Edu3109 pengurusan pendidikan
Download
1 / 8

EDU3109 PENGURUSAN PENDIDIKAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

EDU3109 PENGURUSAN PENDIDIKAN. Disediakan oleh : Nor Farahana b inti M.Ariffin Mohd Akhirudeen bin Yahaya. PENGENALAN. Pendidikan adalah asas dalam pembinaan modal insan bagi sesebuah negara .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EDU3109 PENGURUSAN PENDIDIKAN' - mandel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Edu3109 pengurusan pendidikan

EDU3109PENGURUSAN PENDIDIKAN

Disediakanoleh:

Nor FarahanabintiM.Ariffin

MohdAkhirudeen bin Yahaya


Pengenalan
PENGENALAN

 • Pendidikanadalahasasdalampembinaan modal insanbagisesebuahnegara.

 • Kecemerlangannegarasangatbergantungkepadapendidikanya yang mampumelahirkan pemikir2 y akanmengeluarkan idea untukmengubahcorakhidupmanusia.

 • Pendidikan formal bermuladisekolah.


Aspek pendidikan
ASPEK PENDIDIKAN

 • KEPIMPINAN

 • Kepimpinandalamorganisasimenentukanbentukperubahanygmenjadipenentukejayaansesuatuperubahan.

 • Pengurusanterpimpinmemainkanperananutamadalammembentuksekolah yang berkualiti.


 • Ciri-ciriKepimpinanTerpimpin:

  • Pemimpinterpimpin

  • Visiygjelasdalampengurusanperubahan

  • Menubuhkan AJK pelaksana yang berkualiti

  • Menumpukanperhatiankhususpadasetiapperubahan yang dibuat

  • Mengutamakanelemenkemanusiaan


Aspek pendidikan1
ASPEK PENDIDIKAN

 • PENGURUSAN BILIK DARJAH KONDUSIF

 • Suasanabilikdarjahhendaklahdiubahsuaidengankehendakpembelajaranmasakini.

 • Elemenpentingdalamperubahanpengurusanbilikdarjah.

  • Pendekatanberpusatkanmurid

  • Kemudahan P&P


Aspek pendidikan2
ASPEK PENDIDIKAN

 • LANDSKAP MAKLUMAT

 • Perkembangandlm TMK menuntutsekolahuntukmengemaskinisistemmaklumatdankomunikasisupayawargasekolahmemperolehmaklumatdan data terkini.

 • Muridmemerlukanmaklumatterkiniuntukmenambahpengetahuanpadaperingkat global.


 • Perkara yang perludalammemastikanlanskapmaklumat yang sempurna

  • Pusatsumber

   • buku, majalah, aksesmaklumat.

   • Sumberdalambentuk e-buku, e-perpustakaan, e-jurnal.

  • Peranan guru

   • Menguasaikemahiran TMK

   • Guru matapelajaran/pusatsumber


Sekian

SEKIAN

TERIMA KASIH


ad