Download

Ekonomik Sistemler


Advertisement
Download Presentation
Comments
manchu
From:
|  
(809) |   (0) |   (0)
Views: 148 | Added: 14-07-2012
Rate Presentation: 4 0
Description:
Pazar ekonomisi. AvantajlarKaynaklar parasal se
Ekonomik Sistemler

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Ekonomik Sistemler Pazar Ekonomisi: Kaynaklar fiyat mekanizmasina g?re tahsis edilir. Pazar fiyati talep ve arzin g??lerine g?re belirlenir. Kolektivist Ekonomi: Devlet ne ?retilecegine, ne kadar ?retilecegine ve kimler i?in ?retilecegine karar vererek kaynaklari buna g?re tahsis eder. Karma Ekonomi: Hem pazar, hem de planli ekonominin bazi ?zelliklerini tasir. Esasta pazar ekonomisi ge?erli olup, devlet bazi ?retim alanlarinda varlik g?sterir ya da m?dahale eder.

2. Pazar ekonomisi Avantajlar Kaynaklar parasal se?imlere g?re otomatik olarak tahsis edilir. T?keticiler ekonomide ne ?retilecegi konusunda en ?nemli karar unsurudur. ?reticiler k?r ile motive olur ve t?ketici tercihlerindeki degisiklikler onlara yol g?sterir.

3. Pazar ekonomisi Dezavantajlar Daha fazla parasi olanlar daha fazla s?z hakkina sahiptir. Rekabet uygun kosullarda olmayabilir ve b?ylece firmalar pazara egemen olur ve de t?ketici se?imi sinirlanir. Dissalliklar: Sistemin bazi kazan? ve maliyetleri pazar ekonomisi sisteminde firmalara oldugu kadar topluma yansimayabilir.

4. Kolektivist Ekonomi: Avantajlar Dikkatli planlama asiri ?retimi ve kaynak israfini ?nler. Planli ekonomiler gelir dagilimi a?isindan daha adaletlidir. ??nk? kaynaklar devlet tarafindan kontrol edilir. Asiri talep durumunda fiyat artislarina izin verilmez, ??nk? ?retim devlet kontrol?nde artar.

5. Kolektivist Ekonomi : Dezavantajlar Planlama yetkilileri t?ketici tercihlerini yanlis degerlendirebilir K?r ve benzeri tesviklerin olmamasi girisimciligi yok eder, insanlarin fazla ?alismasini ?nler. ?retimin kontrol? rekabetin yok olmasina ve verimliligin d?smesine yol a?ar. Devlet b?rokrasisi planlamayi ve ?retim kontrol?n? artirir.

6. Fiyatlar ?retici ve t?keticiler i?in ?nemli sinyallerdir Kazan?lar kaynak kullanimina yardimci olur Kaynaklar dogrudan daha k?rli alanlara y?nelir Risk ?stlenme ?d?llendirilir En d?s?k maliyetle ?alisma tesvik edilerek etkinlik ve verimlilik artirilir. Serbest Pazar ekonomileri

7. Merkezi Kumanda Ekonomileri Fiyatlar kaynak kullaniminda etkili degildir. Ulusal planlama firmalar ve end?striler i?in ?retim i?in bir yol haritasidir Girdi-?ikti (input-output) analizleri ?ogunlukla ulusal planin d?zenlenmesi i?in kullanilir Planlamalardaki uyumsuzluklar ve ger?ek t?ketici beklentilerini karsilamadaki basarisizliklar istenmeyen ?retime yol a?ar.

8. Karma Ekonomiler Hem serbest pazar hem de kamu m?dahalesi ?zelliklerini b?nyesinde barindirir Kamu m?dahalesi dogrudan (kamu yatirimlari) ya da dolayli (vergi vb.) olabilir. Kamu m?dahalesi Pazar aksakliklarini giderir.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro