Ontologia
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

ONTOLOGIA PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ONTOLOGIA. Mitä oleva on? Mitä on olemassa? Miten se on olemassa? Todellisuuden yleisen luonteen tarkastelua. REALISMIN ONGELMA. 1. onko todellisuus ihmismielestä riippumaton, reaalinen maailma eli onko todellisuus kaikille sama vai

Download Presentation

ONTOLOGIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ONTOLOGIA

Mitä oleva on? Mitä on olemassa?

Miten se on olemassa?

Todellisuuden yleisen luonteen tarkastelua


REALISMIN ONGELMA

 • 1. onko todellisuus ihmismielestä riippumaton, reaalinen maailma eli onko todellisuus kaikille sama vai

 • 2. onko todellisuus riippuvainen havaitsijasta eli onko jokaisella oma todellisuutensa


todellisuus on objektiivisia ideoita

Platonin ideat

Hegelin absoluutti

todellisuus on materiaa

mekanistinen

emergentti

dialektinen

1.REALISTISET TODELLISUUSKÄSITYKSET


MATERIALISMIN MUOTOJA

 • Mekanistinen materialismi

  • todellisuus koostuu aineesta ja tilasta

  • aine liikkuu tilassa mekanistisesti

  • mekaaniset lainalaisuudet säätelevät olevaista ehdottomilla syyn ja seurauksen suhteilla


jatkuu…

 • Emergentti materialismi

  • materian järjestyksen kohotessa syntyy laadullisesti uusia ominaisuuksia

  • esim. ihmisen tietoisuus


jatkuu…

 • Dialektinen materialismi

  • kulttuurisilla ja yhteiskunnallisilla muutoksilla on materialistinen perusta

  • esim. taloudelliset tuotantorakenteet (Marx)


2.EI-REALISTISET TODELLISUUSKÄSITYKSET

 • todellisuus riippuu sen havaitsevasta subjektista

 • Berkeley: oleminen on havaituksi tulemista


Determinismi

 • jokaisella asialla on syy, josta se välttämättä seuraa (metafyysinen näkemys)

 • kaikki tapahtuu väistämättä

 • tapahtumia määräävät yleispätevät syyn ja seurauksen suhteet

  Indeterminismi

 • sattumalla on luonnossa merkittävä sija

 • ihmisellä on tahdonvapaus


SUBSTANSSI

 • metafysiikan peruskäsite

 • todellisuuden perusaines

 • muusta riippumaton

 • itsenäinen suhteessa muuhun olemassa olevaan

 • esim. materia (aine) tai henki (tietoisuus)


René Descartes (1596-1650)

 • ranskalainen aatelinen

 • kokeili sotilaan uraa

 • modernin filosofian isä

 • loi perustan nyky-aikaiselle tieteelle

 • Cogito, ergo sum


DESCARTES´N PÄÄTTELY

 • Ruumis on materiaa.

 • Sielua ei voi havaita materiana.

 • Miten tietoisuuden voi olettaa olevan olemassa, jos sitä ei voi havaita?

 • Tietoisuuden voi havaita tietoisuudessa.

 • Voin ajatuksissani poistaa aineellisen maailman ,


PÄÄTTELY jatkuu

 • mutta en voi poistaa tietoisuuttani tietoisuudessani.

 • Tietoisuus on olemassa.Koska se ei ole aineellinen, sen täytyy olla itsenäinen substanssi.

 • Johtopäätös:

  • On olemassa kaksi substanssia, mieli ja ruumis


SUBSTANSSIEN MÄÄRÄ

 • Monismi

  • oleva on ykseys

  • esim. materia tai ideat

 • Dualismi

  • kaksi toisistaan riippumatonta olevaa

  • esim. materia ja ideat

 • Pluralismi

  • useita olevan muotoja

  • esim. Empedokles: tuli, vesi, ilma ja maa

  • esim. Leibniz: monadit


MIND-BODY -ongelma

 • onko ihmisen substanssi

  • materiaa vai

  • sielu tai henki tai tietoisuus tai psyyke?


ARISTOTELEEN SYYKÄSITE

 • miten potentiaalisesta (mahdollinen) tulee aktuaalinen (todellinen)

 • 4 syytä:

  • aineellinen (esim. patsaan savi)

  • vaikuttava (taiteilijan työ)

  • muodollinen (patsaan hahmo taiteilijan mielessä)

  • päämääräsyy (taideteos, esteettinen nautinto)


NYKYAJAN SYYKÄSITE

 • ????

  kausaaliset teleologiset selityksetselitykset

  (mikä aiheuttaa?) (missä tarkoituksessa?)


 • Login