NE-TRADIČNÁ KRAJINA
Download
1 / 28

NE-TRADIČNÁ KRAJINA PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NE-TRADIČNÁ KRAJINA. vybrané trendy využívania poľnohospodárskej pôdy a dôsledky pre vidiecku krajinu. Permakultúra v meste, Bratislava, 15.12.2013. Pochopiteľný ľudský rozmer a čaro pustej krajiny. http://www.paraglidingzv.eu. http://www.photoble.com/wp-content/uploads/2010/08/open_field.jpg.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NE-TRADIČNÁ KRAJINA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ne tradi n krajina

NE-TRADIČNÁ KRAJINA

vybrané trendy využívania poľnohospodárskej pôdy a dôsledky pre vidiecku krajinu

Permakultúra v meste, Bratislava, 15.12.2013


Ne tradi n krajina

Pochopiteľný ľudský rozmer a čaro pustej krajiny

http://www.paraglidingzv.eu

http://www.photoble.com/wp-content/uploads/2010/08/open_field.jpg

Vzhľad krajiny je vonkajším prejavom jej funkcie


Ne tradi n krajina

Fungovanie je prejavom štruktúry a využitia.


Ne tradi n krajina

Fungovanie je prejavom štruktúry a využitia.

Vývoj poľnohospodárskych plôch a trendy vo využívaní poľnohospodárskej pôdy


Ne tradi n krajina

Vývoj výmery ornej pôdy na jedného obyvateľa Slovenska

Výmera ornej pôdy na obyvateľa v priebehu posledných 41 rokov (1970 - 2011) klesla o 0,11 ha (1100 m2).


Ne tradi n krajina

Výmera ornej pôdy na obyvateľa v iných krajinách


Ne tradi n krajina

Ako sa mení využitie pôvodne ornej pôdy?

Denne prichádzame v SR o 5 až 6 ha poľnohospodárskej pôdy


Ne tradi n krajina

Koľko hektárov ornej pôdy by Slovensku malo stačiť z hľadiska potravinovej bezpečnosti ?

Sme sebestačný?

Z hľadiska potravinovej bezpečnosti by našej krajine malo stačiť o niečo viac ako milión ha ornej pôdy, čo je asi 76 % z jej terajšej celkovej výmery.

k 1. 1. 2013 bolo na Slovensku evidovaných 1 413 739 ha OP

k 31.3. 2013 bolo na Slovensku evidovaných 5 410 728 obyvateľov


Ne tradi n krajina

Mesto a vidiek - potreba poľnohospodárskej krajiny

 • Trnava

 • počet obyvateľov: 65 132 (2012)

 • minimálna plocha poľnohospodárskej pôdy na človeka 0,2 ha (2000 m2)

 • celková potreba poľnohospodárskej pôdy 13 026 ha (130,26 km2)

 • kruh s polomerom 6,9 km

Báhoň – 1733 obyvateľov, 346 ha potreba: 1,2 km polomer kruhu


Ne tradi n krajina

Mesto a vidiek - potreba poľnohospodárskej krajiny

 • Bratislava

 • počet obyvateľov: 411 465(2011)

 • minimálna plocha poľnohospodárskej pôdy na človeka 0,2 ha (2000 m2)

 • celková potreba poľnohospodárskej pôdy 82 293ha (822,93 km2)

 • kruh s polomerom 17,08 km


Ne tradi n krajina

Rezervy v zábere plochy


Ne tradi n krajina

Zdá sa, že by sme mali jesť menej masa, a viac zeleniny...ako je to s chovom zvierat?

Trend vývoja počtu vybraných skupín hospodárskych zvierat v Slovenskej republike v rozmedzí rokov 1990 až 2010. Zostavené podľa http://portal.statistics.sk 15.6.2011


Ne tradi n krajina

späť k ornej pôde...výživa rastlín z organických a lokálnych zdrojov


Ne tradi n krajina

Demografický vývoj a trendy podieľu pracovnej sily v poľnohospodárstve

Pred 50 – 60 rokmi bolo v poľnohospodárstve zamestnaných 50% EAO, v roku 2013 je to 3,3 %.


Ne tradi n krajina

Demografický vývoj a trendy podieľu pracovnej sily v poľnohospodárstve


Ne tradi n krajina

Intenzifikácia – imanentná ľudská vlastnosť?

Procesy intenzifikácie ale nutne charakter krajiny nemenia...


Ne tradi n krajina

Ne-tradičná krajina, alebo svet za hranicou vyzerá inak...

AU SK

Parndorfská plošina


Ne tradi n krajina

Zmena krajiny a potenciálny úbytok vzácneho genofondu starých a krajových odrôd

1955

2010

Zistený a predpokladaný výskyt ovocných drevín v štruktúrach NDV v k.ú. Žibritov

Žibritov


Ne tradi n krajina

A to „naše“ rodinné striebro?

Biele Karpaty - Nová Bošáca

1949

Súčasnosť (2010)


Ne tradi n krajina

A to „naše“ rodinné striebro?

Podpoľanie - Hriňová

1949

Súčasnosť (2010)


Ne tradi n krajina

„Kordošova“ Hriňová


Ne tradi n krajina

Jančura, 2008

 • mikroštruktrúry

 • staré a krajové odrody a plemená

 • vzácne druhy divokej prírody

 • ohrozené sprievodná vegetácia

 • živá kultúra

Prejavy v detaile

http://slowfood-bb.webnode.sk

(c) Zuzana Ištvánová

http://botany.cz


Ne tradi n krajina

Je dobové hospodárenie v súlade s dnešnými poznatkami o správnom využívaní pôdy?


Ne tradi n krajina

Je dobové hospodárenie v súlade s dnešnými poznatkami o správnom využívaní pôdy?

Vývoj krajiny na základe zmeny výmery krajinných štruktúr obce Budiná v roku 1949 a 2010.


Ne tradi n krajina

Je dobové hospodárenie v súlade s dnešnými poznatkami o správnom využívaní pôdy?

Porovnanie využitia krajiny k.ú. Budiná v roku 1949 s produkčným potenciálom poľnohospodárskej pôdy


Ne tradi n krajina

Je dobové hospodárenie v súlade s dnešnými poznatkami o správnom využívaní pôdy?

Základné atribúty vhodného využívania krajiny:

 • súlad s produkčným potenciálom

 • záťaž hospodárskymi zvieratami

 • osevný postup

 • výživa a ochrana plodín


Ne tradi n krajina

hospodárske zvieratá

Využitie krajiny

Princíp uzavretia cyklov v poľnohospodárstve

krmivo

exkrementy

plodiny

záťaž

Možnosti výživy - úroda

Osevný postup

štruktúra OP/TTP

antropogénne narušenie

významné biotopy

úrodnosť pôdy


Ne tradi n krajina

Riešene nie je náročné, svojou podstatou však neodzrkadľuje dobu v ktorej žijeme.

„Navrhnúť a realizovať opatrenia podporujúce chov hospodárskych zvierat v systémoch bezodpadového hospodárstva.“

Ďakujem za pozornosť


 • Login