Trender inom patientinformation
Download
1 / 14

Trender inom patientinformation - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Trender inom patientinformation. Anne Ragnarson, sjuksköterska Christina Sandström, sjuksköterska Bibliotekens patientinformation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vårdbibliotekskonferens 2004 2-3 juni Utsikt från väster. Patientens rätt till information Begrepp

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Trender inom patientinformation' - mandek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Trender inom patientinformation
Trender inom patientinformation

Anne Ragnarson, sjuksköterska

Christina Sandström, sjuksköterska

Bibliotekens patientinformation

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vårdbibliotekskonferens 2004 2-3 juni Utsikt från väster


Patientens rätt till information

Begrepp

Trender inom patientinformation

Framtiden - Diskussion

Christina Sandström, Anne Ragnarson 2004-06-03


Patientens r tt till information
Patientens rätt till information

Syftet med att informera är att patientens självbestämmande skall kunna upprätthållas.

”…skall se till att patienten ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns.

LYHS 2§

”Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och de metoder för undersökning, vård och behandling som finns…”

HSL (1982:763) 2b§ (Författningshandbok 2004 sid.121)

”…att patienten och dennes närstående informeras och görs delaktiga…”

(SOSFS 1996:24) 2§ (Författningshandbok 2004 sid.143)

”…uppgift om den information som lämnats…”

Patientjournallagen (1985:562) 3§:5 (Författningshandbok 2004 sid. 186)

”…information till patienten och i förekommande fall närstående om de åtgärder som föreslås och planeras…”

(SOSFS 1993:17) (Författningshandbok 2004 sid.179)

Christina Sandström, Anne Ragnarson 2004-06-03


Figure 2. Different models of the consumer–professional relationship: a) paternalistic b) educational c) Internet-age d) consumer-as-partner.Journal of Medical Internet Research 2001;3(2):e19.

Christina Sandström, Anne Ragnarson 2004-06-03


Begrepp
Begrepp

Patientinformation

”…begreppet patientinformation till sådan information som lämnas av sjukvårdspersonal i den individanpassade vårdsituationen…”

Garpenby CMT Rapport 2000:3 sid 3

Hälsoinformation

(eng. consumer health information)

”sådan information som underlättar för individen att förstå sin hälsa och att fatta hälsorelaterade beslut för egen räkning eller för sin familj”

Patrick och Koss 1995

enligt MESH

Health Education Hälsoupplysning

Hälsoinformation

Patient Education Patientinformation Patientutbildning

”The teaching or training of patients concerning their own health needs.”

Christina Sandström, Anne Ragnarson 2004-06-03


H lsoinformation
Hälsoinformation

Personlig hälsa inklusive egenvård

Medicinsk behandling

Påverkan av livsstil

(Deering och Harris 1996)

Christina Sandström, Anne Ragnarson 2004-06-03


Vad visar befolknings och patientenk ter om information om sjukdom och behandling
Vad visar befolknings- och patientenkäter om ”Information om sjukdom och behandling” ?

 • The European Patient of the Future/The Picker Institute Europé

  http://www.picker.se/Publikationer/Malm%F6%20den%2021%20april.pdf

 • Vårdbarometern april 2002-mars 2003

  …man är minst nöjd med den information man fått om sin sjukdom och sina problem på akutmottagning och vårdcentral… varken nöjd/missnöjd och missnöjd 24-32%

 • Iakttagelser SoS tillsyn 2000-2002

  …skriftlig information som komplement saknas…

  …Patientversionen av Socialstyrelsens riktlinjer för strokesjukvård delas inte ut…

 • Pyramidenkäten 2004 DSBUS

  …Oro: de föräldrar som ”i hög grad” eller ”i viss mån kände oro för barnets sjukdom och dess följder bedömde bl.a. Information-sjukdom, Delaktighet signifikant lägre än föräldrar som kände mindre eller ingen oro…

 • Garpenby CMT rapport 2000:3

  … stor skillnad i användning av och förtroende för olika informationskällor mellan gruppen ”personer med kronisk sjukdom” och befolkningen generellt…

Christina Sandström, Anne Ragnarson 2004-06-03


N tverket
Nätverket

 • Olika uppdrag och syfte

 • Varierande organisationsform

 • Skiftande bemanning

Christina Sandström, Anne Ragnarson 2004-06-03


Trender inom patientinformationen
Trender inom patientinformationen

 • Patientutbildningscentrum

 • Skapande av patientinformationsmaterial

 • Patientinformationsnedläggning?

 • Framtiden - Diskussion

Christina Sandström, Anne Ragnarson 2004-06-03


Patientutbildningscentrum
Patientutbildningscentrum

 • Informationsdel

  bibliotekssamarbete

 • Patientutbildning enskilt eller i grupp

 • Informationsmaterial

  göra informations- och utbildningsmaterial kring olika diagnoser tillgängligt

Christina Sandström, Anne Ragnarson 2004-06-03


 • Patient and Family Learning Center Boston http://www.bidmc.harvard.edu/display.asp?leaf_id=2826

 • Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Oslo

  http://www.aker.uio.no/LMS/

 • Patientutbildningscentrum Helsingborg http://www.helsingborgslasarett.se/4.1aae94ff740534be07fff1294.html

 • Patientforum UMAS Malmö http://www.skane.se/templates_gear/s_page.asp?id=55469

Christina Sandström, Anne Ragnarson 2004-06-03


Skapande av informationsmaterial syftet kvalitetskriterier evidensbaserat
Skapande av informationsmaterialSyftet – Kvalitetskriterier – Evidensbaserat

 • Vårdgivare/Internet/Intranät

  Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus ttp://192.91.221.51/vard/utbud/barn/index.htm

  Karolinska Universitetssjukhuset http://www2.ks.se/go.wiz?doc=vard&sid=

 • Vårdgivare/tryckt material

 • Landsting, Apoteket, Staten…

  Infomedica, Socialstyrelsens patientinformation, PION, SMIL….

 • Patientföreningar

 • Kommersiella producenter

  Läkemedelsföretag?, Apoteket?, Läromedelsföretag?, mm. ?????

Christina Sandström, Anne Ragnarson 2004-06-03


Patientinformationsnedl ggning
Patientinformationsnedläggning?

Christina Sandström, Anne Ragnarson 2004-06-03


Framtiden diskussion
Framtiden - Diskussion

 • Öka kunskapen om behovet av patientinformation

  Korta vårdtider? Olika behandlingsalternativ? Expertpatienter?

 • Öka tillgången till forskningsresultat på patient- och närståendenivå

  MedLinePlus på svenska? Patient Education Handout?

 • Öka samarbetet mellan

  brukarorganisationer/patienter som har kunskap om vad som önskas vårdpersonal som har informationsansvaret

  medicinska bibliotek/bibliotek som har kunskapen att söka information

 • Organisationsform?

Christina Sandström, Anne Ragnarson 2004-06-03


ad