Kyf ii d nem h be programi etk de erlend rmes
Download
1 / 12

KYF II. DÖNEM HİBE PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

KYF II. DÖNEM HİBE PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ. Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK. Neden proje, nasıl proje ? Projelerde temel esas yerel halkın katılımı ve sürdürülebilirlik Uygulanan toplam proje sayısı, önerilen proje sayısı Projelerin sahibi STK’lar: sivil toplum yapısına katkı,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KYF II. DÖNEM HİBE PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ' - mallika-chetan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kyf ii d nem h be programi etk de erlend rmes

KYF II. DÖNEM HİBE PROGRAMIETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK


 • Neden proje, nasıl proje ?

 • Projelerde temel esas yerel halkın katılımı ve

 • sürdürülebilirlik

 • Uygulanan toplam proje sayısı, önerilen proje sayısı

 • Projelerin sahibi STK’lar: sivil toplum yapısına katkı,

 • işbirliği, deneyim-özgüven kazanma

 • Projelerde ortaklık-işbirliği

 • Proje hedefleri ile KYF hedefleri

 • Proje konularının çeşitliliği

 • Kamu ilgisi, duyarlılığı

 • Ses getirme


UYGUNLUK :Projeler ile KYF uyumu………doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin korunması, çevrenin korunması, yerel katılım, doğal kaynaklardan doğal yararlanma

 • Sorunlar-yerel gereksinimler: sorun analizi, sorun farkındalığı

 • Yararlanıcıların seçimi

 • İlgi grubu analizi

 • Proje öncesi araştırma

 • STK’ların kapasite oluşumu, gelişimi, güven kazanma


ETKİNLİK:Yönetim, koordinasyon, hedef kitleye erişim, yerel dinamikleri harekete geçirme, proje faaliyetlerinin yürütülmesi.

 • Bütçe yönetimi, etkenliği

 • Birey başına düşen bütçe kullanımı

 • KYF proje sorumlusu ile proje sorumluları arasında koordinasyon

 • Hedef kitleye erişim-analiz: yerel halkın beklentisi

 • Yerel dinamikler-kamu kurumlarının ilgisi, bilgilendirilmesi-toplumsal baskı

 • Proje yürütücüsü-proje alanı-iletişim/etkileşim


ETKİLİLİK: Hedef kitlenin projeden yararlanabilmesi, proje deneyimleri, proje başarısına etkide bulunan faktörler, güçlükler, güçlükleri aşabilme

 • Toplumsal cinsiyet dengesi

 • Farklı toplum kesimlerine, gruplarına açılım getirme

 • Proje uygulama- yürütme kültürünü kazanma

 • Hedefe ulaşma

 • Ortaya çıkan sorunlar: doğal, zamansal, maddi, kamusal, yönetsel, deneyim eksikliği, proje tasarımı

 • MAKRO ETKİLİLİK: özgüven, ses getirme, deneyim kazanma, proje yürütebilme, olumsuzluklardan ders çıkarma, yerel ile iletişim


Etk projelere yenilik ilik kurumsal kapasite geli imi ortak al ma k lt r makro etki
ETKİ:Projelere yenilikçilik, kurumsal kapasite gelişimi, ortak çalışma kültürü, makro etki

 • Uygulandığı alanda ilk olma-yenilikçilik

 • Farkındalık yaratma

 • Örgütlenme yaklaşımı

 • Dışsal etkiler: tanınırlılık, güvenirlilik, saygınlık, adanmışlık

 • Kamu desteği sağlam

 • Ortaklık-işbirliği kültürü

 • Eksikliklerin farkındalığı

 • Yerel bilgi-ilgi, yerel katılım-yerel atılım

 • Haberler, toplantılar, alternatif gelir ve iş alanları

 • UNDP-BTC Co. imajı, tanınırlılığı


S rd r leb l rl k
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • Örgütlenme

 • Yapısal değişimler

 • Yeni projeler edinme, edinme isteği, yetkinleşme

 • Yerelin sahiplenmesi, içselleştirmesi

 • Ekonomik yeterlilik/kurumsal yeterlilik


Hedeflere ula mada
HEDEFLERE ULAŞMADA

 • İhtiyaç analizi

 • Proje teklifinin iyi tasarlanması

 • STK yeterliliği

 • Alan sınırlaması

 • Hedef gruplara erişebilme

 • Kamu kurumlarının ilgisi-desteği

 • Proje ortakları ve STK içinde uyum

 • Eş finansman sağlama

 • Zamanı etkin kullanma


Ikarilan dersler
ÇIKARILAN DERSLER

 • STK örgütlenmesi ile proje örgütlenmesi

 • Proje bütçesi-faaliyetler/hedefler

 • Proje süresi-zaman baskısı

 • Zamanlama-zaman kullanımı

 • Proje uygulama alanının genişliği

 • Konunun sınırları

 • Hedef kitlenin katılımı-proje tanıtımı

 • Hedef kitle analizi/ilgi grubu analizi/toplumsal kapasite

 • Kamu birimlerinin ilgisi, katılımı

 • STK kapasitesi, proje kapasitesi, STK’larda yönetişim

 • Toplumsal cinsiyet dengesi/gençler-çocuklar

 • Risk unsurları / risk tanımlamaları

 • İzleme&değerlendirme çalışmalarının önemi


Sonu etk ler
SONUÇ-ETKİLER

 • Eksiklikler var-olacaktır, yetersizlikler var-olacaktır, çatışmalar var-olacaktır

 • Yaklaşım: toplumsal maliyet tabanlı olmalı, maliyet sadece nicel olarak ele alınmamalı, görünmeyen maliyetlerin etkisi dikkate alınmalı

 • Projeler ses getiriyor, medyada yer alıyor, TV’lere çıkıyor: heyecan, motivasyon, özgüven

 • Yeni projeler üretme

 • Çatışmaların üstesinden gelebilme-gelememe, öngörü

 • Bütçe-hedef-zaman-faaliyet uygunluğu ve yönetimi

 • Ortak çalışma kültürü

 • Materyal geliştirme


Sonu etk ler1
SONUÇ-ETKİLER

 • Kurumsal kapasite gelişimi ve donanımı

 • Deneyim paylaşımı/bilgi takası

 • Kamu kurumlarının dikkatini çekebilme

 • Beğenmişlik, yapılabilirlik, adanabilirlik

 • İlkler: Türkiye çapında ilk defa büyük ölçekli bir biyogaz reaktörü kurulması, Dünya Sulak Alanlar Günü-Arpaçay, Whitley ödülü, Cumhurbaşkanı kutlaması, yerel tüketim alışkanlığı değiştiriyor, yerel tohumlar güvence altına alınıyor………

 • Yararlanıcı: 11 yerleşim, yaklaşık 3000 yararlanıcı, 400.000 $ kaynak, kişi başına ?

 • İstihdam-iş yaratma


Te ekk rler do dr b lent g l ubuk
Teşekkürler.Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK


ad