ontologia
Download
Skip this Video
Download Presentation
ONTOLOGIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

ONTOLOGIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

ONTOLOGIA. Mitä oleva on? Mitä on olemassa? Miten se on olemassa? Todellisuuden yleisen luonteen tarkastelua. REALISMIN ONGELMA. 1. onko todellisuus ihmismielestä riippumaton, reaalinen maailma eli onko todellisuus kaikille sama vai

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ONTOLOGIA' - manjit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ontologia

ONTOLOGIA

Mitä oleva on? Mitä on olemassa?

Miten se on olemassa?

Todellisuuden yleisen luonteen tarkastelua

realismin ongelma
REALISMIN ONGELMA
 • 1. onko todellisuus ihmismielestä riippumaton, reaalinen maailma eli onko todellisuus kaikille sama vai
 • 2. onko todellisuus riippuvainen havaitsijasta eli onko jokaisella oma todellisuutensa
1 realistiset todellisuusk sitykset
todellisuus on objektiivisia ideoita

Platonin ideat

Hegelin absoluutti

todellisuus on materiaa

mekanistinen

emergentti

dialektinen

1.REALISTISET TODELLISUUSKÄSITYKSET
materialismin muotoja
MATERIALISMIN MUOTOJA
 • Mekanistinen materialismi
  • todellisuus koostuu aineesta ja tilasta
  • aine liikkuu tilassa mekanistisesti
  • mekaaniset lainalaisuudet säätelevät olevaista ehdottomilla syyn ja seurauksen suhteilla
jatkuu
jatkuu…
 • Emergentti materialismi
  • materian järjestyksen kohotessa syntyy laadullisesti uusia ominaisuuksia
  • esim. ihmisen tietoisuus
jatkuu1
jatkuu…
 • Dialektinen materialismi
  • kulttuurisilla ja yhteiskunnallisilla muutoksilla on materialistinen perusta
  • esim. taloudelliset tuotantorakenteet (Marx)
2 ei realistiset todellisuusk sitykset
2.EI-REALISTISET TODELLISUUSKÄSITYKSET
 • todellisuus riippuu sen havaitsevasta subjektista
 • Berkeley: oleminen on havaituksi tulemista
determinismi
Determinismi
 • jokaisella asialla on syy, josta se välttämättä seuraa (metafyysinen näkemys)
 • kaikki tapahtuu väistämättä
 • tapahtumia määräävät yleispätevät syyn ja seurauksen suhteet

Indeterminismi

 • sattumalla on luonnossa merkittävä sija
 • ihmisellä on tahdonvapaus
substanssi
SUBSTANSSI
 • metafysiikan peruskäsite
 • todellisuuden perusaines
 • muusta riippumaton
 • itsenäinen suhteessa muuhun olemassa olevaan
 • esim. materia (aine) tai henki (tietoisuus)
ren descartes 1596 1650
René Descartes (1596-1650)
 • ranskalainen aatelinen
 • kokeili sotilaan uraa
 • modernin filosofian isä
 • loi perustan nyky-aikaiselle tieteelle
 • Cogito, ergo sum
descartes n p ttely
DESCARTES´N PÄÄTTELY
 • Ruumis on materiaa.
 • Sielua ei voi havaita materiana.
 • Miten tietoisuuden voi olettaa olevan olemassa, jos sitä ei voi havaita?
 • Tietoisuuden voi havaita tietoisuudessa.
 • Voin ajatuksissani poistaa aineellisen maailman ,
p ttely jatkuu
PÄÄTTELY jatkuu
 • mutta en voi poistaa tietoisuuttani tietoisuudessani.
 • Tietoisuus on olemassa.Koska se ei ole aineellinen, sen täytyy olla itsenäinen substanssi.
 • Johtopäätös:
  • On olemassa kaksi substanssia, mieli ja ruumis
substanssien m r
SUBSTANSSIEN MÄÄRÄ
 • Monismi
  • oleva on ykseys
  • esim. materia tai ideat
 • Dualismi
  • kaksi toisistaan riippumatonta olevaa
  • esim. materia ja ideat
 • Pluralismi
  • useita olevan muotoja
  • esim. Empedokles: tuli, vesi, ilma ja maa
  • esim. Leibniz: monadit
mind body ongelma
MIND-BODY -ongelma
 • onko ihmisen substanssi
  • materiaa vai
  • sielu tai henki tai tietoisuus tai psyyke?
aristoteleen syyk site
ARISTOTELEEN SYYKÄSITE
 • miten potentiaalisesta (mahdollinen) tulee aktuaalinen (todellinen)
 • 4 syytä:
  • aineellinen (esim. patsaan savi)
  • vaikuttava (taiteilijan työ)
  • muodollinen (patsaan hahmo taiteilijan mielessä)
  • päämääräsyy (taideteos, esteettinen nautinto)
nykyajan syyk site
NYKYAJAN SYYKÄSITE
 • ?? ??

kausaaliset teleologiset selitykset selitykset

(mikä aiheuttaa?) (missä tarkoituksessa?)