STL (Standard Template Library) - PowerPoint PPT Presentation

Stl standard template library
Download
1 / 94

 • 59 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

STL (Standard Template Library). Curs 14. STL. biblioteca C++ care contine clase pentru containere, algoritmi si iteratori Furnizeaza majoritatea algoritmilor de baza si structurilor de date necesare in dezvoltarea de programe

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

STL (Standard Template Library)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stl standard template library

STL (Standard Template Library)

Curs 14


Stl standard template library

STL

 • biblioteca C++ care contine clase pentru containere, algoritmi si iteratori

 • Furnizeaza majoritatea algoritmilor de baza si structurilor de date necesare in dezvoltarea de programe

 • STL este o bibiblioteca generica – componentele sunt parametrizate – aproape fiecare componenta din STL este template


Containere

Containere

 • Vector

 • List

 • Deque

 • Queue

 • Stack

 • Priority queue

 • Set

 • Map

 • Multiset

 • Multimap

 • Bitset

Containere secventiale

Adaptori de containere

Containere asociative (cheie-valoare)


Vector

Vector

 • Elimina problema realocarii dinamice a spatiului de memorie

 • Se redimensioneaza in partea finala astfel incat sa poata fi realizata adaugarea de noi elemente

 • Compusi dintr-un bloc de memorie alocata secvential

 • Folosit cand se fac adaugari/stergeri de la sfarsit

 • Ineficient cand depasirile de memorie alocata pot determina copierea intregului vector

 • Constrangeri asupra lui T: T();T(const T&); ~T(); T& operator=(const T&);

#include <vector>

std::vector<int> myvector;

std:: vector<int>::iterator it;

Declaratie vector de intregi

Declaratie iterator pe vector de intregi


Operatii pe vector

Operatii pe vector


Operatii pe vector1

Operatii pe vector


Operatii pe vector2

Operatii pe vector


Stl standard template library

List

 • Compuse din obiecte care au anterior-info-urmator

 • Nu detin ownership asupra elementelor

 • Folosite cand se fac inserari/stergeri oriunde in cadrul listei

 • Cerinte pentru tipul T:

 • T(); T(const T&); ~T(); T& operator=(const T&); T* operator&(); int operator < (const T&, const T&); int operator==(const T&, const T&);

#include <list>

std::list<int> identifier;

std::list<int>::iterator identifier;

Declaratie lista de intregi

Declaratie iterator pe lista de intregi


Operatii pe tipul list

Operatii pe tipul list


Operatii pe tipul list1

Operatii pe tipul list


Operatii pe tipul list2

Operatii pe tipul list


Deque deck

Deque (deck)

 • deque=double ended queue

 • Nu e FIFO

 • Permite adaugarea/stergerea elementelor la ambele capete

 • Permite inserarea sau stergerea de elemente la pozitii arbitrare

 • Accesul la elemente de poate realiza similar vectorilor, cu operatorul [] sau metoda at()

 • #include <deque>

 • std::deque<int> dequeOfIntegers;

 • std::deque<int>::iterator itr;

Declaratie coada de intregi

Declaratie iterator coada de intregi


Deque

Deque


Deque1

Deque


Deque2

Deque


Vector sau deque

Vector sau deque?

 • Deque permite inserarea/stergerea elementelor de la inceputul/sfarsitul cozii in timp constant

 • Vectorul permite inserarea/stergerea elementelor doar la sfarsit in timp constant

 • Deque permite inserarea/stergerea de elemente la pozitii arbitrare mai eficient decat vectorul, dar nu in timp constant

 • Accesul aleator la elemente este mai rapid la vector decat la deque

 • Pentru secvente mari de elemente vectorul va aloca o zona mare de memorie contigua, pe cand deque va aloca mai multe blocuri de memorie de dimensiuni mai mici – mai eficient din punctul de vedere al sistemelor de operare

 • Deque se comporta atat ca o stiva, cat si ca o coada

 • Deque se expandeaza mai eficient decat vectorii


Stack

Stack

 • LIFO

 • Ca implementare, in STL, o stiva e un adaptor (implementare a sablonului de proiectare Adapter – vezi curs 11) – preia ca parametru al templateului un container secvential si lasa vizibile doar operatiile care sunt asociate unei stive

 • #include <stack>

 • #include <C> - C containerul care dorim sa fie adaptat la stiva

#include <stack>

#include <list>

std::stack<int, std::list<int> > myStack;

Implicit deque (lista consuma prea multa memorie, vectorii de expandeaza costisitor)

std::stack<int> myStack;


Stack1

Stack


Stl standard template library

Set

 • Cotainer in care toate elementele sunt distincte

 • Pastreaza elementele sortate!!

 • Functia find() are complexitate logaritmica

#include <set>

std::set<int> s;

std::set<int>::iterator it=s.begin();

Declaratie multime de intregi

Declaratie iterator multime de intregi

#include <set>

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){

set<int> intSet;

for(int i=0;i<25;i++)

for(int j=0;j<10;j++)

intSet.insert(j);

set<int>::iterator it=intSet.begin();

while(it!=intSet.end())

{cout<<*it<<" ";

it++;

}

return 0;

}

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Multiset

Multiset

 • Accepta aparitii multiple ale unui element

#include <set>

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){

multiset<int> intSet;

for(int i=0;i<25;i++)

for(int j=0;j<10;j++)

intSet.insert(j);

multiset<int>::iterator it=intSet.begin();

while(it!=intSet.end())

{cout<<*it<<" ";

it++;

}

return 0;

}

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9


Operatii pe set

Operatii pe Set


Operatii pe set1

Operatii pe Set


Stl standard template library

Map

 • Asociaza chei de un anumit tip cu valori de alt tip

 • Elementele sunt accesate direct, pe baza cheii

  • aMap["John Doe"] = 3.2;

 • Cheile trebuie sa fie unice

 • Atentie la utilizarea operatorului [] – algoritm:

  • Cauta cheia in dictionar

  • Daca e gasita se returneaza o referinta spre valoarea asociata

  • Daca nu e gasita se creeaza un nou obiect de tipul valorii si se returneaza o referinta spre el

 • Pentru a verifica apartenenta unui element la dictionar se foloseste metoda find() – nu creeaza un obiect daca cheia nu exista

 • Find returneaza un iterator pe o pereche de obiecte (cheie, valoare) daca cheia exista, altfel returneaza end()

#include <map>

std::map<string, double> aMap;

std::map<string,double>::iterator it;

Declaratie dictionar

Declaratie iterator pe dictionar


Map pair

Map-pair

 • pair este o clasa template care are doua date membre publice accesbile folosind pair::first (cheia), respectiv pair::second (valoarea)

 • Definita in <utility>

 • Pentru a crea un obiect de tip pair – functia template make_pair care are 2 parametri

 • Cerinte asupra tipului cheilor/valorilor – sa aiba operatorul = supraincarcat

 • Tipul cheilor trebuie sa respecte urmatoarele constrangeri (ordine stricta):

  • a<a e fals

  • Egalitatea se poate determina din expresia (!(a<b)&&!(b<a))

  • Daca a<b si b<c, atunci a<c

 • Tipul valorilor trebuie sa aiba definit un constructor implicit

 • pair<string,double> p;

 • p = make_pair(string("Microsoft Share Price"), double(85.27));


Operatii pe map

Operatii pe Map


Operatii pe map1

Operatii pe Map


Multimap

Multimap

 • Permite existenta aceleiasi chei de mai multe ori

 • Pentru a gasi toate perechile cheie valoare corespunzatoare unei chei, vom folosi 2 iteratori-unul setat pe prima pereche din dictionar si altul setat pe ultima pereche din dictionar care corespunde cheii

#include <map>

multimap<string, int> mMap;

multimap<string, int>::iterator itr;

 • multimap<string, int>::iterator itr;

 • multimap<string, int>::iterator lastElement;

 • itr = mMap.find(key);

 • if (itr == mMap.end()) return;

 • cout << "The following values are associated with the key " << key << endl;

 • lastElement = mMap.upper_bound(key);

 • for ( ; itr != lastElement; ++itr) cout << itr->second << endl;


Operatii pe multimap

Operatii pe multimap


Operatii pe multimap1

Operatii pe multimap


Iteratori

Iteratori

 • Similari pointerilor in sensul ca elementele indicate sunt accesate indirect

 • o abstractizare intre container si utilizatorul sau (putem scrie algoritmi pe containere fara sa stim reprezentarea acestora)

 • Determina reducerea cuplarii (GRASP-low coupling) intre functii si containere accesate de acestea

 • Pentru a accesa elementul, iteratorul trebuie dereferentiat

 • Clase de iteratori:

  • Inainte (forward)-operator ++ - 3 categorii:

   • Input (read-only)

   • Output(write-only)

   • Random access (read/write)

  • Bidirectional – permit traversarea inainte/inapoi – operatorii ++/--, acces read/write

  • Acces aleator (random access) –permite acces la oricare element al containerului folosind operatorii +/- si ++/--


Iteratori1

Iteratori

 • Majoritatea containerelor accepta iteratori, cu exceptia stivei, cozii si cozii cu prioritati

 • Parcurgerea elementelor containerului folosind iteratori:

 • Accesul la elementul curent:

  • Folosind * sau -> (daca obiectul referit este un agregat)

  • *itr=3;

  • struct pair { int first, second; };

  • itr->first = 5; itr->second = 6;

<container>::iterator

<container>::const_iterator

Declaratie iteratori

 • for (itr = container.begin(); itr!=container.end();++itr)

  • @proceseaza(*itr);


Iteratori pe containere reversibile

Container reversibil – produce iteratori care merg de la sfarsit spre inceput

Toate containerele standard permit existenta iteratorilor reversibili

Pentru initializare: rbegin(), rend()

#include <vector>

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){

vector<int> v;

v.push_back(3);

v.push_back(4);

v.push_back(5);

vector<int>::reverse_iterator rit=v.rbegin();

while (rit<v.rend())

{

cout<<*rit<<endl;

++rit;

}

return 0;

}

Iteratori pe containere reversibile

<container>::reverse_iterator

<container>::const_reverse_iterator

5 4 3


Iteratori pe streamuri

Destinati automatizarii unor sarcini comune (curente)

STL furnizeaza metode de aplicare a unor algoritmi generici care sa inlocuiasca nevoia de a itera prin containere

Un iterator pe stream foloseste un stream fie pentru intrare, fie pentru iesire

ostream_iterator

istream_iterator

#include <iostream>

#include <fstream>

#include <iterator>

#include <vector>

using namespace std;

int main () {

vector<int> myvector;

int value;

cout << "Please, insert values: (CTRL+Z to stop) ";

istream_iterator<int> eos; // end-of-stream iterator

istream_iterator<int> iit (cin); // stdin iterator

while (iit!=eos) {

myvector.push_back(*iit);

iit++;

}

ifstream fin("date.in");

istream_iterator<int> fiit (fin); //file iterator

while (fiit!=eos) {

myvector.push_back(*fiit);

fiit++;

}

ostream_iterator<int> out_it (cout,", ");

copy ( myvector.begin(), myvector.end(), out_it );

ofstream fout("date.out");

ostream_iterator<int> fout_it(fout,"|");

copy ( myvector.begin(), myvector.end(), fout_it );

return 0;

}

Iteratori pe streamuri


Iteratori de inserare insertion insert iterators

Iteratori de inserare (insertion/insert iterators)

 • x iterator

 • *x=3

 • Daca x e un insert iterator *x=3 genereaza adaugarea elementului 3 la secventa pe care itereaza

 • Necesari unor algoritmi care au scopul de umplere a containerele, nu de suprascriere

 • insert_iterator – permite inserarea de elemente in mijlocul unei secvente

 • 2 clase adaptor:

  • front_inserter– containerul trebuie sa aiba metoda push_front

  • back_inserter - containerul trebuie sa aiba metoda push_back

  • Constructorii iau un container secvential (vector, list,deque) si produc un iterator care apeleaza push_back sau push_front

Suprascrie valoarea existenta


Back insert iterator

#include <iostream>

#include <iterator>

#include <vector>

using namespace std;

int main () {

vector<int> firstvector, secondvector;

for (int i=1; i<=5; i++)

{ firstvector.push_back(i);

secondvector.push_back(i*10);

}

back_insert_iterator< vector<int> > back_it (firstvector);

copy (secondvector.begin(),secondvector.end(),back_it);

ostream_iterator<int> out_it (cout,", ");

copy ( firstvector.begin(), firstvector.end(), out_it );

return 0;

}

back_insert_iterator

back_it

1 2 3 4 5

first

10 20 30 40 50

second

1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50

first


Front insert iterator

front_insert_iterator

#include <iostream>

#include <iterator>

#include <deque>

using namespace std;

int main () {

deque<int> firstdeque, seconddeque;

for (int i=1; i<=5; i++)

{ firstdeque.push_back(i);

seconddeque.push_back(i*10);

}

front_insert_iterator< deque<int> > front_it (firstdeque);

copy (seconddeque.begin(),seconddeque.end(),front_it);

deque<int>::iterator it;

ostream_iterator<int> oit(cout,",");

copy(firstdeque.begin(),firstdeque.end(),oit);

return 0;

}

front_it

1 2 3 4 5

firstdeque

10 20 30 40 50

seconddeque

50, 40, 30, 20, 10, 1, 2, 3, 4, 5

firstdeque


Insert iterator

#include <iostream>

#include <iterator>

#include <list>

using namespace std;

int main () {

list<int> firstlist, secondlist;

for (int i=1; i<=5; i++)

{ firstlist.push_back(i); secondlist.push_back(i*10); }

list<int>::iterator it;

it = firstlist.begin();

advance (it,3);

insert_iterator< list<int> > insert_it (firstlist,it);

copy (secondlist.begin(),secondlist.end(),insert_it);

for ( it = firstlist.begin(); it!= firstlist.end(); ++it )

cout << *it << " ";

cout << endl;

return 0;

}

insert_iterator

it

1 2 3 4 5

firstlist

10 20 30 40 50

secondlist

1 2 3 10 20 30 40 50 4 5

firstlist


Algoritmi generici

Algoritmi generici

 • Operatii care nu modifica secventa pe care opereaza

 • Operatii care modifica secventa pe care opereaza

 • Sortare

 • Cautare binara

 • Interclasare

 • Ansambluri (heap)

 • Min/max


Obiecte de tip functie

Folosite pentru a transmite valori predicatelor la executie

Obiectele de tip functie:

abstractizare care permite comportamentul de functie

Instanta a unei clase care supraincarca operatorul() (operatorul apel de functie)

#include <iostream>

using namespace std;

class gt_n{

int val;

public:

gt_n(int v):val(v){}

bool operator()(int n){return val>n;}

};

int main(){

gt_n f(4);

cout<<f(3)<<endl;//f.operator()(3);

cout<<f(5)<<endl;//f.operator()(5);

return 0;

}

Obiecte de tip functie


Clasificarea obiectelor de tip functie

Clasificarea obiectelor de tip functie

 • Pe baza tipului returnat si a numarului de argumente ale operatorului ()

 • Generator – obiect de tip functie care nu ia nici un parametru si returneaza o valoare de tip arbitrar (ex: rand(), <cstdlib>)

 • Functie unara – functie cu un parametru care returneaza un tip arbitrar(inclusiv void)

 • Functie binara - functie cu 2 parametri care returneaza un tip arbitrar(inclusiv void)

 • Predicat unar – functie unara care returneaza bool

 • Predicat binar – functie binara care returneaza bool

 • Ordonare stricta – predicat binar care permite o interpretare mai generala a egalitatii ( 2 elemente sunt egale daca nici unul nu e strict mai mic decat altul – nr reale)

 • LessThanComparable – clasa care are operatorul<

 • Assignable – clasa care are operatorul =

 • EqualityComparable – clasa care are operatorul ==


Operatii care nu modifica secventa

Operatii care nu modifica secventa

 • for_each

 • find/find_end/find_first/adjacent_find

 • equal

 • count/count_if

 • mismatch

 • search/search_n


For each

aplica o functie data ca parametru pe fiecare element al secventei specificate

template <class InputIterator, class Function> Function for_each (InputIterator first, InputIterator last, Function f);

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

void myfunction (int i) {

cout << " " << i;

}

int main () {

vector<int> myvector;

myvector.push_back(10);

myvector.push_back(20);

myvector.push_back(30);

cout << "Vectorul contine:";

for_each (myvector.begin(), myvector.end(), myfunction);

return 0;

}

for_each


Stl standard template library

template <class InputIterator, class T> InputIterator find ( InputIterator first, InputIterator last, const T& value );

Returneaza un iterator pe primul element egal cu value, sau un iterator pe end(), in cazul in care nu gaseste elementul

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

int main () {

int elems[] = { 10, 20, 30 ,40 };

vector<int> myvector(elems,elems+4);

vector<int>::iterator it;

it = find (myvector.begin(), myvector.end(), 30);

++it;

cout << “The element following 30 is " << *it << endl;

return 0;

}

find

The element following 30 is 40


Find if

template <class InputIterator, class Predicate> InputIterator find_if ( InputIterator first, InputIterator last, Predicate pred );

Predicate – functie care are ca parametru un obiect de tipul template-ului si returneaza o valoare booleana

Gaseste un element in domeniul [first, last) care sa respecte conditia specificata de pred si returneaza un iterator pe element, altfel returneaza un iterator pe end()

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

bool positive (int i) { return (i>0);}

int main () {

vector<int> myvector;

vector<int>::iterator it;

myvector.push_back(-10);

myvector.push_back(-95);

myvector.push_back(40);

myvector.push_back(-55);

it = find_if (myvector.begin(), myvector.end(), positive);

cout << "The first positive value" << *it << endl;

return 0;

}

find_if

predicat

The first positive value 40


Alte variatii find

Alte variatii find

 • find_end – gaseste ultima aparitie a unei secvente in alta secventa si returneaza un iterator

 • find_first_of – gaseste prima aparitie a oricarui element dintr-o secventa in alta secventa

 • adjacent_find – cauta prima aparitie a doua valori consecutive egale intr-o secventa si returneaza un iterator la ea


Equal

Verifica daca elementele din doua domenii sunt egale facand compararea pe perechi de elemente corespunzatoare

template <class InputIterator1, class InputIterator2> bool equal ( InputIterator1 first1, InputIterator1 last1, InputIterator2 first2);

template <class InputIterator1, class InputIterator2, class BinaryPredicate> bool equal ( InputIterator1 first1, InputIterator1 last1, InputIterator2 first2, BinaryPredicate pred);

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

bool mypredicate (int i, int j) { return (i==j);}

int main () {

int myints[] = {20,40,60,80,100};

vector<int>myvector (myints,myints+5);

if (equal (myvector.begin(), myvector.end(), myints))

cout << "The contents of both sequences are equal." << endl;

else cout << "The contents of both sequences differ." << endl;

myvector[3]=81;

if (equal (myvector.begin(), myvector.end(), myints, mypredicate))

cout << "The contents of both sequences are equal." << endl;

else

cout << "The contents of both sequences differ." << endl;

return 0;

}

equal

The contents of both sequences are equal.

The contents of both sequences differ.


Count count if

Returneaza numarul de aparitii ale unui element intr-o secventa sau / numarul elementelor pentru care o conditie este adevarata

template <class InputIterator, class T> typename iterator_traits<InputIterator>::difference_type count ( ForwardIterator first, ForwardIterator last, const T& value );

template <class InputIterator, class Predicate> typename iterator_traits<InputIterator>::difference_type count_if ( ForwardIterator first, ForwardIterator last, Predicate pred );

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

bool positive(int i) {

return (i>0);

}

int main () {

vector<int> myvector;

myvector.push_back(-10);

myvector.push_back(-95);

myvector.push_back(40);

myvector.push_back(-55);

int nrPos =(int) count_if (myvector.begin(), myvector.end(), positive);

cout << "The no of positive values is " << nrPos << endl;

return 0;

}

count/count_if

-10 -95 40 -55

The no of positive values is 1


Mismatch

mismatch

 • Compara doua secvente si returneaza pozitia primei diferente

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

bool mypredicate (int i, int j) {return (i==j);}

int main () {

vector<int> myvector;

for (int i=1; i<6; i++) myvector.push_back (i*10);

int myints[] = {10,20,80,320,1024};

pair<vector<int>::iterator,int*> mypair;

mypair = mismatch (myvector.begin(), myvector.end(), myints);

cout << "First mismatching elements: " << *mypair.first;

cout << " and " << *mypair.second << endl;;

mypair.first++; mypair.second++;

mypair = mismatch (mypair.first, myvector.end(), mypair.second, mypredicate);

cout << "Second mismatching elements: " << *mypair.first;

cout << " and " << *mypair.second << endl;;

return 0;

}

Comparatie implicita (==)

Comparatie cu predicat

First mismatching elements: 30 and 80

Second mismatching elements: 40 and 320


Search

Cauta prima aparitie a unei secvente in alta secventa si returneaza un iterator pe primul element al secventei (comparatia se face folosind == sau predicat)

template <class ForwardIterator1, class ForwardIterator2> ForwardIterator1 search ( ForwardIterator1 first1, ForwardIterator1 last1, ForwardIterator2 first2, ForwardIterator2 last2 );

template <class ForwardIterator1, class ForwardIterator2, class BinaryPredicate> ForwardIterator1 search ( ForwardIterator1 first1, ForwardIterator1 last1, ForwardIterator2 first2, ForwardIterator2 last2. BinaryPredicate pred );

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

bool mypredicate (int i, int j) {

return (i==j);

}

int main () {

vector<int> myvector;

vector<int>::iterator it;

for (int i=1; i<10; i++) myvector.push_back(i*10);

// using default comparison:

int match1[] = {40,50,60,70};

it = search (myvector.begin(), myvector.end(), match1, match1+4);

if (it!=myvector.end())

cout << "match1 found at position " << int(it-myvector.begin()) << endl;

else

cout << "match1 not found" << endl;

// using predicate comparison:

int match2[] = {20,30,50};

it = search (myvector.begin(), myvector.end(), match2, match2+3, mypredicate);

if (it!=myvector.end())

cout << "match2 found at position " << int(it-myvector.begin()) << endl;

else

cout << "match2 not found" << endl;

return 0;

}

search

10 20 30 40 50 60 70 80 90

40 50 60 70

20 30 50

match1 found at position 3

match2 not found


Search n

Cauta prima aparitie a unei succesiuni de n elemente egale in secventa si returneaza un iterator pe primul element

template <class ForwardIterator, class Size, class T> ForwardIterator search_n ( ForwardIterator first, ForwardIterator last, Size count, const T& value );

template <class ForwardIterator, class Size, class T, class BinaryPredicate> ForwardIterator search_n ( ForwardIterator first, ForwardIterator last, Size count, const T& value. BinaryPredicate pred );

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

bool mypredicate (int i, int j) {return (i==j);}

int main () {

int myints[]={10,20,30,30,20,10,10,20};

vector<int> myvector (myints,myints+8);

vector<int>::iterator it;

it = search_n (myvector.begin(), myvector.end(), 2, 10);

if (it!=myvector.end())

cout << "two 10s found at position " << int(it-myvector.begin()) << endl;

else cout << "match not found" << endl;

it = search_n (myvector.begin(), myvector.end(), 2, 20, mypredicate);

if (it!=myvector.end())

cout << "two 20s found at position " << int(it-myvector.begin()) << endl;

else cout << "match not found" << endl;

return 0;

}

search_n

two 10s found at position 5

match not found


Operatii care modifica secventa

Operatii care modifica secventa

 • copy/copy_backward

 • swap/swap_ranges/iter_swap

 • transform

 • replace/replace_if/replace_copy/replace_copy_if

 • fill/fill_n

 • generate/generate_n

 • remove/remove_if/remove_copy/remove_copy_if

 • unique/unique_copy

 • reverse/reverse_copy

 • rotate/rotate_copy

 • random_shuffle

 • partition

 • stable_partition


Copy copy backward

template <class InputIterator, class OutputIterator> OutputIterator copy ( InputIterator first, InputIterator last, OutputIterator result );

Copiaza elementele dintre first si last intr-un domeniu care incepe cu result

Returneaza un iterator pe ultimul element al secventei destinatie

template <class BidirectionalIterator1, class BidirectionalIterator2> BidirectionalIterator2 copy_backward ( BidirectionalIterator1 first, BidirectionalIterator1 last, BidirectionalIterator2 result );

Copiaza elementele in ordine inversa (de la last-1 la first) – se copiaza last-1 in result-1, samd

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

int main () {

int myints[]={10,20,30,40,50,60,70};

vector<int> myvector(7);

vector<int>::iterator it;

copy ( myints, myints+7, myvector.begin() );

cout << "myvector contains:";

for (it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

Copy/copy_backward

10 20 30 40 50 60 70


Copy backward

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

int main () {

vector<int> myvector;

vector<int>::iterator it;

for (int i=1; i<=5; i++)

myvector.push_back(i*10);// myvector: 10 20 30 40 50

myvector.resize(myvector.size()+3);

copy_backward ( myvector.begin(), myvector.begin()+5, myvector.end() );

cout << "myvector contains:";

for (it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

Copy_backward

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50 x x x

10 20 30 10 20 30 40 50


Stl standard template library

template <class T> void swap ( T& a, T& b ) { T c(a); a=b; b=c; }

Interschimba 2 valori

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

int main () {

int x=10, y=20;

swap(x,y);

vector<int> first (4,x), second (6,y);

swap(first,second);

cout << "first contains:";

for (vector<int>::iterator it=first.begin(); it!=first.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << “second contains:";

for (vector<int>::iterator it=second.begin(); it!=second.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

swap

20 20 20 20

first

10 10 10 10 10 10

second

10 10 10 10 10 10

first

20 20 20 20

second


Swap ranges

template < class ForwardIterator1, class ForwardIterator2 > ForwardIterator2 swap_ranges ( ForwardIterator1 first1, ForwardIterator1 last1, ForwardIterator2 first2 );

Interschimba valorile din domeniul [first1,last1) cu elementele incepand de la first2

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

int main () {

vector<int> first (5,10);

vector<int> second (5,33);

vector<int>::iterator it;

swap_ranges(first.begin()+1, first.end()-1, second.begin());

cout << " first contains:";

for (it=first.begin(); it!=first.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << "\nsecond contains:";

for (it=second.begin(); it!=second.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

swap_ranges

[

)

10 10 10 10 10

33 33 33 33 33

10 33 33 33 10

10 10 10 33 33


Iter swap

Interschimba elementele indicate de 2 iteratori

template <class ForwardIterator1, class ForwardIterator2> void iter_swap ( ForwardIterator1 a, ForwardIterator2 b );

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

int main () {

int myints[]={10,20,30,40,50 };

vector<int> myvector (4,99);

iter_swap(myints,myvector.begin());

iter_swap(myints+3,myvector.begin()+2);

cout << "myvector contains:";

for (vector<int>::iterator it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

iter_swap

10 20 30 40 50

99 99 99 99

99 20 30 40 50

10 99 99 99

99 20 30 99 50

10 40 99 99


Transform

Aplica o transformare unara fiecarui element din secventa de intrare sau o transformare binara elementelor corespunzatoare din doua secvente de intrare

template < class InputIterator, class OutputIterator, class UnaryOperator > OutputIterator transform ( InputIterator first1, InputIterator last1, OutputIterator result, UnaryOperator op );

Rezultatul – o noua secventa

template < class InputIterator1, class InputIterator2, class OutputIterator, class BinaryOperator > OutputIterator transform ( InputIterator1 first1, InputIterator1 last1, InputIterator2 first2, OutputIterator result, BinaryOperator binary_op );

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

int op_changeSign (int i) { return (-1)*i; }

int op_diff (int i, int j) { return i-j; }

int main () {

vector<int> first;

vector<int> second;

vector<int>::iterator it;

for (int i=1; i<6; i++) first.push_back (i*10);

second.resize(first.size());

transform (first.begin(), first.end(), second.begin(),op_changeSign);

cout << "first contains:";

for (it=first.begin(); it!=first.end(); ++it)

cout << " " << *it;

transform (first.begin(), first.end(), second.begin(), first.begin(),op_diff);

cout << "first contains:";

for (it=first.begin(); it!=first.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

transform

10 20 30 40 50

-10 -20 -30 -40 -50

20 40 60 80 100


Replace

template < class ForwardIterator, class T > void replace ( ForwardIterator first, ForwardIterator last, const T& old_value, const T& new_value );

Inlocuieste toate aparitiile din [first,last) ale lui old_value cu new_value

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

int main () {

int myints[] = { 10, 20, 30, 30, 20, 10, 10, 20 };

vector<int> myvector (myints, myints+8);

replace (myvector.begin(), myvector.end(), 20, 99);

cout << "myvector contains:";

for (vector<int>::iterator it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

replace

10 20 30 30 20 10 10 20

10 99 30 30 99 10 10 99


Fill fill n

template < class ForwardIterator, class T > void fill ( ForwardIterator first, ForwardIterator last, const T& value );

template < class OutputIterator, class Size, class T > void fill_n ( OutputIterator first, Size n, const T& value );

Completeaza (primele n) elementele din intervalul [first,last) cu value

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

int main () {

vector<int> myvector (8);

fill (myvector.begin(),myvector.begin()+4,5);

fill (myvector.begin()+3,myvector.end()-2,8);

cout << "myvector contains:";

for (vector<int>::iterator it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

vector<int> myvector1 (8,10);

fill_n (myvector1.begin(),4,20);

fill_n (myvector1.begin()+3,3,33);

cout << "myvector1 contains:";

for (vector<int>::iterator it=myvector1.begin(); it!=myvector1.end(); ++it)

cout << " " << *it;

return 0;

}

fill/fill_n

0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 5 5 0 0 0 0

5 5 5 8 8 8 0 0

10 10 10 10 10 10 10 10

20 20 20 20 10 10 10 10

20 20 20 33 33 33 10 10


Generate generate n

template <class ForwardIterator, class Generator> void generate ( ForwardIterator first, ForwardIterator last, Generator gen );

template <class OutputIterator, class Size, class Generator> void generate_n ( OutputIterator first, Size n, Generator gen );

Completeaza elementele dintre first si last cu valorile generate de functia gen

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

#include <ctime>

#include <cstdlib>

using namespace std;

// function generator:

int RandomNumber () { return (rand()%100); }

int current(0);

int UniqueNumber () { return ++current; }

int main () {

srand ( unsigned ( time(NULL) ) );

vector<int> myvector (8);

vector<int>::iterator it;

generate (myvector.begin(), myvector.end(), RandomNumber);

cout << "myvector contains:";

for (it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

int myarray[9];

generate_n (myarray, 9, UniqueNumber);

cout << "myarray contains:";

for (int i=0; i<9; ++i)

cout << " " << myarray[i];

return 0;

}

generate/generate_n


Remove

template < class ForwardIterator, class T > ForwardIterator remove ( ForwardIterator first, ForwardIterator last, const T& value );

Elimina value din intervalul [first,last)

Returneaza un iterator spre noul sfarsit al secventei

#include <iostream>

#include <algorithm>

using namespace std;

int main () {

int myints[] = {10,20,30,40,50,20,70};

int* pbegin = myints;

int* pend = myints+sizeof(myints)/sizeof(int);

pend = remove (pbegin, pend, 20);

cout << "range contains:";

for (int* p=pbegin; p!=pend; ++p)

cout << " " << *p;

cout << endl;

return 0;

}

remove

10 20 30 40 50 20 70

10 30 40 50 70


Remove copy

template <class InputIterator, class OutputIterator, class T> OutputIterator remove_copy ( InputIterator first, InputIterator last, OutputIterator result, const T& value );

Realizeaza o copie fara elementele egale cu value

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

int main () {

int myints[] = {10,20,30,30,20,10,10,20};

vector<int> myvector (8);

vector<int>::iterator it;

int* pend=remove_copy (myints,myints+8,myvector.begin(),20);

cout << "myvector contains:";

for (it=myvector.begin(); it!=pend; ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

for (it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

return 0;

}

remove_copy

10 20 30 30 20 10 10 20

10 30 30 10 10 0 0 0


Remove copy if

template <class InputIterator, class OutputIterator, class Predicate> OutputIterator remove_copy_if ( InputIterator first, InputIterator last, OutputIterator result, Predicate pred );

Copiaza elementele din intervalul [first,last) cu exceptia celor pt care pred e true

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

bool IsOdd (int i) { return ((i%2)==1); }

int main () {

int myints[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};

vector<int> myvector (9);

vector<int>::iterator it;

remove_copy_if (myints,myints+9,myvector.begin(),IsOdd);

cout << "myvector contains:";

for (it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

remove_copy_if

2 4 6 8 0 0 0 0 0


Unique

template <class ForwardIterator> ForwardIterator unique ( ForwardIterator first, ForwardIterator last );

template <class ForwardIterator, class BinaryPredicate> ForwardIterator unique ( ForwardIterator first, ForwardIterator last, BinaryPredicate pred );

Elimina elementele consecutive egale (==) sau le compara folosind o functie de comparare

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

bool myfunction (int i, int j) { return (i==j);}

int main () {

int myints[] = {10,20,20,20,30,30,20,20,10};

vector<int> myvector (myints,myints+9);

vector<int>::iterator it;

// using default comparison:

it = unique (myvector.begin(), myvector.end());

myvector.resize( it - myvector.begin() ) // 10 20 30 20 10

// using predicate comparison:

unique (myvector.begin(), myvector.end(), myfunction);

cout << "myvector contains:";

for (it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

unique

10 20 30 20 10 30 20 20 10

dublurile

10 20 30 20 10


Unique copy

template <class InputIterator, class OutputIterator> OutputIterator unique_copy ( InputIterator first, InputIterator last, OutputIterator result );

template <class InputIterator, class OutputIterator, class BinaryPredicate> OutputIterator unique_copy ( InputIterator first, InputIterator last, OutputIterator result, BinaryPredicate pred );

Copiaza elementele din intervalul [first, last) cu exceptia elementelor consecutive egale sau care respecta o relatie data ca functie

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

bool myfunction (int i, int j) { return (i==j);}

int main () {

int myints[] = {10,20,20,20,30,30,40,40,30,10};

vector<int> myvector (10);

vector<int>::iterator it;

// using default comparison:

it=unique_copy (myints,myints+10,myvector.begin());

for (it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

sort (myvector.begin(),it);

for (it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

it=unique_copy (myvector.begin(), it, myvector.begin(), myfunction);

myvector.resize( it - myvector.begin() );

cout << "myvector contains:";

for (it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

unique_copy

10 20 30 40 30 10 0 0 0 0

0 0 0 0 10 10 20 30 30 40

0 10 20 30 40


Reverse

template <class BidirectionalIterator> void reverse ( BidirectionalIterator first, BidirectionalIterator last);

Inverseaza ordinea elementelor dintre [first,last)

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

int main () {

vector<int> myvector;

vector<int>::iterator it;

for (int i=1; i<10; ++i) myvector.push_back(i);

reverse(myvector.begin(),myvector.end();

cout << "myvector contains:";

for (it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

reverse

9 8 7 6 5 4 3 2 1


Reverse copy

template <class BidirectionalIterator, class OutputIterator> OutputIterator reverse_copy ( BidirectionalIterator first, BidirectionalIterator last, OutputIterator result );

Copiaza elementele dintre [first,last) in ordine inversa incepand de la result

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

int main () {

int myints[] ={1,2,3,4,5,6,7,8,9};

vector<int> myvector(9);

vector<int>::iterator it;

myvector.push_back(100);

myvector.push_back(101);

myvector.push_back(102);

reverse_copy (myints, myints+9, myvector.begin() );

cout << "myvector contains:";

for (it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

reverse_copy

100 101 102

9 8 7 6 5 4 3 2 1 100 101 102


Partition

template <class BidirectionalIterator, class Predicate> BidirectionalIterator partition ( BidirectionalIterator first, BidirectionalIterator last, Predicate pred );

Rearanjeaza elementele unei secvente astfel incat toate elementele pentru care un predicat returneaza true sunt asezate inaintea celor pt care returneaza false

Returneaza un pointer spre cel de-al doilea grup

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

bool IsOdd (int i) { return (i%2)==1; }

int main () {

vector<int> myvector;

vector<int>::iterator it, bound;

for (int i=1; i<10; ++i) myvector.push_back(i); // 1 2 3 4 5 6 7 8 9

bound = partition (myvector.begin(), myvector.end(), IsOdd);

cout << "odd members:";

for (it=myvector.begin(); it!=bound; ++it)

cout << " " << *it;

cout << "\neven members:";

for (it=bound; it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

partition

1 9 3 7 5

6 4 8 2


Sortare

Sortare

 • sort

 • stable_sort

 • partial_sort

 • partial_sort_copy

 • n_th_element


Sort stable sort

template <class RandomAccessIterator> void sort ( RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator last );

template <class RandomAccessIterator, class Compare> void sort ( RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator last, Compare comp );

Sorteaza elementele dintre first si last in ordine crescatoare sau folosind un criteriu comp

Compare – obiect de tipul functie de comparare care ia ca argumente 2 obiecte de tipul templateului si returneaza true daca primul argument<al doilea argument

Stable_sort asigura faptul ca elementele cu valori egale raman pe pozitii

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

bool myfunction (int i,int j) { return (i<j); }

struct myclass {

bool operator() (int i,int j) { return (i<j);}

} myobject;

int main () {

int myints[] = {32,71,12,45,26,80,53,33};

vector<int> myvector (myints, myints+8);

vector<int>::iterator it;

// operator <

sort (myvector.begin(), myvector.begin()+4);

// folosire functii pentru comparare

sort (myvector.begin()+4, myvector.end(), myfunction);

// folosire obiecte pt comparare

sort (myvector.begin(), myvector.end(), myobject);

cout << "myvector contains:";

for (it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

sort/stable_sort

Tipul functie

de comparatie

32 71 12 45 26 80 53 33

(12 32 45 71)26 80 53 33

12 32 45 71(26 33 53 80)

(12 26 32 33 45 53 71 80)


Partial sort

template <class RandomAccessIterator> void partial_sort ( RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator middle, RandomAccessIterator last );

T

emplate <class RandomAccessIterator, class Compare> void partial_sort ( RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator middle, RandomAccessIterator last, Compare comp );

Sorteaza elementele din domeniul [first,last) astfel incat elementele din [first, middle) contine elementele sortate crescator, iar restul nu sunt ordonate

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

bool myfunction (int i,int j) { return (i<j); }

int main () {

int myints[] = {9,8,7,6,5,4,3,2,1};

vector<int> myvector (myints, myints+9);

vector<int>::iterator it;

partial_sort (myvector.begin(), myvector.begin()+5, myvector.end());

cout << "myvector contains:";

for (it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

partial_sort (myvector.begin(), myvector.begin()+5, myvector.end(),myfunction);

cout << "myvector contains:";

for (it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

partial_sort

1 2 3 4 5 9 8 7 6

1 2 3 4 5 9 8 7 6


Partial sort copy

template <class InputIterator, class RandomAccessIterator> RandomAccessIterator partial_sort_copy ( InputIterator first,InputIterator last, RandomAccessIterator result_first, RandomAccessIterator result_last );

template <class InputIterator, class RandomAccessIterator, class Compare> RandomAccessIterator partial_sort_copy ( InputIterator first,InputIterator last, RandomAccessIterator result_first, RandomAccessIterator result_last, Compare comp );

Copiaza elementele din domeniul [first,last) in domeniul [result_first, result_last), sortand elementele copiate

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

bool myfunction (int i,int j) { return (i<j); }

int main () {

int myints[] = {9,8,7,6,5,4,3,2,1};

vector<int> myvector (5);

vector<int>::iterator it;

// operator <

partial_sort_copy (myints, myints+9, myvector.begin(), myvector.end());

// using function as comp

partial_sort_copy (myints, myints+9, myvector.begin(), myvector.end(), myfunction);

cout << "myvector contains:";

for (it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

partial_sort_copy

1 2 3 4 5


N th element

template <class RandomAccessIterator> void nth_element ( RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator nth, RandomAccessIterator last );

template <class RandomAccessIterator, class Compare> void nth_element ( RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator nth, RandomAccessIterator last, Compare comp)

Rearanjeaza elementele dintre first si last astel incat nth va reprezenta elementul de pe pozitia n intr-o ordonare crescatoare a elementelor, fara a garanta ca elementele anterioare sau posterioare ar fi ordonate

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

bool myfunction (int i,int j) { return (i<j); }

int main () {

vector<int> myvector;

vector<int>::iterator it;

for (int i=1; i<10; i++) myvector.push_back(i); // 1 2 3 4 5 6 7 8 9

//random_shuffle (myvector.begin(), myvector.end());

//(operator <):

nth_element (myvector.begin(), myvector.begin()+5, myvector.end());

// using function as comp

nth_element (myvector.begin(), myvector.begin()+5, myvector.end(),myfunction);

cout << "myvector contains:";

for (it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

n_th_element


Cautare binara

Cautare binara

 • lower_bound

 • upper_bound

 • equal_range

 • binary_search


Lower bound upper bound

template <class ForwardIterator, class T> ForwardIterator lower_bound ( ForwardIterator first, ForwardIterator last, const T& value );

template <class ForwardIterator, class T, class Compare> ForwardIterator lower_bound ( ForwardIterator first, ForwardIterator last, const T& value, Compare comp );

Returneaza un iterator spre primul element din intervalul [first,last) care e >= value sau <value

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

int main () {

int myints[] = {10,20,30,30,20,10,10,20};

vector<int> v(myints,myints+8);

vector<int>::iterator low,up;

sort (v.begin(), v.end());

low=lower_bound (v.begin(), v.end(), 20);

up= upper_bound (v.begin(), v.end(), 20);

cout << "lower_bound at position " << int(low- v.begin()) << endl;

cout << "upper_bound at position " << int(up - v.begin()) << endl;

return 0;

}

lower_bound/upper_bound

lower_bound at position 3

upper_bound at position 6


Binary search

template <class ForwardIterator, class T> bool binary_search ( ForwardIterator first, ForwardIterator last, const T& value );

template <class ForwardIterator, class T, class Compare> bool binary_search ( ForwardIterator first, ForwardIterator last, const T& value, Compare comp );

Verifica daca value apartine domeniului [first, last) care trebuie sa fie sortat

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

bool myfunction (int i,int j) { return (i<j); }

class myCmp {

public:

int operator()(const int i, const int j){return i<j;}

}myComp;

int main () {

int myints[] = {1,2,3,4,5,4,3,2,1};

vector<int> v(myints,myints+9);

// using default comparison:

sort (v.begin(), v.end());

cout << "looking for a 3... ";

if (binary_search (v.begin(), v.end(), 3))

cout << "found!\n"; else cout << "not found.\n";

// using myfunction as comp:

sort (v.begin(), v.end(), myfunction);

cout << "looking for a 6... ";

if (binary_search (v.begin(), v.end(), 6, myComp))

cout << "found!\n"; else cout << "not found.\n";

return 0;

}

binary_search


Algoritmi de interclasare

Algoritmi de Interclasare

 • merge

 • inplace_merge

 • includes

 • set_union

 • set_intersection

 • set_difference

 • set_symmetric_difference


Merge

Interclaseaza 2 secvente ordonate

template <class InputIterator1, class InputIterator2, class OutputIterator> OutputIterator merge ( InputIterator1 first1, InputIterator1 last1, InputIterator2 first2, InputIterator2 last2, OutputIterator result );

template <class InputIterator1, class InputIterator2, class OutputIterator, class Compare> OutputIterator merge ( InputIterator1 first1, InputIterator1 last1, InputIterator2 first2, InputIterator2 last2, OutputIterator result, Compare comp );

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

int main () {

int first[] = {5,10,15,20,25};

int second[] = {50,40,30,20,10};

vector<int> v(10);

vector<int>::iterator it;

sort (first,first+5);

sort (second,second+5);

merge (first,first+5,second,second+5,v.begin());

cout << "The resulting vector contains:";

for (it=v.begin(); it!=v.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

merge


Inplace merge

Interclaseaza 2 secvente consecutive

template <class BidirectionalIterator> void inplace_merge ( BidirectionalIterator first, BidirectionalIterator middle, BidirectionalIterator last );

template <class BidirectionalIterator, class Compare> void inplace_merge ( BidirectionalIterator first, BidirectionalIterator middle, BidirectionalIterator last, Compare comp );

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

int main () {

int first[] = {5,10,15,20,25};

int second[] = {50,40,30,20,10};

vector<int> v(10);

vector<int>::iterator it;

sort (first,first+5);

sort (second,second+5);

copy (first,first+5,v.begin());

copy (second,second+5,v.begin()+5);

inplace_merge (v.begin(),v.begin()+5,v.end());

cout << "The resulting vector contains:";

for (it=v.begin(); it!=v.end(); ++it)

cout << " " << *it;

cout << endl;

return 0;

}

inplace_merge

first

middle

last


Includes

template <class InputIterator1, class InputIterator2> bool includes ( InputIterator1 first1, InputIterator1 last1, InputIterator2 first2, InputIterator2 last2 );

template <class InputIterator1, class InputIterator2, class Compare> bool includes ( InputIterator1 first1, InputIterator1 last1, InputIterator2 first2, InputIterator2 last2, Compare comp );

Verifica daca toate elementele din domeniul [first1,last1) se regasesc in domeniul [first2,last2)

#include <iostream>

#include <algorithm>

using namespace std;

bool myfunction (int i, int j) { return i<j; }

int main () {

int container[] = {5,10,15,20,25,30,35,40,45,50};

int continent[] = {40,30,20,10};

int continent1[] = {40,30,20,10,9};

sort (container,container+10);

sort (continent,continent+4);

sort (continent1,continent1+5);

// using default comparison:

if ( includes(container,container+10,continent,continent+4) )

cout << "container includes continent!" << endl;

// using myfunction as comp:

if ( includes(container,container+10,continent,continent+4, myfunction) )

cout << "container includes continent!" << endl;

if ( includes(container,container+10,continent1,continent1+5))

cout << "container includes continent1!" << endl;

else

cout << "container does not include continent1!" << endl;

return 0;

}

includes


Set union intersection difference symmetric difference

Realizeaza reuniunea, intersectia, diferenta si diferenta simetrica a doua domenii sortate

Returneaza un iterator la sfarsitul secventei obtinute ca rezultat

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

int main () {

int first[] = {5,10,15,20,25};

int second[] = {50,40,30,20,10};

vector<int> reun(10); vector<int>::iterator it;

sort (first,first+5); sort (second,second+5);

it=set_union (first, first+5, second, second+5, reun.begin());

cout<<"UNION:"<<endl;

for(vector<int>::iterator it1=reun.begin();it1!=it;it1++)

cout<<*it1<<" ";

cout<<endl;

cout<<"INTERSECTION:"<<endl;

vector<int> inters(10);

it=set_intersection (first, first+5, second, second+5, inters.begin());

for(vector<int>::iterator it1=inters.begin();it1!=it;it1++)

cout<<*it1<<" ";

cout<<endl;

vector<int> diff(10);

it=set_difference (first, first+5, second, second+5, diff.begin());

cout<<"DIFFERENCE: ";

for(vector<int>::iterator it1=diff.begin();it1!=it;it1++)

cout<<*it1<<" ";

cout<<endl;

vector<int> symDiff(10);

it=set_symmetric_difference (first, first+5, second, second+5, symDiff.begin());

cout<<"SYMMETRIC DIFFERENCE: ";

for(vector<int>::iterator it1=symDiff.begin();it1!=it;it1++)

cout<<*it1<<" ";

cout<<endl;

return 0;

}

Set_union/intersection/difference/symmetric_difference

UNION:

5 10 15 20 25 30 40 50

INTERSECTION:

10 20

DIFFERENCE: 5 15 25

SYMMETRIC DIFFERENCE: 5 15 25 30 40 50


Algoritmi pentru heap uri

Algoritmi pentru heap-uri

 • push_heap

 • pop_heap

 • make_heap

 • sort_heap


Operatii pe heap

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

int main () {

int myints[] = {10,20,30,5,15};

vector<int> v(myints,myints+5);

vector<int>::iterator it;

make_heap (v.begin(),v.end());

cout << "initial max heap : " << v.front() << endl;

pop_heap (v.begin(),v.end());

v.pop_back();

cout << "max heap after pop : " << v.front() << endl;

v.push_back(99);

push_heap (v.begin(),v.end());

cout << "max heap after push: " << v.front() << endl;

sort_heap (v.begin(),v.end());

cout << "final sorted range :";

for (unsigned i=0; i<v.size(); i++) cout << " " << v[i];

cout << endl;

return 0;

}

Operatii pe heap

30 20 15 10 5

20 15 10 5 30

20 15 10 5

20

99 20 15 10 5

5 10 15 20 99


Algoritmi de mimin maxim

Algoritmi de mimin/maxim

 • min

 • max

 • min_element

 • max_element

 • lexicographical_compare

 • next_permutation

 • prev_permutation


Min element max element

#include <iostream>

#include <algorithm>

using namespace std;

bool myfn(int i, int j) { return i<j; }

struct myclass {

bool operator() (int i,int j) { return i<j; }

} myobj;

int main () {

int myints[] = {3,7,2,5,6,4,9};

cout << "The smallest element is " << *min_element(myints,myints+7) << endl;

cout << "The largest element is " << *max_element(myints,myints+7) << endl;

// using function myfn as comp:

cout << "The smallest element is " << *min_element(myints,myints+7,myfn) << endl;

cout << "The largest element is " << *max_element(myints,myints+7,myfn) << endl;

// using object myobj as comp:

cout << "The smallest element is " << *min_element(myints,myints+7,myobj) << endl;

cout << "The largest element is " << *max_element(myints,myints+7,myobj) << endl;

return 0;

}

Returneaza un iterator la elementul minim/maxim din domeniu

template <class ForwardIterator> ForwardIterator min_element ( ForwardIterator first, ForwardIterator last );

template <class ForwardIterator, class Compare> ForwardIterator min_element ( ForwardIterator first, ForwardIterator last, Compare comp );

min_element/max_element


Lexicographical compare

Comparare lexicala a elementelor a doua secvente

template <class InputIterator1, class InputIterator2> bool lexicographical_compare ( InputIterator1 first1, InputIterator1 last1, InputIterator2 first2, InputIterator2 last2 );

template <class InputIterator1, class InputIterator2, class Compare> bool lexicographical_compare ( InputIterator1 first1, InputIterator1 last1, InputIterator2 first2, InputIterator2 last2, Compare comp );

#include <iostream>

#include <algorithm>

#include <cctype>

using namespace std;

// a case-insensitive comparison function:

bool mycomp (char c1, char c2)

{ return tolower(c1)<tolower(c2); }

int main () {

char first[]="Apple"; // 5 letters

char second[]="apartment"; // 9 letters

cout << "Using default comparison (operator<): ";

if (lexicographical_compare(first,first+5,second,second+9))

cout << first << " is less than " << second << endl;

else

if (lexicographical_compare(second,second+9,first,first+5))

cout << first << " is greater than " << second << endl;

else

cout << first << " and " << second << " are equivalent\n";

cout << "Using mycomp as comparison object: ";

if (lexicographical_compare(first,first+5,second,second+9,mycomp))

cout << first << " is less than " << second << endl;

else

if (lexicographical_compare(second,second+9,first,first+5,mycomp))

cout << first << " is greater than " << second << endl;

else

cout << first << " and " << second << " are equivalent\n";

return 0;

}

lexicographical_compare


Prev permutation next permutation

Genereaza urmatoarea/anterioara permutare (ordonate lexicografic)

#include <iostream>

#include <algorithm>

using namespace std;

int main () {

int myints[] = {1,2,3};

cout << "The 3! possible previous permutations with 3 elements:\n";

sort (myints,myints+3);

reverse (myints,myints+3);

do {

cout << myints[0] << " " << myints[1] << " " << myints[2] << endl;

} while ( prev_permutation (myints,myints+3) );

int my2ints[] = {7,8,9};

cout << "The 3! possible next permutations with 3 elements:\n";

sort (my2ints,my2ints+3);

do {

cout << my2ints[0] << " " << my2ints[1] << " " << my2ints[2] << endl;

} while ( next_permutation (my2ints,my2ints+3) );

prev_permutation/next_permutation

The 3! possible previous permutations with 3 elements:

3 2 1

3 1 2

2 3 1

2 1 3

1 3 2

1 2 3

The 3! possible next permutations with 3 elements:

7 8 9

7 9 8

8 7 9

8 9 7

9 7 8

9 8 7


Tipul de data string

Tipul de data string

 • Un tip special de container

 • Capacitate:

  • Size, length, max_size, resize, capacity, reserve, clear, empty

 • Acces la elemente: [], at

 • Modificatori:

  • +=, append, push_back,assign, insert, erase, replace, copy, swap


Operatii specifice stringurilor

Operatii specifice stringurilor

 • c_str

  • Returneaza reprezentarea C corespunzatoare (cu \0 la sfarsit)

 • data

  • Returneaza vectorul de caractere fara \0 la sfarsit

 • find

  • Cauta prima aparitie a unui caracter/string

 • rfind

  • Cauta ultima aparitie a unui caracter/string

 • find_first(last)_of

  • Cauta in string oricare din caracterele date ca parametru

 • find_firt(last)_not_of

  • Cauta in string primul caracter care nu apare in parametru

 • substr

  • Returneaza un string care este un substring al obiectului curent

 • compare

  • Compara 2 stringuri (~strcmp)


Exemplu stringuri

#include <string>

#include <iostream>

using namespace std;

main()

{

string a("abcd efg");

string b("xyz ijk");

string c;

cout << a << " " << b << endl; // Output: abcd efg xyz ijk

cout << "String empty: " << c.empty() << endl; // String empty: 1

c = a + b; // concatenation

cout << c << endl; // abcd efgxyz ijk

cout << "String length: " << c.length() << endl; // String length: 15

cout << "String size: " << c.size() << endl; // String size: 15

cout << "String capacity: " << c.capacity() << endl; // String capacity: 15

cout << "String empty: " << c.empty() << endl; // String empty: 0

string d = c;

cout << d << endl; // abcd efgxyz ijk

// First character: a

cout << "First character: " << c[0] << endl;

string f(" Leading and trailing blanks ");

cout << "String f:" << f << endl;

cout << "String length: " << f.length() << endl; // String length: 37

cout << "String f:" << f.append("ZZZ") << endl; // String f: Leading and trailing blanks ZZZ

cout << "String length: " << f.length() << endl; // String length: 40

string g("abc abc abd abc");

cout << "String g: " << g << endl; // String g: abc abc abd abc

cout << "Replace 12,1,\"xyz\",3: " << g.replace(12,1,"xyz",3) << endl;

// Replace 12,1,"xyz",3: abc abc abd xyzbc

cout << g.replace(0,3,"xyz",3) << endl; // xyz abc abd xyzbc

cout << g.replace(4,3,"xyz",3) << endl; // xyz xyz abd xyzbc

cout << g.replace(4,3,"ijk",1) << endl; // xyz i abd xyzbc

cout << "Find: " << g.find("abd",1) << endl; // Find: 6

cout << g.find("qrs",1) << endl;

string h("abc abc abd abc");

cout << "String h: " << h << endl;

cout << "Find \"abc\",0: " << h.find("abc",0) << endl; // Find "abc",0: 0

cout << "Find \"abc\",1: " << h.find("abc",1) << endl; // Find "abc",1: 4

cout << "Find_first_of \"abc\",0: " << h.find_first_of("abc",0) << endl; // Find_first_of "abc",0: 0

cout << "Find_last_of \"abc\",0: " << h.find_last_of("abc",0) << endl; // Find_last_of "abc",0: 0

cout << "Find_first_not_of \"abc\",0: " << h.find_first_not_of("abc",0) << endl; // Find_first_not_of "abc",0: 3

cout << "Find_first_not_of \" \": " << h.find_first_not_of(" ") << endl; // Find_first_not_of " ": 0

cout << "Substr 5,9: " << h.substr(5,9) << endl; // Substr 5,9: bc abd ab

cout << "Compare 0,3,\"abc\": " << h.compare("abc“,0,3) << endl; // Compare 0,3,"abc": 0

cout << "Compare 0,3,\"abd\": " << h.compare("abd“,0,3) << endl; // Compare 0,3,"abd": -1

cout << h.assign("xyz",0,3) << endl; // xyz

cout << "First character: " << h[0] << endl; // Strings start with 0 // First character: x

return 0;

}

Exemplu stringuri


Retrospectiva poo

Retrospectiva POO

 • Abstractizare+incapsulare+ascundere informatie:

  • void*, pointeri

  • clase+polimorfism

   • tilizarea interfetelor in programare

   • principiul substitutiei

   • legarea intarziata

  • Template

 • Exceptii

 • Sabloane de proiectare:Singleton, Adapter, Iterator


Examen scris

Examen scris

 • Conditie eliminatorie: Nota 5 la laborator!!!

 • 1p oficiu

 • Teorie:

  • Grila -1p (raspuns corect+argumentare)

  • Sinteza – 2p

 • Problema:

  • 6 p


Multumesc

MULTUMESC!

SUCCES!


 • Login