Rola systemu bankowego w realizacji programów poręczeń w Polsce
Download
1 / 16

Rola systemu bankowego w realizacji program w poreczen w Polsce Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Zwiazku Bank w - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Rola systemu bankowego w realizacji programów poręczeń w Polsce Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa, 9 luty 2011. Podstawowe założenia sukcesu systemu poręczeń 1/2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rola systemu bankowego w realizacji program w poreczen w Polsce Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Zwiazku Bank w ' - malloren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Rola systemu bankowego w realizacji programów poręczeń w Polsce

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich

Warszawa, 9 luty 2011


Podstawowe za o enia sukcesu systemu por cze 1 2
Podstawowe założenia sukcesu systemu poręczeń 1/2 poręczeń w Polsce

 • Poręczenia kredytowe to nie pomoc dla banków, ale dla przedsiębiorców, którzy mają zdolność kredytową, ale nie posiadają wystarczających zabezpieczeń, aby otrzymać kredyt bankowy.

 • System poręczeń kredytowych służy więc całej gospodarce narodowej, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz rozwojowi przedsiębiorczości.

 • Kolejnym aspektem systemu poręczeń kredytowych jest aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu przedsiębiorców - w rozumieniu wspierania przywracania przedsiębiorców, którzy z różnych względów przechodzili trudności do udziału w normalnym rynku kredytowym.


Podstawowe za o enia sukcesu systemu por cze 2 2
Podstawowe założenia sukcesu systemu poręczeń 2/2 poręczeń w Polsce

 • Wspieranie systemów poręczeń kredytowych było dla większości krajów UE jednym z najważniejszych elementów działań antycyklicznych i łagodzących skutki kryzysu dla gospodarki.

  Otwierane były nowe programy ze środków budżetowych (Finlandia, Czechy + inne kraje z reprezentowanych w czasie dzisiejszego seminarium) oraz wzmacniano kapitałowo już istniejące instytucje.


Uwarunkowania polskiego rynku 1 2
Uwarunkowania polskiego poręczeń w Polsce rynku 1/2

 • W warunkach polskiego rynku kredyt bankowy jest i pozostanie głównym (lub jednym z głównych) źródeł zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorców.

 • W zakresie centralnego elementu systemu poręczeń kredytowych zmarnowaliśmy ostatnie kilkanaście miesięcy, ponieważ pomimo nacjonalizacji środków FPU oraz likwidacji KFPK działalność poręczeniowa, na poziomie krajowym, właściwie uległa zanikowi.

 • Określono zbyt restrykcyjnie akceptowalny poziom ryzyka działalności poręczeniowej BGK oraz zbyt długo negocjowano sposób działania nowego systemu.


Uwarunkowania polskiego rynku 1 21
Uwarunkowania polskiego poręczeń w Polsce rynku 1/2

 • Błędne umiejscowienie działalności poręczeniowej w kontekście przepisów UE dotyczących pomocy publicznej, co skutkuje szeregiem barier formalnych.

 • Aktywna rola Związku Banków Polskich: w zeszłym roku wydaliśmy kolejną wersję ‘Rekomendacji Zarządu ZBP w sprawie współpracy pomiędzy bankami a funduszami poręczeniowymi’ zawierającej wzorce umów pomiędzy bankiem a funduszem wraz z projektami regulaminów oraz rekomendowanymi wartości mnożników kapitałowych, które mogą być wykorzystywane przez banki podczas określania dopuszczalnego poziomu ryzyka we współpracy z funduszem


Z jakich zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji planują korzystać przedsiębiorcy w latach 2009-2010?

CO TRZECIA INWESTYCJA FINANSOWANA KREDYTEM LUB ŚRODKAMI Z UE

Źródło: PKPP Lewiatan, 2009r.Sugestie dotycz ce dalszych krok w na poziomie krajowym 1 3
Sugestie dotyczące dalszych kroków na poziomie krajowym 1/3

 • Cieszy nas inicjatywa docelowego przeniesienia części działalności poręczeniowej BGK do odrębnego podmiotu, który nie będzie podlegał reżimowi Prawa bankowego.

 • Istotnym uzupełnieniem jest deklaracja udzielania temu podmiotowi gwarancji płynnościowej Skarbu Państwa.

 • Wydaje się, że redefinicji powinien podlegać cel działania nowej spółki poręczeniowej: jej zadaniem powinno być wspieranie przedsiębiorczości, a nie unikanie ryzyk, czy tez ochrona włożonego kapitału (lub nawet wypracowywanie zysków).

  W tej sprawie potrzebujemy konsensusu ponad politycznymi podziałami.


Sugestie dotycz ce dalszych krok w na poziomie krajowym 2 3
Sugestie dotyczące dalszych kroków na poziomie krajowym 2/3

 • W odpowiednich aktach prawnych powinno się dopuścić możliwość generowania ( choćby incydentalnie ) przez nową spółkę straty finansowej na określonym poziomie. Wprowadzenie takiej możliwości pozwoli zarządowi na prowadzenie efektywnej działalności i kontynuowanie udzielania poręczeń także w okresie kryzysu gospodarczego (spowolnienia gospodarczego) w celu przeciwdziałania jego negatywnym skutkom w gospodarce narodowej.

 • Niezbędne jest zapewnienie, aby spółka uruchomiła działalność poręczeniową w okresie kilku tygodni od jej formalnego założenia. Najlepiej bazować na dotychczasowym dorobku BGK.

 • Dla efektywności wsparcia systemu poręczeń kredytowych absolutnie konieczne jest rozwiązanie kwestii pomocy publicznej oraz zastosowania odpowiednich standardów europejskich regulujących te kwestie do działalności nowego podmiotu.


Sugestie dotycz ce dalszych krok w na poziomie krajowym 3 3
Sugestie dotyczące dalszych kroków na poziomie krajowym 3/3

 • W okresie przejściowym rząd powinien rozważyć specjalne wsparcie kilku największych i najbardziej efektywnych funduszy regionalnych.

 • Nowy podmiot powinien zaoferować od początku swojego funkcjonowania zarówno poręczenia indywidualne, jak i portfelowe. Pozytywny wpływ na stabilność funduszy regionalnych i lokalnych powinno mieć wprowadzenie instrumentu re-poręczeń dla tych podmiotów.

 • Wyjaśnienie wszelkich kwestii związanych z europejskimi standardami pomocy publicznej przed założeniem nowego podmiotu poręczeniowego.System krajowy por czenia z rpo po 2007 2013
System krajowy- poręczenia z RPO/PO 2007-2013

 • bardzo długi okres uruchamiania,

 • w niektórych miejscach- dyskusyjny „równy dostęp” do środków dla pośredników finansowych wszystkich rodzajów (w tym dla banków),

 • nadal brak decyzji IZ i informacji o konkursach dla banków w ramach JEREMIE,

 • problem pomocy publicznej,

 • poprawić system (terminowość i jakość) informacji o wynikach fpk zasilonych z RPO/PO,

 • fpk zasilone środkami UE także powinny się standaryzować – narasta konflikt środowisk „dwóch prędkości”,

 • problem konfliktu interesów – BGK jako współwłaściciel fpk i inwestor ze środków publicznych. (?)


System krajowy pe ne i funkcjonalne w czenie do obszaru dzia alno ci por czeniowej rynku agro
System krajowy- pełne i funkcjonalne włączenie do obszaru działalności poręczeniowej rynku „agro

 • otwarcie budowanego systemu lokalnych i regionalnych fpk także na finansowanie rolników indywidualnych;

 • otwarcie BGK (w przyszłości KAP SA) na finansowanie tego rynku – np. z udziałem dopłat ARiMR dla BGK do prowizji za udzielone poręczenie;

 • ZBP zgłosił propozycję Ministrom: Rolnictwa, Gospodarki i Finansów – już w 2009r. W styczniu 2011r. MRiRW podjęło prace legislacyjne.


Pozakrajowe programy por czeniowe np cip smeg
Pozakrajowe programy poręczeniowe obszaru działalności poręczeniowej rynku (np. CIP –SMEG)

 • Polscy pośrednicy finansowi (np. banki, przedsiębiorstwa leasingowe, fpk) bardzo dobrze oceniają formy wsparcia poręczeniowo- gwarancyjnego stosowane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w Luksemburgu;

 • CIP wpływa na Pozakrajowe programy poręczeniowe (np. CIP -SMEG)kreatywne i proinnowacyjne zachowania rynku, szczególnie wobec niedowładu systemu krajowego. Przykład – powstawanie konsorcjów fpk, banków spółdzielczych, etc. w celu aplikacji o gwarancję/regwarancję EFI.

 • Cechy: instrument portfelowy, elastyczne procedury, brak prowizji za poręczenie; brak pomocy publicznej.

 • Przewidywana wysokość akcji kredytowej uruchomionej w wyniku CIP w Polsce: ok. 1 mld EUR.

 • Dobra praktyka w ocenie rynku: Krajowy Punkt Kontaktowy Programu dla rynku finansowego - outsourcowany poza administrację .


Pozakrajowe programy por czeniowe np ifi
Pozakrajowe programy poręczeniowe (np. IFI) obszaru działalności poręczeniowej rynku

Uwagi i propozycje na przyszłość:

 • konieczność precyzyjnego parametryzowania grup docelowych, zapobieganie „overlaping”, ale poprawić spójność.

 • pomoc publiczna- potrzeba dokładnego ustalenia zasad przed uruchomieniem programów.

 • dopuścić montaż instrumentów wsparcia z różnych programów w jednym instrumencie pośrednika finansowego - elementem decydującym powinna być efektywność, wyższa wartość dodana (additionality) nowego instrumentu.

 • zwiększyć znacząco budżety programów ramowych, w tym przede wszystkim w zakresie instrumentów regwarancyjnych dla systemów krajowych.

 • wcześniejsze opracowywanie i udostępnienie dokumentów wdrożeniowych.

 • poprawić komunikację pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi oferującymi wsparcie w tym samym obszarze .


Dziękuję bardzo obszaru działalności poręczeniowej rynku

[email protected]


ad