simpel line r regression
Download
Skip this Video
Download Presentation
Simpel Lineær Regression

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Simpel Lineær Regression - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Simpel Lineær Regression. Opsplitning af variationen Determinations koefficient Variansanalyse – F -test Model-kontrol. Opbygning af statistisk model. Specificer model Ligninger og antagelser. Estimer parametre. Nej. Modelkontrol Er modellen passende. Ja. Anvend modellen. +.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Simpel Lineær Regression' - manelin-inara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
simpel line r regression

Simpel Lineær Regression

Opsplitning af variationen

Determinations koefficient

Variansanalyse – F-test

Model-kontrol

opbygning af statistisk model
Opbygning af statistisk model

Specificer model

Ligninger og antagelser

Estimer parametre

Nej

Modelkontrol

Er modellen passende

Ja

Anvend modellen

simpel line r regression repetition

+

Stokastisk komponent

Systematisk komponent

Simpel Lineær Regression - repetition

Spørgsmål: ”Afhænger ylineært af x ?”.

Model:

estimation repetition
Estimation - repetition
 • Vha. Mindste Kvadraters Metode finder vi regressionslinien

hvor

Residual:

forklaret og uforklaret afvigelse
Forklaret og uforklaret afvigelse
 • Yi’s afvigelse fra kan opdeles i to.

Y

.

Forklaret afvigelse

Totale afvigelse

Forklaret afvigelse

X

total og forklaret variation illustration

Y

Y

X

X

Total og forklaret variation - illustration

Den totale variation

ses når vi “kigger langs” x-aksen

Den uforklarede variation ses når vi “kigger langs” regressionslinien

den totale variation
Den totale variation
 • Den totale variation for data er
 • ”Variationen i data omkring datas middelværdi”
 • SST = Sum of Squares Total
opslitning af den totale variation
Opslitning af den totale variation
 • Den totale variation kan opslittes:
 • er den uforklarede variation.
 • er den forklarede variation.
 • SSR = Sum of Squares Regression
total og forklaret variation
Total og forklaret variation
 • Opslitning a variationen
determinations koeffcienten
Determinations koeffcienten
 • Determinations Koeffcienten: Andelen af den totale variation, der er forklaret.
 • Pr definition: 0 ≤ r2 ≤ 1.
 • Jo tættere r2 er på 1, jo mere af variationen i data er forklaret af modellen.
 • r2 >0.8 er godt! … r2 meget tæt på 1 er dog mistænkeligt.
eksempler p r 2
Eksempler på r2

Y

Y

Y

X

X

X

SST

SST

SST

S

S

E

r2 = 0

SSE

SSE

SSR

r2 = 0.90

r2 = 0.50

SSR

r 2 og korrelationskoefficienten r
r2 og Korrelationskoefficienten r
 • Den estimerede korrelationskoefficienten
 • Vis at r2 = r2…. :-s
 • Ingredienser:
variansanalyse tabel
Variansanalyse-tabel
 • Hypoteser:
  • H0: β=0 ”Lineær regression er ikke besværet værd.”
  • H1: β≠0
 • Under H0 gælder SSE/s2og SSR/s2er uafhængige og

Antal observationer minus totale antal parametre.

Antal parametre involveret i testen.

variansanalyse fortsat
Variansanalyse - fortsat
 • Af forrige slide følger:
 • Store værdier af F er kritiske for H0.
 • Med signifikansniveau α afviser vi H0, hvis
spss output
SPSS output

F-teststørresle

Sums of Squares

Frihedsgrader

Mean Sums of Squares

modelkontrol
Modelkontrol
 • For at kunne stole på test og estimater skal vi sikre os, at modellens antagelser er overholdt!
 • Er der en lineær sammenhæng mellem X og Y ?
 • Er fejlleddene ε1,…, ε1 uafhænige?
 • Følger fejlleddene ε1,…, ε1 alle N(0,s2)?
residualanalyse
Residualanalyse

Bemærk at residualet

er et estimat for εi.

Dvs. ei’erne groft sagt skal opføre sig som uafhængige N(0,s2) variable!

Grafisk kontrol: Plot ei’erne mod xi eller .

residualplot
Residualplot

Residualer

Residualer

٪

0

0

Homoskedastisk: Residualerne ser ud til at variere ufahængigt af hinanden og x.

Heteroskedastisk: Variansen for residualerne ændrer sig når x ændrer sig.

٪

Residualer

Residualer

٪

0

0

Tid

Residualerne udviser lineær trend med tiden (ellern anden variabel vi ikke har brugt). Dette indikerer at tid skulle inkluderes i modellen.

Det buede mønster indikerer en underlæggende ikke-lineær sammenhæng.

tv statistik k kken
TV-Statistik-Køkken
 • Jeg har snydt og lavet mit eget data…
 • Det ligner reklame/salg data, men med flere observationer (n=30).
residualer i spss
Residualer i SPSS
 • I ’Linear Regression’ vinduet vælges ’Save…’
 • I ’Save’ vinduet vælges ’Unstandardized’ både under
  • ’Reresiduals’ (ei’erne) og
  • ’Predicted Values’ ( ’erne) .
slide22
Efter endt regression skaber SPSS to nye søjler i ’Data Editor’, der indeholder
  • residualer (’RES_1’)
  • prædiktioner (’PRE_1’) .
 • Derefter kan man fx lave scatter plots.
slide23
Scatter plot af
  • residualer (ei’erne) mod ’højde’ (xi’erne) (øverst)
  • residualer (ei’erne) mod prædiktionerne (^yi’erne) (nederst).
 • Ser jo ganske usystematisk ud!
grafiske check for normalfordeling
Grafiske check for Normalfordeling

For at tjekke holdbarheden af antagelsen om normalfordelte fejlled: ( εi~N(0,σ2) )

 • Lav et histogram over residualerne og se efter om det normalfordelt ud.
 • Lave et normalfordelingsplot (Q-Q plot).
 • Lav et formelt χ2-test for ”goodness of fit” til en normalfordeling for residualerne
histogram af residualer
Histogram af residualer

Det ser jo ca normalfordelt ud…

normalfordelingsplot q q plot
Normalfordelingsplot (Q-Q plot)
 • For hvert residual ei udregner vi

hvor lier antallet af residualer der er mindre end ei,

og mi er antallet af residualer med samme værdi som ei.

 • For hvert qi finder vi zi , så P(Z≤ zi )= qi , hvor Z~N(0,1).
 • Hvis ei’erne er normalfordelte vil et plot af (ei, zi) ligge på en ret linie.
normalfordelingsplot q q plot1
Normalfordelingsplot (Q-Q plot)
 • Nemmere med en tegning…
slide28
Vælg ’Analyze → Descriptive Statistics → Q-Q plots’
 • Ser helt fint ud – snor sig ikke alt for systematisk omkring linjen.
pr diktion i slr modellen
Prædiktion i SLR-modellen
 • Punktprædiktion:
  • Hvilken værdi vil yforventeligt antage, hvis x antager en bestemt værdi, fx x=10 ?
  • Svar:
 • Dvs. vi prædikterer som bedste bud på punktets værdi.
 • Bedst ikke at prædiktere for x–værdier for langt fra, hvor vi har data

Ganske simpelt ved at indsætte x i den estimerede regressions linje!

pr diktionsinterval for observationen
Prædiktionsinterval for observationen

Et (1-α)100% prædiktions interval for Y|X=x er

Hvor s=√MSE.

Et (1-α)100% konfidens interval for E(Y|X=x) er

pr diktionsb nd
Prædiktionsbånd

Prædiktionsbånd for E[Y|X]

Y

Regressions-

linie

Prædiktionsbånd for Y|X

X

Prædiktionsbåndene fremkommer ved at betragte konfidensintervallets endepunkter som funktion af x.

slr og line r algebra
SLR og lineær algebra
 • Den simple lineære regressions model siger:
 • Hvor e1,...,ener uafhængige og enfordelte e2~N(0,s2) .
 • Det kan vi skrive som to søjle-vektore!
slr og line r algebra1
SLR og lineær algebra
 • Sådan!
 • Den sidste vektor kan vi skrive som en sum af vektore…
slr og line r algebra2
SLR og lineær algebra
 • Modellen kan skrives vha. matrixer og vektore:
 • Hvor
 • Matricen X kaldes Design-matricen.
slr og line r algebra3
SLR og lineær algebra
 • Regneregel fra lineære algebra:
 • Estimatet for er:
ad