slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Akronym projektu: “Tours without borders”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Akronym projektu: “Tours without borders” - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

www.husk-cbc.eu www.hungary-slovakia-cbc.eu. Názov projektu: „Közös turisztikai termékfejlesztés és promóció / Vytvorenie spoločných turistických produktov a ich propagácia“. Akronym projektu: “Tours without borders”. Kód projektu: HUSK/0801/1.3.2/0012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Akronym projektu: “Tours without borders”' - mallory-slater


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

www.husk-cbc.eu

www.hungary-slovakia-cbc.eu

Názov projektu:„Közös turisztikai termékfejlesztés és promóció / Vytvorenie spoločných turistických produktov a ich propagácia“

Akronym projektu: “Tours without borders”

Kód projektu: HUSK/0801/1.3.2/0012

Obsah tejto prezentácie nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

slide2
O PROJEKTE:
 • Vedúci partner: KULCS-TOUR Nonprofit Közhasznú Kft
 • Cezhraničný partner: Mesto Spišská Nová Ves
 • Prioritná oblasť: 1.3. – Rozvoj spoločného turizmu
 • Trvanie projektu: 09/2009 – 08/2010
 • Dlhodobé ciele:
  • podpora rozvoja turistických činností; ochrana kultúrneho, prírodného a historického dedičstva;
  • zvýšenie zamestnanosti a príjmov v partnerských regiónoch;
  • lepšie a účinnejšie využitie turistických daností.

Krátkodobé ciele:

  • zabezpečenie spolupráce a výmeny informácií medzi turistickými inštitúciami;
  • transfer know-how, skúseností a poznatkov turistického destinačného manažmentu a napojenie inštitúcií do spoločného interaktívneho systému;
  • vytvorenie cezhraničnej spolupráce v podobe konkrétnych turistických balíkov služieb;
  • vytvorenie produktov cestovného ruchu v záujme zvýšenia regionálneho a hospodárskeho rozvoja;
  • spoločné marketingové a PR aktivity.
slide3
Štruktúra projektu:
 • WP1 – Administrácia, koordinácia projektu, finančná koordinácia, verejné obstarávanie
 • WP2 – Strategické a manažérske nástroje
 • WP3 – Operatívne nástroje
 • WP4 – Publicita a predstavenie výsledkov projektu
slide4
WP2 - zameranie:
 • Vypracovanie expertízy zriadenia agentúry destinačného manažmentu u slovenského partnera – zavedenie podobných aktivít aj u maďarského partnera
 • Spolupráca medzi existujúcimi turisticko-informačnými centrami
 • Spolupráca medzi organizáciami zapojenými do tvorby spoločných turistických balíkov
 • Vypracovanie metodológie pre tvorbu spoločných turistických balíkov v rámci týchto tematických oblastí (výstup = vypracovaný manuál):
  • Železná cesta (priemyselné a banícke dedičstvo)
  • Gotická cesta
  • Cesta po hradoch a zámkoch
 • Unifikované informačné stojany umiestnené v piatich slovenských informačných centrách (Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava, Košice, Smižany)
slide5
WP3 - zameranie:

Vytvorenie webových stránok u obidvoch partnerov

  • www.baztour.hu a úplne nová stránka u slovenského partnera
 • Vypracovanie spoločných turistických produktov a programových balíkov
  • V rámci predchádzajúcich zmienených troch tematických oblastí
  • Workshopy pre zástupcov informačných centier a organizácií
  • Študijná cesta za účelom otestovania – pred záverečnou konferenciou projektu
 • Vydanie spoločných brožúr a máp
 • Organizovanie spoločných marketingových a PR aktivít
  • Účasť na výstavách CR (Budapešť – 4.-7. Marca, Bratislava – 21.-24. Januára)
  • Road Show v rámci susedných krajín
slide6
WP4 - zameranie:
 • Štyri elektronické informačníky
 • Štyri interné pracované stretnutia projektového manažmentu (2 v Spišskej Novej Vsi, 2 v Miškolci)
 • Záverečná konferencia v Miškolci
 • Publikovanie odborných článkov
slide7
Inovatívnosť projektu:

Tvorba on-line rezervovacieho systému

Služby a balíky budú môcť byť zakúpené ako celok, resp. samostatne

Pre skupiny: prostredníctvom partnerskej cestovnej kancelárie

Pre jednotlivcov: prostredníctvom webovej stránky

Vouchery + brožúry + mapy distribuvané v samostatnom obale

Spolupráca s organizáciami: počas workshopov

7

slide9

www.husk-cbc.eu

www.hungary-slovakia-cbc.eu

Ďakujeme za Vašu pozornosť!

ad