Fundament małżeństwa - PowerPoint PPT Presentation

Fundament ma e stwa
Download
1 / 15

 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fundament małżeństwa. Źródła duchowości małżeńskiej.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Fundament małżeństwa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fundament ma e stwa

Fundament małżeństwa

Źródła duchowości małżeńskiej


Fundament ma e stwa

 • «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»( Mt 19, 4-6).


Fundament ma e stwa

 • Kim jest ów człowiek, któremu nie wolno rozdzielać?

 • To przede wszystkim sami małżonkowie!

 • Jak rozdzielają?

 • Zaniedbując to, co ma łączyć!


Fundament ma e stwa

JEDNO CIAŁO

Rdz 2, 24

„Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”


Sakrament ma e stwa

Sakrament małżeństwa


Fundament ma e stwa

Mąż

Żona


Fundament ma e stwa

Jedność:

 • uczuciowa

 • emocjonalna

 • psychiczna

 • zainteresowań

 • charakterów

 • potrzeb

 • kulturowa

 • narodowościowa

 • religijna

  DUCHOWA-SAKRAMENTALNA


Wsp lne odniesienie do boga

Wspólne odniesienie do Boga

 • Modlitwa małżeńska

 • Wspólny udział w Eucharystii

 • Noszenie obrączki

 • Świętowanie każdej rocznicy ślubu-odnawianie przymierza

 • Nieustanna modlitwa za współmałżonka


Fundament ma e stwa

 • „Przywołując wypowiedź Tertuliana, ukazuje jako źródło szczęścia w małżeństwie wspólne życie wiarą, gdy małżonkowie razem się modlą, umartwiają i poszczą, zachęcają i podtrzymują oraz razem są w Kościele Bożym i przy stole Pańskim, razem w trudnościach, prześladowaniach i pociechach”(K. Lubowicki, „Duchowość małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II”, Kraków 2005r., s. 279).


Fundament ma e stwa

 • „Jezus Chrystus zasiada przy stole jako umiłowany, a nas pragnie mieć przy swoim boku jako umiłowaną. Równocześnie głębię i realizm komunii eucharystycznej pomaga nam zrozumieć komunia małżonków” (J. Danielu, Bibbie e liturgia, Milano 1965, s. 273).


Fundament ma e stwa

 • „Komunia eucharystyczna jest w rzeczywistości uważana za zjednoczenie małżeńskie; jest konsumpcją miłości agape, poprzez zjednoczenie”(Teodoryt z Cyru, Interpretatio in Conticum Conticorum, PG 81, 128a).


Fundament ma e stwa

 • „Następnie Jezus ubiera nas w siebie niby w suknię ślubną, wkłada nam na rękę obrączkę za swego krzyża, obsypuje darami Ducha Świętego, wprowadza do królewskiej rodziny”( Jan Chryzostom, tłumaczenie W. Kania, „U źródeł katechumenatu”)


Fundament ma e stwa

Trwałość małżeństwa żyjącego wiarą

Amerykańska socjolog Mercedes Arzur Wilson przeprowadziła badania na temat trwałości różnych związków małżeńskich. Oto wiele mówiące wyniki:

 • związek tylko cywilny- rozchodzi się jedna para na dwie -50%,

 • po ślubie kościelnym, bez praktyk religijnych – jedna para na trzy zawarte - 33%,

 • po ślubie kościelnym i przy coniedzielnym wspólnym udziale w Mszy św. – jedna para na pięćdziesiąt - 2%,

 • po ślubie kościelnym, przy coniedzielnym wspólnym udziale w Mszy św. i przy codziennej wspólnej modlitwie małżonków –rozpada się jedna para na 1429 par, w więc zaledwie 0,07%, czyli 0,7 promila(!).

  (Das Gebet, Schlüssel der Heiligheit w: DER FELS (Katholischesd Wort in die Zeit) 11/2002, s.325, por.: Rycerz Niepokalanej, nr 556, wrzesień 2002, str. 289, Opublikowane w SPRAWACH RODZINY, nr 63-64/2003, str. 164 )


Fundament ma e stwa

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki»(Mt 7,24-27).


Fundament ma e stwa

Fundament małżeństwa


 • Login