Ekonomik Sistemler

Ekonomik Sistemler PowerPoint PPT Presentation


  • 356 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Pazar ekonomisi. AvantajlarKaynaklar parasal se

Download Presentation

Ekonomik Sistemler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Ekonomik Sistemler Pazar Ekonomisi: Kaynaklar fiyat mekanizmasina g÷re tahsis edilir. Pazar fiyati talep ve arzin gŘšlerine g÷re belirlenir. Kolektivist Ekonomi: Devlet ne Řretilecegine, ne kadar Řretilecegine ve kimler išin Řretilecegine karar vererek kaynaklari buna g÷re tahsis eder. Karma Ekonomi: Hem pazar, hem de planli ekonominin bazi ÷zelliklerini tasir. Esasta pazar ekonomisi gešerli olup, devlet bazi Řretim alanlarinda varlik g÷sterir ya da mŘdahale eder.

2. Pazar ekonomisi Avantajlar Kaynaklar parasal sešimlere g÷re otomatik olarak tahsis edilir. TŘketiciler ekonomide ne Řretilecegi konusunda en ÷nemli karar unsurudur. ▄reticiler kÔr ile motive olur ve tŘketici tercihlerindeki degisiklikler onlara yol g÷sterir.

3. Pazar ekonomisi Dezavantajlar Daha fazla parasi olanlar daha fazla s÷z hakkina sahiptir. Rekabet uygun kosullarda olmayabilir ve b÷ylece firmalar pazara egemen olur ve de tŘketici sešimi sinirlanir. Dissalliklar: Sistemin bazi kazanš ve maliyetleri pazar ekonomisi sisteminde firmalara oldugu kadar topluma yansimayabilir.

4. Kolektivist Ekonomi: Avantajlar Dikkatli planlama asiri Řretimi ve kaynak israfini ÷nler. Planli ekonomiler gelir dagilimi ašisindan daha adaletlidir. ăŘnkŘ kaynaklar devlet tarafindan kontrol edilir. Asiri talep durumunda fiyat artislarina izin verilmez, šŘnkŘ Řretim devlet kontrolŘnde artar.

5. Kolektivist Ekonomi : Dezavantajlar Planlama yetkilileri tŘketici tercihlerini yanlis degerlendirebilir KÔr ve benzeri tesviklerin olmamasi girisimciligi yok eder, insanlarin fazla šalismasini ÷nler. ▄retimin kontrolŘ rekabetin yok olmasina ve verimliligin dŘsmesine yol ašar. Devlet bŘrokrasisi planlamayi ve Řretim kontrolŘnŘ artirir.

6. Fiyatlar Řretici ve tŘketiciler išin ÷nemli sinyallerdir Kazanšlar kaynak kullanimina yardimci olur Kaynaklar dogrudan daha kÔrli alanlara y÷nelir Risk Řstlenme ÷dŘllendirilir En dŘsŘk maliyetle šalisma tesvik edilerek etkinlik ve verimlilik artirilir. Serbest Pazar ekonomileri

7. Merkezi Kumanda Ekonomileri Fiyatlar kaynak kullaniminda etkili degildir. Ulusal planlama firmalar ve endŘstriler išin Řretim išin bir yol haritasidir Girdi-ăikti (input-output) analizleri šogunlukla ulusal planin dŘzenlenmesi išin kullanilir Planlamalardaki uyumsuzluklar ve geršek tŘketici beklentilerini karsilamadaki basarisizliklar istenmeyen Řretime yol ašar.

8. Karma Ekonomiler Hem serbest pazar hem de kamu mŘdahalesi ÷zelliklerini bŘnyesinde barindirir Kamu mŘdahalesi dogrudan (kamu yatirimlari) ya da dolayli (vergi vb.) olabilir. Kamu mŘdahalesi Pazar aksakliklarini giderir.

  • Login