Dewey de redaktionella reglerna presentation och diskussion
Download
1 / 32

Dewey De redaktionella reglerna Presentation och diskussion - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dewey De redaktionella reglerna Presentation och diskussion. 2009-09-11 Magdalena Svanberg , Kungl. biblioteket . Översikt. Funktionen för Deweys olika delar – konsekvenser för redaktionella regler Skrivregler Särskilda svenska regler. Diskussion. Rubrikerna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Dewey De redaktionella reglerna Presentation och diskussion

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dewey de redaktionella reglerna presentation och diskussion

DeweyDe redaktionella reglernaPresentation och diskussion

2009-09-11 Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket


Versikt

Översikt

 • Funktionen för Deweys olika delar – konsekvenser för redaktionella regler

 • Skrivregler

 • Särskilda svenska regler. Diskussion


Dewey de redaktionella reglerna presentation och diskussion

 • Rubrikerna

 • Anmärkningarna i schemat och tabellerna

 • Relativa indexet


Rubrikerna

Rubrikerna

 • Aktuella termer, lyhördhet (sensitivity), internationell gångbarhet

 • Sträva efter precision, klarhet, korthet

 • Välj termer eller fraser som är tillräckligt vida för att omfatta alla ämnen som är underordnade klassen ifråga.

 • Offra inte klarhet för att uppnå korthet.

 • 796.32Inflated ball thrown or hit by hand


Rubrikerna ska fungera frist ende

Rubrikerna ska fungera fristående

 • Gäller i synnerhet rubrikerna för de två översta nivåerna, huvudklasserna och avdelningarna

  210Religionsteori och -filosofi

  inte:

  200 Religion

  210 Teori och filosofi

  543.1Allmänna ämnen inom analytisk kemi

  inte:

  543Analytisk kemi

  543.1Allmänna ämnen


Inga rubriker som bara best r av prepositionsfraser eller adjektiv

Inga rubriker som bara består av prepositionsfraser eller adjektiv

839.7Svensk litteratur

inte:

839.6-839.8>Särskilda nordiska litteraturer

839.7Svensk


Rubriker f r heterogena klasser

Rubriker för heterogena klasser

 • UppräkningOm alla ämnen i klassen täcks av två eller tre termer räknas dessa upp:839.6Fornisländsk, isländsk, färöisk litteratur

 • … och besläktade…; … och liknande (related)Ämnena i klassen har ingen gemensam benämning, men tillhör en familj som man kommer att tänka på om en eller två av ämnena nämns450Italienska, rumänska & besläktade språk


Heterogena klasser forts

Heterogena klasser - forts

 • Diverse… (Miscellaneous)Om det fyra eller fler ämnen innefattas i en klass, och ingen sammanfattande benämning finns som inte också innefattar andra ämnen, används rubriken Diverse …. Ange alltid en scope note.616.849Miscellaneous symptomsOnly those named below.Including coma, euneresis, pain

 • Andra … (Other)Används som rubrik för klasser avsedda att täcka alla delar av en överordnad klass som inte täcks in av andra indelningar.286.1-286.5Baptistiska kyrkor286.5 Andra baptistiska kyrkor och samfund


Mer information om klassens inneh ll

Mer information om klassens innehåll

 • Om informationen för klassen sammantaget (hierarkin, rubriker, anmärkningar, indextermer) inte är tillräcklig; används

  • Synonymer / Andra namn

  • Definitioner

  • Bestämningar

  • Scope notes

 • som gör det möjligt för en lekman att förstå.


Andra namn

Andra namn

 • En synonym / annat namn ges i en parentes efter rubriken.

 • Flera ges i en anmärkning som inleds: Andra namn.Andra namn-anmärkningar används också när det alternativa namnet är ett tidigare namn och när det alternativa namnet bara gäller en del av rubriken


Andra namn exempel

Andra namn - exempel

 • Inget annat namn i rubrik eller anmärkning:

  641.84Smörgåsar och liknande rätterIngångar i det relativa indexet:MackorSmörgåsarWraps

 • Ett annat namn i rubriken

  599.67*Proboscidea (Elefantdjur)

 • Flera andra namn i anmärkning

  551.552HurricanesVariant names: typhoons, baguios, tropical cyclones,

  willy-willies


Definitioner

Definitioner

 • När en term används i en vidare eller snävare betydelse än den allmänt accepterade

 • När en term har flera betydelser

 • När en term är ny och en definition inte finns lätt tillgänglig

 • Används restriktivt


Best mningar

Bestämningar

 • Bestämningar inom parentes tillfogas termer som har två eller fler betydelser

 • Undvik discipliner

 • Bestämningen ska samma numerus som termen.

 • Om en betydelse är den vanligaste kan den lämnas utan bestämning

  Dockor

  Dockor (fartygsbassänger)


Scope notes

Scope notes

 • Används när en klass är vidare eller snävare än vad som är uppenbart utifrån rubriken.177Ethics of social relationsLimited to the topics provided for below685.4Gloves and mittensRegardless of material


Klassificera h r anm rkningar

Klassificera här-anmärkningar

 • Används för ämnen som är så sammanflätande med de klasser där de placerats att det är osannolikt att de kommer att få egna nummer.

 • Ämnen vidare eller snävare än den klass där de placeratsT2—4873Stockholms länKlassificera här: Stockholm

 • Ämnen som överlappar med klassen

  335.6FascismKlassificera här: falangism, nationalsocialism, nynazism


Klassificera h r anm rkningar forts

Klassificera här-anmärkningar (forts)

 • Andra sätt att se på ämnet

  616.12HjärtsjukdomarKlassificera här: kardiologi

 • Omplacerade ämnen

  306.365Agricultural shared return systemsClass here serfs, sharecroppers [both formerly 305.563]

 • Tvärvetenskapliga och allmänna nummer

  001.9Controversial knowledgeClass here interdisciplinary works on controversial knowledge, parapsychology, occultism


Omfattar ven anm rkningar including anv nds

Omfattar även-anmärkningar (Including)används

 • för att visa omplacering av särskilda ämnen613.41BathingIncluding saunas, Turkish baths [both formerly 646.75], showering.


Omfattar ven anm rkningar anv nds forts

Omfattar även-anmärkningar används (forts)

 • för att räkna upp särskilda ämnen som bör nämnas och indexeras, men som inte bedöms vara tillräckligt viktiga för att få egna nummer

  414 Phonology and phonetics of standard forms of languages

  414.6 Suprasegmental featuresIncluding juncture (pauses), pitch, stress

 • för att räkna upp särskilda ämnen som inte uppenbart är underordnade rubriken.398.8Rim, ramsor, rimlekarOmfattar även hopprepsramsor, vaggvisor, tungvrickare


Omfattar ven anm rkningar anv nds forts1

Omfattar även-anmärkningar används (forts)

 • för att förklara abstrakta rubriker med ord som är lättare för en lekman att förstå362 Social welfare problems and services362.6 Problems of and services to persons in late adulthood

  362.63 Direct reliefIncluding provision of financial aid, food, shelter, household assistance, clothing, recreation

 • för att göra vagt definierade rubriker mer specifika641.26Nonalcoholic beveragesIncluding carbonated, malted, mineralized beverages


Omfattar ven anm rkningar anv nds inte

Omfattar även-anmärkningar används inte

 • för att ersätta en definition

 • för att räkna upp ämnen som troligen inte kommer att förekomma i litteraturen

 • för att räkna upp alla ämnen som ingår i klassen

 • för att begränsa klassen


Indexet vilka mnen ska tas med

Indexet – vilka ämnen ska tas med?

 • Olika gränser för det tryckta indexet och det elektroniska

 • Bara det elektroniska relevant för oss

 • Ämnen som det finns 10 verk om får en ingång i indexet

 • Ämnen som det finns 5-9 verk om får en ingång i indexet om:

  • det är troligt att det publiceras fler verk om ämnet

  • ämnet är svårt att klassificera utan indexingång

 • Vid tveksamhet, ta med ämnet i indexet


Indexet vilka mnen ska tas med forts

Indexet – vilka ämnen ska tas med? (forts)

 • Ämnen som nämns i tabellerna eller schema tas med i indexet

 • Ämnen utan grund i litteraturen kan tas med av logiska skäl

 • Vaga rubriker tas inte med i indexet

  331.872Levels of [labor union] organization

  Including locals, national unions, union federations


Indexet val av termer

Indexet – val av termer

 • De termer som förekommer i schemat och tabellerna

 • Synonymer om de förekommer i minst 15 titlar och inte är föråldrade.

 • Vanliga och vetenskapliga artnamn


Indexet underrubriker

Indexet - underrubriker

 • För att ange olika discipliner används underrubiker (subentries).

 • Underrubrikerna hämtas i första hand från schemat och tabellerna.´

  Water power 333.914

  Water power--economics 333.914

  Water power--electrical engineering 621.312134

  Water power--law 343.0924

  Water power--public administration 354.3627


Indexet adjektivfraser

Indexet - adjektivfraser

 • Normalt indexeras inte adjektivfraser. Indexingångarna konstrueras istället med underrubriker

  Meditation158.12

  Meditation—religion204.35

  Meditation—religion—buddhism294.34435

  inte:

  Buddhistisk meditation 294.34435

  osv.


Adjektivfraser kan indexeras n r

Adjektivfraser kan indexeras när

 • de förekommer i fler än 10 titlar

 • har en särskild innebörd

 • är användbara för att indexera ämnet inom andra discipliner


Indexet ska inte upprepa schemat och tabellerna

Indexet ska inte upprepa schemat och tabellerna

 • Normalt tas inte termer för underordnade ämnen med som underrubriker (subentries) till huvudämnet.

 • Gäller både när numren är underordnade huvudämnets nummer, och när det finns en anmärkning.inte:

  SverigeT2--485

  Sverige – mellerstaT2--487

  Sverige - norra    T2--488

  Sverige – södraT2--486                    


En term f r fullst ndig indexering

En term får fullständig indexering

 • När en term förs in i indexet ska normalt alla nummer som kan vara aktuella att använda föras in, även byggda nummer.

 • När många underrubriker förekommer för en viss ingång, kan man välja att bara ange det allmänna eller tvärvetenskapliga numret, och hänvisa till en synonym eller överordnad term för fler nummer.

 • Den synonyma eller överordnade termen ska ge minst tre extra nummer om denna lösning ska användas.

 • Termer från schemat och tabellerna väljs för den fullständiga indexeringen.


En term f r fullst ndig indexering exempel

En term får fullständig indexering - exempel

Jet planes 387.73349

Jet planes--engineering 629.133349

Jet planes--military engineering 623.746044

Jet planes--military equipment 358.4183

Jet planes--transportation services 387.73349

Jet planes see alsoAircraft


En term f r fullst ndig indexering exempel forts

En term får fullständig indexering – exempel (forts)

Aircraft 387.73

Aircraft

see Manual at 629.046 vs. 388

Aircraft--engineering 629.133

Aircraft--law 343.0975

Aircraft--military engineering 623.746

Aircraft--military equipment 358.4183

Aircraft--piloting 629.13252

Aircraft--psychological influence 155.965

Aircraft--sanitation services 363.7293

Aircraft--sanitation services

see also Sanitation

Aircraft--sports 797.5

Aircraft--sports

see also Sports

Aircraft--theft of 364.1628629133

Aircraft--theft of--law 345.02628629133

Aircraft--transportation services 387.73

Aircraft--transportation services--operation 387.74044


Skrivregler

Skrivregler

 • Plural

  • Undantag

   • abstrakta begrepp

   • artnamn

   • kroppsdelar- och organ vi bara har en av

 • Ingen onödig interpunktion

 • Inga ”och” när fler än två termer räknas upp, utom i rubrikerna för de tre översta nivåerna.

  285Presbyterian churches, Reformed churches centered in America, Congregational churches, Puritanism

 • Liknande termer ska konstrueras på samma sätt.


Svenska regler

Svenska regler

 • SAOL normerande för stavning

 • Svenska ämnesord för val av termer & stavning

 • NE m.m.

 • Sammansättningar eller fraser?

  • Sjukdomar i hjärtat / Hjärtsjukdomar

  • Sjukdomar i lungorna / Lungsjukdomar

  • Sjukdomar i bukhinnan / Bukhinnesjukdomar?

  • Sjukdomar i tårapparaten / Tårapparatssjukdomar?

  • Liknande termer ska konstrueras på samma sätt

 • Svenska termer / lånord?


ad
 • Login