GRAĐA ZEMLJE
Download
1 / 49

GRAĐA ZEMLJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 316 Views
 • Uploaded on

GRAĐA ZEMLJE. Autor: Sanja Kranjčec Bužić, dipl. ing.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GRAĐA ZEMLJE' - mandy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

GRAĐA ZEMLJE

Autor: Sanja Kranjčec Bužić, dipl. ing.


Po udaljenosti od Sunca ona je treći i najveći terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,Zemlja je udaljena od Sunca 150 milijuna kilometara,Ima jedan prirodni satelit, MjesecStarostsvemiraprocjenjuje se na 14 milijardigodina,StarostZemljeprocjenjuje se na 4,5 milijardegodina [4 600 000 000 g.].


1. rast do sadašnje mase, terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

2. taljenje i kemijska diferencijacija,

3. promjene u rotaciji,

4. stvaranje kore i površinskih struktura, te

5. nastanak oceana i atmosfere.

1. Postanak Zemlje

Proučavanjem Zemlje bave se geolozi


Asteroid terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,ni pojas - izvor glavnine meteorita koji padaju na Zemlju

Kameni meteoriti -podskupina– hondriti

- 95 % od svih koji padnu na Zemlju

- uglavnom su sastavljeni od O, Fe, Si, Mg

 • Željezni meteoriti - 5% koji padnu

 • - uglavnom od željeza i nikla

 • sastava sličnog kao i stijene u Zemljinoj kori


Udarni krateri
Udarni terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,krateri


- geološke strukture (većinom) kružnih oblika terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

- na površini planeta, njihovih mjeseca ili nekog drugog nebeskog tijela

- udarom velikog meteoroida, asteroida ili kometa

- ovisno o veličini meteorita:

- meteoriti manjih dimenzija - udarne udubine

- veći meteoriti - udarne kratere

-divovskih dimenzija - astrobleme (grčki - "zvjezdane rane")


Zemlja izvor i potrošač energije terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

Prolaskom sunčeve energije kroz atmosferu

Reflektirane zrake + raspršene + apsorbirane (donji dio atm.) = 40%

Zrake dopiru do površine (ako nema oblaka) = 60%


atmosfera

sunčeve zrake

Zemlja

ekvator


 • Zemljina rotacija terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

 • ilivrtnja – okret Zemlje oko svoje osiod zapada prema istoku

 • - rotacija – uzrokuje oblik Zemlje kao spljoštenog elipsoida, ali zbog nepravilne (undulirane) površine nazivamo Zemlju geodiom

 • Njezine posljedice:

 • prividno dnevno gibanje neba

 • zvjezdani ili siderički dan–okret Zemlje u odnosu na nebeski svod

 • rotacija traje oko 23 sata i 56 min

 • sunčani ili sinodički dan - okret Zemlje u odnosu na Sunce

 • traje točno 24 sata

 • prividno godišnje gibanje neba

 • promatraču koji se giba zajedno s Zemljom izgleda kao da Sunce putuje kroz zviježđa zodijaka

 • - koliko je poznato, sva nebeska tijela u svemiru (zvijezde, planeti i prirodni sateliti) se okreću oko svoje osi


 • Zemljin magnetizam terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

 • - Zemlja – veliki magnet

 • magnetsko polje smanjuje utjecaj Sunčevog zračenja

 • -Paleomagnetizam- disciplinaodređivanje magnetskih polova u stijenama različite starosti širom svijeta pa se razvila zasebna nazvana

- magnetski polovi zamjenjuju mjesta

- normalne polarnosti (koja je prisutna u naše doba) magnetske silnice izlaze u blizini južnog geografskog pola i vraćaju se u Zemlju u blizini sjevernog

geografskog pola

- reversne polarnosti magnetske silnice izlaze u blizini sjevernog geografskog pola i vraćaju se u Zemlju u blizini južnog geografskog pola.


 • Polarna svijetlost terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

 • - velikom eksplozijom na Suncu bivaju izbačeni elektroni

 • (tzv. “sunčev vjetar”) po cijelom Sunčevom sustavu

 • - većina elektrona se odbije od mag. polja

 • - manja kolčina dođe do atmosfere i sudara se s atomima u visokim slojevima Zemljine atmosfere, pobuđijući ih - zrače svjetlost

 • - različitih oblika i boja: crvena, bijela, žuta, plava ili ljubičasta

 • Aurora borealis većinom vidljiva samo iz krajnjih sjev. dijelova Europe, Kanade i Aljaske

 • Aurora borealis ili sjeverno svitanje - Galileo Galilei

 • - Aurora australis - južno polarno svjetlo


Sastav Zemlje terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

Željezo 34,6%

Kisik 29,5%

Silicij 15,2%

Magnezij 12,7%

Nikal 2,4%

Sumpor 1,9%

Titanij 0,05%


2. Struktura planeta Zemlje terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,


Zemlja je u cjelini terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,slojevito (lupinasto) građena

razlika u gustoći raste prema dubini

(od 2,7 kg/m3 do oko 11 kg/m3)

prema dubini raste i temperatura

(računa se da je u središtu i do 5 000 °C)

prema dubini postoji više ploha diskontinuiteta, na kojima se mijenja brzina potresnih valova


Beno Gutenberg terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu, (SAD, 1914.) - na dubini od 2900 km

-Weichert-Gutenbergov diskontinuitet dijeli plašt od jezgre

Inge Lehman (Danska, 1936.) – između 5120 i 4980 km

- Lehman diskontinuitet dijelivanjsku jezgru od unutrašnje jezgre

 • AndrijaMohorovičić -geofizičar, 1909. naosnovipotresa uPokupljuznanstvenodokazujediskontinuitetnagraniciZemljinekoreiplašta

 • Mohorovičićevdiskontinuitet ili Moho sloj

 • ispodkontinenatanadubiniod 30-50 km, a ispodoceanaod 10-12 km


 • Jezgra terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

 • Unutrašnju (krutu) jezgru

 • -uglavnom od Fe

 • - gornja granica dubina od 5080 km

 • - gustoće oko 11 kg/m3

 • - temperatura je blizu 5000°C

 • Vanjsku (rastaljenu)jezgru

 • - smatra se metalnom tekućom masom Fe i Ni, te elemenata manje atomske mase npr. kisika, sumpora....

 • granice su na dubini od 5080 km do 2900 km

 • Unutrašnja i vanjska jezgračesto s nazivaju i barisfera.


Plašt terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

 • srednji plašt tzv. Astenosfera

 • - smatra se prijelaznom zonom od 1000 km do dubine oko 400 km

 • leži neposredno ispod litosfere

 • relativno niske gustoće

 • - čvrsta litosfera pluta na sporo gibajućoj astenosferi

 • - konvekcijska strujanja u astenosferi uzrokuju pomicanje dijelova litosfere

 • gornji plašt

 • - između astenosfere i kore

 • - zajedno s korom čini stjenovitu cjelinu tzv.litosferu ilitektosferu

donji plašt tzv. Mezosfera

- od 2900 km do 1000 km

- spojevi bogatih Fe i Mg

- vrlovruć - temperature oko 2200° C do 1200° C


Zemljina kora
Zemljina terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,kora

Kontinentalnu koru

- čini 34,5% površine

- izgrađuje konsolidirane dijelove površine Zemlje

relativno male debljine (u prosjeku dubine 5 do 35 km)

- sastavljena je od silikatnih stijena

- granitna kora- po glavnoj stijeni granitu

ili sial- poglavnim elementima Sii Al

Oceansku koru

- čini 59,5% površine

- izgrađuje čvrstu podlogu oceana

- debljine od 10 do 12 km ispod oceana

- srednje dubine 3800 m

- bazaltna kora- sastoji se uglavnom od bazalta

ili sima- po glavnim elementima Sii Mg


Zemlju okružuju terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

atmosfera i hidrosfera


Zemljina atmosfera terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

- omotač od smjese plinova oko

kamene kore Zemlje

- osigurava kisik, štiti nas od ultravioletnog zračenja sa Sunca i djeluje kao izolator pri čemu sprečava ekstremne razlike u temp. između dana i noći

jedinstvena u sunčevom sustavu, ali dijeli mnoga svojstva atmosfera drugih planeta

Sastav

- više slojeva

- sadrži oko 78% dušika, 21% kisika, 1% argona, nešto vodene pare, ugljikovog dioksida i drugih plinova

- postotak dušika i kisika se mijenja s nadmorskom visinom


Slojevi atmosfere: terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

Troposfera - najdonji i najgušći dio atmosfere u kojem se događaju sve vremenske pojave

temperatura opada s visinom

sadrži velike količine vodene pare

Stratosfera- sadrži ozon - štiti od štetnog zračenja iz svemira

temp. je u nižim slojevima stratosfere stalna, a u višim slojevima raste

Mezosfera - na visini od 400-650 km

nagli pad temperature

Ionosfera(termosfera) - sadrži ione (električki nabijene čestice)

pod utjecajem sunčevog vjetra stvara se polarna svjetlost

Egzosfera - prijelazno područje prema vakuumu

sloj s vrlo razrijeđenim plinom


Hidrosfera terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

- vodeni omotač Zemlje

- sva voda bez obzira na agregatno stanje

- jedini planet u Sunčevom sustavu na čijoj površini ima tekuće vode

- voda pokriva 71% Zemljine površine

- najveći dio - mora i oceani (97,5 %),

- slatka voda (2,5 %)

- od ukupne količine vode 78 % je u obliku leda


Biosfera
Biosfera terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

- sav život na Zemlji

- ljudi, životinje i biljke na zemlji, u moru i u zraku

- mikroorganizmi - najjednostavniji oblik života


3.Stijenski ciklus terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

- pokazuje međusobnu vezu Zemljine unutrašnjosti i površinskih procesa i međusobnu povezanost tri skupine stijena


4 terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,.Tektogeneza Zemljine litosfere

Svaka znanstvena disciplina ima teorije koje su od

velike važnosti za nju – u geologiji je toteorija tektonike ploča

– kombinacija je dvije starije ideje:

AContinental drift - plutanje kontinenataBSea-floor spreading - širenje oceanskog dna

geološki dokazi:

1. Podudaranje obalnih linija kontinenata2. Glacijacija 3. Paleomagnetizam4. Nalazišta fosila


1. Podudaranje obalnih linija kontinenata terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

Alfred Wegener (1880 - 1930) - meteorolog i astronom - začetnik teorije plutanja kontinenata pod utjecajem centrifugalne sile i privlačne sile Sunca i Mjeseca


2. terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,Glacijacija- rasprostranjenost glacijalnih područja u gornjem Paleozoiku;- strelice pokazuju smjer kretanja leda

3. Paleomagnetizam

- M. Matuyama je 1929. ustanovio u bazaltima različit raspored magnetizma


Harry Hess terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,(1906 - 1969) – oceanske hrptove smatra mjestom prirasta oceanske kore

 • Širenje oceanskog dna

 • dokaz = starost oceanskog dna i

 • magnetske anomalije

 • - sačuvane u stijenama oceanskog dna

 • - većina raspoređena u trake ili linije - leže paralelno s riftnom dolinom srednjooceanskih hrptova

 • - izmjena normalnog i inverznog magnetizma u odnosu na današnji magnetizam Zemlje


Litosfera = 8 većih + nekoliko “manjih”ploča terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,- neke litosferne ploče obuhvaćaju kontinent i pridruženi dio oceana (npr. Afrička ploča)- neke samo ocean (npr. Pacifička ploča)


 • 1.Divergentna granica terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,(akrecijska ili zona prirasta)

 • A) oceanski hrptovi - granica gdje se ploče razdvajaju (divergiraju)

 • nastaje nova oceanska kora (širenje oceanskog dna)

 • pr. - Srednjoatlantski hrbat


 • B) pukotine i riftne doline – terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

 • - rani stadij - razdvajanje kontinenta - pr. Velika riftna dolina u istočnoj Africi

 • odvajanje istočne Afrike od ostatka kontinenta;

 • uznapredovao stadij – stvaranje mora – pr.

 • Crveno more i Adenski zaljev


 • 2. Konvergentna granica terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,(konzumacijska ili zona razgradnje)

 • kolizija - dvije ploče se sudaraju - jedna od njih se podvlači ispod druge tzv. subdukcija

 • popratne pojave – deformacije, vulkanizam, postanak planina, metamorfizam, aktivni potresi, važna mineralna ležišta

 • 3 tipa konvergentnih granica:

  • 2a) oceanska kora - oceanska kora

 • vulkanski otočni luk - Pacifički ocean (otočje Aleuti, Japan, Filipini)

  • 2b) oceanska kora - kontinentalna kora

 • - oceanska (gušća) kora subducira pod kontinentalnu

 • npr. Nazca ploča podvlači se pod južnu Ameriku = Ande - vulkanski luk

 • jarak Čile – mjesto subdukcije


  • 2c) kontinentalna kora - kontinentalna kora terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

  • - dva kontinenta se primiču bliže do sudara - planinski lanac

  • npr. Himalaja = kolizija Indije i Azije,

  • prije oko 30 mil.god.


  • 3. Transformna granica terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,(horizontalno smicanje)

  • transformni rasjedi -duž pukotina na oceanskom dnu ploče klize jedna mimo druge

  • duž granica litosfera se ne stvara, pomicanje uzrokuje intenzivno trošenje stijena

  • brojne plitke potrese

  • pr. San Andreas (Kalifornija) - odvaja Pacifičku ploču od Sjevernoameričke


  ENDODINAMIKA terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

  MAGMATIZAM POTRESI

  Magmatizam

  glavne magmatske površinske manifestacije:

  vulkani, izljevi, gejziri i topla vrela


  - izvor je terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,magma formirana u Zemljinoj unutrašnjosti

  - izlaskom na površinu – lava

  - koncentrirane erupcije koje izbijaju na površinu kroz –dimnjake

  - Krater– ljevkasto udubljenje na vrhu brežuljka

  - materijal može biti plinovit, tekuć ili čvrst

  - pojavljuju se u mnogim oblicima i veličini - nekoliko kategorija

  - za neke vulkane je karakteristična kaldera (strme strane; promjera i 100 km)

  - STRATOVULKAN – stožastog oblika

  nastaoerupcijomviskoznelave, pepelaifragmenatastijena koji

  se talože u oblikuslojeva

  -veliki – rast u visinu do nekoliko tisuća m

  npr. Mt. Kilimanjaro, Mt.St. Helens, Mt. Fuji

  Vulkani


  Mt. Fuji, Japan terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

  Mt. Kilimanjaro, Afrika

  Mount St. Helens, SAD


  - na tip vulkanske aktivnosti posebno utječu plinovi terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

  - 90% svih plinova čini vodena para

  - ako je u magmi ima u velikoj količini - vulkan je eksplozivnog tipa

  - ako je magma gusta, hladi se i nastaje čep u krateru, pritisak raste = eksplozija

  Mt. Pinatubo, Filipini, 1991.g.


  ŠTITASTI VULKANI terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

  - uz lavu izbacuju i dim i pepeo

  - iznad vrućih točaka

  - npr. Vulkani Havajskog otočja

  – danas jedini aktivni vulkan Kilauea i Loihi Seamount

  - Pacifička ploča - kretala preko vruće točke koja je mirovala


  • CINDER (pepeo, šljaka) VULKANI terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

  • mali i niski

  • građen od piroklastita, vulkanske šljake i troske

  • (napola rastaljenih i nerastaljenih stijena)


  Pozuolija, Italija terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

  • popratne pojave vulkanske djelatnosti su FUMAROLE- na kojima izbijaju samo plinovi i pare

  • Solfatara = fumarola koja izbacuje H2S, koji na zraku oksidira u S

  Mofete – izbija CO2

  TERMALNI I MINERALNI IZVORI

  GEJZIRI


  Rasprostranjenost vulkana u svijetu terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

  preuzeto iz: Wicander, R & Monroe, J.S. (1999): Essentials of Geology


  Potresi terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,


  - terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,brzo izmjenljive vibracije litosfere uzrokovane valovmakoji prenose energiju u svim smjerovima iz podzemnog žarišta (fokusa ili hipocentra)

  - snaga potresnog udara ovisit će o karakteristikama stijena, ...

  - epicentar- mjesto na površini neposredno iznad žarišta

  - žarišta dijelimo: plitkado dubine 70 km,srednje dubokaod 70 do 300 km,duboka od 300 do 700 km


  Potrese dijelimo po postanku ili uzroku: terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,

  Tektonski - tektonikom ploča - granice ploča!

  (najviše u SAD-u, Japanu, Indoneziji, južnoj Americi)

  Vulkanski - vulkanskom aktivnošću

  (npr. eksplozivna erupcija Mt.St. Helens izazvala potres M=5.1)

  Urušni (kolapsni)- urušavanje kaverni; lokalni, plitki, male energije

  Umjetni - izazvani klasičnim eksplozivom (vrlo slabi) ili nuklearnim eksplozijama (snažni)

  - Seizmologija- grana geofizike koja proučava potrese

  - Seizmograf - uređaj za bilježenje i mjerenje jačine potresa

  - MSC (Mercalli-Cancani-Sieberg) ljestvica–

  12 stupnjeva intenziteta potresa


  ad