SKRATKY - PowerPoint PPT Presentation

Skratky
Download
1 / 8

  • 143 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SKRATKY. Skratky textové. Skratky titulov a hodností. Skratky akademických a vedeckých hodností.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SKRATKY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Skratky

SKRATKY


Skratky textov

Skratky textové


Skratky titulov a hodnost

Skratky titulov a hodností


Skratky akademick ch a vedeck ch hodnost

Skratky akademických a vedeckých hodností

Vedecko-akademická hodnosť PhD. (doktor filozofie) a ArtD. (doktor umenia) umelecko-akademická hodnosťThDr. (doktor teológie) teologická hodnosť sa uvádzajú za menom, od ktorého sa oddeľujú čiarkou.

Skratky vedeckých hodností predtým získané:CSc. (kandidát vied) DrSc. (doktor vied) sa píšu obdobne.

MUDr. Alena Čičmancová, PhD.Mgr. art. Jiří Mazůrek, ArtD.

doc. RNDr. Andrej Šťastný, CSc.prof. PhDr. Štefan Žiak, DrSc.


Skratky

Skratky vojenských a policajných hodností sa píšu pred menom, pred ostatnými titulmi s malým začiatočným písmenom


Skratky

Skratky právnych foriem organizáciíuvedené pred názvom organizácie, oddeľujú sa medzerou, ak sú uvedené za názvom organizácie, od názvu sa oddeľujú čiarkou a medzerou


Inici lov skratky

Iniciálové skratky


  • Login