slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. [email protected] ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ. TISK ČESKOSLOVENSKÉ SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ STRANY DĚLNICKÉ. Čs. soc.dem. – vždy byla ve většině vlád do roku 1938

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ ' - manny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY

20. STOLETÍ

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

[email protected]

slide2

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

TISK ČESKOSLOVENSKÉ SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ STRANY DĚLNICKÉ

 • Čs. soc.dem. – vždy byla ve většině vlád do roku 1938
 • V roce 1928 měla soc.dem. 70 politických listů , z toho 5 deníků, značný počet družstevních, odborových, mládežnických, ženských časopisů
 • Vychází PRÁVO LIDU a VEČERNÍK PRÁVA LIDU, pro venkov hlavičkový list PŘÍTEL LIDU A , MORAVSKÝ PŘÍTEL LIDU. Plzeň – NOVÁ DOBA, Ostrava – DUCH ČASU.
 • Ve 30.letech ostravský POLEDNÍK PRÁVA LIDU, Praha – RANNÍ NOVINY – bulvár
 • PRÁVOLIDU – 1897 – hájil zájmy dělníků, maloživnostníků a rolníků
 • List byl antikomunisticky zaměřený, vyzýval dělníky, aby se nezúčastnili demagogických akcí komunistů
 • Varoval své členy před hnutím nezaměstnaných, nesouhlasí s akcemi „proti hladu,fašismu a válce, za chléb, práci, půdu a svobodu“.
 • je proti všem společným akcích s komunisty proti fašismu, v květnu 1936 odmítá soc.dem společný návrh Socialistické internacionály na jednotný postup v boji proti fašismu

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide3

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

ČS.STRANA NÁRODNĚ SOCIALISTICKÁ

 • 1897 založena Čs.strana nár.socialistická –V.Klofáč.
 • 1926 – jedním z čelných představitelů Edvard Beneš
 • 1926 – pravicové křídlo strany Jiří Stříbrný, fašistické tendence- 1926 vyloučeni
 • tisk tlumočníkem hradní politiky, nositel masarykismu
 • TISKOVÝ KONCERN MELANTRICH, ředitel Jaroslav Šalda – úspěšný podnikatel – 1934 – 1.494 pracovníků, z toho 120 redaktorů a 50 kolportérů, 1.000 novinových stánků. Ve druhé pol. 30.let měl 5 tiskáren – Václav.nám, Smíchov, Brno, Ostrava, Žilina.Měl 5 podniků –pojišťovnu, výrobu gramofonových desek, inzertní podnik atd.
 • Redakce a administrace byly ve 29 městech republiky a ve Vídni
 • tituly: ČESKÁ DEMOKRACIE, ČS.HLASY NA DUNAJI,
 • Od roku 1907 – deník ČESKÉ SLOVO, po vzoru soc.dem. také ČESKÉ SLOVO VEČERNÍK –později VEČERNÍ ČESKÉ SLOVO. Pohotové, pestré a stručné zpravodajství,masově publikuje fotografie, pro kraje zavádí mutační stránky – až 18.

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide4

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

 • MELANTRICH vydával 11 deníků, 60 regionálních týdeníků, 12 čtrnáctideníků, 40 měsíčníků.Dalších 70 titulů bez uvedení periodicity.
 • Ročně 1.393 vagonů papíru – tj. 28% republikové roční spotřeby.
 • ČESKÉ SLOVO -1935 – 20.000, VEČERNÍ ČESKÉ SLOVO – 530.000,
 • A – ZET 135.000, TELEGRAF – 18.000, PRAŽSKÝ ILUSTROVANÝ ZPRAVODAJ – 270.000, HVĚZDA -400.000, AHOJ – 50.000.
 • EVA – 18.000, VKUS – 18.000
 • Pro MELANTRICH pracoval F.X.Šalda, B.Mathesius, Josef Šusta- DĚJINY SVĚTA , Jan Alda, Olga Scheinpflugová, V.V.Štěch, Fr.Němec a K.Poláček – soudničky, Josef Lada, Fr.Bidlo, Karel Hájek – foto.
 • Snaha o objektivitu – informační tisk, ale Ranní České slovo za třetinovou cenu důvěrníkům strany – tedy jen za poštovné,schodek z jiných výnosů.
 • ČESKÉ SLOVO – mluvčí středních vrstev, maloburžoazie a lépe placených dělníků.

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide5

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

TISK LEVICE

 • vzniká v konfliktu s politikou soc.dem. marxistická levice – v ní členové v průmyslových aglomeracích – Kladno, Ostrava , Brněnsko, severní Čechy.
 • Kladenská SVOBODA – 1919 přechází na levicové postoje jako první, Ant.Zápotocký,
 • Brno – ROVNOST – Josef Hybeš, ostravský Dělnický deník atd.
 • Vznikají listy nové, programově levicové – Třebíč – JISKRA, Plzeň –PRAVDA
 • Únor 1919 – SOCIÁLNÍ DEMOKRAT – tisk levice – sdružuje ideově a koncepčně reformní křídlo soc.dem.Redakci řídí B.Šmeral, krátce také dělnický novinář Antonín Macek
 • Spolupráce- Ant. Zápotocký, J.Hybeš
 • SOCIÁLNÍ DEMOKRAT – také informace o levici v Evropě, nečekat na socialismus shora, cestou reforem, ale revoluční cestou.
 • Po založení KSČ vychází jako KOMUNISTA

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide6

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

TISK LEVICE

 • Marxistická levice – odštěpení od soc.dem. – 21.září 1920 – RUDÉ PRÁVO
 • šéfredaktor B.Šmeral, v redakci Ivan Olbracht, soc.dem zastavuje dodávky informací, znemožňuje poskytování úvěrů, maří dodávky papíru Rudého práva,
 • Obsazení Lidového domu – vyhnání levicových zaměstnanců, odcházejí do Myslíkové ulice, později do Karlína.
 • květen 1921 – založení KSČ
 • Vydávala kolem 52 titulů, z toho 7 deníků, ženské, mládežnické, odborové,
 • 1927 – 27 titulů
 • 1933 – 32 listů
 • Rudé právo – živá grafická úprava, kresby F.Bidla, .
 • Rudé právo 2x denně – večer jako Rudý večerník
 • redakce J.Fučík, Jan Šverma, K.Gottwald, S.K.Neumann, J.Wolker, V.Nezval a další

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide7

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

ZALOŽENÍ KSČ

 • úvodník, politický komentář, zprávy ze zahraničí, Beseda, Soudní síň, Sportovní hlídka, Literární příloha, Dětská besídka, politické informace,
 • Rudé právo jako organizátor – stávky, demonstrace, politická výchova, vnitrostranické diskuse o bolševizaci strany
 • CENZURA – zabavování článků a čísel 1921 – 145 článků, 1929 – 1.914 článků, Rudé právo – zastaveno až na 3 měsíce, Rudý pondělník – na 6 měsíců 1934 atd.
 • Proto redakce sama - autocenzura
 • únor 1929 – založení KSČ
 • roztržka spisovatelé – vystoupení sedmi - Ivan Olbracht, Josef Hora, Helena Malířová, Jaroslav Seifert, Marie Majerová, S.K.Neumann, V.Vančura – březten 1929
 • Byli vyloučeni z KSČ
 • Trvalé čistky v KSČ
 • list v čele stávkového hnutí, hnutí na obranu republiky,

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide8

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

 • ROVNOST, SVOBOA – deníky v Brně a Kladně
 • HALÓ NOVINY - po zastavení RP – typografové náhradní titul 1993 / 1938
 • TVORBA – F.X.Šalda – 1925 založena, do služeb KSČ od r. 1928 do 1938 vede J.Fučík, 1931 – náklad 10-14.000 výtisků
 • Občanská válka ve Španělsku – Tvorba reportáže
 • ROZSÉVAČKA – list pro ženy, 1926, M.Majerová, H.Malířová, věstník pro funkcionářky, až od 1929 – Jožka Jabůrková – živý titul, emancipace ženy,
 • Další levicový tisk – časopis ČERVEN – S.K.Neumann, pro výtvarné umělce, kritiky, spisovatele.posléze anarchistický
 • DĚVETSIL vydává PÁSMO, RED – K.Teige, HJ.Seifert, Fr.Halas, B.Václavek
 • VAR- Z.Nejedlý – kulturně politický list, LEVÁ FRONTA, KMEN, INDEX, U-BLOK.

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide9

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ZEMĚDĚLSKÉHO A MALOROLNICKÉHO LIDU

 • 1922 – jako následovník několika zemědělských stra, heslo VENKOV JEDNA RODINA
 • SELSKÉ NOVINY – 1889, OBRANA ZEMĚDĚLCŮ, 1906 – VENKOV, 1914 – VEČER – sledovali zájmy venkovské buržoazie, nakonec propagátor a obdivovatel fašismu.
 • ČS. STRANA LIDOVÁ
 • Strana politického katolicismu, 1922 – LIDOVÉ LISTY – nejvíce čtenářů na venkově, střet zájmu lidovců s agrárníky.
 • PRAŽSKÝ VEČERNÍK, Brno – DEN, Olomouc – NAŠINEC atd.
 • V redakci také Jan Scheinost (šéfredaktor, bývalý gen. sekret. Národní obce fašistické, pak gajdovské Říšské stráže)
 • Scheinost – vydavatel RODOKAPSŮ – s církevním schválením – mravní normy – v jednom svazku jedna vražda, dobro vždy vítězí nad zlem, cizoložství je nepřípustné.

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide10

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

ČS. NÁRODNÍ DEMOKRACIE

 • 1918 vzniká, definitivně 1919 s tímto názvem, před volbami 1935 spolu s Národní ligou J.Stříbrného a Národní frontou prof. Mareše = Národní sjednocení.
 • Politický vůdce – Karel Kramář- extrémně pravicová strana zájmy Živnobanky a Svazu průmyslníků.(Al. Rašín, J.Preiss, A.Stránský apod.).
 • Bohatá struktura – NÁRODNÍ LISTY, NÁROD, ROLE, Plzeň – ČESKÝ DENÍK, Ostrava – MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK, atd., zájmové časopisy – MLADÝ NÁROD, STUDENT, NÁRODNÍ UČITEL, ČESKÁ REVUE.
 • NÁRODNÍ LISTY - od r. 1861 - náklad 20.000 ex. kolem r. 1925,
 • Redaktoři – 1918 odcházejí z redakce – bří Čapkové, K.M.Čapek-Chod, Jan Herben, J.Rurych., Pracují zde –V.Dyk, I.Hermann, Em.Poche, Arne Novák, Ot.Fischer, Jana Jesenská
 • Ve sportu Vilém Henry –Heinz – autor české sportovní terminologie.

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide11

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

NÁRODNÍ OBEC FAŠISTICKÁ

 • 1922 – VLIV Mussoliniho pochodu na Řím –zakládání fašistických organizací, zejména 1922NÁRODNÍ HNUTÍ – vydává deník 28. ŘÍJEN.
 • 1925 – vzniká NÁR. OBEC FAŠISTICKÁ – Radola Gajda, od r. 1927 jako pol. strana.
 • Orgán – ŘÍŠSKÁ STRÁŽ, pak Fašistické listy, Lech, Vlajka Fronta, Árijský zpravodaj, Fašistické noviny, Árijská povinnost- orientace vypjatý nacionalismus, posléze jasný fašismus. Malý náklad.
 • NÁRODNÍ LIGA
 • Jiří Stříbrný – 1926 vyloučen z Čs.strany socialistické, 1930 samostatná NÁRODNÍ LIGA.
 • 1932 - Požadavek fašistického převratu v Českosl.
 • Útok proti Hradu, socialistům – PONDĚLNÍ LIST, 1929 EXPRES
 • Satirický týdeník ŠEJDREM,

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide12

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

 • citát – 175
 • Struktura všech titulů stejná – na 1-domácí události, pikantní vraždy a tragédie, na 2- zprávičky o méně významných neštěstích a drobně zahraničí, na 3- romány a seriály, na 4- sport a inzerce, na 5 kultura a soutěže – krásné nožky apod.
 • NEZÁVISLÝ TISK
 • Tzv.nezávislý tisk – LIDOVÉ NOVINY, NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ, TRIBUNA, NÁRODNÍ POLITIKA.
 • -STR.176- DISKUSE O NESTRANICKOSTI
 • NÁRODNÍ POLITIKA – 1885, sloužila Kramářově nár. demokracii. Vycházela 2x denně – 100.000 ex, v neděli 400.000
 • Mnohostránková příloha inzertní – MALÝ OZNAMOVATEL.
 • Komerční list, dokonce placené i redakční části –velký průmysl a bankovní kapitál. Konzervativní až fašistický list

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide13

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

LIDOVÉ NOVINY, PŘÍTOMNOST

 • buržoazně demokratický list,
 • LN- 1893 - Brno, 2x denně á 100.000 exem.
 • Autoři- Těsnohlídek, bří Čapkové, Ed.Bass, K.Poláček, J.Drda, Fr.Kožík, O.Mikulášek, O.Sekora, reportér – Fr.Gel, spolupráce S.K.Neumann, V.Nezval, K.Biebl.
 • PŘÍTOMNOST – Jar. Stránský vydavatel, šéfredaktor Ferd. Peroutka – titul pro vzdělance – politicky, filozof., psychol., literárně zaměřené
    • NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ
 • Burž.dem.tisk – 1924 deník – jako orgán bývalých legionářů,
 • přílohy – Výchova a škola, Legionářský týden, Hodina – liter.příloha,Rodina a domácnost, pro děti – Svítání.
 • M.Majerová, Mirko Očadlík, Vlad.Vančura, Fr.Langer, - hájení zájmů učitelů a státních zaměstnanců, udržování legionářských tradic, boj proti klerikalismu a šovinismu.

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide14

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

ČESKÁ ŽURNALISTIKA 1938 - 1944

 • Září 1938 Mnichovská dohoda – odstoupení pohraničí – tedy obranného systému ČSR, část průmyslového potenciálu země
 • ČSR ztratila v říjnu a listopadu téměř třetinu svého území a obyvatel, přesun do vnitrozemí, komplikace s ubytováním, sociální postavení , nezaměstnanost, zvyšování cen, zhoršování zásobování ….
 • Odstoupení E.Beneše, úřednická vláda gen. Syrového
 • 15. březen 1939 – okupace ČSR – PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA
 • Na konci 30.let – kolem 4.000 titulů tisku, koncem roku 1938 cca 1.900
 • Září 1938 – vznik cenzurní komise při MV – tisk, RV, film, divadlo apod. – úřadům doručovány obtahy před vytištěním – předběžná cenzura, zákaz vycházení bílých míst – svědectví o cenzurním zásahu.
 • Využívání možnosti zákazu či zastavení listu – nejdříve komunistický, pak další levicový tisk, legionářský tisk, ale i německý antifašistický atd.

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide15

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

 • Vznik Strany národní jednoty – listopad 1938 – (Agrární strana, Nár.sjednocení, živnostníci, ČS.strana lidová, Nár. socialisté, strany J.Stříbrného a R.Gajdy) v čele agrárník R.Beran – ministerský předseda
 • Komunistický tisk do ilegality, snaha o dohodu s pokrokovými vydavateli, aby část obsahu jejich tiskovin byla k dispozici KSČ – do března 1939 to bylo možné, pak jen tisk ilegální.
 • Vznik NÁRODNÍHO SOURUČENSTVÍ – březen 1939 výbor, který měl být výrazem jednoho politického seskupení v českých zemích, náhrada NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ.
 • 17.11.1939 – uzavření českých VŠ po demonstracích k 28.říjnu
 • Nesouhlas s režimem- převoz ostatků K.H.Máchy z Litoměřic do Prahy, náboženské slavnosti, poutě, bojkot německých film, stávky, sabotáže, nástup R.Heydricha do Prahy – snaha realizovat konečné řešení české otázky
 • atentát na Heydricha květen 1942 – zesílení teroru- systematický tlak – peněžní pokuty, zatýkání, demonstrativní zastřelení, pracovní povinnost pro mládež a ženy – zejména po bitvě u Stalingradu, likvidace kulturních památek atd.

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide16

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

 • Ilegální odboj, partyzánské hnutí, ilegální Obrana národa – vojenská organizace, Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ)– levicový, - soc.dem., odbory, národní socialisté
 • Snaha o sjednocení odboje – ÚVOD – Ústřední vedení odboje domácího - gestapo tvrdé zásahy proti odboji. Zahraniční odboj – atentát na R.Heydricha 27.5.1942- Lidice, Ležáky,

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide17

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

LEGÁLNÍ ŽURNALISTIKA NA ÚZEMÍ PROTEKTORÁTU

 • Vliv nacistické propagandy, ,tisková a cenzurní praxe
 • Ústředí dozorčí tiskové služby – hlavní cenzorský úřad, Německá služebna pro tisk – snaha pacifikovat český tisk ve prospěch fašistických myšlenek
 • Presseklub – oficiální tiskovky 1x týdně pro šéfredaktory, pokyny od Wolfganga Wolframa von Wolmara – šéf tiskového oddělení úřadu říšského protektora.
 • Po napadení Polska – přísná vojenská cenzura, povinně informace o úspěších německé armády, seznam témat vhodných a nevhodných – SOUBORNÝ PŘEHLED PRO TISKOVOU PŘEHLÍDKU- září 1939
 • 1942 vznik Ministerstva lidové osvěty – v čele E.Moravec, sám aktivně proněmecky píšící ministr školství

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide18

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

 • 1939 – od března do prosince zánik 172 titulů novin a časopisů
 • Perzekuce zejména v roce 1941 – zaniká tisk Sokola a Junáka,
 • Zastaveny jsou Národní listy, z bulváru EXPRES, TELEGRAF
 • od r. 1941 – omezena inzerce, horší kvalita papíru.
 • Předsednictvo ministerské rady – stanovuje rozsah titulu, výši nákladu, souhlasit se šéfredaktorem, atd … zaniká v r.1941dalších 623 titulů
 • 1944 – srpen / září – nová vlna postihu – „totální mobilizace sil pro Říši“ –
 • zastaveny: A-ZET, VEČER, ČESKÉ SLOVO atd…
 • Do konce války se udržely deníky – LIDOVÉ LISTY, LIDOVÝ DENÍK,NÁRODNÍ PRÁCE, NÁRODNÍ POLITIKA, NÁRODNÍ STŘED, POLEDNÍ LIST, VEČERNÍ ČESKÉ SLOVO,VENKOV, Brno - LIDOVÉ NOVINY a MORAVSKÉ NOVINY, v Plzni NOVÁ DOBA
 • V posledním měsíci okupace vychází jen 500 titulů per.tisku, deníky omezeny jen na 1 list

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide19

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

 • Kolaborantští novináři – jen 3. a 4. garnitura předválečných novin, pro ně zájezdy do Německa, Polska, aktivní propaganda fašismu,
 • 1939 – vznik NÁRODNÍHO SVAZ NOVINÁŘŮ – odborový charakter organizace, podpora nezaměstnaných nov., podpora ve prospěch pozůstalých obětí z řad novinářů
 • Od roku 1942 v čele Vladimír Krychtálek – Národní svaz zcela do služeb nacistů, požadoval např. prokazování árijského původu novinářů do 3.generace, aktivně pronacisticky orientoval tisk
 • od r. 1939 ze státního Československého rozhlasu vzniká Český rozhlas, jasně cenzurované zpravodajství, publicistika volněji, ale po napadení SSSR – utužení poměrů, více protikomunistických pořadů, propaganda spolupráce Čechů a Němců.
 • V době Pražského povstání – rozhlas významnou roli v organizaci
 • ČTK – 25.srpna 1939 – zcela do služeb Němců, závislá na DBN –německé tiskové agentuře.

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide20

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

 • V Praze působila i PZ – mobilní skupina novinářů německé armády – zpravodajství z Protektorátu.
 • Jasný monopol Němců nad zpravodajstvím ČTK
 • Film – jednoznačně vysoká priorita propagandistická – jak hraný, tak zpravodajský,
 • Němci nařídili dvojjazyčnost filmových titulků, plakátů, tvrdá cenzura všech produktů, změna skladby promítání v kinech,

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide21

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

ILEGÁLNÍ ČESKÁ ŽURNALISTIKA

 • Komunistický tisk – Rudé právo, návazně krajské tituly Pochodeň svobody, Rozhledy, Vpřed, Svoboda, Moravská rovnost, Předvoj
 • V Boj – nekomunistický odboj – vojenské kruhy, legionáři,
 • Český kurýr – velmi dobře informovaný, snaha o realistický pohled na poválečné uspořádání země
 • Další minoritní tiskoviny – velmi prospěšné.
 • Hlavní cíl ilegálního tisku – posílení národního odporu proti nacistům, tlumočení názorů londýnské vlády, diskuse o poválečném Československu
 • V zahraničí – tisk čs. zahraničního odboje – 1938 Paříž- ZPRÁVY, ČESKO-SLOVENSKÝ BOJ,
 • Anglie – 23 titulů časopisů a novin, oficiální mluvčí exilové vlády týdeník ČECHOSLOVÁK
 • další – MLADÉ ČESKOSLOVENSKO - mladá emigrace,

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

slide22

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

 • ženy vydávaly FRAU IN ARBEIT – společný titul rakouských, německých a českých emigrantek – sociální problémy, od r. 1943 – ČESKOSLOVENSKÁ ŽENA
 • soc.dem v Londýně – NOVÁ SVOBODA – kritická hodnocení linie exilové vlády
 • NAŠE NOVINY – titul pro čs. vojáky v zahraničních jendotkách
 • Rozhlasové vysílání z V.Britanie – české vysílání BBC – září 1938, zcela v režii VB
 • Od 1943 – podpis smlouvy SSSR –ČSR, radikalizace ve vysílání, postupné změny obsahu vysílání

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., [email protected] ::

ad