חשיבה כמותית ז' - 22 אחוזים ושברים - PowerPoint PPT Presentation

חשיבה כמותית ז' - 22
Download
1 / 69

 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

חשיבה כמותית ז' - 22 אחוזים ושברים. הפכו את האחוז לשבר:. 6 3 9 5. שאלה 1:. 48% = ?. 6 3 9 5. פתרון:. 48% = ?. הגדרה:. אחוז (1%) הוא מאית והוא מסומן בצורה הבאה:. לדוגמה:. הפכו את האחוז לשבר:. 6 5 1 5. שאלה 2:. 135% = ?. 6 5 1 5. פתרון:. 135% = ?. הפכו את האחוז לשבר:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

חשיבה כמותית ז' - 22 אחוזים ושברים

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


22

חשיבה כמותית ז' - 22

אחוזים ושברים


22

הפכו את האחוז לשבר:

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5

שאלה 1:

48% = ?


22

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5

פתרון:

48% = ?


22

הגדרה:

אחוז (1%) הוא מאית והוא מסומן בצורה הבאה:

לדוגמה:


22

הפכו את האחוז לשבר:

 • 6

 • 5

 • 1

 • 5

שאלה 2:

135% = ?


22

 • 6

 • 5

 • 1

 • 5

פתרון:

135% = ?


22

הפכו את האחוז לשבר:

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5

שאלה 3:

600% = ?


22

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5

פתרון:

600% = ?


22

הפכו את האחוז לשבר:

שאלה 4:

64.5% = ?

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5


22

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5

פתרון:

64.5% = ?

בגלל שהאחוז הוא שבר עשרוני, אנו הופכים אותו לשלם על ידי הכפלת המונה והמכנה ב-10


22

הפכו את השבר לאחוז:

שאלה 5:

 • 1.4%

 • 1,400%

 • 140%

 • 14%


22

פתרון:

 • 1.4%

 • 1,400%

 • 140%

 • 14%


22

הפכו את השבר לאחוז:

שאלה 6:

 • 5%

 • 50%

 • 20%

 • 0.5%


22

פתרון:

 • 5%

 • 50%

 • 20%

 • 0.5%


22

הפכו את השבר לאחוז:

שאלה 7:

 • 171%

 • 0.172 %

 • 17.2 %

 • 1.75 %


22

פתרון:

 • 171%

 • 0.172 %

 • 17.2 %

 • 1.75 %


22

הפכו את השבר לאחוז:

שאלה 8:

 • 14.5%

 • 1.45%

 • 145%

 • 0.145%


22

פתרון:

 • 14.5%

 • 1.45%

 • 145%

 • 0.145%


22

מעבר מאחוזים לשברים עשרוניים ולהיפך


22

הפכו את האחוז לשבר עשרוני:

שאלה 9:

72.5% = ?

 • 72.5

 • 0.725

 • 7.25

 • 0.0725


22

פתרון:

72.5% = ?

 • 72.5

 • 0.725

 • 7.25

 • 0.0725


22

מעבר מאחוזים לשברים עשרוניים

ניתן לרשום אחוזים גם בעזרת שבר עשרוני. על-מנת לעשות זאת, נחלק את האחוז ב-100.

לדוגמה:


22

הפכו אחוז לשבר עשרוני:

שאלה 10:

186% = ?

 • 1.86

 • 186

 • 0.186

 • 1.086


22

פתרון:

186% = ?

 • 1.86

 • 186

 • 0.186

 • 1.086


22

הפכו אחוז לשבר עשרוני:

שאלה 11:

68% = ?

 • 6.8

 • 0.0068

 • 0.68

 • 0.068


22

פתרון:

68% = ?

 • 6.8

 • 0.0068

 • 0.68

 • 0.068


22

הפכו שבר עשרוני לאחוז:

שאלה 12:

0.096 = ?

 • 96%

 • 9.06%

 • 0.96%

 • 9.6%


22

פתרון:

0.096 = ?

 • 96%

 • 9.06%

 • 0.96%

 • 9.6%


22

מעבר משברים עשרוניים לאחוזים

המעבר משברים עשרוניים לאחוזים ייעשה בצורה ההפוכה. כלומר, במקום לחלק את האחוז ב-100, נכפיל את השבר העשרוני ב-100 ונוסיף את הסימן %.

לדוגמה:

0.2 . 100 = 20%

0.39 . 100 = 39%

1.19 . 100 = 119%


22

הפכו שבר עשרוני לאחוז:

שאלה 13:

20 = ?

 • 200%

 • 2,000%

 • 2%

 • 20%


22

פתרון:

20 = ?

 • 200%

 • 2,000%

 • 2%

 • 20%


22

מעבר מאחוזים לשברים פשוטים ולהיפך


22

הפכו אחוז לשבר פשוט:

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5

שאלה 14:

12% = ?


22

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5

פתרון:

12% = ?


22

מעבר מאחוזים לשברים פשוטים

על-מנת להפוך אחוזים לשברים פשוטים, מחלקים את האחוז ב-100 (בעזרת קו שבר), ומצמצמים ככל האפשר.

לדוגמה:


22

הפכו אחוז לשבר פשוט:

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5

שאלה 15:

110% = ?


22

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5

פתרון:

110% = ?


22

הפכו אחוז לשבר פשוט:

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5

שאלה 16:

48% = ?


22

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5

פתרון:

48% = ?


22

הפכו שבר פשוט לאחוז:

שאלה 17:

 • 62.5%

 • 6.2%

 • 6.25%

 • 625%


22

פתרון:

 • 62.5%

 • 6.2%

 • 6.25%

 • 625%


22

.

.

.

מעבר משברים פשוטים לאחוזים

על-מנת להפוך שברים פשוטים לאחוזים, נעשה את הפעולה ההפוכה – נכפול את השבר הפשוט ב-100 ונוסיף את הסימן %.

לדוגמה:


22

הפכו שבר פשוט לאחוז:

שאלה 18:

 • 37.5%

 • 375%

 • 3,750%

 • 75%


22

פתרון:

 • 37.5%

 • 375%

 • 3,750%

 • 75%


22

אחוזים ויחסים


22

מי מהשברים הבאים הוא הגדול ביותר?

 • 6

 • 5

 • 1

 • 5

שאלה 19:


22

 • 6

 • 5

 • 1

 • 5

פתרון:


22

.

.

.

35.7 < 36 < 37.5 < 56

2

.

3

לכן, הוא השבר הגדול ביותר.

17

30

על-מנת לקבוע מי מהשברים בשאלה 1 הוא הגדול ביותר, נמיר אותם לאחוזים.


22

מי מהשברים הבאים הוא הגדול ביותר?

 • 6

 • 5

 • 1

 • 5

שאלה 20:


22

 • 6

 • 5

 • 1

 • 5

פתרון:


22

מי מהשברים הבאים הוא הגדול ביותר?

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5

שאלה 21:


22

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5

פתרון:


22

שיעורי בית

הפכו לאחוזים:

1.

2.

3.

4.

5.


22

הפכו לשברים פשוטים:

6.

7. 300% =

8. 8% =


22

הפכו לאחוזים:

9. 0.06 =

10. 0.047 =

11. 3 =


22

הפכו לשברים עשרוניים:

12. 13.3% =

13. 175% =

14. 32.5% =


22

מי מהשברים הגדול ביותר?

15.

16.


22

בדיקת שיעורי בית

שאלה 2:

הפכו לאחוזים:

 • 0.639%

 • 639%

 • 6.39%

 • 63.9%


22

שאלה 2:

הפכו לאחוזים:

 • 0.639%

 • 639%

 • 6.39%

 • 63.9%


22

662

100

331

500

שאלה 6:

הפכו לשברים פשוטים:

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5


22

662

100

331

500

שאלה 6:

הפכו לשברים פשוטים:

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5


22

שאלה 10:

0.047 =

הפכו לאחוזים:

 • 4.7%

 • 47%

 • 0.47%

 • 470%


22

שאלה 10:

0.047 =

הפכו לאחוזים:

 • 4.7%

 • 47%

 • 0.47%

 • 470%


22

שאלה 13:

175% =

הפכו לשברים עשרוניים:

 • 175

 • 1.75

 • 0.175

 • 17.5


22

שאלה 13:

175% =

הפכו לשברים עשרוניים:

 • 175

 • 1.75

 • 0.175

 • 17.5


22

מי מהשברים הבאים הוא הגדול ביותר?

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5

שאלה 15:


22

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5

פתרון:


22

מי מהשברים הבאים הוא הגדול ביותר?

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5

שאלה 16:


22

 • 6

 • 3

 • 9

 • 5

פתרון:


 • Login