OFİS HİSTEROSKOPİ
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 55

OFİS HİSTEROSKOPİ GÜNCEL DURUM PowerPoint PPT Presentation


 • 490 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OFİS HİSTEROSKOPİ GÜNCEL DURUM. Prof. Dr. Recai PABUÇCU Ufuk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Nisan 2009. OFİS HİSTEROSKOPİ. Uterin kavitenin servikal kanal yolu ile doğrudan endoskopik olarak incelenmesidir. Ofis Histeroskopi ile; Diagnostik yaklaşım,

Download Presentation

OFİS HİSTEROSKOPİ GÜNCEL DURUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OFİS HİSTEROSKOPİ

GÜNCEL DURUM

Prof. Dr. Recai PABUÇCU

Ufuk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Nisan 2009


OFİS HİSTEROSKOPİ

 • Uterin kavitenin servikal kanal yolu ile doğrudan endoskopik olarak incelenmesidir.

 • Ofis Histeroskopi ile;

  • Diagnostik yaklaşım,

  • Minör cerrahi girişimler,

  • Histeroskopik sterilizasyon yapılabilmektedir.


Vajinoskopik yaklaşım ilk olarak Betocchi tarafından önerilmiştir.

Bu yaklaşım;

Histeroskop ile; spekulum, tenekulum, sedasyon ya da lokal anestezi olmaksızın serviksi geçmeyi sağlamakta ve

Hasta uyumunu arttırmaktadır.

Bettochi S, J Am Assoc Gynecol Laparosc 1996

OFİS HİSTEROSKOPİVAJİNOSKOPİK YAKLAŞIM


Operasyon süresi ve ağrı skoru açısından 2 grup arasında anlamlı fark yok.

Ancak subgrup analizinda fertil nullipar ve postmenopozal kadınlarda ağrı skorları daha düşük.

Daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

M Guida et al. Hum Reprod 2006


120 hasta

Vajinoskopik yaklaşım daha hızlı

Ağrı skorları açısından anlamlı fark yok

Sharma et al. BJOG 2005

Outpatient hysteroscopy: traditional versus the 'no-touch' technique


3,5 mm çapındadır.

Konvansiyonel 5mm lik histeroskop ile karşılaştırıldığında;

Ortalama işlem süresi daha kısa,

Ağrı daha az,

Vazovagal reaksiyon oranı daha az

Kolay, güvenilir, efektif ve iyi tolere edilebilen bir yöntem ancak operatif girişim zor

Cicinelli et al. J Minim Invasive Gynecol 2005

Fertil Steril 2003

J Am Assoc Gynecol Laparosc 2003

DİAGNOSTİK MİNİHİSTEROSKOPİ


OFİS HİSTEROSKOPİDİAGNOSTİK ENDİKASYONLAR

 • Anormal uterin kanama

 • İnfertilite

 • Preoperatif değerlendirme

 • Rekürren gebelik kaybı

 • Diğer tanı yöntemleri ile endometrial patoloji şüphesi

 • Yer değiştirmiş RİA ya da yabancı cisim araştırması

 • Servikal kanal lezyonlarının araştırılması

 • IVF’te ART öncesi uygulama

 • Pelvik ağrı


OFİS HİSTEROSKOPİDE MİNÖR CERRAHİ GİRİŞİM ENDİKASYONLARI

 • Endometrial polip

 • Grade 1-submuközmyom

 • Uterinseptum

 • İntrauterin adezyon

 • Tubalkanülasyon

 • Yabancı cisim çıkarılması

 • Sterilizasyon


ENDOMETRİAL POLİP

 • Genel populasyonda görülme sıklığı %25.

 • 40-50 yaş arasında pik yapmakta

  Anderson MC,2002 Sherman ME,2002


ENDOMETRİAL POLİPTANI

HSG

D&C

Transvaginal USG ve/veya SHS

Histeroskopi


ENDOMETRİAL POLİP TANISINDAHİSTEROSKOPİ

Sensitivite %100

Spesifite %50-60

(Sutton C, 2006)


HİSTEROSKOPİK POLİPEKTOMİ***


HİSTEROSKOPİK MYOMEKTOMİ

Leiyomyomlar en sık görülen benignpelvik tümörlerdir.

Üreme çağındaki kadınların %25-50’sinde görülmektedir.

En sık 30-50 yaş


Tanı

MRI ve SIS en doğru iki tanı metodu.

TVS

HSG

SIS

MRI

Hysteroscopy


Klasifikasyon

Type 0

 • Type 0

European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE)

Type I

Type II


OFİS HİSTEROSKOPİ İLEMYOMEKTOMİ***


HİSTEROSKOPİK

SEPTUM REZEKSİYONU


OFİS HİSTEROSKOPİ

UTERİN SEPTUM

Uterinkaviteinternalos’ dan fundusa uzanan soluk-renksiz bir duvar ile iki kısma bölünmüş olarak gözlenmektedir.

Septum rezeksiyonu makas ile yapılabilmektedir.


OFİS HİSTEROSKOPİ İLE SEPTUM REZEKSİYONU***


OFİS HİSTEROSKOPİUTERİN ADEZYONLAR


OFİS HİSTEROSKOPİUTERİN ADEZYONLAR

 • Normal endometriumdan daha soluk renge sahip olan intrauterin adezyonlar histeroskopundistal ucu, histeroskopik makas, grasping forseps ile kolayca giderilebilir.


Histeroskopik Bulgulara Göre IU Adezyon

March CM. Am J Obstet Gynecol 1978


Histeroskopik adezyolizis

Pabuçcu R., Fertil Steril, 1997

 • Rekürren abortus veya infertilite hikayesi olan 40 intrauterin adezyonlu olgu

 • Histeroskopik adezyolizis sonrası;

  • 16 infertil olguda;

   • %63 (n:10) gebelik,

   • %37 (n:6) canlı doğum

  • 24 rekürren gebelik kaybı olan olguda;

   • %71 canlı doğum


Histeroskopikadezyolizis

Pabuçcu R., Fertil Steril, 1997

Histeroskopikadezyolizis, fertilitenin düzeltilmesinde en güvenli ve etkin yöntemdir.


OFİS HİSTEROSKOPİ İLE ADEZYOLİZİS***


Robinson JK et al. Fertil Steril 2008


Pabuccu et al., Fertil Steril, 2008


Pabuccu et al., Fertil Steril, 2008 Sep 5


RIA KILAVUZLUĞUNDA ADEZYOLİZİS***


HİSTEROSKOPİK TUBAL KANÜLASYON


HİSTEROSKOPİK TUBAL KANÜLASYON

1847 de Smith ve 1856 da Gardner ilk olarak kör tubal kanulasyon uygulamasını gerçekleştirmiştir

Asıl olarak proksimal tubal obstrüksiyonların tedavisinde kullanılır.

31


Uygulama alanları

Proksimal Tubal oklüzyon

İnseminasyon

Gamet ve embriyo transferi için intratubal ortamı değerlendirmek için kullanılabilir.

Tubal sterilizasyon

Servikal stenoz

IVF öncesi Hydrosalpenks tedavisi

Tubal gebelik tedavisi

32


Histeroskopik Tubal Kanülasyon

 • Rijit ve flexible operatif histeroskop

 • 7 mm dış çaplı 7F operating kanal

  • Aşırı anteflex veya retroflex durumda 4,9 mm dış çaplı

 • En uygun sıvı % 5 dextroz ve ringer laktat

 • Kanulasyon seti:

  • Rijit histeroskop; Novy kanulasyon seti

  • Flexible histeroskopta; Katayoma katateri

33


HİSTEROSKOPİK TUBAL KANÜLASYON***


HİSTEROSKOPİK STERİLİZASYON

Essure

2002’de FDA onayı

Kalıcı kontrasepsiyon metodu


Arjona JE et al. Fertil Steril 2008


İNFERTİLİTE DEĞERLENDİRMELERİ ve BAŞARISIZ IVF UYGULAMALARINDA HİSTEROSKOPİ


OFİS HİSTEROSKOPİ

IVF öncesi değerlendirmedeki amaç;

İmplantasyon ya da gebeliğin devamını etkileyebilecek faktörleri saptamak


HİSTEROSKOPİ İnfertilite Değerlendirmeleri

İntrauterin değişiklikler

Septum

Sineşi ya da total kavite obliterasyonu

Polip ya da myomlar

Konjenital deformasyonlar


Romano F., Int J Gynecol Obstet,2002

İmplantasyonu Etkileyebilecek İntrakaviter Patolojiler;

 • IU skar dokusu

 • Submuköz myom

 • Endometrial polip

 • Uterine septum

 • İnfertil çiftlerin %10-62’si bu patojilerin bir ya da ikisinden etkilenmektedir.


 • ART öncesi rutin ofis H/S

  1000 infertil hasta

  Sonuçlar:

  Normal uterin kavite %62

  Endometrial polip %32

  Submuköz myom %3

  Intrauterin adezyon %3,

  Polipoid endometrium %0.9

  Septum %0.5

  Bicornuate uterus %0.3

  Hinckley et al.JSLS,2004


  ART öncesi rutin ofis H/S

  Yorum:

  IVF öncesi rutin H/S değerlendirmeleri implantasyon ve gebeliğin devamını etkileyebilecek çok sayıda intrakaviter patojinin saptanmasını sağlar.

  Hinckley et al.JSLS,2004


  ART öncesi rutin ofis H/S

  • Başlangıçta normal H/S bulguları olan 55 kadına iki başarısız IVF uygulaması sonrası kontrol H/S yapıldığında;

  • Sonuçlar: Hastaların %45’inde abnormal endometrial bulgular saptanmış ve tedavi edilmiş.

   • Sonraki IVF uygulamalarında sonuçlar öncekiler ile kıyaslandığında implantasyon ve gebelik oranlarında önemli oranda artış saptanmış.

   • Gebelik (%50 vs. %20) and implantasyon (%19 vs.%5.5).

    Oliveira et al.Fertil Steril 2003


  ART öncesi rutin ofis H/S

  Yorum:

   Rutin uygulanırsa, fertilite tedavisini olumsuz etkileyen uterin patolojilerin tespiti ve tedavisi.

   Hasta toleransı, güvenliği açısından “gold standart” yöntem.

  Oliveira FG., Fertil Steril, 2003


  OFİS HİSTEROSKOPİ

  Rutin infertilite değerlendirmelerinde

  yer almalı mı?


  Rutin infertilite değerlendirmelerindeOfis Histeroskopi

  Küçük intrauterin lezyonlar;

  Adezyon

  Polip

  Submuköz myomlar

  Bu patolojilerin en doğru tanısı H/S ile konulabilir.


  Rutin infertilite değerlendirmelerindeOfis Histeroskopi

  İntrakaviter patolojilerin saptanmasında H/S, HSG ile kıyaslandığında daha üstündür.

  Kessler and Lancet, 1986

  Prevedourakis et al.1994

  Golan et al.,1996

  Wang et al.1996

  Shu shan et al. 1999


  Rutin infertilite değerlendirmelerindeOfis Histeroskopi

  *Normal HSG bulguları olan IVF hastalarının %75’inde H/S ile intrakaviter patoloji saptanmıştır. Kessler and Lancet, 1986

  *HSG’de tanı intrakaviter lezyon saptanan IVF hastalarının %54.3’ünde H/S ile lezyon bulunamamıştır.

  Golan et al.,1996


  Rutin infertilite değerlendirmelerindeOfis Histeroskopi

  İnfertilite değerlendirmelerinde H/S ve HSG’nin tanısal değeri kıyaslandığında ;

  HSG’de yanlış negatiflik oranı %35.4

  Wang et al.1996


  Rutin infertilite değerlendirmelerindeOfis Histeroskopi

  HSG’de lezyonları olan 135 hastaya kontrol H/S yapıldığında;

  21 hastada normal kavite saptanmış. HSG’de yanlış pozitiflik oranı %15.6

  HSG’nin sensitivitesi %80.3, spesifitesi %70:1

  Shushan et al. 1999


  OFİS HİSTEROSKOPİ

  Hafif histeroskopik bulgular bile uterin çevreyi değiştirmekte ve sonuçta uterin reseptivite ve gebelik sonuçları etkilenmektedir.

  Bu bulgular IVF-ET öncesi histeroskopi yapılmasının önemini göstermektedir.

  Fayek N. Shamma, Fertil Steril, 1992

  Brusco GF., Minerva Ginecol, 2001


  Rutin infertilite değerlendirmelerindehisteroskopi

  İnfertil hastaların rutin H/S incelemelerinde yaklaşık %20 oranında intrakaviter patoloji saptanmaktadır.


  Rutin infertilite değerlendirmelerindehisteroskopi

  İnfertil çiftler ile ilgili rutin H/S çalışmalarından çıkan sonuçlar rutin H/S uygulamalarının gerekliliği konusunda yeterli data sunmaktadır.


  SONUÇ OLARAKOFİS HİSTEROSKOPİ

  • Minimal invazif oluşu,

  • Yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip oluşu,

  • Güvenli ve çabuk oluşu,

  • Ofis tabanlı ve hasta için konforlu oluşu,

  • Kısa sürede gerçekleştirilebilmesi,

  • Takip aşamasında tekrar edilebilirliği ile her geçen gün değeri daha da artan bir tanı ve tedavi aracıdır.


  TEŞEKKÜRLER


 • Login