำเอกสารการเบิกเงินให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกเดือน

ยังไม่ส่งเบิก

อำเภอเมือง เดือน เม.ย.-พ.ค.57

อำเภอหัวตะพาน เดือน เม.ย.-พ.ค.57

อำเภอเสนางคนิคม ยังไม่เคยส่งเลย


หลักสูตรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเป็นพี่เลี้ยงป้อนยาวัณโรค จังหวัดอำนาจเจริญ

27/8/2556


ทำไม ต้อง มีพี่เลี้ยง

 • การรักษาวัณโรคทั่วไป 1 ราย ค่ารักษา 2,500 บาท

 • หากมีการทำDOTรักษาหาย ˜ 95% แต่ถ้าไม่ทำDOT จะเกิด

  MDR ˜25%

 • MDR-TB 1 ราย ค่ารักษา 200,000 บาท การรักษาหาย ˜ 50%

 • ประเทศไทย ทุกๆ 20 รายของผู้ป่วย MDR-TB จะมี 1 รายที่เป็น XDR-TB

 • XDR-TB 1 ราย ค่ารักษา 1,200,000 บาท การรักษาหาย˜25%


วัณโรค คืออะไร...... มีพี่เลี้ยง

 • เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ มัยโคแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส มีรูปร่างเป็นแท่ง ขนาดเล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า สามารถเป็นได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เช่น ปอด ลำไส้ กระดูด ผิวหนัง ต่อมน้ำเหลือง เยื้อหุ้มสมอง

 • เป็นปัญหามากที่สุด

  คือ วัณโรคปอด


วัณโรค ติดต่อได้อย่างไร.......

 • ติดต่อโดยการแพร่กระจายจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง ทางระบบหายใจ โดยผู้ป่วยที่มีเชื้อในเสมหะ พูด คุย ไอ จาม โดยไม่ปิดปาก ผู้ที่สูดหายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าร่างกาย ทำให้มีโอกาสติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคได้

 • การทำลายเชื้อวัณโรค ทำได้โดยการเผาทิ้ง การฝังกลบ การเทลงส้วม แต่วิธีที่ดีที่สุด คือการใช้ความร้อน คือ

  การเผาทิ้ง


เป้าหมายยุทธศาสตร์ ติดต่อได้อย่างไร.......

 • เป้าหมายยุทธศาสตร์การควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ที่สำคัญ คือ

  ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายมีพี่เลี้ยงป้อนยาวัณโรคทุกวัน


วัณโรค มีอาการอย่างไร..........

 • อาการที่สงสัยว่าป่วยเป็นวัณโรค คือ ไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์

 • อาการอื่นๆที่อาจพบได้ เช่น

  - ไอแห้งหรือไอมีเสมหะหรือไอปนเลือด

  - เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ

  - มีไข้ต่ำๆตอนบ่ายหรือค่ำ

  - เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย

  ถ้าพบว่ามีอาการเหล่านี้ให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาวัณโรค


การรักษาวัณโรค มีอาการอย่างไร..........

 • วัณโรครักษาหายขาดได้ แต่ต้องกินยาครบตามมาตรฐานการรักษา ใช้ระยะเวลารักษา 6-9 เดือน

 • ถ้ากินยาไม่ครบ จะเกิด “เชื้อดื้อยา” จะต้องใช้เวลารักษานานถึง 18 - 24 เดือน การรักษาจะยากขึ้น ค่าใช้จ่ายเรื่องยาจะแพงขึ้น

  โอกาสรักษาหายเพียง 50 % อีก 50%ตาย


อาการข้างเคียงจากยา มีอาการอย่างไร..........

 • แบบไม่รุนแรง

  ผื่นคันเล็กน้อย อาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ชาตามปลายมือปลายเท้า ปัสสาวะหรือฉี่หรือเหงื่อเป็นสีส้มแดงส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตราย พูดให้กำลังใจผู้ป่วยกินยาต่อไป พร้อมกับให้ยารักษาตามอาการ

 • แบบรุนแรง (ต้องหยุดยาทันทีและไปพบแพทย์)

  ผื่นเป็นเม็ดแดงนูนเต็มตัว หูอื้อฟังไม่ชัด ตัวเหลือง ตาเหลือง ตามัว เยื่อบุตาแดงบวม ปวดตามข้อ เดินเซ


ทำไม ต้องมีพี่เลี้ยง มีอาการอย่างไร..........

 • ช่วยให้ผู้ป่วยกินยาทุกวันจนครบ ช่วยให้การรักษาได้ผล

 • ลดการแพร่เชื้อวัณโรคในชุมชน

 • ผู้ป่วยกินยาประมาณ 2 สัปดาห์ อาการไอและอาการต่างๆจะดีขึ้น รู้สึกสบายขึ้น ผู้ป่วยมักหยุดยาเอง เพราะคิดว่าหายแล้ว พี่เลี้ยงต้องคอยกระตุ้นให้กินยาต่อไป

 • พี่เลี้ยงได้ช่วยเหลือให้กำลังใจผู้ป่วย และเฝ้าระวังการแพ้ยาให้ผู้ป่วย


หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผู้ป้อนยา คือ

ป้อนยาผู้ป่วยวัณโรคโดยกินยาต่อหน้าทุกวัน


DOT คือ กับการรักษาวัณโรค

DOT คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขทำหน้าที่

 • ดูแลกำกับการกินยาผู้ป่วยวัณโรคพร้อมบันทึกการกินยาของผู้ป่วยวัณโรค

 • ให้กำลังใจให้ผู้ป่วยกินยาครบตามกำหนดการรักษา

 • แนะนำการปฏิบัติตนในการรักษาวัณโรค และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยใช้ผ้า ปิดปากปิดจมูก

 • สังเกต สอบถาม เมื่อผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงหรืออาการแพ้ยา

 • หมั่นย้ำเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย เช่น ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่

 • ให้ข้อมูลผู้ป่วยแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่น ความสม่ำเสมอในการกินยา


Standard flow chart who dots
Standard Flow Chart คือ (WHO) การคัดเลือกพี่เลี้ยงในการทำ DOTS

1.คัดเลือกจนท.ในรพ.สต.เป็นผู้ป้อนยา

2.ให้ผู้ป่วยมากินยาทุกวันในวันราชการให้ยา2-3วันสำหรับวันหยุด

3.ผู้ป่วยไปต่างจังหวัด จัดยาให้ผู้ป่วยตามจำนวนวันและแจ้งการกินยาการมารับยาตามนัด

อันดับแรกผู้ป่วยสามารถมากินยาที่รพ.สต.ได้ทุกวัน

ได้

ไม่ได้

1.เอายาไว้ที่ รพ.สต.ทั้งหมด

2.ให้ จนท.หรือ อสม.เป็นผู้ป้อนยา

3.ให้ญาติ,ผู้ป่วย,พี่เลี้ยง ร่วมรับทราบแนวทางการรักษา

4.มอบยาแก่ผู้ป้อนยา ครั้งละ 7 ซอง

5.จนท.รพ.สต.ต้องออกเยี่ยมบ้านทุกสัปดาห์เพื่อประเมินการแพ้ยา

ให้ จนท.หรือ อสม.

เป็นผู้ป้อนยา

ได้

ไม่ได้

ให้ญาติที่น่าเชื่อถือเป็นผู้ป้อนยา(ผู้ป่วยปิดตัว)


ad