Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar
Download
1 / 20

Information om den gemensamma ansökan och om andra stadiets utbildningar - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

[ ]. Information om den gemensamma ansökan och om andra stadiets utbildningar. Kim Johansson 2014. UTBILDNINGSSYSTEMET I FINLAND. VÅREN 2014 - ANSÖKAN I SIFFROR: ÅBO: Gymnasieutbildning : 762 elever , 53,0% Yrkesutbildning : 575 elever , 40,0% S:T OLOFSSKOLAN:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Information om den gemensamma ansökan och om andra stadiets utbildningar' - malini


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

[ ]

Informationomdengemensammaansökanochomandrastadietsutbildningar

Kim Johansson 2014VÅREN 2014 - ANSÖKAN I SIFFROR:

ÅBO:

Gymnasieutbildning: 762 elever, 53,0%

Yrkesutbildning: 575 elever, 40,0%

S:T OLOFSSKOLAN:

Gymnasieutbildning: 86 elever, 79%

Yrkesutbildning: 23 elever, 21%


VÅREN 2014 - ANSÖKAN I SIFFROR:

ÅBO:

I medeltal 67,19% avelevernakom in påsittförstaansökningsalternativ

S:T OLOFSSKOLAN:

87,2% avelevernakom in påsittförstaansökningsalternativ


GYMNASIERNA:

Katedralskolansmedeltalsgräns 2015 är (minst) 7,3 i läsämnen

Dennagränsgälleräven om allastudieplatser i Katedralskolanintefylls, eftersomingetÅbogymnasiumfår, enligtdirektören för bildningssektorn Timo Jalonen, anta elever med lägremedeltalän 7,3


 • GYMNASIERNAS INTRÄDESMEDELTAL I VÅRENS (2014) ANSÖKAN:

 • Pargassvenska gymnasium 7,0

 • TSYK, linjeförnaturvetenskaper: 9,0

 • Kerttulinlukio: 8,58

 • Luostarivuorenlukio: 8,54

 • Kerttulinlukio: ICT: 8,4

 • Puolalanmäenlukio: 8,38

 • TurunSuomalaisenYhteiskoulunlukio: 8,15

 • TSYK, sjölinje: 7,8

 • Turunklassillinenlukio: 7,5

 • TurunLyseonlukio: 7,42

 • Turunnormaalikoulunlukio: 7,33


VÅREN 2013- ANSÖKAN I SIFFROR; S:T OLOFSSKOLAN

1 elevblevutanstudieplats i eg. ansökan, dennaelevfick en studieplatssenare i den sk. kompletteringsansökan

14 eleverkominte in påsittförstaansökningsalternativ

7 avdessa14 ville till gymnasier i Åbo


www.studieval.fi

ANSÖKNINGSTID24.02.2015-17.03.2015

ANSÖKAN GÖRS PÅ S:T OLOFSSKOLAN 02.03.-06.03.2015


SKOLBESÖK ÅK 9

20.10-22.10. 2014

Skolornasrepresentanterbesökerlektionerna under hösten.


PRAO åk 9

v.47

17-21.11.2014

PRAO-blanketterhardelatsutochhittaspåskolanshemsida.


VIKTIGT:

WILMA & ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL ANDRA STADIET

I oktober kommer vårdnadshavare att under Blanketter-fliken i Wilma kunna ge sin tillåtelse till överföring av elevens uppgifter till andra stadiet.

Wilma-blanketten kommer att finnas tillgänglig till slutet av november.

Utan tillåtelse till överföring av uppgifterna kan eleven inte få handledning i skolan gällande ansökan, utan den måste göras helt på egen hand.


Skolan har utarbetat en modell för hur ansökan genomförs:=ansökan görs i skolan så att allt säkert blir rätt.

15 år fyllda kan fylla i sin ansökan själva:= viktigt att vårdnadshavare och elev diskuterar och att vårdnadshavaren är medveten om ansökningsönskemål och tidtabeller.

Om elevens ansökningsönskemål i egentliga ansökan avviker från de preliminära ansökningsönskemålen informeras hemmen om att så har skett.


 • UTBILDNING SOM ÄR MED I DEN GEMENSAMMA ANSÖKAN

  • Yrkesutbildning som leder till grundexamen för unga (i Åboland):

   • Axxell

    • Kimito (häst, djur, lantbruk, skog)

    • Pargas (turism, bygg, el, kosmetolog, kock )

    • Åbo (sjöfart)

   • Åbo Yrkesinstitut(handel, data)

   • Livia, FinlandsFiskeri-ochMiljöinstitut (fiskeri, natur & miljö)

  • Gymnasieutbildning för unga (i Åboland):

   • Katedralskolan

   • Pargas svenska gymnasium

   • Kimitoöns gymnasium

  • + ETT STORT ANTAL FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGAR!


Viktigt att komma ih g
VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG:

Ansökningstid: 24.02.2015-17.03.2015

Ansökningstidengårut kl. 15.00 den sistaansökningsdagen.

(Dåärdetävenför sent attmeraändrapåansökan)

Inträdes-, lämplighets- ochspråkprovanordnasiapril-maj 2015

Info om antagningsresultatenmeddelastidigast11.6.2015

Sökandemeddelarsenast25.6.2015om mottagningavstudieplatsen.


UPPDATERAD OCH OFFICIELL

information om utbildning hittar man på

STUDIEINFO

www.studieinfo.fi


ELEVHANDLEDNINGSTIMMARNA 2014-2015:

 • Information om andra stadiets utbildningar

 • Information på nätet

  (www.studieinfo.fi, www.opintoluotsi.fi, www.ammattinetti.fi,

  www.mol.fi/avo/svenska/)

 • Skolbesök

 • Skolornas representanter besöker SOS under läsåret

 • Individuella samtal med varje elev på åk 9

 • 2 x försöksansökan före den egentliga ansökan, den senare försöksansökan visas hemma för underskrift

  + ytterligare samtal & individuell handledning enligt behov


MERA DETALJERAD INFO OCH SKOLPRESENTATIONER M.M. PÅ

FÖRÄLDRAMÖTET

ONSDAGEN DEN 3 DECEMBER 2014

KL. 18.30


 • Varje elev borde ansöka om studieplats och ha flera ansökningsalternativ.

 • Ordningsföljden för ansökningsönskemålen är bindande- de går inte att ändra efter ansökningstiden. Antagningen sker till det högsta önskemålet som /läsämnesmedeltalet / poängen räcker till, de andra önskemålen makuleras.

 • Viktigtattelevernakansinapersonnummer, postnummer & -adress

 • Modersmål?

 • Hälsofaktorer? Olika intyg (LOSS et.c.)? Ansökan enligt prövning?

  • KONTAKTA SPECIALLÄRAREN!


Om du har frågor eller om du vill diskutera utbildningsalternativ m.m., kontakta

elevhandledare Kim Johansson

0449074698

[email protected]


Om du har frågor eller om du vill diskutera utbildningsalternativ m.m., kontakta

elevhandledare Rainer Svens

0449074697

[email protected]


ad