OFİS HİSTEROSKOPİ
Download
1 / 55

OFİS HİSTEROSKOPİ GÜNCEL DURUM - PowerPoint PPT Presentation


 • 614 Views
 • Uploaded on

OFİS HİSTEROSKOPİ GÜNCEL DURUM. Prof. Dr. Recai PABUÇCU Ufuk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Nisan 2009. OFİS HİSTEROSKOPİ. Uterin kavitenin servikal kanal yolu ile doğrudan endoskopik olarak incelenmesidir. Ofis Histeroskopi ile; Diagnostik yaklaşım,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OFİS HİSTEROSKOPİ GÜNCEL DURUM' - manju


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

OFİS HİSTEROSKOPİ

GÜNCEL DURUM

Prof. Dr. Recai PABUÇCU

Ufuk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Nisan 2009


Of s h steroskop
OFİS HİSTEROSKOPİ

 • Uterin kavitenin servikal kanal yolu ile doğrudan endoskopik olarak incelenmesidir.

 • Ofis Histeroskopi ile;

  • Diagnostik yaklaşım,

  • Minör cerrahi girişimler,

  • Histeroskopik sterilizasyon yapılabilmektedir.


Of s h steroskop vaj noskop k yakla im

Vajinoskopik yaklaşım ilk olarak Betocchi tarafından önerilmiştir.

Bu yaklaşım;

Histeroskop ile; spekulum, tenekulum, sedasyon ya da lokal anestezi olmaksızın serviksi geçmeyi sağlamakta ve

Hasta uyumunu arttırmaktadır.

Bettochi S, J Am Assoc Gynecol Laparosc 1996

OFİS HİSTEROSKOPİVAJİNOSKOPİK YAKLAŞIM


Operasyon süresi ve ağrı skoru açısından 2 grup arasında anlamlı fark yok.

Ancak subgrup analizinda fertil nullipar ve postmenopozal kadınlarda ağrı skorları daha düşük.

Daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

M Guida et al. Hum Reprod 2006


Outpatient hysteroscopy traditional versus the no touch technique

120 hasta arasında anlamlı fark yok.

Vajinoskopik yaklaşım daha hızlı

Ağrı skorları açısından anlamlı fark yok

Sharma et al. BJOG 2005

Outpatient hysteroscopy: traditional versus the 'no-touch' technique


D agnost k m n h steroskop

3,5 mm çapındadır. arasında anlamlı fark yok.

Konvansiyonel 5mm lik histeroskop ile karşılaştırıldığında;

Ortalama işlem süresi daha kısa,

Ağrı daha az,

Vazovagal reaksiyon oranı daha az

Kolay, güvenilir, efektif ve iyi tolere edilebilen bir yöntem ancak operatif girişim zor

Cicinelli et al. J Minim Invasive Gynecol 2005

Fertil Steril 2003

J Am Assoc Gynecol Laparosc 2003

DİAGNOSTİK MİNİHİSTEROSKOPİ


Of s h steroskop d agnost k end kasyonlar
OFİS HİSTEROSKOPİ arasında anlamlı fark yok.DİAGNOSTİK ENDİKASYONLAR

 • Anormal uterin kanama

 • İnfertilite

 • Preoperatif değerlendirme

 • Rekürren gebelik kaybı

 • Diğer tanı yöntemleri ile endometrial patoloji şüphesi

 • Yer değiştirmiş RİA ya da yabancı cisim araştırması

 • Servikal kanal lezyonlarının araştırılması

 • IVF’te ART öncesi uygulama

 • Pelvik ağrı


Of s h steroskop de m n r cerrah g r m end kasyonlari
OFİS HİSTEROSKOPİDE arasında anlamlı fark yok.MİNÖR CERRAHİ GİRİŞİM ENDİKASYONLARI

 • Endometrial polip

 • Grade 1-submuközmyom

 • Uterinseptum

 • İntrauterin adezyon

 • Tubalkanülasyon

 • Yabancı cisim çıkarılması

 • Sterilizasyon


Endometr al pol p
ENDOMETRİAL POLİP arasında anlamlı fark yok.

 • Genel populasyonda görülme sıklığı %25.

 • 40-50 yaş arasında pik yapmakta

  Anderson MC,2002 Sherman ME,2002


Endometr al pol p tani
ENDOMETRİAL POLİP arasında anlamlı fark yok.TANI

HSG

D&C

Transvaginal USG ve/veya SHS

Histeroskopi


Endometr al pol p tanisinda h steroskop
ENDOMETRİAL POLİP TANISINDA arasında anlamlı fark yok.HİSTEROSKOPİ

Sensitivite %100

Spesifite %50-60

(Sutton C, 2006)


H steroskop k pol pektom
HİSTEROSKOPİK POLİPEKTOMİ*** arasında anlamlı fark yok.


HİSTEROSKOPİK MYOMEKTOMİ arasında anlamlı fark yok.

Leiyomyomlar en sık görülen benignpelvik tümörlerdir.

Üreme çağındaki kadınların %25-50’sinde görülmektedir.

En sık 30-50 yaş


Tanı arasında anlamlı fark yok.

MRI ve SIS en doğru iki tanı metodu.

TVS

HSG

SIS

MRI

Hysteroscopy


Klasifikasyon arasında anlamlı fark yok.

Type 0

 • Type 0

European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE)

Type I

Type II


Of s h steroskop le myomektom
OFİS HİSTEROSKOPİ İLE arasında anlamlı fark yok.MYOMEKTOMİ***


HİSTEROSKOPİK arasında anlamlı fark yok.

SEPTUM REZEKSİYONU


Of s h steroskop1
OFİS HİSTEROSKOPİ arasında anlamlı fark yok.

UTERİN SEPTUM

Uterinkaviteinternalos’ dan fundusa uzanan soluk-renksiz bir duvar ile iki kısma bölünmüş olarak gözlenmektedir.

Septum rezeksiyonu makas ile yapılabilmektedir.Of s h steroskop uter n adezyonlar
OFİS HİSTEROSKOPİ arasında anlamlı fark yok.UTERİN ADEZYONLAR


Of s h steroskop uter n adezyonlar1
OFİS HİSTEROSKOPİ arasında anlamlı fark yok.UTERİN ADEZYONLAR

 • Normal endometriumdan daha soluk renge sahip olan intrauterin adezyonlar histeroskopundistal ucu, histeroskopik makas, grasping forseps ile kolayca giderilebilir.


Histeroskopik bulgulara g re iu adezyon
Histeroskopik Bulgulara Göre IU Adezyon arasında anlamlı fark yok.

March CM. Am J Obstet Gynecol 1978


Histeroskopik adezyolizis arasında anlamlı fark yok.

Pabuçcu R., Fertil Steril, 1997

 • Rekürren abortus veya infertilite hikayesi olan 40 intrauterin adezyonlu olgu

 • Histeroskopik adezyolizis sonrası;

  • 16 infertil olguda;

   • %63 (n:10) gebelik,

   • %37 (n:6) canlı doğum

  • 24 rekürren gebelik kaybı olan olguda;

   • %71 canlı doğum


Histeroskopik adezyolizis
Histeroskopik arasında anlamlı fark yok.adezyolizis

Pabuçcu R., Fertil Steril, 1997

Histeroskopikadezyolizis, fertilitenin düzeltilmesinde en güvenli ve etkin yöntemdir.


Of s h steroskop le adezyol z s
OFİS HİSTEROSKOPİ İLE arasında anlamlı fark yok.ADEZYOLİZİS***


Robinson jk et al fertil steril 2008

Robinson JK et al. Fertil Steril 2008 arasında anlamlı fark yok.


Pabuccu et al., Fertil Steril, 2008 arasında anlamlı fark yok.


Pabuccu et al., Fertil Steril, 2008 Sep 5 arasında anlamlı fark yok.


Ria kilavuzlu unda adezyol z s
RIA KILAVUZLUĞUNDA arasında anlamlı fark yok.ADEZYOLİZİS***


H steroskop k tubal kan lasyon
HİSTEROSKOPİK TUBAL KANÜLASYON arasında anlamlı fark yok.


H steroskop k tubal kan lasyon1
HİSTEROSKOPİK TUBAL KANÜLASYON arasında anlamlı fark yok.

1847 de Smith ve 1856 da Gardner ilk olarak kör tubal kanulasyon uygulamasını gerçekleştirmiştir

Asıl olarak proksimal tubal obstrüksiyonların tedavisinde kullanılır.

31


Uygulama alanlar
Uygulama alanları arasında anlamlı fark yok.

Proksimal Tubal oklüzyon

İnseminasyon

Gamet ve embriyo transferi için intratubal ortamı değerlendirmek için kullanılabilir.

Tubal sterilizasyon

Servikal stenoz

IVF öncesi Hydrosalpenks tedavisi

Tubal gebelik tedavisi

32


Histeroskopik tubal kan lasyon
Histeroskopik Tubal Kanülasyon arasında anlamlı fark yok.

 • Rijit ve flexible operatif histeroskop

 • 7 mm dış çaplı 7F operating kanal

  • Aşırı anteflex veya retroflex durumda 4,9 mm dış çaplı

 • En uygun sıvı % 5 dextroz ve ringer laktat

 • Kanulasyon seti:

  • Rijit histeroskop; Novy kanulasyon seti

  • Flexible histeroskopta; Katayoma katateri

33


H steroskop k tubal kan lasyon2
HİSTEROSKOPİK TUBAL arasında anlamlı fark yok.KANÜLASYON***


H steroskop k ster l zasyon

HİSTEROSKOPİK STERİLİZASYON arasında anlamlı fark yok.

Essure

2002’de FDA onayı

Kalıcı kontrasepsiyon metodu


Arjona je et al fertil steril 2008

Arjona JE et al. Fertil Steril 2008 arasında anlamlı fark yok.


Nfert l te de erlend rmeler ve ba arisiz ivf uygulamalarinda h steroskop
İNFERTİLİTE arasında anlamlı fark yok.DEĞERLENDİRMELERİ ve BAŞARISIZ IVF UYGULAMALARINDA HİSTEROSKOPİ


Of s h steroskop2
OFİS HİSTEROSKOPİ arasında anlamlı fark yok.

IVF öncesi değerlendirmedeki amaç;

İmplantasyon ya da gebeliğin devamını etkileyebilecek faktörleri saptamak


H steroskop nfertilite de erlendirmeleri
HİSTEROSKOPİ arasında anlamlı fark yok.İnfertilite Değerlendirmeleri

İntrauterin değişiklikler

Septum

Sineşi ya da total kavite obliterasyonu

Polip ya da myomlar

Konjenital deformasyonlar


Romano F., Int J Gynecol Obstet,2002 arasında anlamlı fark yok.

İmplantasyonu Etkileyebilecek İntrakaviter Patolojiler;

 • IU skar dokusu

 • Submuköz myom

 • Endometrial polip

 • Uterine septum

 • İnfertil çiftlerin %10-62’si bu patojilerin bir ya da ikisinden etkilenmektedir.


 • ART öncesi rutin ofis H/S arasında anlamlı fark yok.

  1000 infertil hasta

  Sonuçlar:

  Normal uterin kavite %62

  Endometrial polip %32

  Submuköz myom %3

  Intrauterin adezyon %3,

  Polipoid endometrium %0.9

  Septum %0.5

  Bicornuate uterus %0.3

  Hinckley et al.JSLS,2004


  ART öncesi rutin ofis H/S arasında anlamlı fark yok.

  Yorum:

  IVF öncesi rutin H/S değerlendirmeleri implantasyon ve gebeliğin devamını etkileyebilecek çok sayıda intrakaviter patojinin saptanmasını sağlar.

  Hinckley et al.JSLS,2004


  Art ncesi rutin ofis h s
  ART öncesi rutin ofis H/S arasında anlamlı fark yok.

  • Başlangıçta normal H/S bulguları olan 55 kadına iki başarısız IVF uygulaması sonrası kontrol H/S yapıldığında;

  • Sonuçlar: Hastaların %45’inde abnormal endometrial bulgular saptanmış ve tedavi edilmiş.

   • Sonraki IVF uygulamalarında sonuçlar öncekiler ile kıyaslandığında implantasyon ve gebelik oranlarında önemli oranda artış saptanmış.

   • Gebelik (%50 vs. %20) and implantasyon (%19 vs.%5.5).

    Oliveira et al.Fertil Steril 2003


  Art ncesi rutin ofis h s1
  ART öncesi rutin ofis H/S arasında anlamlı fark yok.

  Yorum:

   Rutin uygulanırsa, fertilite tedavisini olumsuz etkileyen uterin patolojilerin tespiti ve tedavisi.

   Hasta toleransı, güvenliği açısından “gold standart” yöntem.

  Oliveira FG., Fertil Steril, 2003


  OFİS HİSTEROSKOPİ arasında anlamlı fark yok.

  Rutin infertilite değerlendirmelerinde

  yer almalı mı?


  Rutin infertilite de erlendirmelerinde ofis histeroskopi
  Rutin infertilite değerlendirmelerinde arasında anlamlı fark yok.Ofis Histeroskopi

  Küçük intrauterin lezyonlar;

  Adezyon

  Polip

  Submuköz myomlar

  Bu patolojilerin en doğru tanısı H/S ile konulabilir.


  Rutin infertilite de erlendirmelerinde ofis histeroskopi1
  Rutin infertilite değerlendirmelerinde arasında anlamlı fark yok.Ofis Histeroskopi

  İntrakaviter patolojilerin saptanmasında H/S, HSG ile kıyaslandığında daha üstündür.

  Kessler and Lancet, 1986

  Prevedourakis et al.1994

  Golan et al.,1996

  Wang et al.1996

  Shu shan et al. 1999


  Rutin infertilite de erlendirmelerinde ofis histeroskopi2
  Rutin infertilite değerlendirmelerinde arasında anlamlı fark yok.Ofis Histeroskopi

  *Normal HSG bulguları olan IVF hastalarının %75’inde H/S ile intrakaviter patoloji saptanmıştır. Kessler and Lancet, 1986

  *HSG’de tanı intrakaviter lezyon saptanan IVF hastalarının %54.3’ünde H/S ile lezyon bulunamamıştır.

  Golan et al.,1996


  Rutin infertilite de erlendirmelerinde ofis histeroskopi3
  Rutin infertilite değerlendirmelerinde arasında anlamlı fark yok.Ofis Histeroskopi

  İnfertilite değerlendirmelerinde H/S ve HSG’nin tanısal değeri kıyaslandığında ;

  HSG’de yanlış negatiflik oranı %35.4

  Wang et al.1996


  Rutin infertilite de erlendirmelerinde ofis histeroskopi4
  Rutin infertilite değerlendirmelerinde arasında anlamlı fark yok.Ofis Histeroskopi

  HSG’de lezyonları olan 135 hastaya kontrol H/S yapıldığında;

  21 hastada normal kavite saptanmış. HSG’de yanlış pozitiflik oranı %15.6

  HSG’nin sensitivitesi %80.3, spesifitesi %70:1

  Shushan et al. 1999


  Of s h steroskop3
  OFİS HİSTEROSKOPİ arasında anlamlı fark yok.

  Hafif histeroskopik bulgular bile uterin çevreyi değiştirmekte ve sonuçta uterin reseptivite ve gebelik sonuçları etkilenmektedir.

  Bu bulgular IVF-ET öncesi histeroskopi yapılmasının önemini göstermektedir.

  Fayek N. Shamma, Fertil Steril, 1992

  Brusco GF., Minerva Ginecol, 2001


  Rutin infertilite de erlendirmelerinde histeroskopi
  Rutin infertilite değerlendirmelerinde arasında anlamlı fark yok.histeroskopi

  İnfertil hastaların rutin H/S incelemelerinde yaklaşık %20 oranında intrakaviter patoloji saptanmaktadır.


  Rutin infertilite de erlendirmelerinde histeroskopi1
  Rutin infertilite değerlendirmelerinde arasında anlamlı fark yok.histeroskopi

  İnfertil çiftler ile ilgili rutin H/S çalışmalarından çıkan sonuçlar rutin H/S uygulamalarının gerekliliği konusunda yeterli data sunmaktadır.


  Sonu olarak of s h steroskop
  SONUÇ OLARAK arasında anlamlı fark yok.OFİS HİSTEROSKOPİ

  • Minimal invazif oluşu,

  • Yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip oluşu,

  • Güvenli ve çabuk oluşu,

  • Ofis tabanlı ve hasta için konforlu oluşu,

  • Kısa sürede gerçekleştirilebilmesi,

  • Takip aşamasında tekrar edilebilirliği ile her geçen gün değeri daha da artan bir tanı ve tedavi aracıdır.


  Te ekk rler
  TEŞEKKÜRLER arasında anlamlı fark yok.


  ad