information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar
Download
Skip this Video
Download Presentation
Information om den gemensamma ansökan och om andra stadiets utbildningar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Information om den gemensamma ansökan och om andra stadiets utbildningar - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

[ ]. Information om den gemensamma ansökan och om andra stadiets utbildningar. Kim Johansson 2014. UTBILDNINGSSYSTEMET I FINLAND. VÅREN 2014 - ANSÖKAN I SIFFROR: ÅBO: Gymnasieutbildning : 762 elever , 53,0% Yrkesutbildning : 575 elever , 40,0% S:T OLOFSSKOLAN:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Information om den gemensamma ansökan och om andra stadiets utbildningar' - malini


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
information om den gemensamma ans kan och om andra stadiets utbildningar

[ ]

InformationomdengemensammaansökanochomandrastadietsutbildningarInformationomdengemensammaansökanochomandrastadietsutbildningar

Kim Johansson 2014

slide3

VÅREN 2014 - ANSÖKAN I SIFFROR:

ÅBO:

Gymnasieutbildning: 762 elever, 53,0%

Yrkesutbildning: 575 elever, 40,0%

S:T OLOFSSKOLAN:

Gymnasieutbildning: 86 elever, 79%

Yrkesutbildning: 23 elever, 21%

slide4

VÅREN 2014 - ANSÖKAN I SIFFROR:

ÅBO:

I medeltal 67,19% avelevernakom in påsittförstaansökningsalternativ

S:T OLOFSSKOLAN:

87,2% avelevernakom in påsittförstaansökningsalternativ

slide5

GYMNASIERNA:

Katedralskolansmedeltalsgräns 2015 är (minst) 7,3 i läsämnen

Dennagränsgälleräven om allastudieplatser i Katedralskolanintefylls, eftersomingetÅbogymnasiumfår, enligtdirektören för bildningssektorn Timo Jalonen, anta elever med lägremedeltalän 7,3

slide6

GYMNASIERNAS INTRÄDESMEDELTAL I VÅRENS (2014) ANSÖKAN:

 • Pargassvenska gymnasium 7,0
 • TSYK, linjeförnaturvetenskaper: 9,0
 • Kerttulinlukio: 8,58
 • Luostarivuorenlukio: 8,54
 • Kerttulinlukio: ICT: 8,4
 • Puolalanmäenlukio: 8,38
 • TurunSuomalaisenYhteiskoulunlukio: 8,15
 • TSYK, sjölinje: 7,8
 • Turunklassillinenlukio: 7,5
 • TurunLyseonlukio: 7,42
 • Turunnormaalikoulunlukio: 7,33
slide7

VÅREN 2013- ANSÖKAN I SIFFROR; S:T OLOFSSKOLAN

1 elevblevutanstudieplats i eg. ansökan, dennaelevfick en studieplatssenare i den sk. kompletteringsansökan

14 eleverkominte in påsittförstaansökningsalternativ

7 avdessa14 ville till gymnasier i Åbo

slide8

www.studieval.fi

ANSÖKNINGSTID24.02.2015-17.03.2015

ANSÖKAN GÖRS PÅ S:T OLOFSSKOLAN 02.03.-06.03.2015

slide9

SKOLBESÖK ÅK 9

20.10-22.10. 2014

Skolornasrepresentanterbesökerlektionerna under hösten.

slide10

PRAO åk 9

v.47

17-21.11.2014

PRAO-blanketterhardelatsutochhittaspåskolanshemsida.

slide11

VIKTIGT:

WILMA & ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL ANDRA STADIET

I oktober kommer vårdnadshavare att under Blanketter-fliken i Wilma kunna ge sin tillåtelse till överföring av elevens uppgifter till andra stadiet.

Wilma-blanketten kommer att finnas tillgänglig till slutet av november.

Utan tillåtelse till överföring av uppgifterna kan eleven inte få handledning i skolan gällande ansökan, utan den måste göras helt på egen hand.

slide12

Skolan har utarbetat en modell för hur ansökan genomförs:=ansökan görs i skolan så att allt säkert blir rätt.

15 år fyllda kan fylla i sin ansökan själva:= viktigt att vårdnadshavare och elev diskuterar och att vårdnadshavaren är medveten om ansökningsönskemål och tidtabeller.

Om elevens ansökningsönskemål i egentliga ansökan avviker från de preliminära ansökningsönskemålen informeras hemmen om att så har skett.

slide13

UTBILDNING SOM ÄR MED I DEN GEMENSAMMA ANSÖKAN

  • Yrkesutbildning som leder till grundexamen för unga (i Åboland):
   • Axxell
    • Kimito (häst, djur, lantbruk, skog)
    • Pargas (turism, bygg, el, kosmetolog, kock )
    • Åbo (sjöfart)
   • Åbo Yrkesinstitut(handel, data)
   • Livia, FinlandsFiskeri-ochMiljöinstitut (fiskeri, natur & miljö)
  • Gymnasieutbildning för unga (i Åboland):
   • Katedralskolan
   • Pargas svenska gymnasium
   • Kimitoöns gymnasium
  • + ETT STORT ANTAL FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGAR!
viktigt att komma ih g
VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG:

Ansökningstid: 24.02.2015-17.03.2015

Ansökningstidengårut kl. 15.00 den sistaansökningsdagen.

(Dåärdetävenför sent attmeraändrapåansökan)

Inträdes-, lämplighets- ochspråkprovanordnasiapril-maj 2015

Info om antagningsresultatenmeddelastidigast11.6.2015

Sökandemeddelarsenast25.6.2015om mottagningavstudieplatsen.

slide15

UPPDATERAD OCH OFFICIELL

information om utbildning hittar man på

STUDIEINFO

www.studieinfo.fi

slide16

ELEVHANDLEDNINGSTIMMARNA 2014-2015:

 • Information om andra stadiets utbildningar
 • Information på nätet

(www.studieinfo.fi, www.opintoluotsi.fi, www.ammattinetti.fi,

www.mol.fi/avo/svenska/)

 • Skolbesök
 • Skolornas representanter besöker SOS under läsåret
 • Individuella samtal med varje elev på åk 9
 • 2 x försöksansökan före den egentliga ansökan, den senare försöksansökan visas hemma för underskrift

+ ytterligare samtal & individuell handledning enligt behov

slide17

MERA DETALJERAD INFO OCH SKOLPRESENTATIONER M.M. PÅ

FÖRÄLDRAMÖTET

ONSDAGEN DEN 3 DECEMBER 2014

KL. 18.30

slide18

Varje elev borde ansöka om studieplats och ha flera ansökningsalternativ.

 • Ordningsföljden för ansökningsönskemålen är bindande- de går inte att ändra efter ansökningstiden. Antagningen sker till det högsta önskemålet som /läsämnesmedeltalet / poängen räcker till, de andra önskemålen makuleras.
 • Viktigtattelevernakansinapersonnummer, postnummer & -adress
 • Modersmål?
 • Hälsofaktorer? Olika intyg (LOSS et.c.)? Ansökan enligt prövning?
  • KONTAKTA SPECIALLÄRAREN!
slide19

Om du har frågor eller om du vill diskutera utbildningsalternativ m.m., kontakta

elevhandledare Kim Johansson

0449074698

[email protected]

slide20

Om du har frågor eller om du vill diskutera utbildningsalternativ m.m., kontakta

elevhandledare Rainer Svens

0449074697

[email protected]

ad