Kemikalieplan f r stockholm
Download
1 / 9

Kemikalieplan för Stockholm - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Kemikalieplan för Stockholm. Miljöprogram för Stockholm, delmål 2.1. Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor ska minska Staden ska köpa in varor och tjänster som är miljömässigt hållbara och därigenom minska spridningen av farliga ämnen i Stockholm. Delmål 2.2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kemikalieplan för Stockholm' - mandar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Milj program f r stockholm delm l 2 1
Miljöprogram för Stockholm, delmål 2.1

Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor ska minska

 • Staden ska köpa in varor och tjänster som är miljömässigt hållbara och därigenom minska spridningen av farliga ämnen i Stockholm


Delm l 2 2
Delmål 2.2

Utsläppen av miljö- och hälsoskadliga ämnen från byggnader och anläggningar ska minska

 • Vid inköp och upphandling av varor, konsulttjänster och entreprenader för byggande och renovering…

 • Vid markanvisning och upprättande av exploateringsavtal för nyproduktion av byggnader och anläggningar…


Delm l 2 4
Delmål 2.4

Spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen från hushåll, handel, byggande och andra aktörer i Stockholm ska minska

 • Staden ska samverka med aktörer inom handeln, byggsektorn och andra branscher…

 • Staden ska genom informationsinsatser bidra till att kunskapsnivån hos allmänheten ökar…


SAMVERKAN

TILLSYN

UPPHANDLING

INFORMATION

BYGGMATERIAL


Inneh ll i kemikalieplanen
Innehåll i kemikalieplanen

 • Samlad bild av stadens arbete med kemikalierelaterade frågor

 • Ambitioner, prioriteringar, viktiga ämnen, känsliga grupper

 • Tydliga åtgärder och utmaningar för framtiden

 • Område för område:

  • Upphandling (MP 2.1)

  • Bygg, exploatering, förvaltning (MP 2.2; 2.5)

  • Information och dialog (MP 2.4)

  • Tillsyn (Lagreglerat)

  • mm


Viktiga samarbeten i staden
Viktiga samarbeten i staden

 • Stadsledningskontoret

 • Serviceförvaltningen

 • Exploateringskontoret

 • Fastighetskontoret

 • Stockholm Vatten AB

 • Bostads- och fastighetsbolagen


Hittills
Hittills

 • Förstudie med förslag om kemikaliekrav i upphandling

 • Förslag: Inget nytt verktyg, istället inrättande av en ny stödfunktion med placering på miljöförvaltningen motsvarande en årsarbetstid


Forts ttning
Fortsättning

 • Beslut i MHN dec 2013

 • Remittering i staden vintern 2014

 • Beslut i KF maj 2014


ad