Modules and approaches in e learning adaptive hypermedia
Download
1 / 16

Modules and approaches in e-learning adaptive hypermedia - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Modules and approaches in e-learning adaptive hypermedia. Projekt: DP1 Vedúci: Anton Andrejko Michal Šimún. PeWe Group @ FIIT STU BA. Dekompozícia AH. Komponent modelovania doménovej oblasti – sémantika domény Komponent modelovania študenta – charakteristiky študenta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Modules and approaches in e-learning adaptive hypermedia' - malo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Modules and approaches in e learning adaptive hypermedia

Modules and approaches in e-learning adaptive hypermedia

Projekt: DP1

Vedúci: Anton Andrejko

Michal Šimún

PeWe Group @ FIIT STU BA


Dekompoz cia ah
Dekompozícia AH

 • Komponent modelovania doménovej oblasti – sémantika domény

 • Komponent modelovania študenta – charakteristiky študenta

 • Riadiaci komponent – zabezpečenie procesov:

  • Modelovanie študenta

  • Personalizácie

 • Princíp architektúry M-V-C


Asti dom nov ho modelu
Časti doménového modelu

 • Báza znalostí = graf knowledge domain elements

 • Informačný priestor= graf hypermadia documents

 • Štruktúra bázy znalostí:

  • knowledge domain elements(KDE) = množina atribútov,

  • relácií


Rel cie medzi kde e learning
Relácie medzi KDE (e-learning)

 • Prerequisite –

 • Outcome –

 • Tests –

 • Part_of –

 • Is_a -

 • Example –


Model tudenta
Model študenta

 • Vedomosť používateľa:

  • Prekryvný model (takmer všetky AH),

   • NetCoach – vrstvový prekryvný model

  • Stereotypný (riešenie cold-start problem)

 • Reprezentácia vedomosti

 • Ostatné charakteristiky:

  • Cieľ výučby (goal-driven learning),

  • Stratégia výučby


Controller 1 zodpovednos
Controller – 1.zodpovednosť

 • Inicializácia modelu používateľa:

  • Problém: nedostatku znalostí o študentovi

  • Väčšinou „nič nevieme“

  • Riešenie: zdroj dát (test) -> analýza (návrh kritérií) -> stereotyp (návrh typov a vlastností stereotypov) -> prekryvný model (preddefinované typy)

 • Zmena modelu používateľa:

  • Problém: vhodné dáta, problém individuálneho učenia, reflexia nových znalostí (čo – attributes, kde – concepts, ako – difference)


Zmena um probl m d t
Zmena UM – problém dát

 • Iba navštívené koncepty (čas má význam iba prahu, inač vo výučbe nikde)

 • Jediné riešenie: collaborative user modelling

  • Problém miery zapojenia používateľa

  • Spätná väzba: testy, označenie konceptov

  • Nápoveda používateľa: nepriame zapojenie – výber cvičenia, projektov

  • Priama zmena (adaptabilita)


Zmena um probl m reflexie
Zmena UM – problém reflexie

 • Čo – vedomosť

 • Problém ako:

  • Najčastejší prístup testov: diskrétne úrovne

  • Pre spojité a pravdepodobnostné treba definovať prírastky – na základe výsledku

  • Ak neabsolvoval test podľa návštevy:


Zmena um reflexia kde
Zmena UM – reflexia Kde?

 • Problém:

 • Využitie relácie outcome

 • Pravidlový systém (AHA!) – definovanie dôsledkov zmeny každého atribútu (propagation)

 • Bayesova sieť (KBS) – Vrcholy tvoria koncepty a definovaný pravdepodobnostný model prechodov

  • F((koncept1,konwledge1),(koncept2, knowledge2))


Controller 2 zodpovednos
Controller – 2. zodpovednosť

 • Personalizácia systému

 • Viacero známych a používaných techník:

  • Prispôsobenie prezentácie (obsahu a formy)

  • Prispôsobenie navigácie

 • Väčšina iba navigáciu – využitie relácie preq

  • Anotácia odkazov

  • Priame vedenie (goal-driven)

  • KBS – Vedenie pomocou projektov (project-driven)

  • Generovanie odkazov

  • Interbook – mapa odkazov (Glosár, Concept panel)


Hrub n vrh n ho syst mu
Hrubý návrh nášho systému

 • Zadanie: Vytvorenie AH s cieľom odporúčania príkladov individuálnym prístupom

 • Dodržanie opísanej architektúry (MVC)

 • Doménový model – príklady programovania, treba zvoliť doménu príkladov,

  • vychádza z existujúceho doménového modelu príkladov

   • Existujúce relácie: part_of (hasCourseModule), exercise (hasExercise), hasSourceCode, hasGoal

   • Potrebné rozšírenie relácií: tests, preq (možné ďalšie roly alebo váhy), outcome (takisto možná podpora váh)


Hrub n vrh n ho syst mu1
Hrubý návrh nášho systému

 • Model používateľa:

  • Návrh vrstvového prekryvného modelu používateľa:

   • Navštívené koncepty – spolu s počtom návštev

   • Označené koncepty – explicitná spätná väzba

   • Odvodené koncepty – podpora propagation

   • Testované koncepty – spolu s výsledkom testu

   • Odhadovaná vedomosť – kombinácia nižších vrstiev, logiku zapúzdruje Controller

   • Súčasný model podporuje modelovanie záujmu (analýza jeho potreby a spôsobu odhadu?)

  • Otázka reprezentacie vedomosti – možnosť pravdepodobnostnéhomodelu úrovní znalostí


Hrub n vrh n ho syst mu2
Hrubý návrh nášho systému

 • Controller – údržba UM

  • Inicializácia: pomocou stereotypov-

   • Všeobecné – expert, intermediate, beginer

   • Špecializované – podľa domény príkladov (napr. podľa paradigmy)

   • Výber na základe vstupného formulára (typ formulára??)

   • Priradenie prekryvného modelu každému stereotypnému

  • Zmena UM: zmena charakteristík aktuálneho konceptu:

   • Spodné vrstvy (okrem odvodenia, záujmu a vedomosti) priamočiaro


Hrub n vrh n ho syst mu3
Hrubý návrh nášho systému

 • ?Vrstva záujem – zdroj: odkazy na doplňujúce (zložitejšie príklady), počet príkladov rovnakej problematiky

 • Vrstva odvodenia – pravidlový systém aplikovanie relácií outcome (výhoda váh a roly)

 • Vrstva vedomosti – stratégia zhora nadol:

  • Príklady pravidiel


Hrub n vrh n ho syst mu4
Hrubý návrh nášho systému

 • Controller – tvorba modelu View

  • Základ Goal-driven choose:

   • Výber najvhodnejšieho príkladu na základe: vedomosti konceptov (zahrnutých v user goal a v nezahrnutých v goal, aby sa nemusel veľa učiť čo nechce) a goal (user goal a exercise goal)

   • Predpoklad – 2 možnosti

  • Podpora navigácie

   • Anotácia

   • Link generation, hiding

  • Prispôsobenie prezentácie

   • Stretchtext (hint) – môžeme použiť ako ďalší zdrojad