DANE INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation

Dane informacyjne
Download
1 / 63

 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DANE INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 10, Gimnazjum w Zespole Szkół w Lubiniu ID grupy: 98/71_MF_G1, 98/68_MF_G1 Opiekun: Mateusz Pazera, Beata Zborowska Kompetencje: mat-fiz. Temat projektowy: W świecie magnetycznych

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

DANE INFORMACYJNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dane informacyjne

DANE INFORMACYJNE

 • Nazwa szkoy: Gimnazjum nr 10,

  Gimnazjum w Zespole Szk w Lubiniu

 • ID grupy: 98/71_MF_G1, 98/68_MF_G1

 • Opiekun: Mateusz Pazera, Beata Zborowska

 • Kompetencje: mat-fiz.

 • Temat projektowy: W wiecie magnetycznych

  oddziaywa

 • Semestr szkolny: II / 2011/2012


W a ciwo ci magnes w

Waciwoci magnesw

Rodzaje magnesw:

 • sztabkowy

 • podkowiasty

  Kady magnes posiada dwa bieguny:

 • pnocny N

 • poudniowy S

  Czym jest pole magnetyczne?

 • Pole magnetyczne-wasno przestrzeni polegajca na tym, e na umieszczony w niej magnes lub poruszajcy si adunek elektryczny dziaaj siy magnetyczne.


Rodzaje magnes w

Rodzaje magnesw

Sztabkowy

Podkowiasty


Linie pola magnetycznego

Linie pola magnetycznego

 • Zwrot linii pola magnetycznego jest od bieguna pnocnego do bieguna poudniowego.

 • Namagnesowanie-proces polegajcy w uporzdkowaniu domen magnetycznych w ferromagnetykach

 • Ferromagnetyk-ciao zbudowane z domen magnetycznych, wykazujce silne waciwoci magnetyczne

 • Magnes trway-ferromagnetyk po uporzdkowaniu domen magnetycznych


Dane informacyjne

 • Wok przewodnika, przez ktry pynie prd elektryczny, istnieje pole magnetyczne. Uoenie biegunw pola magnetycznego przewodnika (np. zwojnicy) przez ktry pynie prd, zaley od kierunku przepywu prdu.

 • Wasno przestrzeni polegajcej na tym e na umieszczonej w niej igiek magnetyczn dziaaj siy, nazywamy polem magnetycznym.

  Pole takie wytwarza: ruda magnetytu, magnes stay lub kula ziemska.


Przewodnik z pr dem jako r d o pola magnetycznego

Przewodnik z prdem jako rdo pola magnetycznego

 • Elektromagnesem nazywamy zwojnic wewntrz ktrej umieszczono rdze z mikkiej stali. Jest on o wiele silniejszy ni sama zwojnica bez rdzenia.

 • Jeeli przewodnik z prdem umiecimy w polu magnetycznym, to dziaa na niego sia elektromagnetyczna (elektrodynamiczna).

 • Dziaanie przewodnika w ktrym pynie prd przez t ig, potwierdza fakt, e wok przewodnika istnieje pole magnetyczne.


Dane informacyjne

 • Zwrot linii pola magnetycznego przewodnika zaley od kierunku przepywu prdu.

 • Elektromagnes-jest to zwojnica przez ktr pynie prd elektryczny. Dziaa jak magnes jednake jej dziaanie mona wzmocni przez umieszczenie wewntrz zwojnicy rdzenia ze stali mikkiej lub zwikszenia liczby zwojw. Elektromagnesy stosowane s w hutach ,stoczniach, halach produkcyjnych, medycynie, magnetofonach, komputerach, gonikach oraz w suchawkach.

 • Sia elektromagnetyczna - sia, ktra dziaa na przewodnik, przez ktry pynie prd umieszczony w polu magnetycznym.

  Warto siy magnetycznej (elektrodynamicznej) zaley od:

 • natenia prdu

 • dugoci przewodnika

 • waciwoci zewntrznego pola magnetycznego

 • ( magnes sabszy lub silniejszy)


Regu a ruby prawoskr tnej

Regua ruby prawoskrtnej

Regua ruby prawoskrtnej - jeeli wyobrazisz sobie, e prd w przewodniku koowym pynie zgodnie z ruchem wskazwek zegara i przewodnik ten ley w paszczynie twojej kartki to prostopadle wkrcana ruba prawoskrtna pokae swoim przesuwajcym si kocem biegun pnocny, przed Tob bdzie wic biegun poudniowy.


Regu a prawej d oni dla przewodnika prostoliniowego

REGUA PRAWEJ DONI DLA PRZEWODNIKA PROSTOLINIOWEGO:

Jeeli praw doni, obejmiemy przewodnik prostoliniowy w taki sposb, e kciuk wskae nam kierunek pyncego w nim prdu, to cztery zgite palce wska zwrot linii pola magnetycznego.


Regu a prawej d oni dla przewodnika ko owego lub zwojnicy

REGUA PRAWEJ DONI DLA PRZEWODNIKA KOOWEGO LUB ZWOJNICY:

Jeeli praw doni, obejmiemy przewodnik koowy lub zwojnic, w taki sposb, e cztery zgite palce wska kierunek pyncego tam prdu, to odchylony kciuk wskae zwrot linii pola magnetycznego, a take biegun pnocny.


Si a elektrodynamiczna

Sia elektrodynamiczna

Na umieszczony w polu magnetycznym przewodnik przez ktry pynie prd elektryczny dziaa sia elektrodynamiczna.

Wzr:

F = B * I * L

F= sia elektrodynamiczna

I= natenie prdu

L= dugo przewodnika w polu magnetycznym

B= indukcja magnetyczna pola


Dane informacyjne

 • Pole elektromagnetyczne- przenikajce sie nawzajem zmienne pole magnetyczne i zmienne pole elektryczne.

 • Fale elektromagnetyczne- zmiany pola elektryczne i magnetyczne. rozchodzce sie w postaci fali w przestrzeni

 • Silniki elektryczne i mierniki dziaaj w wyniku oddziaywania siy elektrodynamicznej. W silniku oddziauj na siebie pola magnetyczne wirnika i nieruchomego stojaka.


Regu a lewej d oni

REGUA LEWEJ DONI:

Jeeli lew do, ustawimy w polu magnetycznym tak, e zwrot linii tego pola bdzie 'wchodzi' ku wewntrznej czci doni, a cztery palce wska kierunek pyncego prdu w przewodniku, to odchylony o 90 (stopni) kciuk, wskae kierunek i zwrot dziaajcej na przewodnik siy elektrodynamicznej.


Pole magnetyczne przewodnika z pr dem

Pole magnetyczne przewodnika z prdem

 • Prd indukcyjny - prd elektryczny pyncy w zamknitym obwodzie elektrycznym lub w substancji przewodzcej prd elektryczny wywoany indukcj elektromagnetyczn np. z powodu umieszczenia obwodu w zmiennym polu magnetycznym.

  Prd indukcyjny mona uzyska rnymi sposobami, w ktrych zmienia si pole magnetyczne:

 • poprzez zblianie lub oddalanie zwojnicy od magnesu lub innej zwojnicy, przez ktr pynie prd.

 • wczanie lub wyczanie prdu w obwodzie pierwotnym.

 • zmian natenia prdu w obwodzie pierwotnym.

 • zasilanie obwodu pierwotnego prdem zmiennym.

 • Indukcja magnetyczna - pola magnetycznego jest wielkoci wektorow charakteryzujc pole elektromagnetyczne(zaley od siy magnesu)


Regu a lenza

Regua Lenza

Regua Lenza- prd indukcyjny ma zawsze taki kierunek, e wytworzone przez niego pole magnetyczne przeciwdziaa przyczynie, ktra go wytworzya ) np. hamuje ruch magnesu.


Dane informacyjne

 • Transformator- urzdzenie suce do przekazywania energii elektrycznej z jednego obwodu prdu przemiennego do innego obwodu, z jednoczesn zmiana napicia i natenia prdu.

 • Transformator, skada si z dwch uzwoje:

 • uzwojenie pierwotne

 • uzwojenie wtrne


Transformator

Transformator


Prawo maxwell a

Prawo Maxwella

 • I Prawo Maxwella Kadej zmianie pola elektrycznego towarzyszy powstanie wirowego pola magnetycznego

 • II Prawo Maxwella Kadej zmianie pola magnetycznego towarzyszy powstanie wirowego pola elektrycznego


Fale elektromagnetyczne

Fale elektromagnetyczne

 • Rozchodzce si w przestrzeni zmiany pl elektrycznych i magnetycznych nazywamy fal elektromagnetyczn.

  =1m

  V= prdko

  f= czstotliwo


Przyk ad fal elektromagnetycznych

Przykad fal elektromagnetycznych


Sk d te magnesy

Skd te magnesy?

 • Niektre waciwoci magnetyczne cia znane byy ju od dawna.

 • Pierwsze wzmianki o nich pochodz z VI w. p.n.e. Minera posiadajcy te wasnoci podziwiali staroytni Grecy. Nazwali go magnetis od miasta Magnesia w pobliu ktrego wystpowa.

 • Nazw magnes wprowadzono dopiero w 1845 roku.


Dane informacyjne

 • Chiczycy w XI w. a eglarze europejscy od XII w. wykorzystywali w nawigacji fakt, i igy magnetyczne ustawiaj si w kierunku pnoc poudnie.

 • Ju w XVI w. powstaa hipoteza, e Ziemia jest wielkim magnesem.

 • Kolejnych przeomowych odkry dokonano w XIX w. Dotyczyy one zwizku midzy elektrycznoci a magnetyzmem.


Przez wieki z magnesami

Przez wieki z magnesami

 • Wilhelm Eduard Weber(ur. 24 padziernika 1804 w Wittenberdze - zm. 23 czerwca 1891 w Getyndze) niemiecki fizyk, bada magnetyzm i elektryczno.


Dane informacyjne

 • W 1831 Weber podj prac na Uniwersytecie w Getyndze, gdzie wraz z Gaussem zbudowa bardzo czuy magnetometr do pomiaru natenia pola magnetycznego, urzdzenia do pomiaru prdu staego i zmiennego, a take telegraf elektromagnetyczny (1833).

 • Na jego cze jednostk strumienia magnetycznego w ukadzie SI nazwano weberem.


Przez wieki z magnetyzmem

Przez wieki z magnetyzmem

 • Hans Christian OOerstedOrsted Oersted

 • (ur. 14 Sierpnia 1777, zm. 9 Marca 1851 w Kopenhadze) duski fizyk i chemik, najbardziej znany z odkrycia zjawiska elektromagnetyzmu.


Dane informacyjne

 • W prostym eksperymencie Oersted pokaza, e iga kompasu odchyla si pod wpywem prdu w przewodzie.

 • Wedug niektrych rde w 1825 roku jako pierwszy wyprodukowa aluminium.

 • Na jego cze jednostk natenia pola magnetycznego w ukadzie CGS nazwano ersted.


Aksjomaty maxwella

Aksjomaty Maxwella

 • James Clerk Maxwell (ur. 13 czerwca1831 w Edynburgu, zm. 5 listopada 1879r. w Cambridge) szkocki fizyk i matematyk. Autor prac z zakresu elektrodynamiki, kinetycznej teorii gazw, optyki i teorii barw.


Proste do wiadczenia

Proste dowiadczenia :

Jeeli magnes naturalny lub sztuczny zanurzymy w opikach stalowych zauwaymy, e zdolno przycigania magnesu koncentruje si w dwch przeciwlegych kocach, natomiast rodkowa cz magnesu nie objawia adnego dziaania. Koce magnesu nazywamy biegunami magnesu.

BIEGUN POUDNIOWY

BIEGUN PNOCNY


Oddzia ywania pomi dzy magnesami

Oddziaywania pomidzy magnesami

 • Dowiadczenie 1

 • Wykorzystalimy: dwa magnesy sztabkowe, podkowiaste

 • Opis dowiadczenia magnesy zbliamy z pewnej odlegoci od siebie. Obracajc jednym z nich obserwujemy zachowanie drugiego.


Obserwacje

obserwacje:

 • Niezalenie jakich magnesw uywalimy, magnesy raz przycigay si

 • ( rne bieguny ), innym razem odpychay ( te same bieguny ).

 • W czasie wykonywania prb, jedna ze sztabek upada i pka na dwie czci.


Wnioski

wnioski

 • Pomidzy magnesami wystpuj dwa rodzaje oddziaywa.

 • Magnesy przycigaj si, jeli zwrcone s do siebie przeciwnymi kocami biegunami.

 • Magnesy odpychaj si, jeli zwrcone s do siebie tymi samymi kocami biegunami.


Wnioski1

wnioski

 • W wyniku podziau magnesu powstaj dwa nowe dwubiegunowe a nie jak wskazywayby kolory, jednobiegunowe magnesy.

 • Wszystkie magnesy posiadaj dwa bieguny.


Oddzia ywania magnesu na inne substancje

Oddziaywania magnesu na inne substancje

 • Dowiadczenie 2

 • Wykorzystalimy: magnesy, przedmioty wykonane z gumy, pleksiglasu, stali, mosidzu, oowiu, eliwa, drewna, aluminium, cyny, miedzi, pineski.

 • Opis dowiadczenia po kolei zblialimy magnesy to jednym to drugim biegunem do wyej wymienionych przedmiotw i obserwowalimy ich wzajemne zachowanie.


Obserwacje1

obserwacje

 • Magnesy przycigay stal i eliwo.

 • Magnesy nie przycigay: drewna, gumy, pleksiglasu, aluminium, miedzi, cyny, oowiu i ebonitu.

 • pineska metalowa znajdujca si w zasigu dziaania magnesu, sama te przycigaa nastpn, a ten kolejn.

 • Po usuniciu magnesu pineski nadal posiaday waciwo przycigania.


Wnioski2

wnioski

 • Tylko pomidzy przedmiotami zawierajcymi w swoim skadzie elazo a magnesami dochodzi do oddziaywa. U innych takich jak drewno czy aluminium nie zauwaamy adnych interakcji przedmiot magnes.

 • Jedynym rodzajem oddziaywania jest tylko przyciganie.


Wnioski3

wnioski

 • Substancje zawierajce w swoim skadzie elazo bdc w zasigu dziaania magnesu zachowuj si jak magnes.

 • Stal, z ktrej wykonano pineski po krtkim kontakcie z magnesem ulega namagnesowaniu.


Linie pola magnetycznego1

Linie pola magnetycznego

 • Dowiadczenie 3

 • Wykorzystalimy: magnesy sztabkowe i podkowiaste, opiki elaza, pytk szklan lub z pleksiglasu, bia kartk papieru.

 • Opis dowiadczenia pod przezroczyst pytk lub kartk umieszczalimy magnesy pojedynczo i w rnych konfiguracjach. Na wierzch sypalimy opiki metalu. Mielimy zwrci uwag na ich rozmieszczenie.


Ferromagnetyki

ferromagnetyki

 • Po usunicie pola magnetycznego zewntrznego, ferromagnetyk nadal posiada waciwoci magnetyczne. Uleg trwaemu namagnesowaniu.

 • Tak zachowuje si stal twarda (hartowana) w przeciwiestwie do tzw. stali mikkiej, ktra po krtkim czasie ulega rozmagnesowaniu.


Punkt curie

punkt curie

 • Ferromagnetyki trac swoje waciwoci magnetyczne po podgrzaniu ich do odpowiedniej dla kadego ferromagnetyka temperatury, zwanej punktem Curie.

 • Ferromagnetyk mona te rozmagnesowa poprzez bardzo silne uderzenie.

 • W jednym i drugim przypadku dostarczamy domenom niezbdn ilo energii aby mogy powrci do chaotycznego rozkadu w ferromagnetyku.


Pole magnetyczne

Pole magnetyczne

 • Mwic o polu magnetycznym mamy na myli przestrze, w ktrej dochodzi do oddziaywa magnetycznych.

 • W naszym przypadku istnienie tego pola, jego wygld, moglimy zobrazowa za pomoc opikw elaza.


Pole magnetyczne ziemi

pole magnetyczne ziemi

 • Oprcz biegunw geograficznych Ziemia posiada dwa bieguny magnetyczne.

 • Biegun magnetyczny poudniowy znajduje si jednak w pobliu bieguna geograficznego pnocnego a pnocny koo Antarktydy czyli na pkuli poudniowej.

 • Oba bieguny nieustannie si przesuwaj, jeden o 6 m a drugi o 10km rocznie.


Dane informacyjne

BIEGUN PNOCNY to biegun swobodnie zawieszonego magnesu, ktry zwraca si ku pnocy, natomiast BIEGUN POUDNIOWY to biegun zwrcony na poudnie. W kompasie, ktry suy do orientacji w terenie, iga magnetyczna osadzona jest na ostrzu i ustawiona swobodnie wskazuje pnoc zacienionym ostrzem.

KOMPAS


Pole magnetyczne ziemi1

Pole magnetyczne ziemi


Pole magnetyczne ziemi2

Pole magnetyczne ziemi

 • Ziemskie pole magnetyczne ma ogromne znaczenie dla istnienia ycia na naszej planecie. Zatrzymuje zabjcze dla organizmw ywych promieniowanie docierajce do Ziemi ze Soca.

 • Pole magnetyczne Ziemi nazywamy magnetosfer. Rozciga si ono wok planety na okoo 60000km.


Pole magnetyczne ziemi3

Pole magnetyczne Ziemi

 • Zorze polarne


Pole magnetyczne1

Pole magnetyczne

 • Jest take inny rwnie prosty sposb na podpatrzenie pola magnetycznego, ktry poznamy w dowiadczeniu 4.


Pole magnetyczne2

Pole magnetyczne

 • Dowiadczenie 4

 • Wykorzystalimy: magnesy trwae i igy magnetyczne

 • Opis dowiadczenia w pobliu magnesw rozmiecilimy du ilo igie magnetycznych. Igy magnetyczne ustawiaj si wzdu linii pola magnetycznego. Obserwowalimy wychylenia igie.


Fragmenty linii pola magnetycznego magnesu sztabkowego

Fragmenty linii pola magnetycznego magnesu sztabkowego


Dane informacyjne

Linie si pola wok magnesu podkowy.

Linie si w polu magnetycznym magnesu sztabkowego.


Pole magnetyczne wok przewodnika z pr dem

Pole magnetyczne wok przewodnika z prdem

 • Opis dowiadczenia - prosty odcinek kabla zmontowalimy na linii pnoc-poudnie

 • Przez obwd przepuszczalimy prdy o rnych nateniach i kierunkach.

 • Caa nasza uwaga skupiona bya na pooeniu igy magnetycznej, nateniu i kierunku pynicia prdu w danym momencie.


Wychylenie ig y przy nat eniu pr du elektrycznego i 0

Wychylenie igy przy Nateniu prdu elektrycznego I = 0


Wychylenie ig y przy nat eniu pr du elektrycznego i i max

Wychylenie igy przy nateniu prdu elektrycznego I= I max


Wychylenie ig y przy maksymalnym nat eniu pr du elektrycznego

Wychylenie igy przy maksymalnym nateniu prdu elektrycznego


Obserwacje2

obserwacje

 • Jeeli przez przewodnik prd nie pyn, iga pozostawaa w bezruchu.

 • Pooenie igy ulegao zmianie gdy w przewodniku pyn prd.

 • Wielko wychylenia igy zaleaa od natenia prdu.

 • Zwrot wychylenia zalea od kierunku prdu elektrycznego.


Wnioski4

wnioski

 • Przepyw prdu elektrycznego w przewodniku powoduje powstanie wok niego pola magnetycznego, ktre oddziaywuje na ig magnetyczn.

 • Wielko wychylenia zaley od wartoci natenia pyncego prdu. Im wiksze natenie tym wiksze wychylenie.

 • Zwrot wychylenia igy magnetycznej zaley od kierunku pyncego prdu.


Pole magnetyczne wok przewodnika z pr dem1

Pole magnetyczne wok przewodnika z prdem

 • Okrelenie zwrotu linii pola magnetycznego powstaego wskutek przepywu prdu elektrycznego w przewodniku jest tylko troch trudniejsze ni dla magnesw trwaych.

 • Mwi o tym regua prawej rki. Wystarczy praw doni obj przewodnik tak, aby wyprostowany kciuk wskazywa umowny kierunek pynicia prdu (od + do - ), to pozostae zakrzywione palce wska zwrot linii pola magnetycznego.


Regu a prawej d oni

Regua prawej doni


Bibliografia

bibliografia

 • www.wikipedia.pl

 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_magnetyczne

 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetyzm

 • http://www.fizyka.net.pl/Magnetyzm

 • Google/grafika


 • Login