Uloga czss u postupcima posvojenja
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

ULOGA CZSS U POSTUPCIMA POSVOJENJA PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ULOGA CZSS U POSTUPCIMA POSVOJENJA. Valerija Kanđera , dipl . psiholog CZSS Zagreb Podružnica Novi Zagreb. POSVOJENJE čl.123-148 ObZ -a. poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi čiji su roditelji: umrli, nestali, nepoznati,

Download Presentation

ULOGA CZSS U POSTUPCIMA POSVOJENJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uloga czss u postupcima posvojenja

ULOGA CZSS U POSTUPCIMA POSVOJENJA

Valerija Kanđera, dipl. psiholog

CZSS Zagreb Podružnica Novi Zagreb


Posvojenje l 123 148 obz a

POSVOJENJEčl.123-148 ObZ-a

 • poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi čiji su roditelji:

 • umrli,

 • nestali,

 • nepoznati,

 • lišeni prava na roditeljsku skrb

 • lišeni poslovne sposobnosti u potpunosti

 • dali pristanak na posvojenje djeteta


Posvojitelji

Posvojitelji

 • mogu biti samci, bračni parovi, očuh ili maćeha mlt. djeteta, stariji od posvojenika najmanje 18 godina

 • centru za socijalnu skrb obraćaju se prema mjestu prebivališta molbom za posvojenje

 • obradu potencijalnih posvojitelja u CZSS provode članovi stručnog tima – socijalni radnik i psiholog – Odjela za djecu, mladež i obitelj


Obrada posvojitelja je li doista tako zahtijevna

Obrada posvojitelja (je li doista tako zahtijevna?)

Socijalni radnik

 • Sačinjava socijalnu anamnezu za posvojitelje

 • Posjećuje potencijalne posvojitelje u njihovom domu radi stjecanja uvida u njihove socioekonomske i obiteljske prilike

  Psiholog

 • provodi psihologijske intervjue - pojedinačne i zajednički, primjenjuje standardizirane psihologijske testove za procjenu kognitivnih sposobnosti i osobina ličnosti

 • posjećuje posvojitelje u njihovom domu radi stjecanja jasnijeg uvida u obiteljsku dinamiku


Izbor posvojitelja

Izbor posvojitelja

 • socijalni radniki psihologprocjenjuju osobine posvojitelja u odnosu na dobrobit djeteta,

 • pravnik pribavlja dokumente kojima posvojitelji dokazuju da ispunjavaju zakonske uvjete, uzima njihove zapisničke izjave i upoznaje ih s pravnim učincima posvojenja kao i pravom djeteta da od njih sazna da je posvojeno - najkasnije do svoje sedme godine. Temeljem odluke stručnog tima, donosi rješenje o posvojenju.


Kako dijete pridru iti novoj obitelji

Kako dijete pridružiti novoj obitelji?

 • Igramo li se Boga? Nipošto! Samo nastojimo pronalaženjem komplementarnih obilježja djeteta i posvojitelja učiniti da se svi u svojoj novonastaloj obitelji osjećaju sretnima, ispunjenima, voljenima…


Naj e i parametri o kojima vodimo brigu

Najčešći parametri o kojima vodimo brigu…

 • dob posvojitelja

 • dob djeteta

 • ima li dijete braću, sestre..

 • određene osobine (karakteristike) djeteta, primjerice: tijek psihomotornog razvoja

 • očekivanja posvojitelja

 • sredina iz koje je poteklo dijete / posvojitelji

 • . . ......


Posvojenje czss zagreb

Posvojenje, CZSS Zagreb


Posvojenje czss zagreb podru nica novi zagreb

Posvojenje, CZSS Zagreb Podružnica Novi Zagreb


Prostor za pobolj anje kvalitete postupka posvojenja

Prostor za poboljšanje kvalitete postupka posvojenja

 • ujednačavanje primjene standardiziranih tehnika za procjenu podobnosti za posvojenje

 • odlučnije pokretanje postupaka radi lišenja roditeljske skrbi roditelja koji grubo zanemaruju potrebe djece

 • brži sudski postupci u kojima se odlučuje o lišenju roditeljske skrbi


O ekujemo pozitivne promjene u novom obiteljskom zakonu

Očekujemo pozitivne promjene u novom Obiteljskom zakonu…

Hvala na pozornosti..


 • Login