Onderzoeksmethodologie HRM Dr. Sophie De Winne Sophie.DeWinne@lessius.eu 03/201.18.37 (Lessius) - PowerPoint PPT Presentation

Onderzoeksmethodologie HRM
Download
1 / 23

 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Onderzoeksmethodologie HRM Dr. Sophie De Winne Sophie.DeWinne@lessius.eu 03/201.18.37 (Lessius) 016/32.66.85 (K.U.Leuven). Onderzoeksmethodologie. Doel Ondersteuning bij het uitvoeren van de masterproef Masterproef = wetenschappelijk onderzoek Nadruk op het onderzoeks proces Inhoud

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Onderzoeksmethodologie HRM Dr. Sophie De Winne Sophie.DeWinne@lessius.eu 03/201.18.37 (Lessius)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Onderzoeksmethodologie hrm dr sophie de winne sophie dewinne lessius eu 03 201 18 37 lessius

Onderzoeksmethodologie HRM

Dr. Sophie De Winne

Sophie.DeWinne@lessius.eu

03/201.18.37 (Lessius)

016/32.66.85 (K.U.Leuven)

Onderzoeksmethodologie HRM


Onderzoeksmethodologie

Onderzoeksmethodologie

Doel

Ondersteuning bij het uitvoeren van de masterproef

Masterproef = wetenschappelijk onderzoek

Nadruk op het onderzoeksproces

Inhoud

Multivariaatanalyse (3 technieken)G. Van RompuyCommunicatie via Toledo – Onderzoeksmethodologie Master

Methodologie eigen aan het onderzoeksdomein HRM S. De WinneCommunicatie via Toledo – Onderzoeksmethodologie HRM

Onderzoeksmethodologie HRM


Het onderzoeksproces

Het onderzoeksproces

Onderzoeksthema kiezen en afbakenen

Literatuur kritisch doornemen

Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren

Onderzoeksmethode bepalen

Onderzoeksopzet uittekenen

Dataverzameling

Data-analyse

Rapportering

Onderzoeksmethodologie HRM


Les 1 informatie opzoeken

Les 1: Informatie opzoeken

Onderzoeksthema kiezen en afbakenen

Literatuur kritisch doornemen

Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren

Onderzoeksmethode bepalen

Onderzoeksopzet uittekenen

Dataverzameling

Data-analyse

Rapportering

Onderzoeksmethodologie HRM


Les 2 4 survey design

Les 2-4: Survey design

Onderzoeksthema kiezen en afbakenen

Literatuur kritisch doornemen

Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren

Onderzoeksmethode bepalen

Onderzoeksopzet uittekenen

Dataverzameling

Data-analyse

Rapportering

Onderzoeksmethodologie HRM


Les 5 7 kwalitatief onderzoek

Les 5-7: Kwalitatief onderzoek

Onderzoeksthema kiezen en afbakenen

Literatuur kritisch doornemen

Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren

Onderzoeksmethode bepalen

Onderzoeksopzet uittekenen

Dataverzameling

Data-analyse

Rapportering

Onderzoeksmethodologie HRM


Les 8 10 multivariaatanalyse in de praktijk

Les 8-10: Multivariaatanalyse in de praktijk

Onderzoeksthema kiezen en afbakenen

Literatuur kritisch doornemen

Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren

Onderzoeksmethode bepalen

Onderzoeksopzet uittekenen

Dataverzameling

Data-analyse

Rapportering

Onderzoeksmethodologie HRM


Les 11 13 kwalitatief onderzoek in de praktijk

Les 11-13: Kwalitatief onderzoek in de praktijk

Onderzoeksthema kiezen en afbakenen

Literatuur kritisch doornemen

Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren

Onderzoeksmethode bepalen

Onderzoeksopzet uittekenen

Dataverzameling

Data-analyse

Rapportering

8

Onderzoeksmethodologie HRM

Onderzoeksmethodologie HRM

21 september 2009


Les 14 rapporteren

Les 14: Rapporteren

Onderzoeksthema kiezen en afbakenen

Literatuur kritisch doornemen

Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren

Onderzoeksmethode bepalen

Onderzoeksopzet uittekenen

Dataverzameling

Data-analyse

Rapportering

Onderzoeksmethodologie HRM


Werkvorm en evaluatie

Werkvorm en evaluatie

Eerste semester

Hoorcolleges

Praktijkgerichte seminaries

Analyses in PASW Statistics

Analyses in Nvivo

Opdrachten om thuis te maken

Schriftelijk open boek examen met oefeningen aan de PC

Eerste examenperiode

3 uur

Onderzoeksmethodologie HRM


Masterproef communicatie

Masterproef communicatie

 • Departementaal niveau

  • Toledo – Community Ad valvas masters - masterproef

  • Masterproefcoördinator: sophie.dewinne@lessius.eu

 • Op niveau van de afstudeerrichting

  • Toledo – Course Masterproef HRM

  • Promotoren/begeleiders

Onderzoeksmethodologie HRM


Procedure masterproef

Procedure masterproef

Fase 1 (voorbereidend):

Groepsindeling bepalen

Onderzoeksthema en –methode bepalen

Fase 2 (collectief):

Literatuurstudie

Onderzoeksvragen

Onderzoeksopzet

Dataverzameling

Fase 3 (individueel):

Individuele onderzoeksvraag

Data-analyse

Rapportering

Onderzoeksmethodologie HRM


Fase 1

Fase 1

Groepsindeling

3 tot 5 studenten per groep

1 promotor/begeleider per groep

Prof. dr. Rein De Cooman

Prof. dr. Sophie De Winne

An De Coen

Elise Marescaux

Onderzoeksthema en –methode bepalen

Gebeurt door de promotoren

Onderzoeksmethodologie HRM


Fase 2 per groep

Fase 2 (per groep)

Proces

Literatuurstudie uitvoeren

Onderzoeksvragen formuleren

Onderzoeksmethode bepalen

Dataverzameling organiseren

Verwachte output

Tussentijds rapport (04/02/2011)

Presentatie van dit rapport (na recesweek, vanaf 14/02/2011)

Analyseklaar databestand

Onderzoeksmethodologie HRM


Evaluatie collectief deel

Evaluatie collectief deel

Score op collectief deel bestaat uit:

Groepsscore toegekend door promotor/assessor gebaseerd op

Kwaliteit van collectief rapport (60%)

Kwaliteit van presentatie en verdediging van de groep (20%)

Een rapport geschreven door de groep met een evaluatie van de output en presentatie van een andere groep (10%)

Begeleidingsproces (10%)

Groepsscore wordt gecorrigeerd afhankelijk van de peer review

Correctie van -10% tot +10%

Vrijbuitersproblemen worden afgestraft

Toledo-applicatie

Onderzoeksmethodologie HRM


Criteria peer review algemene beoordeling

Criteria peer reviewAlgemene beoordeling

Typeer (naam groepslid) met één van de volgende beschrijvingen:

was (meestal) afwezig, werkte niet mee

nam meestal een afwachtende houding aan, was aanwezig, deed wat er gevraagd werd

nam actief deel en zorgde er voor een evenredig deel van het werk te doen

nam extra initiatief, trok de groep vooruit, hielp de groep over moeilijkheden heen

Onderzoeksmethodologie HRM


Criteria peer review specifieke inbreng

Criteria peer reviewSpecifieke inbreng

(naam groepslid)

bracht nieuwe en relevante bronnen aan

bracht literatuur aan die de literatuurstudie verrijkte en/of de onderzoeksopzet verfijnde

bepaalde mee de richting, was vooruitziend

dacht mee over waar de groep naartoe moest en hoe het eindresultaat er kon uitzien

had een kwalitatieve inbreng

bracht originele, nieuwe, goede ideeën en argumenten aan tijdens discussies en bijeenkomsten

leverde een actieve bijdrage

schreef mee aan de tekst

Onderzoeksmethodologie HRM


Criteria peer review teamwerk

Criteria peer reviewTeamwerk

(naam groepslid)

was betrouwbaar

kwam afspraken na

haalde deadlines

voerde toegewezen taken uit

nam initiatief

nam de groep op sleeptouw

stelde een planning op (organisatie van tijd, taken en middelen)

was bereid om zelf taken op te nemen

communiceerde goed en getuigde van flexibiliteit

luisterde naar anderen

stond open voor andermans ideeën

gaf en vroeg feedback

was bereid om naar een consensus toe te werken

Onderzoeksmethodologie HRM


Fase 3 individueel

Fase 3 (individueel)

Proces

Scherp stellen eigen onderzoeksvraag

Hypothesen formuleren

Data analyseren

Resultaten rapporteren

Kritische reflectie, discussie

Praktijk- en beleidsimplicaties formuleren

Verwachte output

Individueel rapport (14/06/2011)

Presentatie van dit rapport (vanaf 20/06/2011)

Onderzoeksmethodologie HRM


Evaluatie individueel deel

Evaluatie individueel deel

Score individueel deel gebaseerd op:

Kwaliteit van individueel rapport (70%)

Kwaliteit van presentatie en verdediging (15%)

Begeleidingsproces (15%)

Onderzoeksmethodologie HRM


Evaluatie masterproef

Evaluatie masterproef

 • Indien niet geslaagd op het individueel deel

  • Score op de masterproef = score op het individueel deel

 • Indien geslaagd op het individueel deel

  • Score op de masterproef = 0,30 * score op het collectief deel + 0,70 * score op het individueel deel

Onderzoeksmethodologie HRM


Masterproefonderwerpen 2010 2011

Masterproefonderwerpen 2010-2011

 • Vanaf maandagavond

  • Masterproef HRM - Course Documents

  • Wordt ook doorgestuurd via mail

 • Beknopt onderzoeksvoorstel

 • Literatuur

Onderzoeksmethodologie HRM


Praktisch

Praktisch

 • Kies drie voorstellen

 • Rangschik deze volgens jouw voorkeur

 • Stuur jouw gerangschikt lijstje door via e-mail aan an.decoen@lessius.eu

 • Deadline maandag 4 oktober, 12u

 • Wees duidelijk

  • 1ste voorkeur: Groep X

  • 2de voorkeur: Groep Y

  • 3de voorkeur: Groep Z

 • Dinsdag 5 oktober, bekendmaking groepsindeling en promotor via e-mail

Onderzoeksmethodologie HRM


 • Login