“ทศวรรษ ใหม่ วัฒนธรรมนำ ไทย” - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 24

 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

“ทศวรรษ ใหม่ วัฒนธรรมนำ ไทย”. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสนธยา คุณปลื้ม 22 สิงหาคม 2556. ยุทธศาสตร์ประเทศ ( Country Strategy ) ของรัฐบาล. 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อ หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

“ทศวรรษ ใหม่ วัฒนธรรมนำ ไทย”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6490271

22 2556


Country strategy

(Country Strategy)

1

1 (Growth & Competitiveness)

2 (Inclusive Growth)

3 (Green Growth)

4 (Internal Process)

4

2

3


1 growth competitiveness

(Country Strategy)

1 (Growth & Competitiveness)

2 (Inclusive Growth)

1.1.3

1.2.5

2.6.3

///


6490271

3

 • / /

 • /


6490271

 • (//)

 • (//)


6490271

/

/

/

/


6490271

 • /

 • /

 • (OTOP )

 • /


6490271

 • /

 • 2556


6490271


6490271

  • :

  • :


6490271

(OTOP )

 • --

 • /


6490271

 • (13-15 ..)

 • (21 ..)

 • (19 .. 56)

Appreciation


6490271

/

IT


6490271

 • 1.

 • 2.

 • 3. ( (Area), (Agenda) (Function))


6490271

()

.

.

/

./

.

/

/

.

/ //


6490271

2556


6490271


6490271

28

()

()


6490271

(Culture)

(Commercial)

(Connectivity)

(Community)

(Green)


Concept

(Concept)

()

 • 2556 - 2557 ( 2556- 2557 7 )

  • (15 - .) (7 ) /

  • ()


6490271

/

/ (/)

//

/

/

/

/

/


6490271

15

()

Glass House

Water Summit (..56)


84 10

84.10

18.6 .

()

65.5 .

()


6490271

()

 • 5.95 7

  • 2 (+) 10,000 x 28 = 280,000

  • 5 (+) 10,000 x 28 =280,000

  • 7 5,000 = 35,000

 • ( )

  • 500 297.5

  • 2/3 200 (70% 297.5 .)

: 5.6 4.3 . ( 2554 . .)


 • Login