Taggyűlési összefoglaló - PowerPoint PPT Presentation

Taggy l si sszefoglal
Download
1 / 25

 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Taggyűlési összefoglaló. CSEBER Non-profit Közhasznú Kft. 2012-12-18. Növényvédő szer kibocsátás 2011-2012. 2012-ben várható növekedés 1-2%. e liter, tonna. Növényvédő szer szakma. Az éves kibocsátás várhatóan1-2%-al nő 2011-hez képest A generikus szerek kibocsátása nőtt

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Taggyűlési összefoglaló

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Taggy l si sszefoglal

Taggyűlési összefoglaló

CSEBER Non-profit Közhasznú Kft.

2012-12-18

CSEBER Kft. Taggyűlés


N v nyv d szer kibocs t s 2011 2012

Növényvédő szer kibocsátás 2011-2012

2012-ben várható növekedés 1-2%

e liter, tonna

CSEBER Kft. Taggyűlés


N v nyv d szer szakma

Növényvédő szer szakma

 • Az éves kibocsátás várhatóan1-2%-al nő 2011-hez képest

 • A generikus szerek kibocsátása nőtt

 • Bevezették a termékdíj fizetési kötelezettséget

 • Szolgáltatási díjat csökkentettük 10%-kal, mert a szekunder csomagolásokkal nem kellett foglalkoznunk

CSEBER Kft. Taggyűlés


Vet mag szakma

Vetőmag szakma

 • A kukorica, napraforgó, repce vetőmag kibocsátás közel 100%-át lefedjük

 • Vetőmag hasznosítási díj a bevétel 15 %-a

 • További kalászos vetőmag kibocsátó jelentkezett Cseber Kft.-hez

CSEBER Kft. Taggyűlés


Szennyezett hullad k kibocs t s 2011 2012

Szennyezett hulladék kibocsátás 2011-2012

CSEBER Kft. Taggyűlés


A 2012 vi feladatok sszefoglal sa

A 2012. évi feladatok összefoglalása

A 2010-ben kiadott mentességi engedélyünket a termékdíj törvény megszüntette, de az abban meghatározottak szerint:

 • teljesíteni kellett az összes kibocsátásból a 60 % hasznosítást. (égetésnél csak az energetikai hasznosítást számítják be)

 • be kellett jelentkeznünk a Főfelügyelőségen, mint közvetítő szervezet.

CSEBER Kft. Taggyűlés


Taggy l si sszefoglal

2012. évi szennyezett göngyöleg-visszagyűjtés várható eredménye anyagfajták szerint (t)visszagyűjtés = 1389 tonna (69%)

CSEBER Kft. Taggyűlés


Gy jt helyek aktivit sa 2012

Gyűjtőhelyek aktivitása 2012

 • Cseber Kft. szerződésben áll 130 gyűjtőponttal (ez 74 forgalmazó)

 • 48 forgalmazó 1.500 kg felett gyűjtött

 • 18 forgalmazó 1.500 kg alatti (kicsi)

 • 8 forgalmazó nem gyűjtött semmit idén

CSEBER Kft. Taggyűlés


Gy jt helyek aktivit sa 20121

Gyűjtőhelyek aktivitása 2012 (%)

%

Gyűjtőhely neve

CSEBER Kft. Taggyűlés


Gy jt helyek 2012

Gyűjtőhelyek 2012

 • Megújítottuk a gyűjtőhelyi szerződéseket

 • Bejelentési kötelezettséget írtunk elő a gyűjtőhelynek, ha mással akarna erre a tevékenységre szerződni.

 • Nagyobb hangsúlyt kérünk fektetni az átvett göngyölegek tisztaságára.

 • Erőteljesebb marketing tevékenységet kérünk a visszagyűjtés sikere érdekében.

CSEBER Kft. Taggyűlés


Term kd j 2013 nem v ltozik

Termékdíj 2013nem változik

CSEBER Kft. Taggyűlés


Ki a k telezett ki fizeti a term kd jat

Ki a kötelezett?Ki fizeti a termékdíjat?

 • A csomagolóeszköz (csomagolószer) hazaigyártója, első belföldi forgalomba hozója. (hazai gyártás, kiszerelés esetén a kanna, zsák, flakon stb. gyártója) és saját célú felhasználója

 • A behozott csomagolt készáru első hazai forgalomba hozója, vagy saját célú felhasználója.

 • A bérmunka vállaló, ha külföldről szerzi be a csomagolószert.

CSEBER Kft. Taggyűlés


Term kd j t rv ny 2012 vhr

Termékdíj törvény (2012) vhr.

 • Veszélyes csomagolási hulladékká váló csomagolások első belföldi forgalomba hozói, saját célú felhasználói a kibocsátott hulladékok után hulladékkezelési kötelezettséget kötelesek teljesíteni a közvetítői feladatokat ellátó non-profit szerveződésen (Cseber) keresztül szolgáltatási díj fejében

 • Az egyéb, nem veszélyes (nem érintkező) csomagolási hulladékok kezelésének közvetítői feladatait az OHÜ látja el.

 • A koordináló szerveződés köteles átvételi pontokat (gyűjtőpontokat) létesíteni, és az oda behozott hulladékokat köteles átvenni és kezelni.

CSEBER Kft. Taggyűlés


Fizet si k telezetts gek dupla terhel s

Fizetési kötelezettségek: dupla terhelés

 • Gyártó, vagy az importőr azaz az első belföldi forgalomba hozó, saját felhasználó negyedévente termékdíjat fizet a NAV-nak (zöld adó)

 • A gyártó, az első belföldi forgalomba hozó, saját felhasználó a kötelező hulladékkezelést szerződés alapján helyette elvégző Cseber Kft-nek szolgáltatási díjat fizet (negyedévente)

 • Bérmunka esetén a szolgáltatási díjat a bérmunkaadótól a bérmunkavállaló átvállalhatja.

CSEBER Kft. Taggyűlés


K rnyezetv delmi term kd j 2013 a term kd jas k telezetts gek sszefoglal sa

Környezetvédelmi termékdíj 2013a „termékdíjas kötelezettségek” összefoglalása

 • Bejelentkezési kötelezettség (2012-01-01 megtörtént)

 • Bejelentési kötelezettség pl. termékdíj átvállalásának bejelentése. (Újra megtenni 2013-01-15-ig)

 • Bevallás és befizetés negyedévet követő 20-ig

 • Termékdíj előleg bevallás (III. negyedéves bevallásban), fizetés 2012. december 20-ig

 • Számlán való feltüntetés

 • Nyilvántartás vezetés

CSEBER Kft. Taggyűlés


Mit kell rni a sz ml ra

Mit kell írni a számlára?

„A csomagolószer termékdíj kötelezettség az eladót terheli”

 • Amennyiben exportból kifolyólag termékdíj-visszaigénylés lehetősége áll fenn, ezt egyedileg szabályozzák (külön megbeszéljük)

CSEBER Kft. Taggyűlés


K rnyezetv delmi term kd j 2013

Környezetvédelmi termékdíj 2013

Az adótörvények között 2012. november végén megjelent salátatörvény számunkra legfontosabb változásai:

 • Az átvállalás lehetőségei kibővültek, újra kell szerződni és újra be kell jelenteni a NAV-nak (határidő: 2013-01-15)

 • A termékdíj ügyintézés NAV-on belül a vámigazgatóságról az adóigazgatósághoz kerül

 • A termékdíj mértéke nem változik

 • de

CSEBER Kft. Taggyűlés


T rt nelmi hullad k lej rt n v nyv d szerek pop anyagok sszegy jt se rtalmatlan t sa

„Történelmi hulladék”, lejárt növényvédő szerek (POP anyagok) összegyűjtése, ártalmatlanítása

 • A 2004. évi MÉM NAK felmérés szerint 300 tonna történelmi hulladék volt az országban.

 • 2005-2006. években 5 megyében az akkori KVM finanszíro-zásában 120 tonna összegyűjtése, ártalmatlanítása történt meg.

 • 2012: az NSZ és a Cseber lobby munkájának eredményeként újra téma lett és az OHÜ kapta meg e feladat koordinálását.

 • OHÜ javaslat: a maradék kb. 200 tonnát fizesse közösen OHÜ+Cseber

CSEBER Kft. Taggyűlés


T rt nelmi hullad k lej rt n v nyv d szerek pop anyagok sszegy jt se rtalmatlan t sa1

Történelmi hulladék, lejárt növényvédő szerek (POP anyagok) összegyűjtése, ártalmatlanítása

 • Álláspontunk:jelenleg mind a 104 partnerünk fizet termékdíjat (közvetlenül vagy közvetve) (kb.75,5 MFt jut a szennyezett csomagolószerekre) és szolgáltatási díjat is, ezért a történelmi hulladék megsemmisítésének finanszírozásában nem tudunk részt venni.

 • Amennyiben e dupla terhelést megszüntetik, azaz a termékdíj fizetést „kivezetik”, vállaljuk a történelmi hulladék megsemmisítésének költségeit.

CSEBER Kft. Taggyűlés


Hullad kt rv ny v ltoz sai 2013 janu r 1 t l

Hulladéktörvény változásai 2013. január 1-től

 • Veszélyes hulladékot csak hulladékégetőben szabad égetni.

 • A cementműben való égetés kérdésessé válhat.

 • Drágulnak az égetés költségei.

 • Emelni kell a szolgáltatási díjat 7-8%-al.

 • Az FVM 103/2003-as rendelete nincs összhangban az új hulladék törvénnyel, ennek harmonizálása fontos feladat.

CSEBER Kft. Taggyűlés


Hullad kt rv ny v ltoz sai

Hulladéktörvény változásai

 • Az FVM 103/2003 – értelmezhető úgy is, hogy a gyűjtőhelyen tárolt növényvédő szerrel szennyezett, megfelelően kezelt hulladék is veszélyes hulladéknak minősíthető. Már ez évben is volt aki belekötött ebbe, azaz kereste a gyűjtőhely veszélyes hulladék tárolására vonatkozó engedélyét.

 • 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról 2§ 42. pontja kimondja:

  Tárolás: a hulladék hasznosítást, ártalmatlanítást megelőző, hulladékkezelő létesítményben vagy tároló telepen történő ideiglenes elhelyezése, ide nem értve a hulladék elszállítást megelőző előzetes tárolást

 • Ezt kell tudatosítanunk a gyűjtőhelyeinkkel

CSEBER Kft. Taggyűlés


Taggy l si sszefoglal

2013. évi CSEBER szolgáltatási díjak

növényvédő szerek

CSEBER Kft. Taggyűlés


Taggy l si sszefoglal

2013. évi CSEBER szolgáltatási díjak

csávázott vetőmag zsákok

CSEBER Kft. Taggyűlés


K telezett s cseber kft k z tti kapcsolat

Kötelezett és Cseber Kft. közötti kapcsolat

 • Kötelezett negyedéves kibocsátási jelentést küld Cseber Kft-nek, (nem kell havi bontásban) megjelölve, hogy a termékdíjat befizette-e vagy nem.

 • Bérmunkagyártók negyedévente informatív jelentést küldenek Cseber Kft-nek a bérmunkában kiszerelt mennyiségekről, partnerek szerint.

 • Cseber Kft. változatlanul nem adhat bevallást, nem fizethet termékdíjat a kötelezett helyett.

 • Számlázás: változatlanul negyedévente

CSEBER Kft. Taggyűlés


Taggy l si sszefoglal

2013. március 26-án 10 éves

lesz a CSEBER!

CSEBER Kft. Taggyűlés


 • Login