myter om flyktninger som leietaker og boligkj per
Download
Skip this Video
Download Presentation
Myter om flyktninger som leietaker og boligkjøper

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Myter om flyktninger som leietaker og boligkjøper - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Myter om flyktninger som leietaker og boligkjøper. Tormod Fidje Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Boligkonferansen 2010 Tromsø. Innhold:. Hvor mange trenger bolig i 2010? Hvem er kommunens nye innbyggere? Hvilke resultater oppnår kommunene i integreringsarbeidet?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Myter om flyktninger som leietaker og boligkjøper ' - malik-hardin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
myter om flyktninger som leietaker og boligkj per

Myter om flyktninger som leietaker og boligkjøper

Tormod Fidje

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Boligkonferansen 2010 Tromsø

innhold
Innhold:
 • Hvor mange trenger bolig i 2010?
 • Hvem er kommunens nye innbyggere?
 • Hvilke resultater oppnår kommunene i integreringsarbeidet?
 • Hvilken boligkarriere har innvandrere?
 • Hvordan skaffe flere boliger?
bosetting er fullfinansiert fra staten
Bosetting er fullfinansiert fra staten
 • Inntektene er gitt, utgiftene kan påvirkes
 • Godt integreringsarbeid lønner seg og gir økt økonomisk handlefrihet for kommunen
innhold1
Innhold:
 • Hvor mange trenger bolig i 2010?
 • Hvem er kommunens nye innbyggere?
 • Hvilke resultater oppnår kommunene i integreringsarbeidet?
 • Hvilken boligkarriere har innvandrere?
 • Hvordan skaffe flere boliger?
hvem er det som kommer
Hvem er det som kommer?
 • De nye innbyggerne kommer fra:
  • Eritrea
  • Irak
  • Somalia
  • Palestina
  • Afghanistan
 • Mange enslige menn
 • Økende antall enslige barn og unge under 18 år
  • 2007: 120
  • 2008: 230
  • 2009: 607
 • Samarbeid med kommunen om hver enkelt person/familie
innhold2
Innhold:
 • Hvor mange trenger bolig i 2010?
 • Hvem er kommunens nye innbyggere?
 • Hvilke resultater oppnår kommunene i integreringsarbeidet?
 • Hvilken boligkarriere har innvandrere?
 • Hvordan skaffe flere boliger?
  • finansiering
  • informasjon til beboere i mottak
  • raskere boligkarriere
  • alternative løsninger
 • Invitasjon til samarbeid
slide8
Resultat direkte etter avsluttet introduksjonsprogram 2009 Kilde: NIR og innrapporterte tall fra kommunene
slide10
Registrert helt arbeidledige i alderen 16-74 år, etter landbakgrunn. Prosent av arbeidsstyrken. Utgagne av november1989 - 2009
innhold3
Innhold:
 • Hvor mange trenger bolig i 2010?
 • Hvem er kommunens nye innbyggere?
 • Hvilke resultater oppnår kommunene i integreringsarbeidet?
 • Hvilken boligkarriere har innvandrere?
 • Hvordan skaffe flere boliger?
bosatte flyktninger
Bosatte flyktninger
 • Førstgangsbosetting:
  • Kommunale utleieboliger.
  • Private utleiemarkedet.
 • Bosetting av enslige
  • Bostøtteordningen utnyttes i stor grad.
  • Startlån og boligtilskudd brukes i liten grad.
  • Husbankens virkemidler som bostøtte og

startlån / boligtilskudd blir ofte ikke sett i sammenheng.

  • Liten grad av gjennomstrømning i kommunale leiligheter.

Kilde:NTNU Samfundsforskning: Bosetting av enslige voksne flyktninger, november 2009

slide15

Mange innvandrere bor trangt, men færre opplever trangboddhet

Kilde: SSB Levekår blant innvandrere 2005/2006

innhold4
Innhold:
 • Hvor mange trenger bolig i 2009?
 • Hvem er kommunens nye innbyggere?
 • Hvilke resultater oppnår kommunene i integreringsarbeidet?
 • Hvilken boligkarriere har innvandrere?
 • Hvordan skaffe flere boliger?
kommunale strategier for skaffe flere boliger
Kommunale strategier for å skaffe flere boliger
 • De fleste kommunene bosetter i hovedsak flyktninger i kommunale boliger - utleie
 • Eksisterende og nye måter å øke antall utleieboliger
  • Bruke Husbankens ordninger
   • Full gass på startlånet!
  • Leie flere private utleieboliger
  • La flyktningene inngå private avtaler
  • Bosette i bofellesskap
  • Bruke frivillige organisasjoner
  • Øke gjennomstrømningen
raskere boligkarriere
Raskere boligkarriere:
 • Tydelig budskap fra første dag om at målet er egen bolig (eid eller leid)
 • Økt ansvar til den enkelte
 • Bedre informasjon og veiledning for å skaffe egen bolig
  • Boligfinansiering som del av Intro-programmet
 • Mer offensive samarbeidspartnere:
  • Bank: etablere kundeforhold, kreditt og sikkerhet
  • Kommune: bidra til toppfinansiering via startlån
bofellesskap ny modell
Før:

forventer egen kommunal bolig

tilfeldig sammensetning av bofellesskapet

klager/protester ga resultater

bofellesskap ble oppløst

bofellesskap som løsning for enslige lite brukt

Nå:

forventningsavklaring gjennom informasjon i mottak

tydelig ramme/avtale

gruppe som skal bo sammen velges ut i mottak

like muligheter til boligkarriere og endringer ved for eksempel familiegjenforening

- Kommuner har gode erfaringer

Bofellesskap – ny modell:
oppsummering
Oppsummering:

Mislykket integrering er en myte

Historien om en mislykket integrering i Norge er en myte. Det hevder statistiker ved SSB, Lars Østby. Barn av innvandrere utdanner seg mer enn andre nordmenn, og over 60 prosent av flyktningene som har gått på obligatorisk introduksjonskurs til arbeidslivet, er enten i utdanning eller i jobb.

- For noen grupper går det nesten bemerkelsesverdig godt. Over 80 prosent av menn fra Afghanistan er i jobb året etter at de er ferdig med kurset. Det synes jeg er nesten uovertruffent godt, sier Østby. Han mener man må se på de store linjene for å vurdere om integreringen er vellykket eller ikke. Selv om somaliere som gruppe har det vanskelig nå, tror Østby dette vil endre seg med tiden. - For 20 år siden var vietnameserne i veldig stor grad nyankomne til Norge, på samme måte som somaliere i dag. Etter 20 år ligger vietnameserne nå klart høyere i yrkesdeltakelse og inntekt enn gjennomsnittet for asiatiske innvandrere i Norge. Det kan nok hende at somalierne også kan komme bedre ut enn de gjør i dag ettersom tiden går, sier han.

til NRK 28.april 2010

ad