Folkehelsearbeid i Møre og Romsdal
Download
1 / 11

Folkehelsearbeid i Møre og Romsdal - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Folkehelsearbeid i Møre og Romsdal Hva gjøres i Kristiansund? Folkehelsekoordinator/sykepleier Bente Elshaug Fagdag - sykepleierdagen 12. mai 2014. Folkehelsearbeid i Møre og Romsdal. GOD HELSE Partnerskapsavtaler siden 2003

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Folkehelsearbeid i Møre og Romsdal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Folkehelsearbeid i Møre og RomsdalHva gjøres i Kristiansund?Folkehelsekoordinator/sykepleier Bente ElshaugFagdag - sykepleierdagen 12. mai 2014


Folkehelsearbeid i Møre og Romsdal

 • GOD HELSE

 • Partnerskapsavtaler siden 2003

 • I 2014 har alle kommunene i Møre og Romsdal inngått partnerskapsavtaler

  • Bidra til et folkehelsearbeid som fremmer befolkningens helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold

  • Bidra til utjevning av sosiale ulikheter

  • Bidra til å beskytte befolkning mot negative faktorer som kan ha innvirkning på helsa


GOD HELSE

 • Satsingsområdene er:

  • Ernæring

  • Fysisk aktivitet

  • Psykisk helse

  • Rusforebygging

  • Tobakkforebygging

  • Forebygging av sosiale ulikheter


GOD HELSE

Kultur og folkehelseutvalg i Møre og Romsdal

Partnerskapsforum

Samhandling innad i fylkeskommunen og hos fylkesmannen

Regionale aktører og partnere

Utviklingsprogram ”Helse i plan” ble etablert

Langt flere samarbeidsparter innenfor frivillig sektor

Kompetansebygging i partnerkommunene

Satsing på etter- og videreutdanning

GOD HELSE har en koordinerende rolle

Løfte folkehelsearbeidet i kommunene


GOD HELSE i Møre og Romsdal

 • Folkehelseloven

 • ”Helse i alt vi gjør”

 • Grunnlag for samlet arbeid med

  folkehelse i Møre og Romsdal

 • Kommunal planstrategi


Folkehelsearbeid i Kristiansund


Fysisk aktivitet

 • Turstier /friluftsliv

 • Tilrettelegging

  • Skilting

  • Turbeskrivelser

  • Vedlikehold

  • Universell utforming

 • Turkassetrimmen ”StikkUt!”

 • Statlig sikra områder Foto: God helse

 • Samarbeid med lag og organisasjoner, frivillige og ildsjeler


Fysisk aktivitet

 • Gang- og sykkelveier

 • Nærhet til turområder

 • ”Grønne lunger”

 • Hoppetaukonkurranse i skolene

 • Samarbeid med skolene,

  skolehelsetjenesten, plan- og bygning

  og Statens vegvesen med flere

 • Folkehelseperspektivet skal være med

  • Foto: Hilde N. Olsen


Folkehelsearbeid i Kristiansund

 • Folkehelse på tvers

 • Forebygge fremfor å reparere

 • Rådmannen er ”folkehelseagenten”

 • Folkehelse inn i alle planer

  Foto: Tidens Krav

 • Folkehelse en overordnet politisk

  prioritering


Folkehelsearbeid

 • Viktig med folkehelse i all sykepleie

 • Empowerment

  • tilrettelegging utenfra og ressursmobilisering innenfra

 • Som sykepleier er jeg spesiell og heldig

 • Vi arbeider med hele mennesket

 • Samarbeid – samhandling - tålmodighet


Takk for meg!


ad
 • Login