Taggy l si sszefoglal
Download
1 / 25

Taggyűlési összefoglaló - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Taggyűlési összefoglaló. CSEBER Non-profit Közhasznú Kft. 2012-12-18. Növényvédő szer kibocsátás 2011-2012. 2012-ben várható növekedés 1-2%. e liter, tonna. Növényvédő szer szakma. Az éves kibocsátás várhatóan1-2%-al nő 2011-hez képest A generikus szerek kibocsátása nőtt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Taggyűlési összefoglaló

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Taggyűlési összefoglaló

CSEBER Non-profit Közhasznú Kft.

2012-12-18

CSEBER Kft. Taggyűlés


Növényvédő szer kibocsátás 2011-2012

2012-ben várható növekedés 1-2%

e liter, tonna

CSEBER Kft. Taggyűlés


Növényvédő szer szakma

 • Az éves kibocsátás várhatóan1-2%-al nő 2011-hez képest

 • A generikus szerek kibocsátása nőtt

 • Bevezették a termékdíj fizetési kötelezettséget

 • Szolgáltatási díjat csökkentettük 10%-kal, mert a szekunder csomagolásokkal nem kellett foglalkoznunk

CSEBER Kft. Taggyűlés


Vetőmag szakma

 • A kukorica, napraforgó, repce vetőmag kibocsátás közel 100%-át lefedjük

 • Vetőmag hasznosítási díj a bevétel 15 %-a

 • További kalászos vetőmag kibocsátó jelentkezett Cseber Kft.-hez

CSEBER Kft. Taggyűlés


Szennyezett hulladék kibocsátás 2011-2012

CSEBER Kft. Taggyűlés


A 2012. évi feladatok összefoglalása

A 2010-ben kiadott mentességi engedélyünket a termékdíj törvény megszüntette, de az abban meghatározottak szerint:

 • teljesíteni kellett az összes kibocsátásból a 60 % hasznosítást. (égetésnél csak az energetikai hasznosítást számítják be)

 • be kellett jelentkeznünk a Főfelügyelőségen, mint közvetítő szervezet.

CSEBER Kft. Taggyűlés


2012. évi szennyezett göngyöleg-visszagyűjtés várható eredménye anyagfajták szerint (t)visszagyűjtés = 1389 tonna (69%)

CSEBER Kft. Taggyűlés


Gyűjtőhelyek aktivitása 2012

 • Cseber Kft. szerződésben áll 130 gyűjtőponttal (ez 74 forgalmazó)

 • 48 forgalmazó 1.500 kg felett gyűjtött

 • 18 forgalmazó 1.500 kg alatti (kicsi)

 • 8 forgalmazó nem gyűjtött semmit idén

CSEBER Kft. Taggyűlés


Gyűjtőhelyek aktivitása 2012 (%)

%

Gyűjtőhely neve

CSEBER Kft. Taggyűlés


Gyűjtőhelyek 2012

 • Megújítottuk a gyűjtőhelyi szerződéseket

 • Bejelentési kötelezettséget írtunk elő a gyűjtőhelynek, ha mással akarna erre a tevékenységre szerződni.

 • Nagyobb hangsúlyt kérünk fektetni az átvett göngyölegek tisztaságára.

 • Erőteljesebb marketing tevékenységet kérünk a visszagyűjtés sikere érdekében.

CSEBER Kft. Taggyűlés


Termékdíj 2013nem változik

CSEBER Kft. Taggyűlés


Ki a kötelezett?Ki fizeti a termékdíjat?

 • A csomagolóeszköz (csomagolószer) hazaigyártója, első belföldi forgalomba hozója. (hazai gyártás, kiszerelés esetén a kanna, zsák, flakon stb. gyártója) és saját célú felhasználója

 • A behozott csomagolt készáru első hazai forgalomba hozója, vagy saját célú felhasználója.

 • A bérmunka vállaló, ha külföldről szerzi be a csomagolószert.

CSEBER Kft. Taggyűlés


Termékdíj törvény (2012) vhr.

 • Veszélyes csomagolási hulladékká váló csomagolások első belföldi forgalomba hozói, saját célú felhasználói a kibocsátott hulladékok után hulladékkezelési kötelezettséget kötelesek teljesíteni a közvetítői feladatokat ellátó non-profit szerveződésen (Cseber) keresztül szolgáltatási díj fejében

 • Az egyéb, nem veszélyes (nem érintkező) csomagolási hulladékok kezelésének közvetítői feladatait az OHÜ látja el.

 • A koordináló szerveződés köteles átvételi pontokat (gyűjtőpontokat) létesíteni, és az oda behozott hulladékokat köteles átvenni és kezelni.

CSEBER Kft. Taggyűlés


Fizetési kötelezettségek: dupla terhelés

 • Gyártó, vagy az importőr azaz az első belföldi forgalomba hozó, saját felhasználó negyedévente termékdíjat fizet a NAV-nak (zöld adó)

 • A gyártó, az első belföldi forgalomba hozó, saját felhasználó a kötelező hulladékkezelést szerződés alapján helyette elvégző Cseber Kft-nek szolgáltatási díjat fizet (negyedévente)

 • Bérmunka esetén a szolgáltatási díjat a bérmunkaadótól a bérmunkavállaló átvállalhatja.

CSEBER Kft. Taggyűlés


Környezetvédelmi termékdíj 2013a „termékdíjas kötelezettségek” összefoglalása

 • Bejelentkezési kötelezettség (2012-01-01 megtörtént)

 • Bejelentési kötelezettség pl. termékdíj átvállalásának bejelentése. (Újra megtenni 2013-01-15-ig)

 • Bevallás és befizetés negyedévet követő 20-ig

 • Termékdíj előleg bevallás (III. negyedéves bevallásban), fizetés 2012. december 20-ig

 • Számlán való feltüntetés

 • Nyilvántartás vezetés

CSEBER Kft. Taggyűlés


Mit kell írni a számlára?

„A csomagolószer termékdíj kötelezettség az eladót terheli”

 • Amennyiben exportból kifolyólag termékdíj-visszaigénylés lehetősége áll fenn, ezt egyedileg szabályozzák (külön megbeszéljük)

CSEBER Kft. Taggyűlés


Környezetvédelmi termékdíj 2013

Az adótörvények között 2012. november végén megjelent salátatörvény számunkra legfontosabb változásai:

 • Az átvállalás lehetőségei kibővültek, újra kell szerződni és újra be kell jelenteni a NAV-nak (határidő: 2013-01-15)

 • A termékdíj ügyintézés NAV-on belül a vámigazgatóságról az adóigazgatósághoz kerül

 • A termékdíj mértéke nem változik

 • de

CSEBER Kft. Taggyűlés


„Történelmi hulladék”, lejárt növényvédő szerek (POP anyagok) összegyűjtése, ártalmatlanítása

 • A 2004. évi MÉM NAK felmérés szerint 300 tonna történelmi hulladék volt az országban.

 • 2005-2006. években 5 megyében az akkori KVM finanszíro-zásában 120 tonna összegyűjtése, ártalmatlanítása történt meg.

 • 2012: az NSZ és a Cseber lobby munkájának eredményeként újra téma lett és az OHÜ kapta meg e feladat koordinálását.

 • OHÜ javaslat: a maradék kb. 200 tonnát fizesse közösen OHÜ+Cseber

CSEBER Kft. Taggyűlés


Történelmi hulladék, lejárt növényvédő szerek (POP anyagok) összegyűjtése, ártalmatlanítása

 • Álláspontunk:jelenleg mind a 104 partnerünk fizet termékdíjat (közvetlenül vagy közvetve) (kb.75,5 MFt jut a szennyezett csomagolószerekre) és szolgáltatási díjat is, ezért a történelmi hulladék megsemmisítésének finanszírozásában nem tudunk részt venni.

 • Amennyiben e dupla terhelést megszüntetik, azaz a termékdíj fizetést „kivezetik”, vállaljuk a történelmi hulladék megsemmisítésének költségeit.

CSEBER Kft. Taggyűlés


Hulladéktörvény változásai 2013. január 1-től

 • Veszélyes hulladékot csak hulladékégetőben szabad égetni.

 • A cementműben való égetés kérdésessé válhat.

 • Drágulnak az égetés költségei.

 • Emelni kell a szolgáltatási díjat 7-8%-al.

 • Az FVM 103/2003-as rendelete nincs összhangban az új hulladék törvénnyel, ennek harmonizálása fontos feladat.

CSEBER Kft. Taggyűlés


Hulladéktörvény változásai

 • Az FVM 103/2003 – értelmezhető úgy is, hogy a gyűjtőhelyen tárolt növényvédő szerrel szennyezett, megfelelően kezelt hulladék is veszélyes hulladéknak minősíthető. Már ez évben is volt aki belekötött ebbe, azaz kereste a gyűjtőhely veszélyes hulladék tárolására vonatkozó engedélyét.

 • 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról 2§ 42. pontja kimondja:

  Tárolás: a hulladék hasznosítást, ártalmatlanítást megelőző, hulladékkezelő létesítményben vagy tároló telepen történő ideiglenes elhelyezése, ide nem értve a hulladék elszállítást megelőző előzetes tárolást

 • Ezt kell tudatosítanunk a gyűjtőhelyeinkkel

CSEBER Kft. Taggyűlés


2013. évi CSEBER szolgáltatási díjak

növényvédő szerek

CSEBER Kft. Taggyűlés


2013. évi CSEBER szolgáltatási díjak

csávázott vetőmag zsákok

CSEBER Kft. Taggyűlés


Kötelezett és Cseber Kft. közötti kapcsolat

 • Kötelezett negyedéves kibocsátási jelentést küld Cseber Kft-nek, (nem kell havi bontásban) megjelölve, hogy a termékdíjat befizette-e vagy nem.

 • Bérmunkagyártók negyedévente informatív jelentést küldenek Cseber Kft-nek a bérmunkában kiszerelt mennyiségekről, partnerek szerint.

 • Cseber Kft. változatlanul nem adhat bevallást, nem fizethet termékdíjat a kötelezett helyett.

 • Számlázás: változatlanul negyedévente

CSEBER Kft. Taggyűlés


2013. március 26-án 10 éves

lesz a CSEBER!

CSEBER Kft. Taggyűlés


 • Login